Pierwszy Festiwal Poezji Słowiańskiej w Londynie

Home  »  Bez kategorii  »  Pierwszy Festiwal Poezji Słowiańskiej w Londynie
festiwal poezji slowianskiej gru 1, 2013 ZPPnO

W dniach 22-24 listopada odbył się w Londynie Pierwszy Festiwal Poezji Słowiańskiej. Stanowił on okazją do spotkania organizatorów festiwali poetyckich oraz do intagracji gości z wielu krajów; była to kontynucja festiwali poezji słowiańskiej organizowanych już od wielu lat Na imprezę zorganizowaną przez grupę artystyczną KaMPe, działającą przy Związku Pisarzy Polskich za Granicą i redakcję dwumiesięcznika ?Poezja dzisiaj przyjechało kilkudziesięciu poetów z różnych krajów, od Jakucji położonej w rosyjskiej tajdze, po Holandię. Przybyła, spora grupa polskich poetów, tworzących w kraju, do których dołączyli twórcy polscy mieszkający w Londynie. Wśród zaproszonych gości byli m.in. NataliaCharłampiewa, prezes Związku Literatów w repbulice Sacha (Jakucja), poeta i tłumacz poezji polskiej na rosyjski, autor antologii polskich poetów w języku rosyjskim Siergiej Głowiuk, Apolonia Skakowska, animatorka kultury, poetka, prezes Domu Polskiego im. Stanisława Moniuszki w Wilnie; towarzyszyli jej poeci z Młodej Awangardy Wilieńskiej i prezes Republikańskiego Związku Literatów Polskich na Litwie Aleksander Sokołowski. Z Polski przyjechali m.in.: Aleksander Nawrocki, poeta i wydawca, redaktor ?Poezji dzisiaj?, poeci: Barbara Jurkowska, Juliusz Erazm Bolek, Stefan Jurkowski i najmłodsza uczestniczka uczestniczka festiwalu, laureatka nagrody UNESCO, Anna Kobylińska, a także Alina Kuberska, Anna Magdalena Mróz, Ryszard Grajek. Londyńskie środowisko poetyckie reprezentowali m.in. Aleksy Wróbel, główny organizator imprezy, założyciel i lider grupy KaMPe, a zarazem członek Zarządu ZPPnO, Dominik Witosz, nagrodzony specjalnym wyróżnieniem podczas VI Festiwalu Poezji Słowiańskiej w Warszawie (11-15 listopada 2013 r.), Fryderyk Rossakovsky-Lioyd,Tomasz Mielcarek, Janusz Guttner, Anna Maria Różańska, współorganizatorka warsztatów literackich prowadzonych przez KaMPe, Adam Siemiańczyk, założyciel grupy Poezja Londyn, autor antologii ?Piękni ludzie. To tylko niektóre nazwiska uczestników Festiwalu.

Festiwal rozpoczął sie spotkaniem u czestników z autorami zdjęć oraz obrazów wystawy pt ,,Człowiek? w Galerii w POSKu, której organizatorami byli fotograficy Martin Rossakovsky-Lloyd i Aneta Swoboda.. Tuż po otwarciu wystawy delegacja Festiwalu udała się do Ambasady RP gdzie została przyjęta przez ambasadora RP Witolda Sobkowa oraz konsula Tomasza Stachurskiego.

Muzyczną inauguracją festiwalu był Koncert Galowy, w którym wystąpili w repertuarze klasycznym: Marcin Gesla (bas), Maciek O?Shea, (tenor) i Paweł Ulman (fortepian); wiersze wielkich polskich poetów recytowała Beata Szajowska. W drugiej części koncertu we własnym repertuarze wystpiła Luiza Staniec, a po niej Janusz Kohut, którego utwór ?Testament? publiczność przyjęła owacją na stojąco; swoje wiersze czytał Janusz Guttner ? aktor, architekt, fotografi, autor tomiku poetyckiego , który został wydany przed kilkoma miesiącami. Gosia Narewska śpiewała piosenki Aleksego Wróbla z płyty ?Wyznania pana A?, koncert zakończył swoimi piosenkami Ryszard Pihan.

Drugi dzień festiwalu rozpoczęła sesja popularno naukowa ?Poezja w okresie wielkich przemian politycznych, społecznych i obyczajowych?, która odbyła się w Muzeum Polskim i Instytucie im. gen. Władysława Sikorskiego. Goście zza granicy mieli możność obejrzeć zbiory muzeum i dowiedzieć się o historii tej instytucji. Na sesję, otwartą przez prezesa ZPPnO Andrzeja Krzeczonowicza, złożyły się trzy referaty: Katarzyny Bzowskiej ?Londyńskie spojrzenie na kulturę Europy środkowo-wschodniej?, Ewy Lewandowskiej-Tarasiuk ?Politycy boją się poezji? oraz Fryderyka Lloyd-Rossakovskiego ?Współczesna poezja nomadyczna – obietnice i zagrożenia w środowisku poematów cyfrowych.? Podczas ożywionej dyskusji przedstawiciele różnych środowisk twórczych mówili o pracy w swoich krajach. Dyskutowano też na temat przyszłości poezji, która jako sztuka ulotna, coraz częściej przenosi się do najbardziej ulotnego medium, jakim jest internet, gdzie można umieścić praktycznie biorąc wszystko, co sprawia, że obok wierszy wartościowych jest bardzo dużo grafomanii. Ubolewano też nad zanikaniem prawdziwej krytyki literackiej. Na zakończenie spotkania wręczono poraz pierwszy Nagrodę Młodych, ustanowioną przez grupę artystyczną KaMPe. Statuetki ,,Artysta? otrzymali: Apolonia Skakowska i Aleksander Sokołowski z Litwy oraz Aleksander Nawrocki. Na zakończenie zaśpiewała Danuta Reutt i Ryszard Pihan. Wieczorem w jednej z sal Polskiego Ośrodka Polsko-Kulturalnego (POSK) odbył się wieczór czytania wierszy ?Poeci poetom?. Niespodzianką wieczoru był ogromny tort w kształce otwartej książki ? otrzymał go Aleksander Nawrocki jako wyraz uznania za propagowanie polskiej poezji za granicą oraz słowiańskiej poezji w Polsce. Wieczór poetycki urozmaicali muzyce: Grzegorz Pacho, Paweł Czechowski, Anna Zięba i Awangarda Wileńska.

