Bogumiła Żongołłowicz

Home  »  Lista członków  »  Bogumiła Żongołłowicz

 

żongołowicz

Ur. 9 listopada 1955 r. w Słupsku. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w tym mieście. W 1984 r. ukończyła Podyplomowe Studium Filologii Polskiej na Uniwersytecie Gdańskim, a w 1988 r. Podyplomowe Studium Dziennikarstwa i Edytorstwa, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, na Uniwersytecie Warszawskim. Pracowała w szkolnictwie i prasie regionalnej na Pomorzu, m.in. w tygodniku ?Konfrontacje?, kierownik słupskiego oddziału ?Gońca Pomorskiego?; współpracowała z Koszalińską Rozgłośnią Polskiego Radia. Od 1991 r. mieszka w Australii. W 2003 r. doktoryzowała się z zakresu slawistyki na na Macquarie University w Sydney. Debiutowała w 1983 r. poezją na łamach ,,Głosu Pomorza?.

Jest autorką kilku książek (w tym biografii Andrzeja Chciuka oraz książki o Gwidonie Boruckim) i kilkuset artykułów prasowych, które ukazały się w dziennikach i czasopismach krajowych i polonijnych, m.in.: w ?Kulturze? (Paryż), ?Nowym Dzienniku? (Nowy Jork), ?Dzienniku Polskim? (Londyn), ?Polityce? (Warszawa), ?Głosie Pomorza? (Koszalin-Słupsk), ?Konfrontacjach? (Słupsk), ?Gryfie? (Słupsk), ?Zbliżeniach? (Słupsk), ?Gońcu Pomorskim? (Koszalin), ?Kurierze Zachodnim? (Perth), ?Tygodniku Polskim? (Melbourne), ?Wiadomościach Polskich (Sydney), ?Ekspresie Wieczornym? (Sydney).

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół losów Polaków w Australii po drugiej wojnie światowej. Współpracuje z redakcją Australian Dictionary of Biography, redakcją Polskiego Słownika Biograficznego i Radiem SBS.

Publikacje:  Lato w Surrey (Słupsk 1984) Andrzej Chciuk. Pisarz z antypodów (Kraków 1999), Śmierci nie moje (Toruń 2002), Kabaret Literacko-Satyryczny „Wesoła Kookaburra” (Toruń 2004), O pół globu od domu. Obraz Polonii australijskiej w twórczości Andrzeja Chciuka (Toruń 2007), Śmierci mi bliskie (Perth 2008), Jego były „Czerwone maki?” (Toruń 2010), (Nie)śmiertelnie (Toruń 2016).

W ważniejszych antologiach i pracach zbiorowych: Zielona zima. Antologia polskiej poezji i prozy w Australii (Lublin 1997), Losy Polaków, (Rzym 1998), Losy Polek (Wiedeń 1999), Polacy i osoby polskiego pochodzenia w siłach zbrojnych i policji państw obcych (Bruksela 2001), Australian Dictionary of Biography, vol. 15 i 16, (Melbourne University Press Melbourne 2002), Duchowieństwo polskie w świecie (Rzym 2002), Epoka przemian. Wiek XX w literaturze polskiej. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Andresowi (Rzeszów 2005), Australian Dictionary of Biography, supplement (Melbourne University Press Melbourne 2005), Liryka żołnierska. Estetyka i wartości (Rzeszów 2011), Polska myśl prawnicza w XIX i XX wieku (Olsztyn 2012), Rodacy na światowej pięciolinii (Warszawa 2015), Z Mazowsza na obczyznę (Warszawa 2016).

Ważniejsze prace redakcyjne i edytorski: Andrzej Gawroński. Mój punkt widzenia (Toruń 1999); Andrzej Gawroński. Zapiski z dwóch światów (Toruń 2001); Listy z Australii Romana Gronowskiego (Toruń 2005); Krystyna Jackiewicz. Poezje wybrane (Perth 2006); Ludmiła Błotnicka. Przez zielona granicę (Toruń 2007); Władysław Noskowski. Dziennik z pierwszych tygodni w Australli. Rok 1911 (Perth 2011).