Nina Taylor Terlecka

Home  »  Lista członków  »  Nina Taylor Terlecka

nina_taylor-terlecka
Angielka i Francuzka z urodzenia, z wyboru polonofilka. Wychowanka Lycée Français de Londres, absolwentka Uniwersytetu Oxfordzkiego (rusycystyka) i londyńskiego (polonistyka). Tłumaczka m. in. Jarosława Marka Rymkiewicza, Marka Nowakowskiego, Janusza Andermana.

Wykładowca literaturz polskiej na Uniwersytecie Oxfordzkim i na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie. Zajmuje się literaturą porównawczą. Ma w dorobku paręset prac w języku angielskim, polskim i francuskim rozproszonych w książkach zbiorowych i czasopismach naukowych. Jest także tłumaczona na rosyjski i litewski.

Autorka pracy Tradycja krajobrazu Wielkiego Księstwa Litewskiego w powieściach Tadeusza Konwickiego. Wydała antologię: Gułag polskich poetów. Od Komi do Kołymy. Wiersze (2001).

Jako wdowa po Tymonie Terleckim zajmuje się dokumentowaniem jego dorobku i popularyzowaniem jego twórczości. Wydała: Emigracja naszego czasu (2003); Rosa Bailly Szkicownik kresowy (przekłady) (Przemyśl 2005); Zaproszenie do podróży (Gdańsk, 2006) i Listy Andrzeja Bobkowskiego do Tymona Terleckiego (Warszawa, 2006).