Pamiętnik Literacki 1976-2017

Home  »  Pamiętnik Literacki  »  Pamiętnik Literacki 1976-2017

PAMIĘTNIK LITERACKI
BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI
TOMY OD I/1976 DO LV/2018

AMBER Ludwika
Aborgeni, nr LIV/2017, s. 177-184
Antologia Zielona zima, nr XXIII/1998, s. 70-72
Australia – wstęp, nr XXIII/1998, s.40-41
Bez pożegnania [wiersz], nr XXXIX/2010, s. 18
Billabong. Poezja australijska, nr XXVI/2001, s. 133-138
Fiordy, [wiersz], nr XLV-XLVI/2013, s. 146
Jesienna rozmowa z Chopinem [wiersz], nr XXXIXI/2010, s. 70
Kakadu [wiersz], nr XXXI/2006, s. 58
Ludzie na statkach [wiersz], XLIII-XLIV/2012, s. 118
Międzykontynentalna rozmowa o literaturze polskiej, nr XXVII/2002, s. 111-112
Na ścieżkach Bożego Narodzenia, [wiersz], nr LIV/2017, s. 220
Ocean, [wiersz], XLIII-XLIV/2012, s. 40
Pamiętnik Literacki w Australii, nr XXV/2000, s. 13
Poeta w cieniu [Zdzisław Marek 1923-1995], nr XXII/1997, s. 125-127
Przejście do historii Witolda Pileckiego [wiersz], nr LI/2016
Szybujący krajobraz, nr XXXIV/2007, s. 129-130
Tsunami 2004 [wiersz], nr XXX/2005, s. 85
W maju o świcie [wiersz], nr XLV-XLVI/2013, s. 145
Wschód słońca przy brzegu [wiersz], XLIII-XLIV/2012, s. 76
Współcześni pisarze polscy w Australii [lista] opr., nr XXIII/1998, s. 84-85
BABUCHOWSKI Andrze
j
Czeska polka – o literaturze polskiej w czeskich przekładach po II wojnie światowej, nr XXI/1996, s. 9-22
BADOWICZ Maria
Na ulicy Forsythów [wiersz], nr VI/1983, s. 106-107
BALASIEWICZ Michał
Joanna Ciechanowska ? autorka grafiki
BANASIAK Anna
Sztuka latania [Danuta Błaszak, Anna Maria Mickiewicz, Contemporary Writers of Poland. Flying Between Words], nr XLIX/2015, s.˛164-169
BANASZAK Marta
Materiały archiwalne i książki Tymona Terleckiego W zasobie Archiwum Emigracji UMK w Toruniu, LIII/2017, s. 29-34
BARANOWSKI Maksymilian
Mrówki [wiersz], nr XXXI/2006, s. 79
BARAŃCZAK Stanisław
Na czterdziestolecie „Kultury”, nr XI/1987, s. 17-20
Nauka o Polsce na Harvard University, nr IX/1985, s. 67-68
Wiktor Weintraub (1908-1988), nr IX/1989, s. 161-164
BARRY Izabela
Z Krakowa do Toronto, czyli teatr dla emigranta [J. Sokołowska-Gwizdka, „Teatr spełnionych nadziei. Kartki z życia emigracyjnej sceny’], nr LIII/2017, s. 176-179
BARTOSZEWSKI Władysław
Dokąd idziemy [Dziś i jutro polskiej literatury.Głos zabrali: Władysław Bartoszewski i Leszek Kołakowski], nr VIII/1984, s. 110-117
BATEROWICZ Marek
*** w matni dolin..[wiersz], nr XXXI/2006, s. 33
List włożony do trumny [wiersz], nr XXXIV/2007, s. 78-79
Podróż do wzgórz [wiersz], nr XXXIII/2007, s. 121
W 65 rocznicę Katynia [wiersz], nr XXX/2005, s. 111
BEAUVOIS Daniel
Ogłoszenie kolokwium o polskich Kresach Wschodnich w Lille [w jęz. francuskim], nr X/1986, s. 102
Polonistyka na uniwersytecie w Lille III – Francja, nr IX/1985, s. 48-49
BEDNARCZYK
 Czesław
Chwast [wiersz], nr XXX/2005, s. 48
Miłość [wiersz], nr XXX/2005, s. 47
Nasi laureaci Słów parę o twórczości ks. Jerzego Mirewicza, nr XII/1988, s. 114-116
Opis wieczoru autorskiego [wiersz], nr XXX/2005, s. 28
Tylko [wiersz], nr XXXVI/2008, s. 40
BEDNARCZYK Krystyna
*** inc.w bagnie codziennych kłopotów [wiersz], nr XXXII/2006, s. 46
Kałuża [wiersz], nr XXXII/2006, s. 98
Kościół na Nowym Bródnie, nr XXXI/2006, s. 110
Od redakcji, nr XXX/2005 , 7
Od redakcji, nr XXXII/2006, s. 7
Sowa [wiersz], nr XXX/2005, s. 67
Spotkania po latach [wiersz], nr XXX/2005, s. 68
Zmiany oczekiwań [wiersz], nr XXXII/2006, s. 74
BEDNARCZYKOWIE Krystyna i Czesław
patrz: KRYSZAK Jerzy, nr XII/1988, s. 98-104
patrz: PYTASZ Marek, nr XXXVI/2008, s. 31-39
BERSANO BEGEY Marina
Recepcja romantyzmu polskiego we Włoszech (1945-1986), nr XV/1990, s. 84-100
BIELA Emil
Miłosierny pająk [wiersz], nr XLI/2011, s. 50
BIENIASZ Bolesław
Alove Rammaert – wyjątkowy dar nieba (w setną rocznicę urodzin – wspomnienie), nr LII/2016, s. 161-164
André Gertler (1907-1998), nr XLIX/2015, s. 107-112
Dzieło Chopina, nr XXXIXI/2010, s. 77-80
Henryk Szeryng 1918-1988, fragmenty wspomnień, nr LI/2016, s. 95-99
Jan Hoffman (1906-1995), Wspomnienie, nr XLII/2011, s. 105-108
Kilka spotkań z Witoldem Lutosławskim, nr XLV-XLVI/2013, s. 51-55
Kunszt Artura Rubinsteina nr XLVII/2014, s. 123-125
Nadesłane z Brukseli, nr LIV/2017, s. 271-272
Portret orkiestry symfonicznej. Nieformalne spojrzenie od wewnątrz, nr LIV/2017, s. 147-156
BIEŃKOWSKA Danuta
Sonet pierwszy poranny [wiersz], nr VI/1983, s. 107-108
BIEŃKOWSKI Krzysztof
Katyń [wiersz], nr XXXIXI/2010, s. 32
BIERNACKI Jerzy
Między wolnością a zniewoleniem, nr XXXIII/2007, s. 113-119
BŁASZAK Danuta
Dwugłos o pokoleniu, czyli opowieść o „nawarstwionej przeszłości”, nr XLIX/2015, s. 135-140
BOBKA Lesław
Reżyser i Gwiazda, nr XLI/2011, s. 121-125
BOHUSZ-SZYSZKO Marian
Kryzys wartościowania, nr II/1978, s. 23-29
BORKOWSKI Andrzej Maria
Agnieszka Stando – autorka grafiki, nr LII/2016
Andrzej Maria Borkowski, nr XLIX/2015, s. 183
Czasownice, nr XL/2010, s. 115
Drobiazgi na cztery pory roku, nr XXXI/2006, s. 81-82
Drogi Mistrzu, nr XXXIXI/2010, s. 126
Gonię, *** inc. Czy to Wielki Wóz, Gwiazdozbiory, [wiersze], nr XLVIII/2011, s. 60
Halina Nekanda-Trepka – autorka grafiki, nr XLIII-XLIV/2012, s. 211
