Obecne władze ZPPnO

Home  »  Obecne władze ZPPnO

Zarząd ZPPnO, wybrany na Walnym Zebraniu 10 marca 2018 r.

 • Regina Wasiak-Taylor – prezes
  Katarzyna Bzowska-Budd – sekretarz
  Krystyna Kaplan – skarbnik
 • członkowie Zarządu: Janusz Guttner, Wojciech Klas, Tomasz Mielcarek, Krzysztof Rowiński, Piotr Surmaczyński, Jolanta Lane, Wiktor Moszczyński

Komisja Rewizyjna:

 • Magdalena Czajkowska
  Jolanta Lane

  Bożena Helena Mazur-Nowak

Sąd Koleżeński:

 • Elżbieta Bortkiewicz
  s. Bożena Anna Flak
  Krystyna Stevenson

Komisja Fundacji Domu Pisarza:

 • Krzysztof Rowiński
  Regina Wasiak-Taylor

Nowy Zarząd przyznał Andrzejowi Krzeczunowiczowi tytuł Honorowego Prezesa Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie.