Komunikat z ostatniego WZ

Home  »  Komunikat z ostatniego WZ

KOMUNIKAT Z WALNEGO ZEBRANIA

W dniu Walnego Zebrania 28 marca 2015 Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie liczył 89  członków. Odeszli od nas mieszkający poza W. Brytanią: Jadwiga Dąbrowska (Francja) i Anna Cienciała (USA), laureatka naszej nagrody z 2012. Do ZPPnO przyjęto: Tomasza Mielcarka, Dominika Witosza, Piotra Surmaczyńskiego i Grzegorza Spisa ? wszyscy zamieszkali w Londynie oraz Irene Sturm z USA.Siedziba biura mieści się nadal w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym na III piętrze pod adresem: 238-246 King Street, London W6 0RF.
Przed zebraniem, które nie było wyborcze, o godz. 10.00, w kościele św. Andrzeja Boboli odprawiona została msza święta przez proboszcza ks. Marka Reczkę w intencji zmarłych pisarzy i przyjaznego obradowania. Prezes Andrzej Krzeczunowicz powitał wszystkich przybyłych do foyer teatru w POSKu, gdzie odbywało się tegoroczne zgromadzenie. W zebraniu uczestniczyło 16 osób, z zagranicy przyjechali: Agata Kalinowska-Bouvy (Francja), Maciej Patkowski (USA) oraz Jerzy Tuszewski (Polska). Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych Kolegów. Agata Kalinowska-Bouvy przywiozła pozdrowienia od Mari Delaperričre z Francji i od Bolesława Bieniasza z Belgii.Z nowoprzyjętych członków obecny był tylko Piotr Surmaczyński, który miał okazję szerzej się przedstawić, zwracając szczególną uwagę na promocję młodej literatury. Spotkanie prowadził prezes, protokółowała Jolanta Lane. Odczytane sprawozdanie z poprzedniego Walnego Zebrania zostało przyjęte z małymi poprawkami.
1. Finanse
Finanse Związku zreferowała skarbniczka, Krystyna Kaplan i odczytała sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, sporządzone przez nieobecną Magdę Czajkowską. Ogólna suma naszych dochodów i rozchodów jest wysoka (ok. 15 000.00 funtów rocznie) i oscyluje w granicach zera. Dochody z urządzanych przez ZP spotkań literackich są niewielkie, sprzedaż ?Pamiętnika Literackiego? rośnie bardzo powoli, roczne składki członkowskie płacone są z opóźnieniem i przez niewielką grupę, toteż zachodzi konieczność wysyłania PL tylko do tych członków, którzy mają uregulowane opłaty. Wysyłka pocztowa w UK z roku na rok wzrasta, najtańsza przesyłka naszego PL do USA  kosztuje ZP 5.30 funta. W dalszym ciągu otrzymujemy dotacje ze stałych źródeł, tj Ambasady RP w Londynie, MSZ, PAFT, ale są to małe sumy, szczęśliwie udaje nam się wyrównywać braki budżetowe dzięki prywatnym sponsorom. W najbliższym okresie czeka nas przeprowadzka do innego pomieszczenia zaproponowanego przez władze POSK, w związku z likwidacją biura Koła AK i Fundacji AK, z którymi dzieliliśmy koszty kwaterunku. Po kilku rozmowach z prezes POSK, Joanną Młudzińską i jej wiceprezesem, Andrzejem Zakrzewskim, dowiedzieliśmy się, że przeprowadzka jest nieuchronna, a koszty naszego wynajmu w ośrodku pójdą w górę, tak więc mamy przed sobą kolejny wydatek. Dlatego jesteśmy zmuszeni skierować do naszych Członków kolejny apel, który zostanie przesłany wraz z najbliższym PL.
2. ?Pamiętnik Literacki?
Wyszedł tylko jeden tom ?Pamiętnika Literackiego? w minionej kadencji i był to zeszyt XLVII. Od listopada nie udało nam się wydać grudniowego tomu 2014, obecnie jest on już skończony i czeka na wysyłkę. Należy przypomnieć, że rosnące koszty papieru w W. Brytanii zmusiły nas do drukowania pisma w kraju, co w rezultacie okazało się dobrym rozwiązaniem. Sprawy druku prowadzi dla nas wydawnictwo LTW w Łomiankach, jak również kieruje pismo do znanych sobie salonów książki w kraju, o wynikach dystrybucji dowiemy się pod koniec tego roku. PL w dalszym ciągu dostępny jest w Księgarni im. Prusa w Warszawie i w nielicznych domach książki akademickiej. Z zadowoleniem możemy napisać, że dział ?Recenzji i omówień? zyskał u czytelników przychylne oceny, zespół recenzentów poszerza się o znane w środowisku naukowym nazwiska. Wybitna  znawczyni prasy emigracyjnej prof. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk z kieleckiego uniwersytetu, podjęła się wraz z prof. Grażyną Wroną z Krakowa, śledzić naszą produkcję wydawniczą przez najbliższe lata, po czym sporządzi na ten temat raport. Jesteśmy ogromnie wdzięczni Fundacji im. Mateusza Grabowskiego, na czele której stoi ks. rektor Stefan Wylężek, że zechciała przekazać subwencje na dwa wydania naszego pisma.
