Urszula Magdalena Chowaniec

Home  »  Lista członków  »  Urszula Magdalena Chowaniec

chowaniec

Historyk literatury i kultury, językoznawca i kulturoznawca.

Ur. w 1976 r. w Oświęcimiu. Uczęszczała do szkół w rodzinnym mieście. W Krakowie zaś ukończyła studia polonistyczne i filozoficzne oraz politologię ze specjalizacja dziennikarska na Uniwersytecie Jagiellońskim, broniąc w 2000 r. pracę magisterską pt. Problematyka podmiotu w najnowszej prozie polskiej, a w 2002 – pracę magisterskią pt. Polityka równouprawnienia w Polsce po zmianach w 1989 roku. Doktoryzowała się tamże w 2004 r., pisząc dysertację dotycząca wczesnych powieści Ireny Krzywickiej.

Wykłada teorię literatury, historię literatury polskiej, kulturę języka polskiego i retorykę. Prowadzi badania komparatystyczne w zakresie kulturoznawstwa, teorii i historii literatury polskiej oraz translatoryki. Obecnie pracuje w UCL School of Slavonic and Eastern European Studies w Londynie. Jest także adiunktem Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Współpracuje z różnymi ośrodkami akademickimi w kraju i za granica (University of Tampere w Finlandii, Westminster University w Londynie, Podyplomowe Studia z Zakres Gender na UJ).

Wydała m.in. W poszukiwaniu kobiety. O wczesnych powieściach Ireny Krzywickiej (Kraków, 2007), pod jej redakcja ukazały się publikacje Mapping Experience in Polish and Russian Women’s Writing (Cambridge, 2008) i Masquerade and Femininity: Polish and Russian Women’s Writing (Cambridge 2008), Women’s Writing and Feminism in Polish Cultural Memory (2012). Melancholic Migrating Bodies: Polish Contemporary Women Writing (CSP, 2015).

Mieszka w Londynie.