Bożena Pawłowska-Kilanowski

Home  »  Lista członków  »  Bożena Pawłowska-Kilanowski

pawlowska

Urodziła się w Pile (Polska). Poezją interesowała się od młodzieńczych lat, pierwszy raz prezentując ją w szkole średniej. Kontynuowała naukę w kierunku medycznym, po czym pracowała w służbie zdrowia (pion sanitarno-epidemiologiczny).

Stan wojenny wprowadzony w Polsce w 1981 r. zastał ją w Kanadzie, gdzie otrzymała pozwolenie na pobyt stały.

Zadebiutowała w 2005 r. zbiorem wierszy o tematyce miłosnej pt: ?Na pięciolinii zmysłów?. Jej twórczosć była reprezentowana w Salonach Książki Polonijnej: Wilno (Litwa)- 2005 r, Vaudricourt (Francja) – 2006 r., Budapeszt (Węgry) – 2007 r, Wiedeń  (Austria) – 2008 r oraz Częstochowa (Polska) – 2009 r. W październiku 2011 r.  reprezentowała prasę polonijną z  Kanady podczas Salonu Prasy Polonijnej, w ramach VI Kongresu Światowego Stowarzyszenia Dziedzictwa Kulturowego Polonii w Częstochowie

W latach 1997 i 2002 studiowała na Letnim Uniwerytecie Kultury Polskiej w Rzymie, organizowanym przez Fundację Jana Pawla II. Jest członkiem tej charytatywnej organizacji, prezesem Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w Saskatchewan, Kanada.

Mieszkając z dala od Ojczyzny stara się zachować język polski, pielegnując go i tworząc po polsku, choć zdarzają się także wiersze w języku angielskim.

Publikowała w prasie polskiej, kanadyjskiej, amerykańskiej i litewskiej. Za osiągnięcia twórcze otrzymała nagrody,dyplomy i wyróżnienia, a w 2007 r. Polonia kanadyjska w Saskatoon, Saskatchewan wyróżniła ją dyplomem ?Polakowi ? Polonia? za wkład w działalność dla Fundacji Jana Pawła II oraz za współtworzenie współczesnej kultury polskiej.

Polski Uniwersytet Ludowy w Filadelfii, Pennsylwania, Stany Zjednoczone dwukrotnie wyróznił Bożenę Pawłowska-Kilanowski w uznaniu wieloletniego wkładu pracy wniesionego w integrację Polonii na swiecie oraz aktywny udział w XI Salonie Prasy Polonijnej w Częstochowie (październik 2011 r). W maju 2012 r uzyskała tytuł mistrzyni Polski w 31 Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w Poezji – w XVIII Polonijnych w kategorii  „Najdroższe gniazdo rodzinne” .

Do chwili obecnej opublikowala 5 tomikow poezji: „Na pięciolinii zmysłów” (2005 r) , Spróbuj Go odnalezć (2006 r), „Na skraju snu” ( 2006 r) , „Nie tylko deszczem…” (2007 r) i tłumaczenia jej poezji na 9 języków  – „Babel” (2009r)

W 2014 r. założyła w Kanadzie grupę AKaPit (AKP – Animacja Kultury Polskiej ) organizując polonijne spotkania literacko-artystyczne.Współpracuje z polską szkołą w Saskatoon, Saskatchewan.

Była członkiem International Society of Poets w USA, także członkiem APAJTE ? Polskie Stowarzyszenie Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie z siedzibą w Paryżu, a na przełomie lat 2009-10 członkiem Zarządu tego stowarzyszenia. Obecnie oprócz przynależnosci do Związku Pisarzy Polskich na Obczyznie w Londynie jest także członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Pisarzy, Dziennikarzy i Artystów w Szwecji oraz członkiem Stowarzyszenia Academia Europae Sarbievana ( www.sarbiewski.eu ).

Jej życie poza Ojczyzną zostało opisane w jednym z rodziałów książki Teresy Kaczorowskiej ?Dwunastu na trzynastego – Emigranci stanu wojennego”.

?Jej tomik Spróbuj go odnaleźć to poezja, która jest wyrazem głębokich doświadczeń wiary i jej pragnienia, a wiersze to ?przestrzeń relacji człowieka z Bogiem, człowieka z człowiekiem i człowieka z samym sobą? (ks. Andrzej Rusak).