Zmarla Krystyna Leonowicz-Babiak

Home  »  Bez kategorii  »  Zmarla Krystyna Leonowicz-Babiak
paź 25, 2021 KBB

Dopiero niedawno dotarła do ZPPnO wiadomość o śmierci Krystyny  Leonowicz-Babiak. Urodzona 2.02.1941 r. na Roztoczu, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego (1963), doktor nauk przyrodniczych (1971), wieloletni pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego, była autorka ok. 100 publikacji naukowych, książek o tematyce historycznej, polonijnej, a także książki dla dzieci Wydała także trzy tomiki wierszy: Moje ogrody (2000), W pejzażach słów (2002 ), Chwile zebrane (2014). Jej wiersze były także publikowane w dziełach zbiorowych – w sześciu „Antologiach…”oraz w czasopismach polskich i polonijnych We współpracy z mężem wydała książkę historyczną w dwóch wersjach językowych: polskiej p.t.Zanim zasypie piasek ślad, i niemieckiej – Bevor der Sand die Spur verwischt (2005).
W latach 1994–1995 prowadziła Teatr Rodzin w Dortmundzie, dla którego pisała sztuki i wiersze okolicznościowe. Była także dziennikarką – Jej artykuły ukazywały się głównie w prasie polonijnej. Poza Związkiem Pisarzy Polskich na Obczyźnie była członkiem Polskiego Stowarzyszenia Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie (A.P.A.J.T.E.) z siedzibą w Paryżu, Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech, Stowarzyszenia Krzewienia Kultury i Języka Polskiego przy Polskiej Misji Katolickiej w Dortmundzie, Dolnośląskiego Stowarzyszenia Artystów Plastyków we Wrocławiu oraz Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2004 r. została odznaczona Medalem Zasługi Exuli Bene de Ecclesia Merito (Zasłużony dla Kościoła na Obczyźnie). W 2005 r. za twórczość i działalność społeczną otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej. W 2012 r. uhonorowano Ją Statuetką Fundacji „Polskie Gniazdo” za umacnianie polskiej pamięci i tożsamości narodowej. W 2014 r. została wyróżniona „Kuferkiem Kresowym” za działalność poświęconą pamięci Kresów. Jej nazwisko widnieje w publikacji pt. Złote Myśli: Twórcy Wizerunku Polski: Księga Jubileuszowa 1998-2008, wydanej przez Fundację Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” oraz w encyklopedii Who is Who w Polsce (rocznik 2012).

Krystyna Leonowicz-Babiak Malarka znana też była jako malarka. Malowała przede wszystkim obrazy olejne na płótnie, miedzi i drewnie. Wystawiała w Polsce, Hiszpanii, Niemczech i we Francji (od roku 2004 r. jedna z jej prac znajduje się w stałej ekspozycji w galerii Malarstwa i Rzeźby Polskiej i Polonijnej w Vaudricourt). Kilkadziesiąt jej obrazów znajduje się w kolekcjach prywatnych, a dwanaście o tematyce religijnej w kościołach i domach parafialnych w Polsce i w Niemczech.

Zmarła 20.12.2020