„Konsul” wyróżniony

Home  »  Strona Główna  »  „Konsul” wyróżniony
sty 29, 2019 KBB

 

„Konsul” wyróżniony

Książka Bogumiły Żongołłowicz „Konsul. Biografia Władysława Noskowskiego” została wyróżniona w Konkursie Historycznym ministra spraw zagranicznych w kategorii „najlepsza publikacja w języku polskim z zakresu historii polskiej dyplomacji”. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 17 stycznia na Zamku Królewskim podczas uroczystości otwarcia wystawy „Odrodzenie polskiej służby zagranicznej 1917-1921”.

W konkursie pierwsze miejsce w kategorii „Najlepsza publikacja obcojęzyczna promująca historię Polski” zajęła Cristina Gonzalez Caizan za pracę „Por Napoleon en Espana. Los soldados polacos en los Sitios de Zaragoza (1808-1809)”. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała Ana Wajszczuk za pracę „Chicos de Varsovia: Una hija, un padre y las huellas de la mayor insurrección contra los nazis”. Za najlepszą publikacja w języku polskim z zakresu historii polskiej dyplomacji uznano pracę „Wiek ambasadora. Opowieść o życiu Edwarda Raczyńskiego” Zofii Wojtkowskiej. Specjalne wyróżnienie za edycję źródeł – Jan Ciechanowski „Przegrani zwycięzcy. Wspomnienia ambasadora Polski w Stanach Zjednoczonych w czasie II wojny światowej” otrzymało Wydawnictwo Literackie.

W ramach wystawy osobno wyeksponowano temat stosunków z ówczesnymi sąsiadami Rzeczpospolitej – Niemcami, Rosją Sowiecką, Czechosłowacją, Litwą, Łotwą i Rumunią. Wystawa prezentuje także sylwetki wybitnych dyplomatów takich jak Edward Raczyński, Tadeusz Romer, Aleksander Ładoś i Jan Karski.

„Odzyskanie przez Polskę niepodległości było procesem długotrwałym i wieloaspektowym. Na sukces sprawy polskiej w 1918 r. złożyło się z jednej strony wiele wydarzeń międzynarodowych – zakończenie I wojny światowej, ale przede wszystkim wiele starań krajowych obejmujących długoletnie dążenia kilku pokoleń Polaków. Dzisiaj spotykamy się, by podkreślić wagę jednego z elementów odbudowy polskiej państwowości, mianowicie odrodzenia się polskiej służby zagranicznej po okresie zaborów” – mówił podczas otwarcia wystawy wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski.

fot: Krzysztof CzajkaBogumiła Żongołowicz (trzeca od lewej) wśród laureatów konkursu

https://histmag.org/Bogumila-Zongollowicz-Konsul.-Biografia-Wladyslawa-Noskowskiego-recenzja-16631?fbclid=IwAR0dg5iVroBQZHFzeJu-MS5G8vKdgxNYl2R85xFZr3mhPwAl-2cg3ZGWhnY

Bogumiła Żongołowicz opowiada o Wladyslawie Noskowskim i swojej książce.