Joanna Ciechanowska, autorka rysunków i grafik, nr XLII/2011, s.150
Janusz Nekanda-Trepka, nr XXXVIII/2009, s. 6
Konserwy, nr XL/2010, s. 115
Małgorzata Łapsa-Malewska – autorka grafiki, nr XLVII/2014, s. 185
List z Archipelagu, Dziad i dziewczyna, Wielebny Ojcze, Panie Generale, nr XLIII-XLIV/2012, s. 151-153
Miód, nr XXXIV/2007, s. 128
Olga Sienko – autorka rysunków, nr XLI/2011, s. 153
Paweł Kordaczka, nr XXXIXI/2010, s. 8
Paweł Wąsek, nr XLVIII/2011, s.155
Piotr Kirkiłło, nr XL/2010, s. 6
Raya Herzig – Autorka grafiki,nr XLV-XLVI/2013, s. 211
Uciekinier, nr XXXIXI/2010, s. 125
Węszę, czekam, Rybak, oka, Archeologia, nr XXXII/2006, s. 71-73
BRAUN Kazimierz
Polski teatr popularny we Lwowie, nr XXVIII/2003, s. 96-98
Teatr polski – o polskim teatrze w Stanach Zjednoczonych, nr XXII/1997, s. 46-62
BRANDYS Kazimierz
patrz: GARLIŃSKI Józef, nr VI/1983, s. 125-128
BROGI BERKOFF Giovanna
Studia włoskie o kulturze i literaturze Polski średniowiecznej, nr XV/1990, s. 69-83
BRZEZIŃSKI Zygmunt
Ars poetica [wiersze], nr XLV-XLVI/2013, s. 126
Bohater powieści, nr XXXVIII/2009, s. 145-147
Fraszki, nr XXXVI/2008, s. 128
Naśladowanie Chrystusa, [wiersz], nr LIII/2017, s. 114
BUJNOWSKI Józef
Jak należy czytać poezję Miłosza – trzy aspekty zmian w nowoczesnej poezji, nr IV/19981, s. 69-83
Kim jest ten pan? [wiersz], nr XXXIV/2007, s. 54
Nasi laureaci. Dopełnienie pewnego obrzędu [Florian Śmieja], nr XVII/1992, s. 124130
Nasi laureaci. Niektóre uwagi o piśmiennictwie Zofii Romanowiczowej, nr IX/1989, s. 142-151
Retrospektywny wywiad, nr X/1989, s. 64-77
BUKOWSKI Michał
Ad idem [wiersz], nr L/2015, s. 128
Drzewa [wiersz], nr XXXIII/2007, s. 139-140
Ich trzech,[wiersz], nr XXXIII/2007, s. 137-138
Ja, świstak ,[wiersz], nr XLVII/2014, s. 126
Jeśli, nr LIV/2017, s. 115-119
Lublin w kwietniu, Niepokój [wiersze], XLIII-XLIV/2012, s. 89-90
przerzutni i przeskoczni [wiersze], nr L/2015 s. 127
W tej krótkiej chwili ,[wiersz], nr XLVII/2014, s. 132
BUSZA Andrzej
O refrakcji znaczeniowej w przekładzie poetyckim, nr VII/1983, s. 21-28
Znaki na wodzie[wiersz], nr VI/1983, s. 108
BUYNO
Ludwik Florian
Korea [wiersz], nr VI/1983, s. 108-109
B.W.
Muzeum Polskie i Biblioteka w Ameryce (Chicago), nr XIII/1988, s. 20
BZOWSKA Katarzyna
Bibliografa zawartości Pamiętnika Literackiego [opr.], nr XL/2011, s. 133-159
Dziennik Polski – pierwsze ćwierćwiecze nr XLIX/2015, s. 89-106
Dar rodziny Zagórskich, nr LIII/2017, s. 183
Edukacja polityczna, nr LI/2016, s. 113-123
Książka jako oręż, nr LIV/2017, s. 247-252
Kultura Europy środkowo-wschodniej widziana z Londynu nr XLVII/2014, s. 102-107
Listy „niespiesznego” pisarza, nr LII/2016, s. 196-201
Londyńskie spotkanie poetów słowiańskich nr XLVII/2014, s. 99-101
Najgroźniejszy wróg Napoleona, nr L/2015, s. 121-126
O festiwalach poezji i nie tylko. Z Aleksym Wróblem rozmawia…, nrLII/2016, s. 165-171
O historii, filozofii i sztuce radia. Rozmowa z Jerzym Tuszewskim, nr LIII/2017, s. 127-142
Otwarcie wystawy ZPPnO W Bibliotece Narodowej w Warszawie, nr LI/2016, s. 215-217
Piękno w oczach Mai Elżbiety Cybulskiej,  nr XLIX/2015, s. 170-172
Rok, jakiego nie było, nr XXXIXI/2010, s. 131-138
Rozważania o Bogu, duszy i nieskończoności, LII/2016, s. 211-216
Sarmata za kamerą, nr XLIII-XLIV/2012, s. 189-192
Sezon jeszcze nie minął, nr XLIII-XLIV/2012, s. 95-97
Strych pamięci, nr XLII/2011, s. 109-116
Trochę wiosny jesienią, nr XL/2010 s. 95-101
Wyjaśnienie, nr XLIII-XLIV/2012, s. 199
Zapachy dzieciństwa, nr XLV-XLVI/2013, s. 131-130
BZOWSKA-BUDD
Katarzyna patrz: BZOWSKA Katarzyna
CALORE Marina
Recepcja powojennej dramaturgii polskiej we Włoszech, nr XVI/1991, s. 58-69
CANZIANI Alfonso
Powojenny film polski z włoskiego punktu obserwacyjnego, nr XVI/1991, s. 70-78
CHABROWSKI Tadeusz
Ćma Witalisa, Witalis chce więcej być, Czy Bóg jest abstrakcją?, Witalis dla zabawy, Pytania Witalisa, [wiersze], nr XL/2010, s. 36-39
Londyn 1963. Początki współpracy z OPiM, nr XLV-XLVI/2013, s. 73-81
Śmierć matki [wiersz], nr XXXI/2006, s. 17
Życie jest piękne [wiersz], nr XXXII/2006, s. 26
CHCIUK Andrzej
Dorobek twórczy Polaków w Australii i Nowej Zelandii, nr II/1978, s. 87-128
CHŁAP- NOWAKOWA Justyna

Droga do Polski, czyli o generale Andersie, 2. Korpusie i żołnierskiej literaturze, nr XXXIV/2007, s. 11-24
CHOJNOWSKI Zbigniew
Dar obcowania i wzajemności [Ludwika Amber Drzewa na pustyni], nr XXXIXI/2010, s. 95-99
CHOWANIEC Urszula
Słowo powtórzone, o Proscenium Anny Marii Mickiewicz, nr XL/2010, s. 83-91
CHWASTYK-KOWALCZYK Jolanta
Laudacja, nr XLV-XLVI/2013, s. 33-40
Londyński „Pamiętnik Literacki” (1976-2015) – organ Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, nr L/2015 s. 11-32
Mieszkam na wyspie: „polski londyn” w brytyjskim otoczeniu, nr LI/2016, s. 172-175
Wspomnienia inaczej, LI/2016, s. 175-179
CIENCIAŁA Anna
Podziękowanie, nr XLV-XLVI/2013, s. 13
CWOJDZIŃSKA Justyna
A Decade of the Polish Arts Festival Under an Irish Sky, nr LII/2016, s. 229
CYBULSKA Maja Elżbieta
Antologia poezji polsko-kanadyjskiej [Seven Polish Canadian Poets. Edited by W. Iwaniuk], nr IX/198, s. 124
Dwie panie, nr XLI/2011, s. 35-49
Kanada [wydziały slawistyki w Kanadzie], nr IX/1985, s. 55-56
