„Wokół Oficyny”

Home  »  Strona Główna  »  „Wokół Oficyny”
kwi 12, 2023 KBB

Fot: Bogumiła Żongołłowicz

Taki tytuł miała dwudniowa konferencja naukowa poświęcona wydawnictwu Oficyna Poetów i Malarzy Krystyny i Czesława Bednarczyków. Spotkanie odbyło się w Krakowie w dniach 31 marca – 1 kwietnia 2023 roku, bo właśnie tam przed 10 laty przeniesione zostało archiwum OPiM. Organizatorami były Katedra Edytorstwa i Nauk Pomocniczych Wydziału Polonistyki UJ oraz Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie.Pracownia-archiwum OPiM została powołana do życia w 2012 r. To konsekwencja zapisu testamentowego Krystyny Bednarczykowej, która przekazała całe archiwum Oficyny Katedrze Edytorstwa UJ. Znajdują się tu listy dotyczące wydawnictwa, a także prywatne, książki wydane przez OPiM, pozostałości warsztatu drukarskiego, księgozbiór prywatny Bednarczyków, fotografie, i inne pamiątki.  Do najważniejszych zadań Pracowni, kierowanej przez prof. Janusza Gruchałę, należy opieka nad archiwaliami i udostępnianie materiałów studentom oraz badaczom. Do tej pory w oparciu o zbiory przechowywane w pracowni powstało kilkadziesiąt prac magisterskich i kilka doktoratów.

W konferencji, pierwsza na taką skalę, wzięło udział około 30 badaczy emigracji, zajmujących się pisarzami, malarzami i grafikami oraz tłumaczami współpracującymi z OPiM. Zjawili się naukowcy z kilku ośrodków uniwersyteckich, a także członkowie ZPPnO. Konferencję otworzyli wspólnie prof. Janusz Gruchała i prezes ZPPnO Regina Wasiak-Taylor, która wygłosiła odczyt zatytułowany „Przedłużyliście mi życie”. Krystyna Bednarczyk prezesem ZPPnO. Katarzyna Bzowska-Budd przedstawiła trudne relacje między OPiM i Polską Fundacją Kulturalną, wydawcą książek oraz „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierz” i „Tygodnia Polskiego. Natomiast dr Justyna Gorzkowicz, reprezentująca zarówno ZPPnO jak i PUNO, omówiła zasługi Oficyny w wydaniu książek Vincenza, skupiając się na opowiadaniu dotyczącym Syrojidów w jego „Połoninie”. Z odległej Australii przyjechała dr Bogumiła Żongołłowicz, od kilkunastu lat członkini ZPPnO, a jej referat dotyczył poety Ludwika Tabaczyńskiego.

Pierwszy dzień konferencji zakończył wieczór poetycki opracowany przez Reginę Wasiak-Taylor, do którego wstęp o poezji Krystyny i Czesława Bednarczyków przygotował prof. Wojciech Ligęza. Wystąpili aktorzy scen krakowskich Anna Lenczewska i Jakub Kosiniak (na zdjęciu) oraz uczniowie Szkoły Muzycznej II stopnia im. F. CHopina w Krakowie – akordeonista Wojciech Stosel i bas – Adam Dawiec. Przygotowała ich do występu nauczycielka, Magdalena Pilarz-Bobrowska (śpiewaczka).

Collegium Maius: po koncercie, aktorzy i uczestnicy konferencji


https://www.polskieradio.pl/399/7978/artykul/3147159,niezwykla-historia-londynskiej-oficyny-poetow-i-malarzy-konferencja-na-uj
http://www.tydzien.co.uk/artykuly/informacje/2023/04/20/wokol-oficyny-poetow-i-malarzy-krystyny-i-czeslawa-bednarczykow/

