Ewa Lewandowska-Tarasiuk

Home  »  Lista członków  »  Ewa Lewandowska-Tarasiuk

tarasiuk

 

Doktor nauk humanistycznych, filolof polonista. Absolwentka Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Po studiach pracowała w Instytucie Badań Pedagogicznych. Od 1979 r. jest pracownikiem dydaktycznym Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, kierownik Katedry Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Ekonomicznej Almamer w Warszawie, profesor i członek Senatu Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie (PUNO).

Członek Polskiego Towarzystwa Retorycznego w Warszawie oraz Rady Programowej Instytutu Kultury Europejskiej w Londynie.

Autorka licznych książek m.in. Kultura literacka w pracy pedagoga (APS, Warszawa 1992), Damą być, czyli sztuka słowa polskiej businesswoman (wyd. Polczek, Warszawa 1993), Sztuka słowa w negocjacjach (wyd. CKL, Warszawa 1993), Sztuka wystąpień publicznych (Infor, Warszawa 2000; wzn. Difin 2003), W teatrze prezetacji ? o sztuce perswazji (Wiedza Powszechna, Warszawa 2005); współredaktorka prac zbiorowych m.in. Retoryka w teorii i praktyce (ASP, Warszawa 2004), Turystyka jako dialog (Wyd. WSE, PUNO, Warszawa 2005), Bariery kulturowe w turystyce (Wyd. WSE, PUNO, Warszawa 2007); autorka rozdziałów w monografiach m.in. Olosach wyobraźni artystycznej Wojciecha Falkowskiego w: Wojciech Falkowski Malarstwo (Lublin 2005), Kultura literacka w pracy pedagoga w: Estetyka, Sztuka, Media (Wrocław 2008), Każdy w sobie cień pięknego nosi (Warszawa, 20139

Napisała także wiele artykułów, recenzji, referatów, audycji radiowych i telewizyjnych, m.in. w miesięczniku ?Nowe Książki? (1979-2007), ?Oświata i Wychowanie? , gdzie ukazywał się jej stały esej ?Literatura, Sztuka, Wychowanie?(1980-1989) oraz miesięczniku ?Prestiż? ? felieton ?Słowa i Gesty? (2003-2006). Jej felietony ukazują się regularnie w londyńskim ?Tydzień Polski?).