Ewa Thompson

Home  »  Członkowie  »  Ewa Thompson
lis 30, 2015 KBB

Ewa ThompsonLiteraturoznawca, profesor literatury porównawczej i slawistykina Rice University w Houston.

Ukończyła studia z filologii rosyjskiej i angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim w 1963, jest także absolwentką Konserwatorium Muzycznego w Sopocie, doktoryzowała się (z literaturoznawstwa porównawczego) na Vanderbilt University w 1967 na podstawie pracy ?Russian Formalism and Anglo-American New Criticism?. W latach 1973?1974 była profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie Virginia, następnie do 1979 była profesorem nadzwyczajnym, a od 1979 profesorem zwyczajnym Rice University w Houston.

Opublikowała wiele artykułów z dziedziny literaturoznawstwa i politologii. W Polsce pisuje w ?Tekstach Drugich?, ?Arcanach?, a w USA m.in. w ?The Washington Times?, ?Slavic and East European Journal?, ?Modern Age?, ?Slavic Review? i ?Houston Chronicle?. Jest redaktorem kwartalnika ?Sarmatian Review?. Członek Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie.

W 2015 otrzymała Nagrodę Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie za upowszechnianie kultury i literatury polskiej w świecie[1].

Wybrane publikacje książkowe
W języku polskim:
Trubadurzy imperium.  Literatura rosyjska i kolonializm, przeł. Anna Sierszulska, (Kraków: 2000)
Witold Gombrowicz, przeł. Anna Sierszulska, (Katowice, 2002).

W języku angielskim:
Russian Formalism and Anglo-American New Criticism: A Comparative Study, The Hague: Mouton, 1971.
Witold Gombrowicz, Boston: Twayne 1979.
Understanding Russia: the Holy Fool in Russian Culture, University Press of America 1987.
The Search for Self-Definition in Russian Literature, Houston: Rice University Press 1991.
Imperial Knowledge: Russian Literature and Colonialism, Westport, CT and London: Greenwood 2000.

www.facebook.com/sarmatianreview