Komunikat z ostatniego WZ

Home  »  Komunikat z ostatniego WZ

KOMUNIKAT Z WALNEGO ZEBRANIA

Przed zebraniem, które odbyło się 11 marca 2017, w kościele św. Andrzeja Boboli odprawiona została msza święta w intencji zmarłych pisarzy i przyjaznego obradowania.

Prezes Andrzej Krzeczunowicz powitał wszystkich przybyłych do Sali Szafirowej POSK-u na zgromadzenie niewyborcze. Szczególnie serdecznie przywitano przybyłą z Teksasu Joannę Sokołowską-Gwizdkę, która miała okazję opowiedzieć nam o swojej działalności i karierze  na kontynencie amerykańskim. Obecna na zebraniu nowa członkini ZPPnO, Renata Cygan,  przedstawiła się jako autorka trzech książek. W zebraniu uczestniczyło 13 osób.

W marcu 2017 ZPPnO liczył 88 członków. Odeszli od nas w minionym roku: Kazimierz Cybulski, Tadeusz Chabrowski (obydwaj z USA) i Jerzy Tuszewski z Polski. Przyjęto nowych kolegów: Renatę Cygan i Irenę Idzikowską z Wielkiej Brytanii oraz Piotra Witta z Paryża.

  1. Sprawozdanie Zarządu

Działalność Związku w kadencji od marca 2016 do marca 2017 r. zreferował prezes Andrzej Krzeczunowicz, a uzupełniła sekretarz Regina Wasiak-Taylor. Do najważniejszych wydarzeń zaliczono udział ZPPnO w 7. Warszawskich Targach Książki. Mieliśmy samodzielne stoisko, podpisywało na nim swoje publikacje 17 pisarzy. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uhonorował naszych trzech członków: Aleksandrę Ziółkowską-Boehm medalem ?Zasłużony Kulturze Gloria Artis?, Ninę Taylor-Terlecką i Janusza Guttnera honorowymi odznakami ?Zasłużony dla Kultury Polskiej?.

Podczas majowych targów odbyły się dwa seminaria naukowe. Jedno pod nazwą  ?Korespondenci Tymona Terleckiego?, a drugie poświęcone 40-leciu ?Pamiętnika Literackiego?.

Jesienią odbył się IV Festiwal Poezji Słowiańskiej powołany do życia przez Aleksego Wróbla, lidera grupy KaMPe. W ramach kilkudniowego festiwalu, na który przybyli poeci, dziennikarze i działacze kultury z Bułgarii, Rumunii, Polski i Irlandii odbyło się kilkanaście imprez i programów na terenie Londynu. Dużym sukcesem tego cyklicznego wydarzenia jest włączenie młodzieży z polskich szkół do konkursów poetyckich i programów literackich.

ZPPnO kontynuuje inne stałe spotkania, do których należą Salony Literackie w Ognisku Polskim. Gośćmi czterech ostatnich Salonów byli: Magda Zawadzka, Krzysztof Buszman, artyści i poeci IV Festiwalu Poezji Słowiańskiej oraz Siostra Bożena Anna Flak. Na ?Czytania poezji znanych polskich pisarzy? zaprosił w tym roku po raz 28. Janusz Guttner. W kwietniu 2016 r. rozpoczęliśmy serię sezonowych koncertów jazzowych z literackimi wątkami. Pierwszy program prezentował piosenki Dany Parys-White w wykonaniu Izabeli Wilczyńskiej. Spotkania te prowadzone są w języku angielskim, cieszą się powodzeniem i niewątpliwie przyczyniają się do zredukowania niepotrzebnych napięć między Polakami a Brytyjczykami w związku z Brexitem. Kalendarium spotkań literackich podajemy w dalszej części kroniki.

  1. ?Pamiętnik Literacki?