Nad wierszami Marty Reszczyńskiej-Stypińskiej, nr VI/1983, s. 120-124
Pamiątka [listy Stanisława Gliwy], nr XXXVII/2009, s. 43-48
Podziękowanie nr XLIX/2015,  s. 19-20
Przekłady dzieł pisarzy polskich stale przebywających poza Krajem (1946-1981) [cz. I], nr IV/19981, s. 149-151
Przekłady dzieł pisarzy polskich stale przebywających poza Krajem [cz. II], nr V/1982, s. 122-123
Przekłady dzieł pisarzy polskich (1946-1982), nr VI/1983, s. 159-160
Przekłady dzieł pisarzy polskich (1946-1983), nr VII/1983, s. 102
Rozmowa mistrza Iwaniuka ze śmiercią, nr XLII/2011, s. 63-68
Sylwetka słowa Wacława Iwaniuka, nr VI/1983, s. 61-78
CYBULSKI Kazimierz
Moje Norwidowskie przygody, nr XLIII-XLIV/2012, s. 123-130
CZAJKOWSKA Magdalena
Antyczny warsztat poetycki Zbigniewa Herberta, nr XXXI/2006, s. 49-57
O wyprawach do Grecji ze Zbigniewem Herbertem, nr XXXV/2008, s. 27-31
Św. Jerzy, smok i dziewczyna, nr XXXIV/2007, s. 101-105
Z galerii obrazów – Anioł Zwiastowania, nr XXXVII/2009, s. 125-127
CZARNIK OSKAR STANISŁAW
Kultura polska na wschodzie. tradycje i współczesność. Dorobek wydawniczy Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, nr LIII/2017, s. 55-64
O powrocie zapomnianych  utworów (wystąpienie w Ognisku Polskim w Londynie dnia 2 marca 2014 r. w programie 6. Salonu Litrackiego), nr XLVIII/2014, s.85-89
Podziękowanie nr XLVII s. 39-43
Stanisław Kościałkowski jako współorganizator polskiej działalności naukowej na wschodzie w latach 1941-1949, nr LI/2016
CZAYKOWSKI Bogdan
Bunt wierszem [wiersz], nr VI/1983, s. 109-110
Tłumaczenie się z przekładów, nr VII/1983, s. 30-51
CZERNIAWSKI Adam
Mowa wygłoszona w Ambasadzie RP w Londynie 23 kwietnia 2015 r. po otrzymaniu Złotego Krzyża Zasługi, nr XLIX/2015, s. 141-142
Norwid i ja, nr XLII/2011, s. 29-32
Oblicza emigracji, nr XXXVIII/2009, s. 27-36
Polowanie na jednorożca [wiersz], nr VI/1983, s. 110-111
CZERNIAWSKI Wojciech
Norwid [wiersz], nr XLIII-XLIV/2012, s. 131
DANEL Robert
O tomie czeskim Pamiętnika Literackiego,nr XXII/1997, s. 120-123
DANILEWICZ ZIELIŃSKA Maria
Czterdziestolecie Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, nr IX/1985, s. 9-25
Miłosz – prozaik, nr IV/19981, s. 99-111
Miłosz – prozaik, nr XL/2010, s. 21-32
Odchylenia od mitu Anteusza (Szkic o problemach i warunkach pracy pisarzy emigracyjnych), nr II/1978 s. 9-22
Teraźniejszość, nr VIII/1984, s. 30-36
DAROWSKI Jan
Złoty deszcz [wiersz], nr VI/1983, s. 111-112
DAVIES Norman
Polskie studia na londyńskim uniwersytecie, nr IX/1985, s. 96-100
DELAPERRIERE Maria
Podziękowanie, nr XLIII-XLIV/2012, s. 29-30
DEMEL Ryszard
Autor Kochanka wielkiej niedźwiedzicy w Italii, nr XVI/1991, s. 19-22
O żołnierzach polskich – artystach i studentach sztuk pięknych w Rzymie, nr XVIII/1993, s. 95-97
DIETRICH Ewa
Przypowieść o archaniołach [wiersz], nr VI/1983, s. 112-113
DOROSZ Beata
Emigracja walczących Wojciecha J. Podgórskiego. Siedem grzechów głównych, nr XLV-XLVI/2013, s. 15-26
Moja prywatna historia kilku małych cudów, czyli zanim rozdano nagrody, nr XXXVII/2009, s. 31-35
Laudacja, rewizja, czy wiwisekcja? [nagroda ZPPnO dla Edwarda Zymana], nr XLII/2011, s. 15-21, nr LII/2016, s. 9-26
O emigracji, Nowym Jork, snach i rodzinie, czyli ladacja o poetyckiej rozmowie Anny Frajlich z czytelnikami, nr LII/2016, s. 9-29
O wyższości wyższości „efektywnych anachronizmów” nad „efektownymi fajerwerkami” – na przykładzie książki-laureatki [Nagroda za najlepsze opracowanie naukowe roku 2012 dotyczące kultury i literatury emigracji: Oskar Stanisław Czarnik W drodze do utraconej Itaki.], nr XLVII/2014, s. 29-37
Wbrew tradycji i na przekór modzie.Pochwała Mai Elżbiety Cybulskiej (Laudacja) nr XLIX/2015, s.9-20
Wprowadzenie do sympozjum „Korespondenci tymona terleckiego”. warszawskie targi książki 2016, nr LIII/s. 11-15
„Zwierzaliśmy się sobie ze wszystkiego, nawet z naszych szczęśliwych i nieszczęśliwych miłości”. O korespondencji Mieczysława Grydzewskiego z Kazimierzem Wierzyńskim (uwag kilka i garść fragmentów – zanim ukaże się edycja krytyczna) nr L/2015 s. 33-52
DRABCZYK Szymon
Spacerujący rysownik z okolic „Zachęty”, nr L/2015, s. 169-171
Świętowanie w królewskich wnętrzach nr LI/2016, s. 11-14
DUCHOWSKA Irena
Rok Miłosza na Litwie, opr. nr XLII/2011, s. 147-149
DUDA ANDRZEJ
[List prezydenta z okazji jubileuszu 70-lecia ZPPnO] nr LI, s. 9
DUDA-MURAWSKA Joanna
Bajki, przysłowia i ja [wiersz],nr XLV-XLVI/2013, s. 59-60
Odśnieżanie [wiersz], nr XLV-XLVI/2013, s. 72
My dwukulturowi, Nieproszona prawda, Mój ogród, Rycerze na biegunach,Gra w berka [wiersze], nr XLII/2011, s. 25-27, s.143
W poczekalni [wiersz], nr XLII/2011, s. 144
DULAK Krystyna
patrz: DULAK-KULEJ Krystyna
DULAK-KULEJ Krystyna
Hortensja i wiatr [wiersz], nr XXXIII/2007, s. 120
Powtórka z miłości [wiersz], nr XXXIV/2007, s. 127
DUNIKOWSKA Magda
Emigracja z prowincjonalizmu, czyli pożytek z brzydkiego męża, nr XLV-XLVI/2013, s. 178-185
Jak właściwie kochali romantycy?, nr XXXIXI/2010, s. 71-76
EHRENKREUTZ Andrzej
Australijski Instytut Spraw Polskich, nr XXIII/1998, s. 78-79
ESSIGMAN Władysław
Fragmenty wspomnień. Dwa uniwersytety, nr XXXIV/2007, s. 107-120
ESSIGMAN-RESZCZYŃSKA Hanna
