O nas

Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie zrzesza ludzi pióra mieszkających poza Polską, a także tych mieszkających w Polsce, którzy zajmują się problematyką emigracyjną.

Celem Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie jest:
1.    Reprezentowanie polskiej społeczności pisarskiej na terenie Wielkiej Brytanii, przede wszystkim pisarzy należących do ZPPnO;
2.    Bronienie interesów i praw autorskich swoich członków;
3.    Pomaganie w nawiązywaniu kontaktów zawodowych z pisarzami innych krajów, zwłaszcza z tymi, którzy pracują w warunkach podobnych do warunków naszego Związku;
4.    Propagowanie literatury polskiej, przede wszystkiej powstającej poza Polską, na świecie;
5.    Prowadzenie działalności wydawniczej.


ZPPnO organizuje spotkania dla szerokiej publiczności:
1.    Promocje książek polskich pisarzy;
2.    Czytanie poezji znanych polskich poetów (co 4-6 tygodni);
3.    Salony Literackie (co 3 miesiące);
4.    Wieczory laureatów Nagrody Literackiej;
5.    Wykłady dotyczące literatury.

Przy ZPPnO działa Grupa Twórcza KaMPe, która ma własny program działania.

Stałą publikacją ZPPnO jest półrocznik „Pamiętnik Literacki”.

Lista członków

Członkowie Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie

 1. AMBER Ludwika (Australia)
 2. BIENIASZ Bolesław (Belgia)
 3. BLATTON Włodzimierz (Polska)
 4. BORKOWSKI Andrzej Maria (Wlk. Bryt.)
 5. BRZEZIŃSKI Zygmunt (Austria)
 6. BUKOWSKI Michał (Austria)
 7. BUSZMAN Krzysztof Cezary (Polska)
 8. BZOWSKA-BUDD Katarzyna (Wlk Bryt.)
 9. CHABROWSKI Tadeusz (USA)
 10. CHOBIAN-CHERON Stanisława (Francja)
 11. CHOWANIEC Urszula (Wlk. Bryt.)
 12. CYBULSKI Kazimierz (USA)
 13. CZAJKOWSKA Magda (Wlk. Bryt.)
 14. CZARNIK Oskar Stanisław (Polska)
 15. DĄBROWSKA Jadwiga (Francja)
 16. DELAPERRIÈRE Maria (Francja)
 17. DUCHOWSKA Irina (Litwa)
 18. DUDA-MORAWSKA Joanna (Niemcy)
 19. DUSZA Edward (USA)
 20. FLAK Bożena (Wlk. Bryt.)
 21. GAWROŃSKI Paweł (Wlk. Bryt.)
 22. GŁUCHOWSKI Krzysztof (Brazylia)
 23. GUTTNER Janusz (Wlk Bryt.)
 24. HEBDA Jerzy (Wlk. Bryt.)
 25. HORODECKA-WIECZOREK Jolanta (Polska)
 26. IHNATOWICZ Janusz ks. (USA)
 27. JAGIELSKI Krzysztof (Polska)
 28. JASTRZĘBSKA Maria (Wlk. Bryt.)
 29. KALINOWSKA-BOUVY Agata (Francja)
 30. KAMIENIECKA Danuta (Wlk. Bryt.)
 31. KAPLAN Krystyna (Wlk. Bryt.)
 32. KIBISH-OZAROWSKA Krystyna (USA)
 33. KLAS Wojciech (Wlk Bryt.)
 34. KRASZEWSKI Charles (USA)
 35. KRUSZEWSKA Mirosława (USA)
 36. KRUSZEWSKI Eugeniusz S.  (Dania)
 37. KRZECZUNOWICZ Andrzej (Wlk. Bryt.)
 38. KRZYZANOWSKI (Jerzy R.. USA)
 39. LANE Jolanta (Wlk. Bryt.)
 40. LATER-CHODYLOWA Elżbieta (Polska)
 41. LEONOWICZ -BABIAK Krystyna Barbara (Polska)
 42. LEWANDOWSKA-TARASIUK Ewa (Polska)
 43. ŁYCHOWSKI Tomasz (Brazylia)
 44. MALCZEWSKI ks. (Brazylia)
 45. MAZUR-NOWAK Bożena Helena (Wlk Bryt.)
 46. MIĄZEK Bonifacy ks. (Austria)
 47. MICKIEWICZ Anna Maria (Wlk. Bryt.)
 48. MOSKALOWA Alicja (Wlk. Bryt.)
 49. MOSZCZYŃSKI Wiktor (Wlk. Bryt.)
 50. MROWIEC Krzysztof (Niemcy)
 51. MUSA-KOT Jerzy (Polska)
 52. OLBROMSKI Mariusz (Polska)
 53. OPDØHL Anna Grażyna (Norwegia)
 54. OWSIANKA Maria (Wlk. Bryt.)
 55. PACAK Dariusz (Austria)
 56. PARYS WHITE Dana (Wlk. Bryt.)
 57. PATKOWSKI Maciej (USA)
 58. PAWŁOWSKA-KILANOWSKI Bożena (Kanada)
 59. PODGÓRSKI Wojciech Jerzy
 60. PYŁAT Joanna (Wlk. Bryt.)
 61. RESZCZYŃSKA-ESSIGMAN Hanna (Wlk. Bryt.)
 62. ROWIŃSKI Krzysztof (Wlk. Bryt.)
 63. ROSSAKOVSKY-LLOYD Frederick (Wlk. Bryt)
 64. RUTLEDGE Gitta (Polska)
 65. SAWICKI Ryszard (Polska)
 66. SIENKIEWICZ Jan Wiktor (Polska)
 67. SIEWIERSKI Henryk (Brazylia)
 68. SKORUPA Gabriel Piotr (Niemcy)
 69. SMOLAREK Iza (Wlk. Bryt.)
 70. SOKOŁOWSKA-GWIZDKA Joanna (USA)
 71. STYPUŁKOWSKA Irma (Wlk. Bryt.)
 72. SZOSTAK Krystyna (Austria)
 73. SZTOKFISZ Marta (Polska)
 74. TAYLOR-TERLECKA Nina (Wlk. Bryt.)
 75. TESSE Barbara (Francja)
 76. TROYANOWSKA-GRUSZNIC Gaya (Wlk. Bryt.)
 77. TUSZEWSKI Jerzy G. (Polska)
 78. TYCZYNA Stefan (Niemcy)
 79. WASIAK TAYLOR Regina (Wlk. Bryt.)
 80. WASILEWSKI Marian (USA)
 81. WAZACZ Mieczysława (Wlk. Bryt.)
 82. WITKIEWICZ Jan Stanisław (Polska)
 83. WOŹNIAK Elżbieta (Wlk. Bryt.)
 84. WRÓBEL Aleksy (Wlk. Bryt.)
 85. ZECHENTER Katarzyna (Wlk. Bryt.)
 86. ZIÓŁKOWSKA-BOEHM Aleksandra (USA)
 87. ŻELAZKO Magdalena (Austria)
 88. ŻONGOŁŁOWICZ Bogumiła (Australia)

