Wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego po angielsku i po polsku

Home  »  Bez kategorii  »  Wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego po angielsku i po polsku
lut 2, 2022 KBB

Decyzją Sejmu jednym z patronów roku 2021 był Krzysztof Kamila Baczyński – w ten sposób uczczono setną rocznicę urodzin poety. W grudniu ub. r. Literary Waves Publishing wydało książkę „Poet of the Warsaw Uprising 1944 Poeta Powstania Warszawskiego 1944. Saved poetry, manuscripts, and drawings. Poezja, rękopisy i rysunki ocalone”.
Wyjątkowym przeżyciem dla wydawców było korzystanie z pierwszego, konspiracyjnego zbioru udostępnionego przez polskich archiwistów. Nie zabrakło też krótkiej biografii poety.

Anna Maria Mickiewicz- rdakcja, tłumaczenia: Anna Maria Mickiewicz, Tomasz Mickiewicz, Steve Rushton.