W ostatnim dniu festiwalu odbyły się warsztaty czytania poezji, które poprowadził Janusz Guttner oraz promocja książki dr Ewy Lewandowskiej-Tarasiuk ?Każdy w sobie cień pięknego nosi?; jest to zbiór felietonów publikowanych w latach 2009-2013 na łamach ?Dziennika Polskiego?, gazety wychodzącej w Londynie nieprzerwanie od 1940 r. Autorka jest absolwentką filologii polskiej, wykładowczyni ą m.in. Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie, gdzie prowadzi m.in. warsztaty twórcze.

Wieczorem na drugim brzegu Tamizy w angielskim pubie ?The Bedford? w sali szekspirowskiej ?Glob? festiwalu odbył się pożegnalny wieczór poetycko-muzyczny „Niosący Słowa?. Autorzy wierszy zamieszczonych w tej antologii przybyli z różnych krajów specjalnie na ten wieczór. Swoje wiersze zaprezentowali: m.in. Anna Zięba, Bożena Helena Mazur-Nowak, Dominik Witosz, Grażyna Winniczuk, Alina Kuberska, Hanna Orłowska, Aleksander Sławiński, Barbara Orlowski, Beata Tylecki, Anna Magdalena Mróz, Renata Brodzka, Apolonia Skakowska, Barbara Jurkowska, Aleksander Nawrocki. Do późnych godzin czytano poezję, śpiewaano przy gitarze, a Gosia Narewska po raz kolejny sięgnęła po twórczość Aleksego Wróbla. Wieczór ten, podobnie jak i dnia poprzedniego, prowadził Fryderyk Rossakovski.-Lloyd. Na zakończenie wszyscy uczestnicy Festiwalu otrzymali specjalne dyplomy, zaświadczające ?Wszystkim i każdemu z osobna, że Jej Wysokość Elżbieta II […] w swej łaskawości pozwoliła w progach miasta London, Albionu stolicy, gościć tych, których Calliope, Cracto, Euterpe, a także Polihymnia odwiedać raczą, a z plemion Słowian ród swój wywodzą?. Poeci wymieniali adres (najczęściej mailowie), numery telefonów (najczęściej komórkowych) i tomiki wydanych wierszy. Rozstawano się w nadzei, że znów będzie okazja do prezentacji swoich utworów, dodzielenia się radością tworzenia, dyskutowania o ?mękach twórczych?, a także o sytuacji poezji we współczesnym świecie.

Na marginesie warto dodać, że pomimo napiętego programu Festiwalu uczestnicy znaleźli czas, by zwiedzić Londyn. Delegaci Festiwalu uczestniczyli także w spotkaniu przygotowanym przez Martę Brassart z najmłodszymi miłośnikami poezji w Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP (czyli szkole im. Lotników). Podczas spotkania młodzi poeci: Dominik Darkowski, Kamil Kurdziel, Wiktoria Niemiec, Dominika Rzońca, Roksana Sobolak otrzymały dyplomy za udział w Konkursie Polonijnym Poezji Dziecięcej, organizowanym przez Związek Pisarzy Polskich (oddział w Mrągowie); nagrodzone zostały także nauczycielki: kierowniczka szkoły Katarzyna Wękarska i polonistka Małgorzata Krala.

Festiwal mógł się odbyć dzięku finansowemu wsparciu ZAiKSu oraz londyńskiej fundacji PAFT.

Katarzyna Bzowska

zppno.org

{gallery}festiwal_slowianskiej{/gallery}Podpisy według kolejności zdjęć. Fot. Paweł Mróz.

  1. Koncert Galowy. Aleksander Nawrocki i Alesy Wróbel: ?Pierwszy Festiwal Poezji Słowiańskiej w Londynie ogłaszamy za otwarty”.
  2. Janusz Kohut brawurowo wykonał „Testament”, utwór własnej kompozycji.
  3. Poeci różnych krajów, których łączy Słowiańszczyzna – uczestnicy festiwalu.
  4. Wizyta w Ambasadzie RP; (od lewej): Siergiej Głowiuk, Barbara Jurkowska, Aleksander Sokołowski i Anna Magdalena Mróz.
  5. Wieczór „Poeci poetom” – śpiewają Agnieszka i Paweł z Młodej Awangardy Wileńskiej.
  6. Wizyta w polskiej szkole; wśród najmłodszych poetów, doświadczeni mistrzowie słowa (od lewej) Natalia Charłampiewa, Adam Siemienczyk, Marta Brassart, Janusz Guttner, Anna Magdalena Mróz; pierwszy z prawej Aleksander Nawrocki.

Tagged with: , , ,