Wojciech Klas

Home  »  Lista członków  »  Wojciech Klas

Klas

Ur. 1980 roku w Wałbrzychu; pisarz, archiwista i bibliotekarz. Absolwent historii o specjalności archiwalnej oraz bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie; członek rady Fundacji Museion w Wałbrzychu; członek Zakładu Badań nad Emigracją PUNO w Londynie; wolontariusz i członek projektu opracowania archiwalnego Zespołu Skrzyń w Studium Polski Podziemnej w Londynie (we współpracy z NDAP, AAN i warszawskim oddziałem IPN); członek grupy badawczej projektu ?Wizerunek Polski i Polaków w podręcznikach brytyjskich? dla Ambasady Polskiej w Londynie; archiwista porządkujący prywatne oraz instytucjonalne archiwa m.in. zasób Fundacji im. Kościelskich w Szwajcarii wraz ze spuścizną po Janinie z Ruszkowskich Kościelskiej.
Praca pt. Kościelscy herbu Ogończyk. Monografia prozopograficzna napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Bohdana Ryszewskiego przyniosła mu tytuł magistra. Jest autorem publikacji naukowych i popularnych dotyczących rodu Kościelskich i osób z nimi  pośrednio związanych:  o Alfonsie Szyperskim i Zofii Książek-Bregułowej. Publikuje w wydawnictwach zbiorowych (m.in. w ?Polskim Słowniku Biograficznym?) oraz w periodykach (artykuły w ?Archeionie?, ?Archiwiście Polskim?, ?Odrze?, ?Kronice Wielkopolskiej?, ?Nowej Kronice Wałbrzyskiej?, londyńskim ?Pamiętniku Literackim?, ?Edycjach Źródeł?,?Zeszytach Naukowych PUNO?, ,?Dzienniku Polskim i Dzienniku Żołnierza?, ?Tygodniu Polskim?).
Z okazji 50-lecia Fundacji im. Kościelskich został współautorem (razem z prof. Janem Zielińskim) Księgi Jubileuszowej (Kościelscy: ród, fundacja, nagroda. Kraków 2011).
Uczestnik krajowych oraz międzynarodowych, archiwistycznych i historycznych konferencji naukowych, których plonem są nie tylko referaty o problemach archiwalnych (Procesy archiwotwórcze; Materiały archiwalne dotyczące K. Sabbata w zbiorach Biblioteki Polskiej POSK), ale również z dziedziny historii sztuki (Wizerunki dworów, pałaców i zamków).
Od 2013 roku pracownik Biblioteki Polskiej w Londynie. Członek Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, członek Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie, członek Ogniska Polskiego w Londynie, reprezentant z ramienia studentów w Senacie PUNO.
W literaturze znany jest, pod pseudonimem, z publikacji wierszy i opowiadań. Ponadto pod własnym nazwiskiem publikuje teksty reportażowe oraz popularnonaukowe.