Obecne władze ZPPnO

Home  »  Obecne władze ZPPnO

Zarząd ZPPnO, wybrany na Walnym Zebraniu 1 marca 2014 r.

 • Andrzej Krzeczunowicz – prezes
 • Regina Wasiak-Taylor – wiceprezes, sekretarz
 • Krystyna Kaplan – skarbnik
 • Katarzyna Bzowska-Budd
 • Wojciech Klas
 • Tomasz Mielcarek
 • Krzysztof Rowiński
 • Piotr Surmaczyński

Komisja Rewizyjna:

 • Magda Czajkowska
 • Alicja Moskalowa

Sąd Koleżeński:

 • Andrzej Maria Borkowski
 • Maria Owsianka

Komisja Fundacji Domu Pisarza:

 • Magda Czajkowska,
 • Krzysztof Rowiński,
 • Regina Wasiak-Taylor