Piotr Gabriel Skorupa

Home  »  Lista członków  »  Piotr Gabriel Skorupa

Urodzony w 1954 r. w Rybniku, od 1990 r. mieszka w Niemczech, w Gelsenkirchen.

Brał udział w pracach Komitetu Organizacyjnego Rybnickich Dni Literatury i był redaktorem odpowiedzialnym gazety ?Chodzą Słuchy?.

Uczestniczył w wielu warsztatach twórczych, jak m.in.: Ogólnopolski Plener Plastyczno?Ceramiczny COK Warszawa, WOK Kielce?Bałtów 1980, Internationale GAJA ? Mutter der Erde ? Symposion ? Gelsenkirchen 1992, European Festival FILM FOR ART Essen ? Gelsenkirchen 1993.
Był członkiem grup literackich: ?Akwarium? w Mińsku Mazowieckim, ?Misterium? w Wodzisławiu Śl. i Grupy Literackiej ?ROW? w Rybniku, był sekretarzem Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Wodzisławiu Śl.

Wyróżniony m.in.: Srebrnym Krzyżem Zasługi, srebrną odznaką Zasłużony dla miasta Rybnika, odznaką: Nauczyciel, Wychowawca Młodzieży.
Publikował w tomikach zbiorowych i prasie lokalnej na Śląsku, a także w Piśmie Stowarzyszenia Autorów Polskich ?Suplement? (Kraków? 1994), Piśmie artystycznym ?Plama? (2003), dwutygodniku polonijnym ?Samo Życie? (Dortmund 2010, 2011).

W 2011 r. wydał tomik poezji ?Trzeba zachować trochę życia”.

http://piotr-gabriel-skorupa.wikidot.com/