Spotkanie o Chagallu i Ficowskim

Home  »  Bez kategorii  »  Spotkanie o Chagallu i Ficowskim
maj 5, 2023 KBB
W dniu 2 maja odbyła się projekcja filmu  „Letter to Marc Chagall”. Jest to filmowa opowieść o niezwykłym artstycznym dialogu pomiędzy polskim poetą, Jerzym Ficowskim a Markiem Chagallem, której owocem była sygnowana przez artystów limitowana  edycja poematu z akwafortami francuskiego malarza. (Paryż 1969).
Poemat „List do Marc Chagalla”, który jest częścią tomiku „Odczytanie popiołów”, zaliczany jest do najbardziej przejmujących utworów o holokauście.
W filmie Michael’a Nevinsa Elżbieta Smoleńska występuje jako narrator i konsultant.
Projekcję filmu poprzedził wykład dr Katarzyny Zechenter o Jerzym Ficowskim, Andrzeja Borkowskiego o Chagallu i Elżbiety Smoleńskiej o genezie samego pomysłu realizacji filmu oraz o spotkaniu z Elżbietą Ficowską i wizycie w archiwum BN, gdzie przechowywana jest korespondencja z Chagallem.
(fot by Agnieszka Laskus)