Dziecko [wiersz], nr XXXIII/2007, s. 80
Nienapisany list [wiersz], nr XLVII/2014 s. 116
Ostatni list [wiersz],nr XL/2010, s. 48
Przemyślenia [wiersz], nr XL/2010, s. 20
FANTI Silvano de
Recepcja literatury młodej Polski we Włoszech (1945-1980), nr XV/1990, s. 101-107
FIEGUTH Rolf
patrz: WITKIEWICZ Jan Stanisław, nr X/1986, s. 31-34
[FEJCHER Katarzyna]
Omówienie książki pod red. K. Fejcher „Tola Korian – artystka słowa i pieśni”, nr VIII/1984, s. 89-90
FISZMAN Samuel
Nauka o Polsce na uniwersytecie Indiana, Bloomington, nr IX/1985, s. 64-66
FLAK Anna Bożena
Moje credo [wiersz], nr XLIII/2017, s. 125
Spotkanie ostatnie [wiersz], nr XLI/2011, s. 120
Z brudnopisu [wiersze], nr XLIII/2017, s. 71-73
FRAJLICH ANNA
A Cool Night [wiersz], nr LI/2016, s. 87
A Town, [wiersz], nr LI/2016, s. 84
Chłodna noc [wiersz], nr LI/2016, s. 86
Elegia o kaflowym piecu [wiersz]nr LI/2016, s. 22
Freedman’s Reflections, [wiersz]nr LI/2016, s. 89
Miasto [wiersz], nr LI/2016, s. 83
Powrót Owidiusza [J. Hajduk, „Fantazje mimowolnego podróżnika”], nr LIII/2017, s. 165-168
Rozmyślania wyzwoleńca [wiersz], nr LI/2016, s. 88
Związki z Londynem, nr LII/2016, s. 27-29
GARLIŃSKI Józef
25 lat, nr XXV/2000, s. 15-17
Alfred Nobel i jego nagrody, nr IV/19981, s. 27-34
Anzac Day, nr XXIII/1998, s. 80-83
Artur Międzyrzecki, nr XXII/1997, s. 118-119
Będziemy istnieć, nr XXVI/2001, s. 7
Co wiedzą Holendrzy o polskiej literaturze (Korespondencyjny wywiad z Gerardem Raschem), nr VII/1983, s. 17-20
Czesław Miłosz: nauka o Polsce w Stanach Zjednoczonych (Autoryzowana rozmowa przeprowadzona w Londynie, 0.3.85), nr IX/1985, s. 81-84
Fundacja Domu Pisarza, nr XX/1995, s. 90-92
Jak dotrzeć do społeczeństw zachodniego świata (Autoryzowana rozmowa z Jackiem Woźniakowskim przeprowadzona w Londynie dn. 2.10.1984 r.), nr IX/1985, s. 26-29
Jan Kochanowski w Glasgow [zbiór referatów z sympozjum wyd. pod red. dr Donald Pirie i dr Rosmary Hunt], nr IX/1985, s. 122124
[Józef Graliński na Powązkach], nr XXXIV/2007, s. 146-147
Konieczny komentarz [Polemika z artykułami. Z. Judyckiego i M. Supruniuka], nr XXVI/2001, s. 57-59
Korespondencyjny wywiad z Kazimierzem Brandysem, nr VI/1983, s. 125-128
Książka o Polsce na brytyjskim rynku – Dawne lata, nr XXVI/2001, s. 97-102
Literatura dokumentarna, nr I/1976, s. 43-54
Literatura nie boi się nacisków (Autoryzowana rozmowa z Janem Józefem Lipskim), nr VIII/1984, s.8-13
Najlepszy sojusznik Hitlera [książka Aleksandra Bregmana], nr II/1978, s. 147-148
Nasi laureaci: Andrzej Nils Uggla, nr XXI/1996, s. 105-106
Nasi laureaci: Droga do Ostrej Bramy [omówienie książki Jana Erdmana], nr X/1986, s. 75-77
Nasi laureaci: Historyk Podziemnego państwa Andrzej Pomian, nr IXX/1994, s. 83-84
Nasi laureaci: Jan Winaczykiewicz, nr XI/1987, s. 53-55
Nasi laureaci: Jerzy. R. Krzyżanowski, Ludwika Amber, nr XXII/1997, s. 80-81
Nasi laureaci: Najlepsza książka roku [Wojciech Karpiński Chusteczka imperatora], nr VIII/1984, s. 114-117
Nasi laureaci: „Orlik” [Tadeusz Wyrwa], nr 18/193 s. 101-103
Nasi laureaci: Ryszard Kazimierz Lewański, nr XXI/1996, s. 104
Nasi laureaci: Wielkie jabłko [o nagrodzonej książce Kazimierza Kaz Ostaszewicza], nr XII/1988, s. 117-118
Nasi laureaci:Zbigniew Siemaszko, nr XVII/1992, s. 131134
[nekrolog], nr XXX/2005, s. 2
Nobel dla Wisławy Szymborskiej, nr XXII/1997, s. 72-79
Nowozelandczyk – tłumacz polskich książek
(Autoryzowana rozmowa z Paulem Stephenem Fallą), nr VII/1983, s. 3-15
Odpowiedź na Laudacio w formie wykładu: Polska w oczach zachodniej Europy, nr XXVIII/2003, s. 103-104
On [Adam Mickiewicz], nr XXIII/1998, s. 8
O Polsce i polskiej kulturze w Szwecji, nr XI/1987, s. 67-69
Pierwsze kroki [W kraju o literaturze polskiej na obczyźnie], nr X/1986, s. 36-42
Podziękowanie, nr XXIX/2004, s. 7
Polska dramaturgia w świecie anglosaskim (Autoryzowana rozmowa z Bolesławem Taborskim), nr VIII/1984, s. 90-95
Polska literatura poza krajem, nr XVIII/1993, s. 118
Po wielu latach (autoryzowana rozmowa przeprowadzona z Jerzym Giedroyciem), nr XI/1987, s. 8-16
Pożegnanie, nr XXVIII/2003, s. 9
Pożegnanie przyjaciela [ks. Jerzy Mirewicz], nr XVIII/1993, s. 132-133
Pół wieku [Historia ZPPnO], nr XX/1995, s. 20-28
Pół wieku [uroczyste obchody 50-lecia ZPPnO], nr XXI/1996, s. 94-96
Szeroki świat, nr XXVI/2001, s. 148-150
Szwedzko-polskie czasopismo [Acta Suedo-Polonica], nr IXX/1994, s. 100-101
Teatr uniwersalny (autoryzowany wywiad ze Sławomirem Mrożkiem), nr V/1982, s. 27-32
Uratowane dzieciństwo [Isfahan, miasto polskich dzieci], nr XIII/1988, s. 97-99
[Uzupełnienie tekstu Jerzego R. Krzyżewskiego „O literaturze emigracyjnej”], nr XXIII/1998, s. 93
Warszawskie spotkanie [relacja ze spotkania przedstawicieli ZPPnO z SPP wraz z listą uczestników], nr XVI/1991, s. 115-119
Władysław Bartoszewski o Pamiętniku Literackim rozmawiał J.G., nr VI/1982, s. 140-143
Zobowiązanie serdeczne [Edmund Banasikowski, Na zew ziemi wileńskiej], nr IX/1989, s. 152-154
Z polskiego na francuski (Autoryzowany wywiad z Lucienne Rey przeprowadzony przez Józefa Garlińskiego w Paryżu, dnia 21 maja 1983 roku), nr VII/1983, s. 61-63
O literaturze na emigracji ? autoryzowana rozmowa z dr Bolesławem Klimaszewskim, nr XIII/1988, s. 61-65
