Katarzyna Zechenter

Home  »  Lista członków  »  Katarzyna Zechenter

Ukończyła studia filologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim pod kierunkiem prof. Ulewicza (1992) i na University of Kansas pod kierunkiem Anny Abor. Doktor nauk humanistycznych (UJ, 1995).Wykładała literaturę polską na University of Kansas, a obecnie jest wykładowcą Literatury i Kultury Polskiej na SSEES (University College London).

Autorka pracy o polemikach Hipacego Pocieja o Unii Brzeskiej z 1596, XVIII-wiecznych pisarzach regionu świętokrzyskiego, monografii T. Konwickiego (The Fiction of Tadeusz Konwicki. Coming to Terms with Post-War, Polish History and Politics, 2007), pisarzach polsko-żydowskich (m.in. o Jadwidze Maurer, Michale Głowińskim, Aleksandrze Rymkiewiczu), autorka prac o roli Krakowa w pamięci krakowskich Żydów (?POLIN. Studies in Polish Jewry?). Obecnie pracuje nad koncepcjami pamięci i świadomości narodowej po 1989 roku.

Swoje wiersze drukowała m.in. w ?Tygodniku Powszechnym?, ?Kulturze Paryskiej?, ?Zeszytach Literackich?, ?Przekroju?, a wiersze pisane po angielsku ? w Christian Science Monitor (USA)

W 2011 r. ukazał się nakładem wydawnictwa Austeria tom poezji ?W cieniu drzewa?.