Katarzyna Bzowska-Budd

Home  »  Lista członków  »  Katarzyna Bzowska-Budd

Katarzyna Bzowska-Budd

Urodzona w Warszawie. Po zdaniu matury w Liceum im. Mikołaja Reja, studiowała socjologię na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1976-1980 pracowała w Ośrodku Badania Opinii Publicznej (OBOP). Od 1980 r. mieszka w Londynie.

Związana z „Dziennikiem Polskim i Dziennikiem Żołnierza” od 1983 r., w latach 1991-2002 redaktor naczelny pisma. Jej stałe felietony „Prasowite zdziwienia”, ukazywały się w „Dzienniku Polskim”, a obecnie, po zamknięciu codziennego wydania gazety w lipcu 2015 r., są drukowane w „Tygodniu Polskim”.

Współpracowała (lub nadal współpracuje) z szeregiem pism wychodzących w Polsce i zagranicą, m. in.: wydawanymi w Londynie: „Gazetą Niedzielną”, „Rzeczypospolitą Polską” (miesięcznik rządu RP na uchodźstwie), „Gońcem Polskim”; nowojorskim „Nowym Dziennikiem”, wrocławską „Odrą”. Jej artykuły drukowane były także w paryskiej „Kulturze”, „Tygodniku Solidarność”, „Życiu Warszawy” i „Polityce”. W sierpniu 2017 artykuł, wywiad z 11-letnim uczestnikiem powstaniw warszawskiego, ukazał się w dodatku  do „Rzeczpospolitej” Plus-Minus.

Była inicjatorem i redaktorem książki „Dopóki jest Dziennik, jestem…”, która ukazała się nakładem Polskiej Fundacji Kulturalnej w Londynie w 2000 r. Rozdział jej pióra na temat wizji Polski w prasie brytyjskiej w latach 1989-1999 zamieszczony został w księdze „Dziesięciolecie Polski Niepodległej 1989-1999” (Warszawa, 2001).

Jej najnowszka książka, zbiór felietonów, reportaży i artykułów publicystycznych, nosi tytuł „Mieszkam na Wyspie” (Toruń-Londyn, 2016), pozycja ta została wsparta finansowo przez Polonia Aid Foundation Trust. Książka ta została wyróżniona nagrodą ZPPnO im. Włady Majewskiej za najlepszą książkę roku 2016 napisaną przez pisarza mieszkającego poza Polską.

Na jesieni 2021 ukazała się jej książka „Brexitania czyli coraz mniej zjednoczone królestwo”.

W latach 2012-2021 była członkiem zarządu Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie i redakcji  „Pamiętnika Literackiego”. W 2015 r. była kustoszem wystawy, poświęconej ZPPnO, w Bibliotece Narodowej w Warszawie, która stanowiła część obchodów 70-lecia ZPPnO.

W latach 2001-2006 należała do Foreign Press Association, a obecnie jest członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Za pracę dziennikarską została odznaczona srebrnym Krzyżem Zasługi przez prezydenta RP na uchodźstwie. Z okazji 60-lecia „Tygodnia Polskiego” została wyróżniona medalem „Pro Patria”.