Jury i rodzaje nagród

Home  »  Nagrody Literackie ZPPnO  »  Jury i rodzaje nagród

Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie przyznaje następujące Nagrody:

Nagrodę Główną
Za całokształt twórczości
Za popularyzowanie literatury i kultury polskiej przez pisarza polskiego w kraju jego osiedlenia

Nagroda Włady Majewskiej za najlepszą książkę roku (poprzedni rok wydawniczy) przyznawana jest w dwóch kategoriach:
Za najlepszą książkę napisaną w języku polskim przez pisarza na stałe mieszkającego poza Polską;
Za opracowanie naukowo-badawcze dotyczące literatury emigracyjnej bez względu na miejsce zamieszkania autora;

Skład jury:

  • przewodniczący Andrzej Krzeczunowicz ? prezes ZPPnO w Londynie,
  • dr Nina Taylor-Terlecka ? Oxford,
  • dr Aleksandra Ziółkowska-Boehm ? Wilmington, Delaware, USA
  • dr hab. prof. Beata Dorosz ? Warszawa, IBL PAN
  • ks. dr Janusz Ihnatowicz ? Houston, Teksas, USA