Mirosława Maria Kruszewska

Home  »  Lista członków  »  Mirosława Maria Kruszewska

kruszewska

Poetka, dziennikarka, krytyk literacki i teatralny, wydawca, badacz literatury emigracyjnej i historii emigracji polskiej w Ameryce, doktor nauk humanistycznych.

Ur. 4 kwietnia 1950 r. w Gdańsku, ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Gdańskim (1975 r.) ze specjalizacją edytorską i teatrologiczną. Zaraz po studiach, rozpoczęła współpracę jako krytyk teatralny i literacki z gdańskimi czasopismami: „Czasem”, „Dziennikiem Bałtyckim”, „Głosem Wybrzeża”, Gdańskim Almanachem Środowisk Twórczych „Punkt”, jak również z katolicką prasą warszawską. W 1978 r. opracowała i wydała zapomniany poemat Stanisława Przybyszewskiego Nad morzem, opatrując go słowem wstępnym i przygotowując do druku w Wydawnictwie Morskim w Gdańsku. Debiut poetycki nietypowy, w postaci audycji muzyczno-poetyckiej na antenie Polskiego Radia Gdańsk w 1977 r. Następnie, jej wiersze drukuje prasa Wybrzeżowa i warszawska.

We wrześniu 1981 r. wyjechała wraz z mężem, Bogusławem, i 22-miesięcznym synem, Mieszkiem, z Polski do Austrii. Tam zgłosiła się do obozu dla uchodźców politycznych w Traiskirchen. Trzeciego dnia rano urodził się jej młodszy syn, Konrad Johann. W sierpniu 1982 dostała się do USA – Fargo, North Dakota. W październiku tego samego roku przeniosła się do Houston w Teksasie. Studia doktoranckie odbyła w Chicago pod kierunkiem prof. Michała Bidy. Była doradcą prof. Pauline H. Isacson, dyrektora International Exchange Students Program na University of Wisconsin. Publikowała w londyńskim „Dzienniku Polskim”, a następnie w emigracyjnych pismach polskich w Stanach Zjednoczonych („Gwiazda Polarna”, „Nowy Dziennik”, „Dziennik Chicagowski” i „Nowojorski”, tygodnik „Relax”, „Nowe Życie”, „My”, „Miesięcznik Franciszkański” i in.), w Kanadzie („High Park”, „Głos Polski”, „Echo”, „Pielgrzym”), we Francji („Kultura”, „Zeszyty Historyczne”, „Notre Famille”), w Australii („Tygodnik Polski”). Obecnie współpracuje głównie z kanadyjskim „Głosem Polskim” (Toronto), a w USA – z „Gwiazdą Polarną” i „Kurierem Codziennym”.

Jej wydawnictwo literackie, Oficyna Poetów i Prozaików (OPiP), wydała m.in. Wybór wierszy ks. Janusza A. Ihnatowicza, Kazania wakacyjne ks. Stanisława Kowalskiego.

Zbiór poezji Mirosławy Kruszewskiej o tematyce solidarnościowo-emigracyjnej – W pułapce wolności/Trapped in Freedom (wyd. Andre R. Poray Book Publishing, New York-Chicago, 1987) dzięki staraniom ks. dr. Zdzisława Peszkowskiego oraz ks. dr. Romana Nira został w całości przekazany do Polski wraz z publikacjami innych twórców emigracyjnych. Drugie wydanie, w dwujęzycznej wersji polsko-angielskiej, poszerzone i uzupełnione o „Juwenilia”, ukazało się w Chicago, w 2007 r.. Jej wiersze tłumaczyli m.in. Magnus J. Kryński, Wacław Iwaniuk, William Clark.

Ponadto wydała: Poezja – Szyderstwa wolności (Houston 1994) /wydanie bibliofilskie numerowane/, W pułapce wolności. Wyd. II poszerzone (Chicago 2007), Przebudzenie na Santorini (Stevens Point 2011); proza – Te przeklęte Fluchty. Wyjątki z notatnika azylanta (Stevens Point 1985, 1987, Chicago 1993), Z teki Koszałka. Felietony z życia emigracji (Chicago 1992), Ludzie z Ewangelii. Eseje religijne (Chicago 1993), Trudne lata 'Polanderów’. Początki osadnictwa polskiego w Ameryce (Chicago 1994); szkice i studia literackie – Andrzej Trzebiński. Teoria dramatu (Gdańsk-Toruń 1974), Pejzaż ostatni. Szkice o poetach „Sztuki i Narodu” (Gdańsk 1982, Nowy Jork 1984), Skazani na zapomnienie. Szkice o poetach walczącej Warszawy w 40-tą rocznicę Powstania 1944 (Nowy Jork 1984), Biegiem w głąb życia. Wacław Bojarski, Andrzej Trzebiński, Tadeusz Gajcy, Zdzisław Stroiński. W 50-tą rocznicę Powstania Warszawskiego (Chicago 1994).

Ważniejsze prace redakcyjne i wydawnicze: Stanisław Przybyszewski Nad morzem (Gdańsk 1978), Ludwika Czerska Wspomnienia z kraju niewoli (Stevens Point-Chicago 1987), Edward Dusza Ze Skoków do Sulejówka. Nowele emigranckie (Chicago 1995), Edward Dusza Zapiski z Jackowa i okolic (Chicago 1995), Edward Dusza Topografia umarłego pejzażu (Chicago 2010).

Publikacje w jęz. angielskim: Who Saved Jamestown? The First Poles in Virginia 1608 (Chicago 1982), The Polish Americans. By Choice, By Accident, By Force (Nowy Jork1983), Panna Maria. Texas 1854. The Beginning (Nowy Jork 1984), Pocahontas Did Not Save Kpt. Smith (Chicago 1985) /Suplement do nauki historii w szkółkach niedzielnych/

Tłumaczenia na jęz. angielski: Mirosława Kruszewska Forgotten Poets of Warsaw (Stevens Point 1985), Ludwika Czerska Dark Time (Nowy Jork-Stevens Point 1987).

Udział w pracach zbiorowych: Od jarmarcznej budy do telewizyjnego ampeksu. Teatralne ścieżki Jerzego Afanasjewa w: Almanach gdańskich środowisk twórczych „Punkt” 1978 nr 1, Z dnia na dzień (Warszawa 1983), Kalendarz Emigranta Polskiego 2011 (Delano 2010).

Nagrody. Wyróżnienie w Dziale Poezji w VI Ogólnopolskim Studenckim Konkursie Literackim (Katowice 1973) za wiersz o Van Goghu Vincent, pierwsza nagroda w XI Ogólnopolskim Sympozjum Teatrologicznym (Toruń 1974) za pracę Teoria dramatu Andrzeja Trzebińskiego, nagroda w Pamiętnikarskim Konkursie Pracowników Kultury „Tygodnika kulturalnego”, za pracę Do emerytury jeszcze daleko (1974), nagroda im. Józefa Mackiewicza ufundowana przez Mariana Święcickiego w ramach nagród literackich przyznawanych przez Towarzystwo Krzewienia Nadziei (Oddział Wisconsin, 1988), nagroda The Maria Dusza Memorial Fund za publicystykę dokumentalno-interwencyjną o tematyce emigracyjnej (1991), 2011 Medal Ignacego J. Paderewskiego przyznany przez Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce za publicystykę w służbie narodu (2011) oraz wyróżnienie za wiersz „Sen” w konkursie „Wszelkie Dziwy” (Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie, Londyn 2011).