3. Nagrody literackie
Nagrodę główną za całokształt twórczości w 2014 otrzymała dr Maja Elżbieta Cybulska z Londynu, pisarka zajmująca się od blisko pół wieku krytyką literacką i teatralną. Nagrodę im.Włady Majewskiej w kategorii za najlepszą książkę roku 2013 dla pisarza polskiego mieszkającego poza krajem otrzymał Maciej Patkowski (USA) za dzieło pt. Kryptonim ?Paderewski?  (Łomianki: Wydawnictwo LTW). Jej autor od przeszło czterdziestu lat mieszka w Stanach Zjednoczonych. Nasze jury obraduje w składzie: przewodniczący Andrzej Krzeczunowicz ? prezes ZPPnO, dr hab. Beata Dorosz ? Warszawa, IBL PAN, ks. prof. dr Janusz Ihnatowicz ? Houston, USA, ks. prof. dr Bonifacy Miązek ? Wiedeń,  dr Nina Taylor-Terlecka ? Oxford, dr Aleksandra Ziółkowska-Boehm ? Wilmington, USA. Tą drogą składamy wszystkim jurorom serdeczne podziękowanie za ich pracę.
4. Imprezy i spotkania literackie
Prezes Andrzej Krzeczunowicz omówił działalność artystyczną i literacką Związku. Dokładny spis wszystkich impres znaduje się w XLVIII PL. ZP prowadzi kilka cyklicznych programów. Podczas zebrania działalność Grupy Artystycznej KaMPe omawiał Aleksy Wróbel, a wykracza ona daleko poza opłotki Londynu. Poeci i artyści KaMPe wyjeżdzają na festiwale i różnego rodzaju spotkania poetów do wielu krajów Europy Wschodniej oraz do Polski, a ich wiersze ukazują się w tamtejszej prasie. W październiku ub.r. KaMPe było   gospodarzem II Festiwalu Poezji Słowiańskiej. Regina Wasiak-Taylor przedstawiła programy ostatnich Salonów Literackich. Janusz Guttner w panoramicznym ujęciu zawarł historię 22 spotkań z serii ?Czytanie utworów największych polskich poetów?.
5. Internet
Katarzyna Bzowska zreferowała aktualne problemy z internetem ZPPnO, znajdującym się pod obstrzałem krytyki. Rok temu na Walnym Zebraniu, Federick Rossakovsky zgodził się przejąć sprawy naszej strony internetowej, unowocześnić ją i zaktualizować, niestety, wkrótce wyjechałsłużbowo z UK i kol. Bzowska pozostała sama z ledwo rozpoczętą pracą. Skierowała do zebranych prośbę, aby rozwiązać kwestię internetu ZPPnO.
6. Dyskusja
Marcowe zebranie nie było wyborcze, dlatego jego uczestnicy mogli omówić szereg tematów  dotyczących Związku Pisarzy i problemów literackich, ponieważ mieliśmy na te sprawy więcej czasu. Zwrócono uwagę na bardzo pożyteczną akcję wydawniczą KaMPe, która obejmuje już 11 tomików poetyckich drukowanych po 30-50 egzemplarzy, a opłacanych przez ich autorów. Są to wydania bibliofilskie, firmowane jako ?Biblioteczka KaMPe?. Jedyną wadą tego cyklu jest to, że nie mają numeru ISBN, a więc nie mogą być nigdzie zerejestrowane. Związek zobowiązał się do opłacenia i pozyskania kilkunastu numerów ISBN, przekazania ich KaMPe, a grupa ta powtórzy wydanie tomików poetyckich i poszerzać będzie akcję wydawniczą, którą wszyscy poparli. Piotr Surmaczyński zapoznał zebranych ze swoim doświadczeniem jak uporać się z dystrybucją książek wydawanych poza krajem i jak docierać do czytelników. Agata Kalinowska-Bouvy przedstawiła sylwetkę Elżbiety Virol z Francji (tłumaczki, aktorki, członkini Biblioteki Polskiej w Paryżu) jako kandydatki na członka ZPPnO. Ponadto zapoznała zebranych z inicjatywą Bożeny Pawłowskiej z Kanady, która założyła grupę literacką ? Animacja Kultury Polskiej. Poruszono jeszcze tematy: urządzenia nowego biura dla pisarzy, komu i czemu poświęcić najbliższe spotkania literackie, skąd czerpać fundusze na działalność związkową, dlaczego zaniechaliśmy prowadzenia kiermaszów starej książki itd. Prezes Krzeczunowicz ubolewał nad brakiem informacji o pisarzach na obczyźnie w Polsce. Z okazji zbliżających się rocznic: 70-lecia ZPPnO, 40. lat od ukazania się pierwszego tomu PL oraz 65. rocznicy ustanowienia Nagrody Literackiej, należy pomyśleć o przygotowaniu w Warszawie kilku imprez prezentujących naszą historię i dorobek pisarzy emigracyjnych.
7. Postulaty Walnego Zebrania
a. Stroną internetową Związku zajmie się Katarzyna Bzowska.
b. Informacje dotyczące aktualności ZPPnO ukazywać się będą również na Facebooku za sprawą kol. Bzowskiej.
c.  Związek zakupi nowe numery ISBN dla KaMPe.
d. Zarząd opracuje program obchodów naszych rocznic związkowych: powstania  ZPPnO,  ukazania się pierwszego tomu PL i ustanowienia Nagrody Literackiej.