Spis treści ostatniego PL

Czytaj więcej: Spis treści ostatniego PL
 
 
 
Pamiętnik Literacki XLV/XLVI
SPIS TREŚCI
 
  7 Od redakcji
  9 Aleksandra Ziółkowska-Boehm: LAUDACJA
 11 Prof. Anna Cienciała: PODZIĘKOWANIE
 15 Beata Dorosz „Emigracja walczących” Wojciecha J. Podgórskiego – siedem grzechów głównych
 26 Bożena Pawłowska-Kilanowski: Nie marzę
 27 Wojciech Podgórski: Od motywacji i pomysłu do realizacji – i nagrody literackiej!
 33 Jolanta Chwastyk Kowalczyk: LAUDACJA
 40 Bożena Pawłowska-Kilanowski: ...że tę...
 41Wanda Kuras: PODZIĘKOWANIE
 42 Dariusz Pacak: Małe miejsce
 43 Edward S. Kruszewski: POLSKA W DUŃSKIEJ LITERATURZE XIX WIEKU
 51 Bolesław Bieniasz: KILKA SPOTKAŃ Z WITOLDEM LUTOSŁAWSKIM
 55 Włodzimierz B. Segal: Ars
 56 Włodzimierz B. Segal: Mity, Konstrukcja
 57 Jerzy Tuszewski: KRÓLEWSKI LAUR DLA WITOLDA LUTOSŁAWSKIEGO
 59 Joanna Duda-Murawska: Bajki, przysłowia i ja
 61 Krystyna Kardyni-Pelikánowá: POLSKIE SZTUKI NA CZESKICH SCENACH – OD ROMANTYKÓW DO GOMBROWICZA
 72 Joanna Duda-Murawska: Odśnieżanie
 73 Tadeusz Chabrowski: LONDYN 1963. POCZĄTKI WSPÓŁPRACY Z OPiM)
 82 Dominik Witosz: Wspomnienia św. Józefa
 83 Regina Wasiak-Taylor: ARCHIWUM OFICYNY POETÓW I MALARZY OPUSZCZA LONDYN CD. LISTY RÓŻEWICZA
95 Ewa Nowakowska: POETA DOCTUS, O ADAMIE CZERNIAWSKIM
109 Jolanta Lane: ZOSTAŁ MI TYLKO JEDEN ROK
121 Adam Wierciński: O GENEZIE „MOSKALIKÓW
126 Zygmunt Brzeziński: Ars Poetica
127 Elżbieta Later-Chodyłowa: PRZYCZYNEK DO BIOGRAFII O. JANA SZYMASZKA CSSR
131Katarzyna Bzowska: ZAPACHY DZIECIŃSTWA
139 Adam Wierciński: ZDZIWIENIA I SPRZECIWY. PISARZE MAŁO ZNANI
142 Krystyna Szostak: Pod sufitem
143 Jacek Geisler: CZTERDZIESTY-I-CZWARTY SKARŻY SIĘ NA ADAMA I W OGÓLE NA AUTORÓW
145 Ludwika Amber: W maju o świcie, Fiordy
147 Krystyna Kaplan: ZMORY MARKETY
151 Fryderyk Rossakovsky-Lloyd: MRUGNIĘCIA (MINIATURY)
 
