Katarzyna Bzowska-Budd

Home  »  Lista członków  »  Katarzyna Bzowska-Budd

Katarzyna Bzowska-Budd

Absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, w Polsce pracowała w Ośrodku Badania Opinii Publicznej (OBOP). Od 1980 r. mieszka w Londynie. Związana z ?Dziennikiem Polskim? od 1983 r., w latach 1991-2002 redaktor naczelny pisma.

Poza ?Dziennikiem Polskim?, gdzie do dziś ma co tygodniowy felieton, współpracowała z szeregiem pism wychodzących w Polsce i zagranicą, m. in.: londyńskim ?Gońcem Polskim?, wychodzącym w Stanach Zjednoczonych ?Nowym Dziennikiem?, wrocławską ?Odrą?, a jej artykuły drukowane były w paryskiej ?Kulturze?, w ?Tygodniku Solidarność?, ?Życiu Warszawy? i ?Polityce?.

Była inicjatorem i redaktorem książki ?Dopóki jest Dziennik, jestem…?, która ukazała się nakładem Polskiej Fundacji Kulturalnej w Londynie w 2000 r. Rozdział jej pióra na temat wizji Polski w prasie brytyjskiej w latach 1989-1999 zamieszczony został w ?Księdze niepodległości?.

Jest członkiem zarządu Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie i redakcji ?Pamiętnika Literackiego?.

W latach 2001-2006 należała do Foreign Press Association, a obecnie jest członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Odznaczona srebrnym Krzyżem Zasługi przez prezydenta RP na uchodźstwie.