KOMUNIKAT Z WALNEGO ZEBRANIA 2018

Home  »  KOMUNIKAT Z WALNEGO ZEBRANIA 2018

 

W przeddzień Walnego Zebrania w kościele św. Andrzeja Boboli odprawiona została msza święta za dusze Zmarłych Kolegów. W minionym roku zmarł Jerzy Roman Krzyżanowski z Chicago, literaturoznawca, wykładowca uniwersytecki, publicysta, bliski współpracownik redakcji „Pamiętnika Literackiego”.

Walne zebranie (wyborcze) odbyło się 10 marca 2018 r. w Sali Multimedialnej POSK-u. Przybyłych powitała wiceprezes ZPPnO Regina Wasiak-Taylor, informując, że w marcu 2018 ZPPnO liczył 90 członków. Od poprzedniego WZ przyjęto nowych członków: Elżbietę Bortkiewicz (Hiszpania), Aleksandrę Baltissen (Holandia), Agatę Bizuk (Irlandia), Grażynę Winniczuk (Wielka Brytania) i Krystynę Stevenson (Wielka Brytania). Na zebranie przybyło 19 członków, którzy dysponowali przeszło 30 przekazanymi głosami. Zgodnie ze statutem, zebranie było ważne. Z zagranicy gościliśmy nową Koleżankę, Aleksandrę Baltissen z Holandii oraz laureatkę Nagrody Literackiej 2017, Elżbietę Bortkiewicz z Madrytu. Przewodniczącym WZ został Wiktor Moszczyński, a protokółował Wojciech Klas.

Działalność Zarządu w kadencji od marca 2017 do marca 2018 przedstawiła Regina Wasiak-Taylor, wiceprezes ZPPnO. Rozpoczęła (w nawiązaniu do starych zwyczajów radia BBC) od wydarzeń przykrych. W maju 2017 r. Grupa Artystyczna KaMPe odłączyła się od Związku, by prowadzić niezależną działalność, a jej twórca, Aleksy Wróbel, zrezygnował z członkostwa w ZPPnO. Natomiast prezes Związku, Andrzej Krzeczunowicz, powrócił jesienią do Polski na stałe.

Niewątpliwym sukcesem był udział ZPPnO w 8. Warszawskich Targach Książki. Zarząd ZPPnO potrafi przygotować dla naszych Członków forum, na którym mogą prezentować swoje dokonania twórcze. Związek miał samodzielne stoisko targowe, podpisywało na nim swoje publikacje 15 pisarzy. Podczas trwania WTK odbyła się sesja naukowa „Zapomniani pisarze emigracyjni”, prowadzona z wielkim znawstwem przez prof. Beatę Dorosz. Wzięli w niej udział znani badacze literatury emigracyjnej, niektórzy przyjechali na to spotkanie specjalnie spoza Warszawy. Referaty z tej sesji znalazły się w „Pamiętniku Literackim” (t. LV/2018, s. 11-78).

Po raz pierwszy Nagrody Literackie ZPPnO za 2016 wręczone zostały w Kraju. Uroczystość odbyła się w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego z udziałem nagrodzonych: prof. Henryka Siewierskiego i Tomasza Łychowskiego; nieobecny ks. dr Zdzisław Malczewski nadesłał przesłanie, które odczytano. Obszerne sprawozdanie z tych uroczystości opublikowane zostało w „Pamiętniku Literackim” (t. 2017/LIV, s. 11-36). Wydarzeniem zainteresowały się stołeczne media. Laureaci udzielili wywiadów, a Regina Wasiak-Taylor w radiowej „Dwójce” i Andrzej Krzeczunowicz w TVP mieli okazję, by obszerniej przedstawić działalność Związku Pisarzy.

Do niewątpliwych niespodzianek należało zaproszenie otrzymane z Parlamentu Europejskiego w Brukseli do przedstawienia europosłom polskim i brytyjskim historii i działalności Związku Pisarzy podczas tzw. roboczego lunchu. Szczegóły tego spotkania zamieściliśmy na naszej związkowej stronie internetowej.

Ponadto Zarząd zorganizował kilka spotkań i programów literackich w Londynie. Kontynuujemy cykliczne imprezy: Salony Literackie w Ognisku Polskim, koncerty z serii „Jazz, Dance and Prosecco” oraz „Czytanie utworów znanych polskich poetów”. Powodzeniem cieszyły się pokazy filmowe. Pierwszy odbył się z okazji wyjazdu do kraju znanej dokumentalistki Bożeny Garus-Hockuby, a w grudniu 2017 r., na zakończenie Roku Conrada, pokaz filmów zrealizowanych na podstawie powieści Józefa Conrada-Korzeniowskiego.

Z inicjatywy Piotra Surmaczyńskiego odbył się I. Świąteczny Festiwal Literatury dla Dzieci w siedzibie Muzeum gen. Sikorskiego.