Zdzisław Szyłeyko, nr XVIII/1993, s. 104
GAWROŃSKI Paweł
*** inc. po piętnastu latach [wiersze], nr XXXVII/2009, s. 95-96
GEISLER Jacek
Czterdziesty-i-Czwarty skarży się na Adama i w ogóle na autorów, nr XLV-XLVI/2013, s. 143-145
Między daremną mądrością a niemożliwą świętością, nr XLIII-XLIV/2012, s. 119-121
GIERCZYK Marta
Szeptanie – czyli o „kobiecej poezji” Krystyny Bednarczykowej, nr XXXVI/2008, s. 53-58
GIRYS-CZAGOWIEC
Wywalcz jej wolność lub zgiń – kilka słów o cichociemnych, nr XLIX/2015, s. 113-116
GLIŃSKI PIOTR
[List wicepremiera i ministra kultury i dziedzictwa narodowego z okazji jubileuszu 70-lecia ZPPnO] nr LI/2016, s 10
GŁOWACKI Janusz
Poezja Aleksandra Wertyńskiego, nr XXX/2005, s. 143-144
GŁUCHOWSKI Krzysztof
Balcer na tle Brazylii, nr XXV/2000, s. 107-117
Działalność autorsko-wydawnicza w Brazylii, nr XXVII/2002, s. 56-63
Nasz przyjaciel komputer, nr XXVI/2001, s. 103-115
Nasz przyjaciel komputer po latach, nr XXXVIII/2009, s. 111-117
Polacy w Brazylii, nr XXIV/1999, s. 95-102
Serce Polaka, nr XXIX/2004, s. 23-27
Wrażenia z Warszawy, nr. XLVIII/2014, s.79-84
GNIATCZYŃSKI Wojciech
Dumania nad wierszami, nr VI/1983, s. 10-27
Pocałunek [wiersz], nr VI/1983, s. 113
GOLDBERG Jakub
Uniwersytet Hebrajski (Jerozolima), nr IX/1985, s. 54
GRAFCZYŃSKI Przemko
Prasa krajowa o literaturze emigracyjnej, nr X/1986, s. 48-54
GRASS Stefan
A przecież mogło być inaczej [wiersz], nr XLIII-XLIV/2012, s. 31
Ostatnie spojrzenie [wiersz], nr XLII/2011, s. 17
Palcówki i herezje słowoluba, nr XLII/2011, s. 113-116
Pamięć [wiersz], nr XLIII-XLIV/2012, s. 72
GRUCHAŁA Janusz S.
Wdzięczna pamięć, nr XXXVI/2008, s. 27-29
GRZEGORZ z Węgorzewa
Bajka o Bagienku,nr XL/2010, s. 117-128
Bajki o Bagienku ciąg dalszy, nr XLIII-XLIV/2012, s. 155-158
GRYNBERG Henryk
Jak oczyścić pamięć, nr XXXVIII/2009, s. 39-44
ADAM GRZYBOWSKI
Dojdziemy! nr LI/2016, s. 35-61
GUTTNER JANUSZ
Czytanie poezji? Dlaczego nie…nr XLVII/2014,  s. 63-85
Natalia [wiersze], nr XLIX/2015, s. 112
Wizyta na Olimpie. Spotkanie z Julią Hartwig, nr LIV/2017, s. 221-223
GYLLENSTEIN Lars
Przemówienie Larsa Gyllensteina, stałego sekretarza Szwedzkiej Akademii 10 grudnia 1980 r. przedstawiającego twórczość Miłosza, nr IV/1981, s. 9-12
HABIELSKI RAFAŁ, 
Wielka książka, nr LI/2016, s. 167-172
HAJDUK- GAWRON Wioletta
Docałować szczęście. O samotności w poezji Krystyny i Czesława Bednarczyków, nr XXXVI/2008 59-62
HALIKOWSKA-SMITH Teresa
Mój romans z polską poezją. Rozmowa z Anitą Jones Dębską nr LII/2016, s. 39-51
HAMPSON Robert
Joseph Conrad: Crossing Borders, nr LIV/2017, s. 77-85
HARTWIG Julia
Posłanie od Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Warszawie, nr XXI/1996, s. 102-103
HEBDA Jerzy
Z cyklu Zwierzyniec [wiersze], nr XXXV/2008, s. 159
HERBERT Zbigniew
Kura, nr XXXV/2008, s. 8
HORODECKA-WIECZOREK Joanna
Podróż bez biletu, nr XLII/2011, s. 133-143
HUNT-MARCINIAK Rosemary
Centenary of Jerzy Pietrkiewicz (Stulecie Jerzego Pietrkiewicza), nr LII/2016, s. 103-106
HURNIK Elżbieta
Między Londynem a Blackpoolem. Korespondencja Tymona Terleckiego z Marią Pawlikowską-Jasnorzewską, nr LIII/2017, s. 43-54
I.B.
Biblioteka Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie, nr XII/1988, s. 8
IHNATOWICZ Janusz A.
Laudacja [Nagroda ZPPnO dla Ewy Thompson], nr LII/2016, s. 31-34
Laudacja [Nagroda dla obcokrajowca za upowszechnianie kultury i literatury polskiej: Charles S. Kraszewski]
Słowa podziękowania, nr XLIII-XLIV/2012, s. 13
Tygrys [wiersz], nr VI/1983, s. 113-114
IWANIUK Wacław
Nad Bogurodzicą, nr VII/1983, s. 52-57
O przekładach obojętnie, nr V/1982, s. 73-82
[Polonistyka na uniwersytetach w Kanadzie. opr.], nr IX/1985, s. 55-56
IWAŃSKA Alicja
Literatura źle obecna [W kraju o literaturze polskiej na obczyźnie], nr X/1986, s. 43-48
Nauka o Polsce w Nowojorskim Uniwersytecie Stanowym w Albany, nr X/1986, s. 24-28
I.Z.
Powrót Bielatowicza [przedruk z: Kierunki 11.1.87], nr IX/1989, s. 78-79
JAEGER John
Demonstracja Polaków [wiersz], nr XXX/2005, s. 93-94
JAGIELSKI Krzysztof
Baśń o bliźniaczkach siedmiogrodzkich, nr XXXI/2006, s. 123-127
Saga siedmiogrodzka (fragment), nr XLI/2011, s. 117-119
JAGODZIŃSKI Zdzisław
Dwadzieścia kadencji, nr XX/1995, s. 20-28
Nasi laureaci: Zofia Kozarynowa, nr XV/1990, s. 126-129
JASTRZĘBSKA Maria
Babcia Zosia [wiersz], nr XXXVII/2009, s. 124
London Book Fair Market Focus Poland 2017, nr LIII/2017, s. 155-158
Mówiąc „do widzenia” Taniu [wiersz], nr XL/2010, s. 132
Piątki, [wiersz], nr XL/2010, s. 94
Starsze pokolenie [wiersz], nr XXXVIII/2009, s. 45-46
JAWORSKA Krystyna
Wydawnictwa i działalność informacyjna Drugiego Korpusu w języku włoskim, nr XVI/1991, s. 84-99
JAWORSKI Jan ks. inf. dr
Odejście Jana Pawła II, nr XXXI/2006, s. 9-16
Ks. Zdzisław Peszkowski, nr XXXIV/2007, s. 143-146
Tajne nauczanie (1939-1945), nr XXXVI/2008, s. 145-152
JONES DĘBSKA Anita
A New English Version Of A Polish Masterpiece [A. Mickiewicz „Forefathers” trans. by Ch. Kraszewski], nr LIII/2017, s. 159-1644
Ślicznieś uhaftował, nr XXXIII/2007, s. 57-65
Poetycka przyjaźń. Wspomnienie o Antonim Pospieszalskim, nr XXXV/2008, s. 139-144
J.G.
patrz: GARLIŃSKI Józef
JUDYCKI Zbigniew A.
