Uhonorowanie Czesława Bednarczyka

Home  »  Bez kategorii  »  Uhonorowanie Czesława Bednarczyka
tablica gru 14, 2012 ZPPnO

Liceum im. hetmana im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie (woj. lubelskie) uhonorowało Czesława Bednarczyka, który był uczniem tej szkoły do 1931 r. kiedy to zdał egzamin dojrzałości (maturę). Z okazji setnej rocznicy urodzin słynnego wydawcy, współzałożyciela Oficyny i Malarzy 7 grudnia br. odsłonięta została tablicy pamiątkowa. Inicjatorką umieszczenia tablicy na murze szkoły była obecna dyrektor Anna Kiwińska, a projekt wsparli finansowo Jan Sęk z Fundacji Willa Polonia i Wojciech Hetman z Lubelskiej Izby Rzemieślniczej, właściciel Cukierni Literackiej Hetman. Honorowy patronat nad tym ważnym dla lokalnej społeczności wydarzeniem objęła Agata Fisz, Prezydent Miasta Chełma. Uroczystość odsłonięcia tablicy poprzedziła sesja popularno-naukowa. Zbigniew Waldemar Okoń wygłosił referat zatytułowany ?Polskie drogi Czesława Bednarczyka?, a Jerzy Grzegorz Tuszewski mówił o powojenną działalność Krystyny i Czesława Bednarczyków, którzy prowadząc słynną ?drukarnię pod mostem? w Londynie otaczali twórczą opieką pisarzy, poetów i plastyków rozsianych niemal po całym świecie. Obydwaj, tak jak i Bednarczykowie, poeci, są absolwentami Liceum im. Stefana Czarnieckiego. Na zakończenie odbyła się część artystyczna, przygotowana przez uczniów Liceum. Uroczystości towarzyszyła okolicznościowa wystawa.