RECENZJE I OMÓWIENIA
 
153 Jan Zieliński: RETROSPEKTYWNA KARTOMANCJA
165 Ks. Bonifacy Miązek: POEZJE ZEBRANE KS. JANUSZA ARTURA  IHNATOWICZA
171 Jan Zieliński: MARIENBADZKI KALEJDOSKOP
174 Bonifacy Miązek: NOWA KSIĄŻKA ZYGMUNTA BRZEZINSKIEGO
178 Magdalena Dunikowska: EMIGRACJA Z PROWINCJONALIZMU, CZYLI POŻYTEK Z BRZYDKIEGO MĘŻA
185 Ks. Bonifacy Miązek: W poszukiwaniu zielonych wysp
189 Ks. Bonifacy Miązek: KRONIKA OSTATNICH LAT ŻYCIA PADERWSKIEGO
195 Karol Klauza: Polsko-węgierskie powroty do korzeni
 
199 LISTY – POLEMIKI
 
202 KRONIKA ZWIĄZKU
 
208 BIOGRAMY CZŁONKÓW ZWIĄZKU: Jan Wiktor Sienkiewicz, Zygmunt Brzeziński
211 Andrzej Borkowski: RAYA HERZIG, AUTORKA GRAFIKI
 
212 INDEKS NAZWISK
 
SPIS ILUSTRACJI
 
 14 Raya Herzig: FUN
 50Raya Herzig: ROUND’BOUT MIDNIGHT
120 Raya Herzig: PRAY
152 Marian Stępień: DOM PASZKOWSKICH
198 Raya Herzig:TEACHERS PET

 

Lista członków (2)

