Jury i rodzaje nagród

Home  »  Nagrody Literackie ZPPnO  »  Jury i rodzaje nagród

Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie przyznaje następujące Nagrody:

Nagrodę Główną
Za całokształt twórczości
Za popularyzowanie literatury i kultury polskiej przez pisarza polskiego w kraju jego osiedlenia

Nagroda Włady Majewskiej za najlepszą książkę roku (poprzedni rok wydawniczy) przyznawana jest w dwóch kategoriach:
Za najlepszą książkę napisaną w języku polskim przez pisarza na stałe mieszkającego poza Polską;
Za opracowanie naukowo-badawcze dotyczące literatury emigracyjnej bez względu na miejsce zamieszkania autora;

Skład jury:

  • przewodniczący Andrzej Krzeczunowicz – prezes ZPPnO w Londynie,
  • dr Nina Taylor-Terlecka – Oxford,
  • dr Aleksandra Ziółkowska-Boehm – Wilmington, Delaware, USA
  • dr hab. prof. Beata Dorosz – Warszawa, IBL PAN
  • ks. dr Janusz Ihnatowicz – Houston, Teksas, USA