PROGRAM KONFERENCJI

Piątek 31 marca 
10.00 Otwarcie konferencji
Dziekan Wydziału Polonistyki UJ, dr hab. Jarosław Fazan prof. UJ
Prezes Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, Regina Wasiak-Taylor
Kierownik Archiwum OPiM, prof. dr hab. Janusz Gruchała
10.30 red. Regina Wasiak Taylor (ZPPnO), „Przedłużyliście mi życie”. Krystyna Bednarczyk prezesem Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie
10.50 dr hab. Jan Wolski prof. URz, Prymat sztuki nad polityką. Literacko-artystyczny kwartalnik „Oficyna Poetów”
11.10 mgr Katarzyna Bzowska-Budd (ZPPnO), Jedna czy dwie literatury? Oficyna Poetów i Malarzy a Polska Fundacja Kulturalna, wydawca „Dziennika” i „Tygodnia”
11.30 przerwa kawowa
11.50 dr Justyna Gorzkowicz (PUNO), Stanisław Vincenz i Oficyna Bednarczyków. Dzieje jednego opowiadania
12.10 prof. dr hab. Maciej Urbanowski (UJ), „W zastępstwie Norwida” – Jerzy Pietrkiewicz w Oficynie Poetów i Malarzy
12.30 prof. dr hab. Marzena Woźniak-Łabieniec (UŁ), Pisarze krajowi w kręgu Oficyny Poetów i Malarzy
12.50 dyskusja
13.30 przerwa obiadowa
14.40 prof. dr hab. Janusz Gruchała (UJ), Badanie Oficyny. Doświadczenia dziesięciu lat Archiwum OPiM w Krakowie
15.00 mgr Joanna Pędzich-Opioła, Adam Podgórecki zaprzyjaźniony autor OPiM
15.20 dr hab. Tomasz Chomiszczak prof. UP, „Port szczęścia literackiego”. Marian Pankowski w oficynie Bednarczyków
15.40 dr Marcin Lutomierski (UMK), Publikacje dla młodego odbiorcy wydrukowane przez Oficynę Poetów i Malarzy
16.00 dr Joanna Budzik (UJ), Twórczość poetów grupy „Kontynenty” w perspektywie interartystycznej 
16.20 dr Krystyna Gielarek-Gorczyca (URz), Tylko ja – liryczny portret Krystyny Bednarczykowej na podstawie tomu „Niedocałowane szczęście”
16.40 Dyskusja
18.00 prof. dr hab. Wojciech Ligęza (UJ), Wyobrażenia domu w poezji Czesława Bednarczyka
Wieczór poetycki poświęcony twórczości Krystyny i Czesława Bednarczyków
19.45 Kolacja
Sobota 1 kwietnia 2023 r.
9.00 dr Bogumiła Żongołłowicz (Melbourne, Australia), „Upojna woń żywicy”. O Ludwiku Tabaczyńskim i jego poezji
9.20 dr Monika Szabłowska-Zaremba (KUL), Poeta na emigracji – o obecności Stanisława Wygodzkiego w Oficynie Poetów i Malarzy
9.40 dr hab. Mirosław Supruniuk (UMK), Malarze Oficyny Poetów i Malarzy
10.00 dr Joanna Hałaczkiewicz (UJ), Bednarczykowie i Stanisław Gliwa – o wspólnych początkach dwóch Oficyn 
10.20 przerwa kawowa
10.40 prof. dr hab. Jolanta Pasterska (URz), Herbatki w Oficynie „pod mostem”. Krystyna i Czesław Bednarczykowie w listach i wspomnieniach Floriana Śmiei
11.00 prof. dr hab. Janusz Pasterski (URz), Poezja, poeci i książki w wierszach Czesława Bednarczyka
11.20 prof. dr hab. Marian Kisiel (UŚ), Przyjazna Oficyna. Publikacje Adama Czerniawskiego
11.40 dr hab. Bożena Szałasta-Rogowska prof. UŚ, Twórczość Bogdana Czaykowskiego w kręgu Oficyny Poetów i Malarzy
12.00 mgr Natalia Koza, Arthur R. Lazzam, walijski autor w Oficynie
12.20 dyskusja
13.20 przerwa obiadowa
14.20 dr hab. Rafał Moczkodan prof. UMK, Bibliografia „Wiadomości” a bibliografia „Oficyny Poetów”. Szanse i wyzwania badawcze
14.40 Aleksandra Sołtysik (UJ), Janin zapomniany. Znaczenie archiwum dla badań nad polskim pisarstwem emigracyjnym
15.00 mgr Justyna Wysocka, Maria i Józef Czapscy w Oficynie Poetów i Malarzy
15.20 przerwa kawowa
15.40 Lidia Nowak (UJ), Norwidiana w Oficynie Poetów i Malarzy, czyli o edytorskim archiwum Kazimierza Sowińskiego
16.00 mgr Katarzyna Kozioł, Wacław Iwaniuk współpracownikiem Oficyny
16.20 mgr Joanna Piechura (UW), „Mam prośbę: napisz mi wszystko”. O korespondencji Czesława Bednarczyka i Jana Brzękowskiego
16.40 dyskusja
17.30 Zakończenie konferencji (Regina Wasiak-Taylor, Janusz Gruchała)

Prof. Mirosław A. Suprunik, Regina Wasiak0Taylor i prof. Janusz Gruchała