Kiermasz książek

Home  »  Strona Główna  »  Kiermasz książek
Mar 18, 2019 KBB

Powieści i zbiory wierszy pisarzy krajowych oraz emigracyjnych
(w tym paryskiej “Kultury”), opracowania historyczne, eseje, reportaże, albumy, bibliofilskie wydania Oficyny Poetów i Malarzy (1949-2011) i wiele innych. Zbiór książek w obcych językach. Sprzedażą książek zajmują się pisarze. Do nabycia nowości wydawnicze londyńskich autorów. Możliwość rozmowy z twórcami i otrzymania od nich dedykacji. Organizuje Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie.

14 kwietnia, godz. 12.00-19.00
POSK, foyer
238-246 King Street
London W6 0RF