W minionej kadencji wyszedł czerwcowy i grudniowy tom naszego pisma, czyli LI i LII tom o powiększonej zawartości, co chcielibyśmy utrzymać w związku z rozszerzeniem się listy naszych współpracowników. Zaczęliśmy też drukować kolorowe zdjęcia z wydarzeń i większych spotkań ZPPnO. Sprawy dotyczące subsydiowania pisma są nadal naszą troską, ponieważ nie mogliśmy ponownie wystąpić o dotację z puli MKiDN ze względów formalnych (nie znaleźliśmy tym razem organizacji pozarządowej w kraju, która zechciałaby taki wniosek w naszym imieniu do ministerstwa skierować). Dystrybucja PL w kraju nie poprawia się, za co ponosi odpowiedzialność drukujące nas wydawnictwo LTW. Nawiasem, Księgarnia im. Prusa odmówiła przyjęcia ostatnich tomów PL, ponieważ powinna je otrzymywać od dystrybutora LTW (sic!). Tak więc, finansowanie i kolportaż ?Pamiętnika? pozostają problemami nierozwiązanymi, stawiają barierę między nami a polskimi czytelnikami.

  1. Nagrody literackie

Nagrody ZPPnO 2016 za popularyzowanie kultury polskiej w świecie przyznano trzem polskim pisarzom mieszkającym w Brazylii: Henrykowi Siewierskiemu, Tomaszowi Łychowskiemu i ks. Zdzisławowi Malczewskiemu. W związku z tym, że dwaj laureaci będą przebywali w Polsce w czerwcu 2017 r., postanowiliśmy wręczyć nasze laury po raz pierwszy w Warszawie. Uroczystość odbędzie się 4 czerwca b.r. w ogrodach Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego z niezwykle serdecznym przyjęciem ze strony dyrekcji tej placówki. Udział w tym wydarzeniu zgłosiło wiele ważnych organizacji i osobistości, a towarzyszyć mu będzie koncert muzyki brazylijskiej.

  1. Internet

Strona internetowa Związku <www.zppno.org> staje się jednym z ważniejszych kanałów informacji i kontaktu Związku z otaczającym światem. Stronę prowadzi społecznie Katarzyna Bzowska z pomocą zaprzyjaźnionego z nami Szymona Mazurczaka.

  1. Finanse

Finanse Związku prowadzi od wielu lat Krystyna Kaplan, która przygotowała na zebranie zestawienia wpływów oraz dotychczasowych i planowanych wydatków. Z zestawień wynika jasno, że bez subsydiów zewnętrznych nie moglibyśmy prowadzić tak szerokiej i różnorodnej działalności. Serdeczne podziękowania należą się wszystkim osobom prywatnym i instytucjom, które nas wspierają. Należy tu wymienić tałe dotacje z PAFT-u, Ambasady RP w Londynie, Fundacji Bronclów oraz od naszych darczyńców: Niny Janczewskiej, Zbigniewa Makowieckiego, Jolanty Lane, Martina Taylora i in. Opłaty członkoskie systematycznie poprawiają się i powiękaszają, a to znaczy, że większość naszych kolegów staje się pełnoprawnymi członkami ZPPnO.

Po raz trzeci zorganizowano kiermasz książki, który przyniósł dochód 300 funtów, a jego przeprowadzeniem zajęło się kilkunastu naszych kolegów. Z uwagi na to, że w biurze Związku znajdują się już setki dubletów i książek darowanych nam, konieczne jest przeprowadzenie kolejnych kiermaszy.

Katarzyna Bzowska przedstawiła sytuację darowizny Elżbiety Zagórskiej i jej rodziny. Tantiemy z praw autorskich po znanym pisarzu Jerzym Zagórskim i jego żonie Marynie, tłumaczce, mogą wynieść kilka tysięcy złotych rocznie. Sprawę między ZaiKS-em a rodziną Zagórskich prowadzi polski prawnik z Warszawy, Piotr Polz, który dobrze zna środowisko brytyjskie, gdyż przez kilka lat był konsulem do spraw prawnych w Konsulacie Generalnym w Londynie. Elżbieta Zagórska mieszka w Londynie, należała do bliskich przyjaciół państwa Krystyny i Czesława Bednarczyków i jest od lat sympatykiem działalności ZPPnO.