2.Pamiętnik Literacki”
W minionej kadencji wyszedł czerwcowy i grudniowy tom naszego pisma, czyli tom LIII i LIV. Na majowe Warszawskie Targi Książki 2017 udało nam się wydać pismo wcześniej i zaprezentować na stoisku. Grudniowy zeszyt (LIV) o powiększonej zawartości, drukowany był we współpracy z kol. Piotrem Surmaczyńskim. Spodziewamy się, że dzięki tej zamianie PL będzie w Polsce kolportowany w księgarniach na terenie Polski

  1. Nagrody literackie

Nagrody ZPPnO 2017 otrzymały pisarki: Katarzyna Bzowska-Budd za „Mieszkam na wyspie”- nagroda im. Włady Majewskiej za najlepszą książkę roku napisaną przez polskiego pisarza mieszkającego poza Polską oraz za popularyzowanie kultury polskiej w świecie – Elżbieta  Bortkiewicz, tłumaczka z języka polskiego na język hiszpański. (Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 10 marca 2018, po zakończeniu WZ w tej samej Sali Medialnej).
4. Internet

Strona internetowa Związku <www.zppno.org> prowadzona jest społecznie przez Katarzynę Bzowską z pomocą zaprzyjaźnionego z nami Szymona Mazurczaka. Informacje dotyczące Związku zamieszczane są również na Facebooku.
5. Finanse

Finanse Związku prowadzi nadal ofiarnie Krystyna Kaplan, która przygotowała na zebranie sprawozdanie wpływów i wydatków w minionej kadencji. Z zestawień wynika, że bez subsydiów nie moglibyśmy prowadzić tak szerokiej i różnorodnej działalności. Serdeczne podziękowania należą się wszystkim osobom prywatnym i instytucjom, które nas wspierają. Należy tu wymienić stałe dotacje z PAFT-u, MSZ, Fundacji Bronclów, Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz od naszych darczyńców: Niny Janczewskiej, Jolanty Lane, Martina Taylora i in. Tantiemy z ZAiKS-u przekazane nam zapisem testamentowym Elżbiety Zagórskiej wzbogaciły Związek o przeszło 1 000 funtów. Opłaty członkowskie systematycznie poprawiają się, powiększa się też lista naszych członków.

 

W foyer POSK-u udało się zorganizować kolejny kiermasz starej książki. Nowością była prezentacja najnowszych publikacji naszych kolegów, którzy mogli nie tylko sprzedać książki, ale również spotkać się z czytelnikami. Dochód ze sprzedaży książek zasilił kasę ZPPnO.

 

Wszystkie spotkania i programy organizowane przez ZPPnO anonsowane są w „Tygodniu Polskim”. Jest to wprawdzie dodatkowy wydatek dla Związku, ale jednocześnie wspieramy czasopismo polonijne istniejące od 1940, które od 3 lat na skutek trudności finansowych z dziennika stało się tygodnikiem.

 

  1. Wybory

Kol. Krzysztof Rowiński zaproponował kandydaturę Reginy Wasiak-Taylor na nowego prezesa ZPPnO, co zostało przyjęte przez aklamację. Na sekretarza Związku wybrano Katarzynę Bzowską-Budd, Krystyna Kaplan pozostała skarbnikiem. Do Zarządu weszli: Janusz Guttner, Wojciech Klas, Tomasz Mielcarek, Piotr Surmaczyński oraz Jolanta Lane i Wiktor Moszczyński. Do Komisji Rewizyjnej weszła Magdalena Czajkowska, Bożena Helena Mazur-Nowak i Jolanta Lane. Członkami Sądu Koleżeńskiego zostali: s. Bożena Anna Flak, Krystyna Stevenson, Elżbieta Bortkiewicz. Skład Delegatów Funduszu Domu Pisarza nie zmienił się: Regina Wasiak-Taylor, Andrzej Suchcitz, Krzysztof Rowiński.

  1. Dyskusja

Podjęto temat zbliżających się ważnych rocznic w historii Związku Pisarzy, a co za tym idzie, ustalenia formy ich upublicznienia. I tak, na 70-lecie powstania Nagrody Literackiej ZPPnO (2021) wysunięto postulat przygotowania specjalnego wydawnictwa książkowego i konferencji naukowej wespół z badaczami literatury emigracyjnej. Oparcia do tego projektu należałoby szukać w organizacjach rządowych w kraju.

Tomasz Mielcarek uzasadnił potrzebę zainicjowania „Londyńskiego Arkusza Poetyckiego” pod egidą ZPPnO, mającego być platformą dla rozrzuconych po całym świecie poetów. Pomysł ten wyszedł od dawnego drukarza OPiM, Jana Kapanowskiego, który ma na składzie – wystarczające ilości na cel wydawnictw bibliofilskich – papier wodny i konopny. Wywiązała się dyskusja kogo drukować, jak często wydawać „Arkusz” i jaka nazwa dla tej inicjatywy byłaby odpowiednia: „Arkusz Literacki”, Arkusz Poetycki”, „Londyńska Arena Literacka”. Ostateczną decyzję w tej sprawie pozostawiono nowemu Zarządowi. Koszty tej nowej inicjatywy byłyby niewielkie, ponieważ druku chce się podjąć Jan Kapanowski. Tematem dyskusji stał się udział ZPPnO w 9.WTK (17-20 maja 2018). Ustalono zasady podpisywania nowości wydawniczych członków Związku Pisarzy, dostarczania publikacji na stoisko targowe etc. Mówiono też o udziale kolegów w 2. edycji sesji „Zapomniani pisarze emigracyjni” w dn. 19 maja b.r. Tym razem sesja odbędzie się w Klubie Księgarza na Rynku Starego Miasta, ponieważ – po wysłuchaniu w ubiegłym roku uwag krytycznych – uważamy, że frekwencja będzie tam większa, aniżeli była dotychczas na targach.

Postulaty WZ

  1. Rozpocząć prace nad przygotowaniem publikacji o dziejach Nagrody Literackiej ZPPnO
  2. Udział w 9.WTK połączony z sesją o zapomnianych pisarzach emigracyjnych
  3. Wydanie bibliofilskie współczesnych poetów polonijnych

 

Walne Zebranie zakończyło wspólne zdjęcie, pokazane później na naszej stronie internetowej. Na swym pierwszym posiedzeniu nowy Zarząd Związku przyznał Andrzejowi Krzeczunowiczowi tytuł Honorowego Prezesa ZPPnO.