Blatton Włodzimierz

Home  »  Lista członków  »  Blatton Włodzimierz

Urodził się w 1939 r. w Wilnie.

Studiował historię, dziennikarstwo i nauki polityczne w Sofii i w Warszawie.

Jako Segal debiutował w 1962 r. na łamach ?Współczesności?. Pierwszy jego tomik nosi tytuł ?Powtórzenie przed nocą? (1966). Segal zanany jest także jako tłumacz poezji rosyjskiej, bułgarskiej, białoruskiej i ukraińskiej.

Laureat nagrody literackiej im. Tadeusza Borowskiego. Tomik poezji Segala ?Podnóże gwiazd? został wydany przez londyńską Oficynę Poetów i Malarzy (2002).