Counting to Four Alexego Sławińskiego

Home  »  Bez kategorii  »  Counting to Four Alexego Sławińskiego
Sty 14, 2021 KBB

Anglijęzyczny tomik poezji Aleksandra Sławińskiego „Counting to Four” został zrecenzowany na stronie pisarze.pl, jednym z najważniejszych portali internetowych poświęconych współczesnej literaturze.