Pamiętnik Literacki tom XLIX/czerwiec 2015

Home  »  Spis treści Pamiętnika Literackiego  »  Pamiętnik Literacki tom XLIX/czerwiec 2015
lis 6, 2015 KBB

SPIS TREŚCI
7 Od Redakcji
9 Beata Dorosz, WBREW TRADYCJI I NA PRZEKÓR MODZIE. POCHWAŁA MAI ELŻBIETY CYBULSKIEJ
19 Maja Cybulska, PODZIĘKOWANIE ZA NAGRODĘ LITERACKĄ ZPPNO
20 Gregory Spis Czwarta rano
21 Andrzej Krzeczunowicz, KRYPTONIM „PADEREWSKI” – LAUDACJA
27 Jerzy Tuszewski: CO NAM ZOSTAŁO Z REWOLTY DADA. UWAGI Z PERSPEKTYWY STULECIA
38 Marlena Psiuk: ***
39 Krystyna Kardyni-Pelikánová: POLONISTYCZNA JESIEŃ 2013 R. W PRADZE
51 Mirosława Kruszewska: ALEKSANDER JANTA (1908-1974) – ODCHODZĄCY W NIEPAMIĘĆ
61 Gregory Spis: Na rauszu
63 Piotr Obrączka: WIEDEŃSKI SLAWISTA – KSIĄDZ PROFESOR BONIFACY MIĄZEK
74 Gregory Spis Potwór z Loch Nesscafé
75 Joanna Sokołowska-Gwizdka: WOKÓŁ ANGIELSKO JĘZYCZNYCH KSIĄŻKEK ALEKSANDRY ZIÓŁKOWSKIEJ-BOEHM
83 Joanna Sokołowska-Gwizdka: JASIA JASIŃSKA, LWOWIANKA, ARTYSTKA TEATRU HEMARA
89 Katarzyna Bzowska: „DZIENNIK POLSKI” – PIERWSZE ĆWIERĆWIECZE
107 Bolesław Bieniasz: ANDRÉ GERTLER (1907-1998)
112 Janusz Guttner: Natalia
113 Weronika Girys-Czagowiec: WYWALCZ JEJ WOLNOŚĆ LUB ZGIŃ – KILKA SŁÓW O CICHOCIEMNYCH
116 Gregory Spis: Idiota Deszcz
117 Magdalena Żelasko:TWÓRCZOŚĆ JANA TWARDOWSKIEGO DLA DZIECI. W SETNĄ ROCZNICĘ URODZIN KSIĘDZA-POETY (1. CZERWCA 1915 – 18 STYCZNIA 2006)
129 Charles S. Kraszewski: Doktor Faustus otwiera pocztę
131 Adam Wierciński: POLONIZMY
135 Anna Maria Mickiewicz i Danuta Błaszak: DWUGŁOS O POKOLENIU, CZYLI OPOWIEŚĆ O „NAWARSTWIONEJ PRZESZŁOŚCI”
141 Adam Czerniawski: MOWA WYGŁOSZONA W AMBASADZIE RP
143 Regina Wasiak-Taylor: ALFABET WSPOMNIEŃ SZYMONA ZAREMBY
155 Zuzanna Muszyńska PóŁ SEKUNDY
157 Gregory Spis SZARY KOT
RECENZJE i OMóWIENIA
159 Adam Wierciński, OSTATNI PANICZ Z DALEKICH
BOŁSZOWIEC
164 Marcin Lutomierski: PRZYWRÓCONA PAMIĘĆ O GRYDZEWSKIM
166 Anna Banasiak: SZTUKA LATANIA
170 Katarzyna Bzowska: PIĘKNO W OCZACH MAI ELŻBIETY CYBULSKIEJ
173 Kronika ZWIąZKU
176 Spotkania literackie ZPPnO od stycznia do lipca 2015
179 Z żałobnej karty
180 Inne spotkania literackie w polskim Londynie
182 Notatka
183 Andrzej Maria Borkowski: O SOBIE
184 INDEKS
RYSUNKI Andrzej Maria Borkowski:
26 Dziewczyna w masce krokodyla
62 Hieroglify
82 Messalina
130 Mona
134 Cyrograf
154 Czekając na lwy