Walne Zebranie ZPPnO

Home  »  Strona Główna  »  Walne Zebranie ZPPnO
lut 11, 2020 KBB

Uprzejmie zawiadamiamy, że Walne Zebranie Związku Pisarzy (zebranie wyborcze) odbędzie się 7 marca 2020, sobota, godz.12.00 w sali wykładowej PUNO, 3p. (POSK, 238-246 King Street, POSK, LONDON W6 0RF). Msza święta za dusze zmarłych Kolegów zostanie odprawiona tego samego dnia rano  o godz. 10.00 w kościele św. Andrzeja Boboli, 1 Leysfield Road, London W12 9JF

Proponowany  porządek  zebrania

—————————————————

  1. Otwarcie zebrania przez prezesa Związku
  2. Chwila poświęcona zmarłym Kolegom
  3. Wybór prezydium Walnego Zebrania
  4. Przekazanie obecnym kopii protokółu z poprzedniego Walnego Zebrania
  5. Sprawozdanie Zarządu z minionej kadencji 2019/2020
  6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
  7. Dyskusja i udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
  8. Wybór władz Związku                   prezesa

członków Zarządu

Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego

Delegatów do Fundacji Domu Pisarza

  1. Przedstawienie projektów i najważniejszych programów literackich na rok bieżący i nadchodzące lata: wyjazd do Madrytu 20-24 marca 2020, 11. Warszawskie Targi Książki 21-24 maja 2020, IV edycja konferencji o zapomnianych pisarzach emigracyjnych, wokół 58. tomów „Pamiętnika Literackiego” (popyt i podaż, monografia londyńskiego PL autorstwa prof. Jolanty Chwastyk-Kowalczyk), jubileusz 70-lecia Nagrody Literakiej ZPPnO w 2021.
  2. Wolne wnioski

 

                                                                        Regina Wasiak-Taylor  (prezes ZPPnO)

Londyn, 22 stycznia 2020

  Po Walnym Zebraniu zapraszamy na wspólny obiad w POSKu. Kolegów z zagranicy podejmuje Zarząd ZPPnO.

Wieczorem zapraszamy na program poetycki przygotowany przez Janusza Guttnera.

Uprzejmie prosimy o uregulowanie i przesyłanie składek członkowskich wynoszących £25  na rok.

Koledzy, którzy nie mogą przybyć na zebranie, proszeni są o nadesłanie upoważnienia innemu Członkowi ze Związku na nasz adres w POSK-u lub drogą mejlową bezpośrednio do Reginy Wasiak Taylor albo na:  redakcja@zppno.org do 29 lutego br.

(prosimy upoważnienie odciąć i przesłać)

 

UPOWAżNIENIE

 

Ja…………………………. upoważniam Kolegę ………………………. do głosowania w moim imieniu na Zebraniu w dn.7 marca 2020.

(nazwisko i imię czytelne)                                   (nazwisko i imię)

 

Data …………………………………                                                                                                               Podpis………………………….