Krzysztof Głuchowski

Home  »  Lista członków  »  Krzysztof Głuchowski

gluchowski

Ur. 29 listopada 1926 w Warszawie. Działacz emigracyjny, publicysta i wydawca; Chartered Engineer.

Absolwent Gimnazjum i Liceum 3 Dywizji Strzelców Karpackich. W czasie drugiej wojny światowej żołnierz AK (brał udział w akcjach przeprowadzanych przez Kedyw Okręgu Warszawskiego na terenie Wilanowa, gdzie mieszkał z rodziną, uczestnik powstania warszawskiego) i Drugiego Korpusu Polskiego (7 Pułk Ułanów Lubelskich). W latach 1947-70 mieszkał w Londynie. Związany z licznymi organizacjami emigracyjnymi, był m.in. członkiem Rady Naczelnej ZHP, Rady Naczelnej Koła AK, Zarządu Zjednoczenia Polskiego, Zarządu i Rady POSK. Od 1951 pracował jako inżynier w przemyśle samochodowym w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Brazylii. Po przejściu na emeryturę zamieszkał w Rio de Janeiro, gdzie rozpoczął działalność publicystyczną i dziennikarską, współpracując z londyńskim „Dziennikiem Polskim” i nowojorskim „Nowym Dziennikiem” oraz z prasą krajową. Zajmuje się także tłumaczeniami i działalnością wydawniczą.

W 2011 za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za osiągnięcia w działalności kombatanckiej i polonijnej odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Inne odznaczenia: Krzyż Walecznych, Krzyż Armii Krajowej, Medal Wojska, brytyjski War Meda. l

Był jednym z założycieli Instituto Brasileiro da Cultura Polonesa. Kolekcjoner, zajmuje się w szczególności poszukiwaniami XIX wiecznych poloników angielskich, hiszpańskich i portugalskich, wśród których, między innymi, odkrył szereg nieznanych dotąd artykułów o tematyce polskiej, opublikowanych w okresie Powstania Styczniowego 1863 r. w redagowanym przez Karola Dickensa tygodniku „All the Year Round”. Dokonane przez siebie tłumaczenia tych materiałów wydrukował w stworzonej przez siebie Oficynie Komputerowej w Rio de Janeiro jako wydania bibliofilskie w minimalnych nakładach. Ukazały się: Wstążka Zofii, Zwój Nut, Polska, Polska walka o życie, Polski dezerter, Tylko jeden pokój, Gdy porządek panował w Warszawie, Wymarsz na Syberię, Wizyta w rosyjskim więzieniu, Trzej uchodźcy, Pomocnik geometry, Ucieczka z Syberii, Jak Profesor Gaster nauczał ducha, Spod pióra Polaka i Za polską sprawę oraz Wielki niedźwiedź i polska gwiazda. Jedno z tłumaczeń, Pomocnik Geometry, ukazało się w lubelskim kwartalniku „Akcent” (Nr 1 1996) . Przygotował także opracowanie postaci Sir William Arthur White, wicekonsula brytyjskiego w Warszawie w okresie powstania styczniowego i późniejszego ambasadora brytyjskiego w Istambule, które ukazało się w XXII tomie „Tek Historycznych” Polskiego Towarzystwa Historycznego w Wielkiej Brytanii, którego był członkiem, oraz szkic w języku angielskim Dickens and Poland w „The Dickensian” (2002), wydawanym przez stowarzyszenia The Dickens Fellowsip.

W swej Oficynie Komputerowej wydał również jako publikacje bibliofilskie, wspomnienia W Kompanii Kadeckiej Armii Krajowej, Akcja Wilanów, Dziadek Ziółkowski, Czarodziej polskiego słowa, Wspomnienia dziadka, Stryj Lech Głuchowski, zbiór artykułów Wędrówka po świecie oraz własne tłumaczenie Levante de Varsóvia pióra Ubaldo Soaresa.

Jest autorem wspomnień, które ukazały się w Wielkej Brytanii W Polskim Londynie 1947-1970 (Polska Fundacja Kulturalna, Londyn 1999), z której ukazały się w „Zeszytach Historycznych” (Instytut Literacki, Paryż) i drukowane były w odcinkach w londyńskim „Dzienniku Polskim”, a także książki Śladami pradziadów (PFK Londyn 2001).

W Polsce ukazały się jego książki Dickens i Polska, (Akademia Polonijna Częstochowa 2003) i Czarodziej polskiego słowa (Lars Antyki, Włocławek 2004). W 2006 r. przygotował z pomocą Konsulatu RP ekspozycję o Powstaniu Warszawskim 1944 w Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, powtórzoną na Universidade do Estado do Rio de Janeiro w 2007 r. CD wystawy w językach portugalskim, polskim i angielskim rozprowadził do licznych bibliotek i muzeów polskich i zagranicznych z Biblioteką Narodową, Biblioteką Jagiellońską, Biblioteką Ossolineum, Muzeum Powstania Warszawskiego, Library of Congress, British Library, Imperial War Museum, RAF Museum, USA Air Force Museum, South African Air Force Museum na czele.

Od 2004 r. jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Korespondentów Prasy Zagranicznej w Brazylii (ACIE). Jest członkiem Institution of Mechanical Engineers, Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii (posiada Złotą Odznakę STP), Stowarzyszenia Polskich Kombatantów (posiada Złotą Odznakę oraz Krzyż SPK), Koła Armii Krajowej, Koła 7 Pułku Ułanów Lubelskich. Jest laureatem Nagrody Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie. Za swoją pracę został wyróżniony przez  Associaçio dos Correspondentes da Imprensa Estrangeira w Rio de Janeiro.