Międzynarodowy Dzień Pisarza

Home  »  Bez kategorii  »  Międzynarodowy Dzień Pisarza
mar 3, 2016 KBB

3 marca został ustanowiony w 1984 roku przez PEN Club światowym Dniem Pisarzy. Otrzymaliśmy pozdrowienia z Kanady: 

Życzę wszystkim moim przyjaciołom ?po piórze” nieustającej weny twórczej, zawsze lekkiego pióra i radości z tworzenia

Pozdrawiam spod zaśnieżonego wciaż klonu
Bożena Pawłowska-Kilanowski

Z okazji naszego wspólnego święta przypominamy fragment Deklaracji Ideowej Międzynarodowego PEN Clubu:

  1. Literatura, aczkolwiek w swojej genezie narodowa, nie zna granic i winna pozostać wspólną własnością narodów, bez względu na polityczne czy narodowościowe wstrząsy.
  2. W żadnych okolicznościach, a zwłaszcza podczas wojny, dziełom sztuki i bibliotekom ? spuściźnie całej ludzkości ? nie powinna zagrażać zaciekłość narodowa czy polityczna.
  3. Członkowie PEN Clubu winni zawsze wszelkim dostępnym im wpływem przyczyniać się do porozumienia i wzajemnego szacunku między narodami. Zobowiązują się czynić wszystko, co w ich mocy, by przeciwdziałać nienawiści rasowej, klasowej i narodowej, i bronić ideału jednej ludzkości żyjącej w pokoju na świecie.
  4. PEN Club opowiada się za zasadą nieskrępowanego przekazu myśli wewnątrz każdego narodu i między wszystkimi narodami, a jego członkowie zobowiązują się w swoim kraju lub w społeczności, do której należą, występować przeciwko wszelkim fenomenom tłumienia wolności słowa.
  5. PEN Club opowiada się za wolnością prasy i przeciwstawia się arbitralnej cenzurze w czasach pokoju ? w przeświadczeniu, że nieuchronne dążenie świata ku wyższym formom organizacji politycznej i gospodarczej wymaga swobody krytyki władz, urzędów i instytucji.
  6. Ponieważ zaś wolność zakłada dobrowolne ograniczenie, członkowie zobowiązują się występować przeciwko takim nadużyciom wolności prasy, jak kłamliwe publikacje, rozmyślne fałsze lub wypaczenie faktów dla celów politycznych i osobistych.

Działalność organizacji opiera się głównie na przekonaniu, że twórcy mogą odgrywać kluczową rolę w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, dlatego niezwykle istotne jest promowanie dostępu do literatury na poziomie międzynarodowym.