O właściwe miejsce w pamięci pokoleń, czyli kilka słów o biografistyce polonijnej i działalności Institut de Recherches Biographiques w Maisons-Alfort pod Paryżem, nr XXVI/2001, s. 8-29
KADO Katarzyna
*** inc. Błogosławiony, który szuka [wiersz], nr XXXI/2006, s. 100
***inc. Już nie ma we mnie wiersz, nr XXXII/2006, s. 140
Święta Teresa Benedykta od Krzyża [wiersz], nr XXXII/2006, s. 120
Ziarno goryczy [wiersz], nr XXX/2005, s. 40
KALINOWSKA-BOUVY Agata
Co będzie z kulturą, gdy znikną Instytuty Polskie, nr XXXV/2008, s. 149-152
Gawęda o ludziach polonijnego pióra, czyli Polskie Stowarzyszenie Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie – APAJTE, nr XXIX/2004, s. 145-150
Jadwidze Dąbrowskiej XLIX/2015, s. 179-180
Listy sprzed lat [listy Edmunda Strzeleckiego], nr XXXIXI/2010, s. 127-130
Montrésor – polska wyspa we Francji, nr XLIII-XLIV/2012, s. 107-113
Spotkanie z historią  nr XXXVIII/2009, s. 139-141
KAMIENIECKA Danuta
Przemówienie Isfahanki, nr XLIII-XLIV/2012, s. 41-43
KAMYSZEW Krzysztof
Archiwum Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-katolickiego (Chicago), nr XIII/1988, s.27
KANIA Agnieszka
As pikowy i czarownica, nr LIII/2017, s. 101-105
Utrawalić nieobecność, nr LIV/2017, s. 129-134
KAPLAN Krystyna
Gdzie w Londynie można znaleźć imponderabilia, nr XXXV/2008, s. 153-158
Lapidarium Krystyny, nr XXXVIII/2009, s.137-138
O Kronice i nie tylko, nr LIV/2017, s. 189-196
Stefan Stachowicz. O autorze ilustracji w rozmowie, nr LIV/2017, s. 273
Zmory Markety, nr XLV-XLVI/2013, s. 147-149
KARABEŁOWA Magda
Filologia polska i polsko-bułgarskie stosunki literackie – historia i dzień dzisiejszy, nr XVII/1992, s.135-148
KARDYNI PELIKÁNOVÁ Krystyna
Karel Krejči o „Rękopisie znalezionym w Saragosie” Jana hr. Potockiego, nr LII/2016, s. 69-74
Między słowem oryginału a lekturą tłumacza (vladimíra holana ars interpretandi dzieł polskich romantyków)  nr L/2015 s. 57-71
O tradycjach, zadaniach i wyzwaniach czeskiej polonistyki literackiej, nr XLIII-XLIV/2012, s. 69-77
O warsztacie naukowym Karola Krejčego (1904-1979), nr XXXI/2006, s. 129-142
Polonistyczna jesień 2013 r. w Pradze, nr XLIX/2015, s. 39-50
Polonistyka czeska w latach 1945-1995, nr XXI/1996, s. 37-59
Polskie sztuki na scenach czeskich – od romantyków do Gombrowicza, nr XLV-XLVI/2013, s. 61-71
KARPIŃSKI Wojciech
Podziękowanie, nr XLVII s. 19-23
KARPOWICZ Maria
Biblioteka Muzeum Polskiego w Ameryce,nr XIII/1988, s. 21-26
KASPRZYK Krzysztof
Przynajmniej [wiersz], nr XXXVII/2009, s. 120
Trzydzieści lat po sierpniu, nr XXXIXI/2010, s. 139-144
KAZ OSTASZEWICZ Kazimierz
Dom polskiego słowa [w Los Angeles], nr XII/1988, s. 52-56
KBB patrz: BZOWSKA Katarzyna
KERN Joanna
Zeszyt w szkocką kratkę, nr LIV/2017, s. 135-145
KERYL Anna
*** inc. O życie moje?[wiersz], nr XXXII/2006, s. 36
Sonet XXXVIII [wiersz], nr XXX/2005, s. 46
Sonet XXXVIII, nr XXXI/2006, s. 144
Sonet LXIV [wiersz], nr XXX/2005, s. 112
KIELANOWSKI Leopold
Słowo i ciało – Scenopisarstwo polskie na uchodźstwie, nr I/1976, s. 69-96
KLAS Wojciech
Bilbioteka Polska w Londynie [wydarzenia 1.05.2017-31.12.2017], nr LIV/2017, s. 266-267
Polska Szwajcaria, nr L/2015,s. 81-84
Spotkania i imprezy literackie w Bibliotece Polskiej w Londynie, nr LII/2016, s. 225
Widzenie poza zmysłowe. Zofia Książek-Bregułowa i jej prawo do sceny, nr XLIII-XLIV/2012, s. 91-94
KLIMASZEWSKI Bolesław
patrz: GARLIŃSKI Józef, nr XIII/1988, s. 61-65
KLAUZE KAROL
Polsko-węgierskie powroty do korzeni, nr XLV-XLVI/2013, s. 195-196
KOŁAKOWSKI Leszek
Dokąd idziemy [Dziś i jutro polskiej literatury. Głos zabrali: Władysław Bartoszewski i Leszek Kołakowski], nr VIII/1984, s. 24-29
KOMITET REDAKCYJNY oraz teksty niepodpisane
50 lat, nr XX/1995, s. 7
50 lat temu, nr IX/1989, s. 7
Ankieta: „Jedna czy dwie polskie literatury” [wypowiedzi 26 pisarzy emigracyjnych], nr I/1976 s. 9-22
Ankieta Pamiętnika Literackiego:, nr XXXVIII/2009, s. 89-95
Ankieta Pamiętnika Literackiego: 1. Czy ma sens lustracja w środowisku pisarzy emigracyjnych? 2.Blaski i cienie lustracji, nr XXXVI, s.89-95
Apel: Towarzystwo im. Marii Konopnickiej, nr XXX/2005, s. 159
Autorzy drukowani w Pamiętniku Literackim, nr XX/1995, s. 87-89
Biblioteki polskie poza krajem, nr XII/1988, s. 7-8
Bartoszewski nagrodzony, nr XI/1987, s. 52
Dalsze odpowiedzi na ankietę, nr VIII/1984, s. 30-36
Działalność Biblioteki Polskiej w Montrealu w roku Akademickim 1987/1988, nr XIII/1988, s. 6-18
Calendarium 50 lat działalności Związku Pisarzy, nr XX/1995, s. 61-84
Drugi tom włoski, nr XVI/1991, s. 7
Działalność członków Związku Pisarzy na innych polach, nr XI/1987, s. 101-102
Dziesięć lat naszego wydawnictwa [Pamiętnika Literackiego], nr XI/1987, s. 63-66
Dziś i jutro polskiej literatury, nr VIII/1984, s. 7
Fundacja Domu Pisarza, nr IV/19981, s. 159-161
Fundacja Domu Pisarza, nr XXIII/1998, s. 97
Głosy o Pamiętniku Literackim, nr X/1986, s. 95
Kiermasz książki polskiej SPK w Szwajcarii, nr III/1980, s. 130-131
Komunikat: Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie, nr XXXVIII/2009, s. 158
Książka jako broń, nr XI/1987, s. 103
Lista pisarzy polskich, którzy na skutek wojny znaleźli się poza krajem, nr IX/1989, s. 8
Literatura polska w językach obcych, nr VII/1983, s. 7
Muzeum Polskie i Biblioteka w Ameryce (Chicago), nr XIII/1988, s. 20
Nadal o bibliotekach polskich poza krajem, nr XIII/1988, s. 7
Nagrodzeni pisarze 1951-2011 od A do Z nr XLII/2011, s. 18
Nauka o Polsce i polskiej kulturze, nr IX/198, s.31
Nauka o Polsce i polskiej kulturze, nr X/1986, s. 7