Członkowie Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie

 1. AMBER Ludwika (Australia)
 2. BIENIASZ Bolesław (Belgia)
 3. BLATTON Włodzimierz (Polska)
 4. BORKOWSKI Andrzej Maria (Wlk. Bryt.)
 5. BRZEZIŃSKI Zygmunt (Austria)
 6. BUKOWSKI Michał (Austria)
 7. BUSZMAN Krzysztof Cezary (Polska)
 8. BZOWSKA-BUDD Katarzyna (Wlk Bryt.)
 9. CHABROWSKI Tadeusz (USA)
 10. CHOBIAN-CHERON Stanisława (Francja)
 11. CHOWANIEC Urszula (Wlk. Bryt.)
 12. CYBULSKI Kazimierz (USA)
 13. CZAJKOWSKA Magda (Wlk. Bryt.)
 14. CZARNIK Oskar Stanisław (Polska)
 15. DĄBROWSKA Jadwiga (Francja)
 16. DELAPERRIÈRE Maria (Francja)
 17. DUCHOWSKA Irina (Litwa)
 18. DUDA-MORAWSKA Joanna (Niemcy)
 19. DUSZA Edward (USA)
 20. FLAK Bożena (Wlk. Bryt.)
 21. GAWROŃSKI Paweł (Wlk. Bryt.)
 22. GŁUCHOWSKI Krzysztof (Brazylia)
 23. GUTTNER Janusz (Wlk Bryt.)
 24. HEBDA Jerzy (Wlk. Bryt.)
 25. HORODECKA-WIECZOREK Jolanta (Polska)
 26. IHNATOWICZ Janusz ks. (USA)
 27. JAGIELSKI Krzysztof (Polska)
 28. JASTRZĘBSKA Maria (Wlk. Bryt.)
 29. KALINOWSKA-BOUVY Agata (Francja)
 30. KAMIENIECKA Danuta (Wlk. Bryt.)
 31. KAPLAN Krystyna (Wlk. Bryt.)
 32. KIBISH-OZAROWSKA Krystyna (USA)
 33. KLAS Wojciech (Wlk Bryt.)
 34. KRASZEWSKI Charles (USA)
 35. KRUSZEWSKA Mirosława (USA)
 36. KRUSZEWSKI Eugeniusz S.  (Dania)
 37. KRZECZUNOWICZ Andrzej (Wlk. Bryt.)
 38. KRZYZANOWSKI (Jerzy R.. USA)
 39. LANE Jolanta (Wlk. Bryt.)
 40. LATER-CHODYLOWA Elżbieta (Polska)
 41. LEONOWICZ -BABIAK Krystyna Barbara (Polska)
 42. LEWANDOWSKA-TARASIUK Ewa (Polska)
 43. ŁYCHOWSKI Tomasz (Brazylia)
 44. MALCZEWSKI ks. (Brazylia)
 45. MAZUR-NOWAK Bożena Helena (Wlk Bryt.)
 46. MIĄZEK Bonifacy ks. (Austria)
 47. MICKIEWICZ Anna Maria (Wlk. Bryt.)
 48. MOSKALOWA Alicja (Wlk. Bryt.)
 49. MOSZCZYŃSKI Wiktor (Wlk. Bryt.)
 50. MROWIEC Krzysztof (Niemcy)
 51. MUSA-KOT Jerzy (Polska)
 52. OLBROMSKI Mariusz (Polska)
 53. OPDØHL Anna Grażyna (Norwegia)
 54. OWSIANKA Maria (Wlk. Bryt.)
 55. PACAK Dariusz (Austria)
 56. PARYS WHITE Dana (Wlk. Bryt.)
 57. PATKOWSKI Maciej (USA)
 58. PAWŁOWSKA-KILANOWSKI Bożena (Kanada)
 59. PODGÓRSKI Wojciech Jerzy
 60. PYŁAT Joanna (Wlk. Bryt.)
 61. RESZCZYŃSKA-ESSIGMAN Hanna (Wlk. Bryt.)
 62. ROSSAKOVSKY-LLOYD Frederick (Wlk. Bryt.)
 63. ROWIŃSKI Krzysztof (Wlk. Bryt.)
 64. RUTLEDGE Gitta (Polska)
 65. SAWICKI Ryszard (Polska)
 66. SIENKIEWICZ Jan Wiktor (Polska)
 67. SIEWIERSKI Henryk (Brazylia)
 68. SKORUPA Gabriel Piotr (Niemcy)
 69. SMOLAREK Iza (Wlk. Bryt.)
 70. SOKOŁOWSKA-GWIZDKA Joanna (USA)
 71. STYPUŁKOWSKA Irma (Wlk. Bryt.)
 72. SZOSTAK Krystyna (Austria)
 73. SZTOKFISZ Marta (Polska)
 74. TAYLOR-TERLECKA Nina (Wlk. Bryt.)
 75. TESSE Barbara (Francja)
 76. TROYANOWSKA-GRUSZNIC Gaya (Wlk. Bryt.)
 77. TUSZEWSKI Jerzy G. (Polska)
 78. TYCZYNA Stefan (Niemcy)
 79. WASIAK TAYLOR Regina (Wlk. Bryt.)
 80. WASILEWSKI Marian (USA)
 81. WAZACZ Mieczysława (Wlk. Bryt.)
 82. WITKIEWICZ Jan Stanisław (Polska)
 83. WOŹNIAK Elżbieta (Wlk. Bryt.)
 84. WRÓBEL Aleksy (Wlk. Bryt.)
 85. ZECHENTER Katarzyna (Wlk. Bryt.)
 86. ZIÓŁKOWSKA-BOEHM Aleksandra (USA)
 87. ŻELAZKO Magdalena (Austria)
 88. ŻONGOŁŁOWICZ Bogumiła (Australia)
   

Goście online  

Odwiedza nas 11 gości oraz 0 użytkowników.

   
© 2012 Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie