NAGRODA LITERACKA ZPPNO 2020

Home  »  Strona Główna  »  NAGRODA LITERACKA ZPPNO 2020
wrz 15, 2020 KBB

LISTA KSIĄŻEK NOMINOWANYCH DO NAGRODY 

*Roman Baron, Misja życia. Praski polonista Marian Szyjkowski (1883-1952) a idea polsko-czeskiego zbliżenia na polu kultury, Instytut Historii PAN, Historický ůstaw AV ČR, Warszawa-Praha 2019, s. 369.
*Paweł Chojnacki, Kiedy Zygmunt Nowakowski wróci wreszcie do Krakowa?!, Nakład Stowarzyszenia Ryza, Kraków 2019, s. 475.
*Adam Fitas, Tylko prawda jest ciekawa. O twórczości Józefa Mackiewicza, Kraków-Warszawa 2019, s. 144.
*Piotr Florczyk (USA), Dwa tysiące słów [wiersze], Instytut Mikołowski, Mikołów 2019, s. 39.
*Arkadiusz Luboń, Poza protokołem tłumacza: refrakcje znaczeniowe w teorii i praktyce przekładu poetów kręgu „Kontynentów”, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2019, s. 259.
*Anna Maria Mickiewicz, Londyńskie bagaże literackie, Dreammee Little City, Orlando, Londyn 2019, s. 148.
*Wiktor Moszczyński, Ogłaszam alarm dla polskiego Londynu, Oficyna Wydawnicza Kucharski, Toruń-Londyn 2019, s. 492.
*Paweł Panas, „Zagubiony wpośród obcych” Zygmunt Haupt – pisarz, wygnaniec, outsider, Wydawnictwo Naukowe ATH Instytut Literatury Bielsko-Biała-Kraków 2019, s. 137.
*Jolanta Pasterska, Wygnanie i mit. Szkice o pisarzach (e)migracyjnych , Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2019, s. 384.
*Jerzy Sikora, Żywe ryby na piasku. Poeci londyńskich „Kontynentów”, Instytut Literatury, Kraków-Warszawa 2019, s. 256.
*Katarzyna Szewczyk-Haake, Moralna strona ludzkiego bytu. O twórczości Józefa Wittlina, Kraków-Warszawa 2019, s. 224.
*Magdalena Śniedziewska, „Nuta autobiograficzna”. O twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Kraków-Warszawa 2019, s. 128.
*Jan Wolski, Szwajcaria w piśmiennictwie polskim od XIX wieku do czasów najnowszych. Rekonesans badawczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego i Biblioteka „Frazy”, Rzeszów 2019, s. 430.
*Grażyna Zambrzycka (Kanada), Ślady [wiersze], Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Biblioteka „Frazy”, Toronto-Rzeszów 2019, s. 63.
*Katarzyna Zechenter (UK), Tam i tutaj [wiersze], Wydawnictwo WBPiCAK , Poznań 2019, s. 60.
*Z ojczyzny do obczyzny. Doświadczenia uchodźstwa polskiego, pod red. R. Kleśty-
Nawrockiego, M. Lutomierskiego, A. Trapszyca, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Toruń 2019, s. 348.
*Witold Zych, Andrzej Pitynski rzeźbiarz, Ulanów 2019,
s. 404.