  1. Dyskusja

Tegoroczne Walne Zebranie nie było zgromadzeniem wyborczym, dlatego dużo czasu upłynęło zebranym na rozmowach i przedyskutowaniu ważnych problemów. Niezadowalająca dystrybucja PL spowodowała, że Piotr Surmaczyński przedstawił (po raz drugi) propozycję przejęcia składu i druku pisma z zapewnieniem jego kolportażu w ważniejszych księgarniach na terenie kraju. Po szczegółowym wyliczeniem kosztów i pożytku dla nas z tej zamiany, zyskał aprobatę zgromadzenia, które zgodziło się, aby następny tom ?Pamiętnika? składała i wydrukowała nowa firma. Oczywiście, Związek liczy na pojawienie się naszego pisma w witrynach księgarskich w Polsce.

Aleksy Wróbel przedstawił kształt następnego Festiwalu Poezji Słowiańskiej, do którego zamierza zaangażować pięć polskich szkół i ogłosić kolejny konkurs poetycki. Ubiegłoroczna, świetna współpraca z Instytutem Kultury Bułgarskiej przekonała go do nawiązania z tą placówką ścisłych kontaktów. Jeden dzień festiwalu odbędzie się w Instytucie Kultury Bułgarskiej. Wspomniał również o kontynuowaniu akcji wydawniczej ?Biblioteczka KaMPe? z 23 tomikami poezji. W ?Biblioteczce? zaczęły ukazywać się tłumaczenia poezji współczesnych autorów na języki słowiańskie. Po rozmowach z prof. Beatą Dorosz Aleksy Wróbel, znający wielu tłumaczy i poetów z Europy Południowo-Wschodniej, upewnił się co do wydania poezji Kazimierza Wierzyńskiego w języku rumuńskim i prawdopodobnie w języku bułgarskim.

Na Walnym Zebraniu rozważano kwestię powołania w kraju, z inicjatywy Związku, fundacji lub towarzystwa kulturalnego, które umożliwiłoby nam korzystanie z dotacji rządowych. Sporo czasu zajęła zebranym dyskusja nad kwestionowanym od niedawna tytułem pisma ?Pamiętnik Literacki?. Nasze pismo dostępne jest (mimo zauważalnych Wbraków) w Polsce, a tam istnieje na rynku wydawniczym od 1902 polonistyczny periodyk naukowy wychodzący we Wrocławiu pod tą samą nazwą. Na skutek różnych nacisków zarząd ZPPnO przygotuje kilka rozwiązań graficznych nowego tytułu półrocznika, nieodbiegającego zasadniczo od starej nazwy i grafiki na okładce.
Zespół redakcyjny pisma zobowiązał się do wydania LIII tomu PL przed 8. Warszawskimi Targami Książki. Znajdzie się w tym tomie plon ubiegłorocznej konferencji ?Korespondenci Tymona Terleckiego?. W dalszej części dyskusji Piotr Surmaczyński poinformował o zaproszeniu, które otrzymał nasz Zarząd na spotkanie do Brukseli (do parlamentu EU) 27 czerwca 2017 r. Zabiegał o to przez dłuższy czas, abyśmy w efekcie mogli urządzić tam wystawę pokazującą historię Union of Polish Writers Abroad i uzyskać z UE poparcie finansowe. Na pierwszy obiad z europosłami zostali zaproszeni, oprócz Surmaczyńskiego, Andrzej Krzeczunowicz i Regina Wasiak-Taylor.

Dwie zbliżające się imprezy w Warszawie wymagają od członków ZPPnO wysiłku i skoncentrowanego działania. Jedną z nich jest nasz udział w 8. Warszawskich Targach Książki 18?21 maja 2017 r. Mamy na targach stoisko, na którym kilkunastu naszych kolegów będzie prezentowało i podpisywało swoje książki. 20 maja b.r. zaprosimy również na sesję naukową poświęconą zapomnianym pisarzom emigracyjnym. Zaproszenie do udziału w niej przyjęli znani badacze literatury rozwijającej się poza krajem: Anna Augustyniak, Justyna Chłap-Nowakowa, Beata Dorosz, Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, Ewa Głębicka, Marcin Lutomierski, Nina Taylor-Terlecka. Natomiast 4 czerwca 2017 odbędzie się wspomniana wcześniej uroczystość wręczenia nagród ZPPnO 2016 w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Osobami odpowiedzialnymi za organizację obu wydarzeń są: Katarzyna Bzowska, Janusz Guttner, Jolanta Lane, Piotr Surmaczyński i Regina Wasiak-Taylor.
Oprac. rwt