Katarzyna Bzowska-Budd

Home  »  Lista członków  »  Katarzyna Bzowska-Budd

Katarzyna Bzowska-Budd

Urodzona w Warszawie. Po zdaniu matury w Liceum im. Mikołaja Reja, studiowała socjologię na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1976-1980 pracowała w Ośrodku Badania Opinii Publicznej (OBOP). Od 1980 r. mieszka w Londynie.

Związana z „Dziennikiem Polskim i Dziennikiem Żołnierza” od 1983 r., w latach 1991-2002 redaktor naczelny pisma. Jej stałe felietony „Prasowite zdziwienia”, ukazywały się w „Dzienniku Polskim”, a obecnie, po zamknięciu codziennego wydania gazety w lipcu 2015 r., są drukowane w „Tygodniu Polskim”.

Współpracowała (lub nadal współpracuje) z szeregiem pism wychodzących w Polsce i zagranicą, m. in.: wydawanymi w Londynie: „Gazetą Niedzielną”, „Rzeczypospolitą Polską” (miesięcznik rządu RP na uchodźstwie), „Gońcem Polskim”; nowojorskim „Nowym Dziennikiem”, wrocławską „Odrą”. Jej artykuły drukowane były także w paryskiej „Kulturze”, „Tygodniku Solidarność”, |Życiu Warszawy” i „Polityce”. Ostatni, jej artykuł ukazał się w dodatku  do „Rzeczpospolitej” Plus-Minus.

Była inicjatorem i redaktorem książki „Dopóki jest Dziennik, jestem…”, która ukazała się nakładem Polskiej Fundacji Kulturalnej w Londynie w 2000 r. Rozdział jej pióra na temat wizji Polski w prasie brytyjskiej w latach 1989-1999 zamieszczony został w „Księdze niepodległości” (Warszawa, 1998). Jej najnowszka książka, zbiór felietonów, reportaży i artykułów publicystycznych, nosi tytuł „Mieszkam na Wyspie” (Toruń-Londyn, 2016), pozycja ta została wsparta finansowo przez Polonia Aid Foundation Trust.

Jest członkiem zarządu Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie i redakcji  „Pamiętnika Literackiego”. W 2015 r. była kustoszem wystawy, poświęconej ZPPnO, w Bibliotece Narodowej w Warszawie.

W latach 2001-2006 należała do Foreign Press Association, a obecnie jest członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Za pracę dziennikarską została odznaczona srebrnym Krzyżem Zasługi przez prezydenta RP na uchodźstwie.