Nieusprawiedliwione błędy [uchwała Związku w sprawie publikacji ukazujących się w kraju na temat polskiej literatury emigracyjnej], nr XVI/1991, s. 100-102
Notatka do Pamiętnika Literackiego, nr XL/2010, s. 131-132
Nowy prezes, nr XXVIII/2003, s. 7
Nowy tom włoski, nr XVIII/1993, s. 7
Od Komitetu Redakcyjnego, nr: I/1976, s. 5, nr II/1978, s. 7, III/1980, s. 7, IV/19981, s. 7, V/1982, s. 7
nr VI/1983, s. 7, XXIX/2004, s. 7
Pamiętnik i cenzura, nr IX/1989, s. 158-159
Pamiętnik w oczach recenzentów, nr VI/1983, s. 144-151
Pamiętnik w oczach kraju, nr VII/1983, s. 92-93
Polscy autorzy w językach obcych, nr V/1982, s. 9-26
Polscy poeci poza krajem, nr VI/1983, s. 9
Prośba Biblioteki Narodowej, nr XXXI, s. 159
Rok 1945: Powstanie Związku Pisarzy, nr IX/1985, s. 7-8
Scenopisarstwo polskie na uchodźstwie 1945-1975 [Indeks sztuk wystawionych na scenie lub w formie teatru mówionego, utwory dramatyczne drukowane, nagrodzone przez ZASP], nr I/1976, s. 88-95
Tom czeski, nr XXI/1996, s. 7
Tom specjalny, nr XVI/1991, s. 5
Tom włoski, nr XV/1990, s. 7
Tom zbiorowy, nr XXIV/1999, s. 7
Wielka rocznica i Australia, nr XXIII/1998, s. 7
Więź o Pamiętniku Literackimnr XVIII/1993, s. 136
W obronie Zdzisława Najdera, nr VII/1983, s. 29
„Wszelkie dziwy” 2011, Konkurs ZPPnO na utwór sezonu, nr XLI/2011, s. 127-134
Zamek Montresor, nr XIII/1988, s. 15
Związek Pisarzy i Wiadomości, nr XVIII/1993, s. 119-122
KOREPTA Edyta
Jerzego Ruckiego „Szukanie Ojczyzny” (1939-1949),  r XXXI/2006, s. 111-122
Twórczość Pawła Kubisza w walce o polski sprawiedliwy Śląsk, nr XXXIII/2007, s. 101-111
KORPYŚ Ireneusz
Splątany włóknami duszy. O tomiku Tadeusza Chabrowskiego Wiersze wybrane, nr XXXIXI/2010, s. 101-105
KOSSOWSKA Danuta
Studia polonistyczne na uniwersytetach Stanów Zjednoczonych, nr III/1980, s. 19-20
KOWALCZYK Jerzy
Dawna sztuka polska we Włoszech, nr XVIII/1993, s. 42-59
KOWALEWSKA Regina
Utwór literacki i jego rola wychowawczo-artystyczna w teatrze dla dzieci (Dwadzieścia lat doświadczeń londyńskiego teatru „Syrena”), nr III/1980, s. 33-46
KOWALSKA Jadwiga
Jest takie miejsce nr XLIII-XLIV/2012, s. 115-117
KOWALSKA-DURAZZANO Jolanta
Wystawa „Skarbów Polski starodawnej” w Padwie, nr XVIII/1993, s. 91-94
KRASNODĘBSKI Jan Janus
Biografia wielkiego emigranta [Stanisław Vincenz], nr XXXVII/2009, s. 21-26
Juliusz Słowacki emigrantów. Na 200-lecie urodzin poety, nr XXXVIII/2009, s. 17-25
KRASZEWSKI Charles S.
Abba Ojczym [wiersz], nr LIV/2017, s. 163-164
Budowniczym [wiersz] nr XLVII/2014, s. 44
Doktor Faustus otwiera pocztę [wiersz], nr XLIX/2015, s. 129
Janusz A. Ihnatowicz i T. S. Eliot, nr XLVIII/2014, s. 15-33
Londyn – dzielnica handlowa [wiersz] nr XLVII/2014, s. 24
Morfologia miłości [wiersz] nr XLVIII/2014, s. 13
Na Błoniach, [wiersz], nr LII/2016 s. 154
Podziękowanie nr XLVII/2013 s. 27-28
Wiara złych duchów [wiersz], nr XLVIII/2014, s. 50
Wypadek na I-95 [wiersz], nr XLVIII/2014, s.89-90
KRUSZEWSKA Mirosława
Edward Dusza – ostatni bard polskiej emigracji Niepodległościowej i żołnierskiej, nr XLI/2011, s. 101-112
Aleksander Janta (1908-1974) – odchodzący w niepamięć XLIX/2015, s. 51-61
KRUSZEWSKI Eugeniusz S.
Antoni Słonimski na wojnie, nr XXIX/2004, s. 83-88
Brzydkie kaczątko zawojowało świat – Hans Christian Andersen (1805-1875), nr XXX/2005, s. 113-124
Conradowskie rozważania, nr XXVII/2002, s. 92-97
Listy Kazimiery Iłłakowiczówny, nr XXV/2000, s. 73-95
Literatura piękna Grenlandii, nr L/2015, s. 117-119
Łabędź bliski sercu Polaków [Bertel Thorvaldsen], nr IXX/1994, s. 42-54
Mistrz – Wspomnienie o Przyjacielu [Mieczysław Paszkiewicz], nr XXIX/2004, s. 9-11
Pan Tadeusz w Danii, nr XVI/1991, s. 108-114
Polacy na terenie Danii, nr XXVII/2002, s. 102-110
Polacy w duńskiej literaturze wspomnieniowej, nr XXVIII/2003, s. 60
Polska w duńskiej literaturze XIX wieku,nr XLV-XLVI/2013, s. 43-50
Polskie zbiory książkowe w Danii, nr XIII/1988, s. 12-14
Profesor Józef Jasnowski i „Wiadomości”, nr XLII/2011, s. 81-90
Sędzia za kratami; nr XLVIII/2014, s. 65-73
Spotkanie z niezłomnym intelektualistą [Józef Bujnowski], nr XXXII/2006, s. 53-60
Starosta w Skałacie – pisarz w Londynie, nr XLIII-XLIV/2012, s. 77-83
Sylwetki skandynawskich pisarzy katolików, nr XXXVII/2009, s. 79-94
Świat wspomnień, nr XXXIII/2007, s. 21-28
Towarzystwo Miłośników Naki i Sztuki w Kopenhadze (1972-1986), nr LII/2016, s. 123-129
Warszawa, czyli mierzenie temperatury politycznej, nr XXXVI/2008, s. 113-127
Wychodźcy polscy w duńskiej kulturze, nr XIX/1994, s. 10-34
KRYSZAK Janusz
Dwa nurty współczesnej literatury polskiej, nr XIII/1988, s. 50-60
Tymona Terleckiego projekt kodeksu duchowego nowej emigracji, nr XXXII/2006, s. 9-25
Wspólne troski [rozmowa z Krystyną i Czesławem Bednarczykami], nr XII/1988, s. 98-104
KRZECZUNOWICZ Andrzej
Co do diabła?, nr XXXI/2006, s. 93-98
Frassati Gawrońscy, włosko-polski romans, LI/2016, s. 143-146
Jaki jest sens naszego przebywania poza krajem?, nr XXVII/2002, s. 97-101
Kronika pamiętnej nocy, nr XXXIXI/2010, s. 61-69
„Kryptonim Paderewski” (Laudacja) nr XLIX/2015
Laudatio zasłużonej nagrody [Wiesław Stanisław Kuniczak], nr XXVI/2001, s. 139-147
Od redakcji,nr: XXXIXI/2010, s. 7, XL/2010, s. 7, XLI/2011, s. 7, XLI/2011, s. 7, XLIII-XLIV/2012, s. 7, XLV-XLVI/2013, s. 7, XLVII/2014 s. 7, XLVIII/2014, s. 7-8, XLIX/2015, s. 7-9, LI/2016, s. 7-8, LII/2016, s. 7-8
Słowo  wstępne, nr LIII/2017, s. 7-9, nr LIV/2017 s. 7-9
Wojciech Karpiński – Nagroda ZPPnO za książkę roku pt. „Twarze” XLVII s. 17-18
KRZYŻANOWSKI Jerzy R.
