Dariusz Pacak

Home  »  Lista członków  »  Dariusz Pacak

pacak

Urodzony w Łodzi. Absolwent IV Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Sczanieckiej w Łodzi.
Naukę warsztatu literackiego rozpoczął jako nastolatek w Klubie Młodych Pisarzy Wiadukt, pozostawał pod opieką artystyczną poety Zbigniewa Dominiaka i aktora Aleksandra Benczaka.
Tytuł Magistra Sztuki uzyskał w AM we Wrocławiu (1998). Nagrodzony stypendium twórczym przez Ministerstwo Kultury i Sztuki w Warszawie oraz BM für Wissenschaft und Forschung w Wiedniu (1997), dokąd wyjechał na dalsze studia podyplomowe.
Podczas XXXI Światowego Kongresu Poetów, w Kenoshy WI, USA (2011), uhonorowany przez World Academy of Arts & Culture tytułem Doktora h. c. w dziedzinie literatury, za przesłanie w twórczości poetyckiej.
Jego bibliografia literacka (poezja i eseistyka) liczy 180 pozycji w j. angielskim, polskim, chińskim, czeskim, koreańskim, słowackim, niemieckim, Hindi, mongolskim i rumuńskim, ogłoszonych w publikacjach zwartych i ciągłych, wydanych w: Wielkiej Brytanii, USA, Niemczech, Austrii, Polsce, Czechach, Słowacji, Rumunii, Mołdawii, Szwecji, Indiach, Mongolii, Korei Południowej, Chinach, Rumuni, Kanadzie, na Tajwanie, w Bośni i Hercegowinie. Brał udział w konferencjach, prezentował poezje na festiwalach i podczas kongresów poetyckich w różnych częściach świata.
Jego nota biograficzna jest zawarta m.in. w: Encyklopedia Polskiej Emigracji i Polonii, T.4, Oficyna Wyd. Kucharski, Toruń 2003-2005.
http://diogenplus.weebly.com/dariusz-pacak.html
http://skany.wbp.lodz.pl/pliki/bibik/bibik_118/bibik_118.pdf
Kwiecień 2014, Wiedeń