70-lecie zbrodni katyńskiej, nr XXXIXI/2010, s. 51-54
Amerykańska recepcja trylogii, nr XXI/1996, s. 117-130
Amerykańskie spotkania z Sienkiewiczem, nr XXIV/1999, s. 59-67
Dwie Katarzyny [recenzje z książek: Włodzimierz Odojewski „Zasypie wszystko, zawieje” i W.S. Kuniczak „The March”], nr VIII/1984 s. 95-109
Dwadzieścia pięć lat Pamiętnika Literackiego, nr XXV/2000, s. 8-12
Elegia aurea, nr XXXIV/2007, s. 81-85
Inne uniwersytety na terenie Stanów z wykładami o Polsce, nr IX/1985, s. 79-80
Krytyka literacka na emigracji, nr XXVII/2002, s. 8-15
Listy Sienkiewicza, nr XLIII-XLIV/2012, s. 33-39
Literatura polska XX wieku, nr XXVI/2001, s. 116-120
Lublin Józefa Łobodowskiego, nr XIII/1988, s. 73-79
Młodzieńczy bunt Conrada, nr XXVIII/2003, s. 25-32
Moje przygody z Sienkiewiczem, nr XLVIII, s. 9-13
Największy z emigrantów (na 200-lecie urodzin Adama Mickiewicza), nr XXIII/1998, s. 9-14
Nasz jubileusz, nr XL, s.9-10
O literaturze emigracyjnej w kraju, nr IXX/1994, s. 85-92
O literaturze emigracyjnej w kraju II, nr XXIII/1998, s. 88-92
Ostatnie wakacje, nr XXXVII/2009, s. 121-123
Pamiętnik Literacki – próba bilansu, nr XX/1995, s. 47-52
Pisarze emigracyjni w nowym słowniku pisarzy, nr XXX/2005, s. 41-45
Pisarze emigracyjni w nowym słowniku pisarzy, nr XXXII/2006, s. 47-51
Polonistyka na Ohio State University, nr IX/1985, s. 69-75
Przygody młodego żeglarza, nr XXXVI/2008, s. 103-111
Refleksje nad Słownikiem współczesnych pisarzy polskich, nr V/1982, s. 84-100
Słowacki w Londynie, nr XXXVIII/2009, s. 9-14
Słownik pisarzy emigracyjnych [Mały słownik pisarzy polskich na obczyźnie 1939-1980], nr XVIII/1993, s. 110-117
Spotkanie w Aspinwall, nr XLI/2011, s. 9-16
Trylogia W.S. Kuniczaka,nr XXII/1997, s. 63-71
Trzy trudne powroty, nr IX/1989, s. 48-58
Wstęp [do tomu amerykańskiego], nr XXII/1997, s. 8-9
Z perspektywy Warszawy lat pięćdziesiątych, nr XI/1987, s. 21-27
KUCZYŃSCY Ernest i Krzysztof A.
Wokół niemieckiego dziedzictwa kulturowego w Polsce, nr XXXVI/2008, s. 71-82
KUCZYŃSKI Krzysztof A.
Jubileusz Księdza Bonifacego Miązka, nr XXXI/2006, s. 35-41
Nasi laureaci: Ks. Bonifacego Miązka szkic do portretu, nr XXI/1996, s. 35-41
Popularyzatorzy literatury polskiej w Austrii po 1945 r., nr XX/1995, s. 109-156
KULCZYCKI Jerzy
O książce historycznej, nr XLII/2011, s. 39-40
KUNICZAK Wiesław
Odpowiedź laureata nagrody Związku Pisarzy, na wieczorze w Sali Malinowej, nr XXV/2000, s. 133-136
KURAS Wanda
Podziękowanie, nr XLV-XLVI/2013, s. 41
LANE Jolanta
Angielsko-polskie wyrzuty sumienia, nr XXXVII/2009, s. 129-131
Czterech jeźdźców Apokalipsy, nr XL/2010, s. 111-114
Kto dziś boi się Wirginii Woolf?, nr XXXII/2006, s. 151-152
Mój znajomy szpicel, nr L/2015, s. 79-80
Początki filmu polskiego, nr LIV/2017, s. 225-228
Został mi tylko jeden rok, nr XLV-XLVI/2013, s. 109-120
LATER-CHODYŁOWA Elżbieta
„Kontakt” – pismo Zjednoczenia Polskiego w Helsingforsie/Helsinkach, nr XXXII/2006, s. 141-148
Moje zdziwienia w badaniach polonijnych, nr XXXVII/2009, s. 97-101
Polscy pisarzy w Norwegii, nr XXIX/2004, s. 59-70
Powołany do służby nauce i narodowi Instytut Polsko-Skandynawski, nr IXX/1994, s. 35-41
Przyczynek do biografii o. Jana Szymaszka CSSR, nr XLV-XLVI/2013, s. 127-130
LEDÓCHOWICZ Ewa
*** inc. Stare koronki [wiersz] nr XXX/2005, s. 86
LEWANDOWSKA Elżbieta
Sen o Gdańsk [wiersz], nr XXXV/2008, s. 32
LEWANDOWSKA-TARASIUK Ewa
Bolesława Taborskiego słowa, obrazy i dźwięki, nr XXXIV/2007, s. 41-46
Krystyna Bednarczyk – obrończyni słowa i poetka, nr XXXVI/2008, s. 25-26
Poezja źródeł [Mieczysław Paszkiewicz], nr XXVIII/2003, s. 108-110
Władza boi się poezji, nr XLVII/2014,  s. 107-111
LEWAŃSKI Ryszard Kazimierz
Archeologia polska a Włochy, nr XVIII/1993, s. 85-90
Językoznawstwo i leksykografia, nr XVI/1991, s. 38-45
Literatura podróżnicza, nr XVI/1991, s. 23-28
Literatura polska czasów odrodzenia, baroku i oświecenia – włoska recepcja okresu powojennego, nr IXX/1994, s. 55-65
Numery włoskie – posłowie, nr XVIII/1993, s. 98-100
Pamiętnik Literacki a Włochy, nr XX/1995, s. 53-57
Polonistyka włoska – dzieje, stan obecny, problemy, nr XVIII/1993, s. 60-84
Polskie instytucje naukowe we Włoszech, nr XV/1990, s. 10-39
Przyjęcie literatury polskiej okresu pozytywizm we Włoszech, nr IXX/1994, s.65-70
Włochy – poprawki [do tomu III Est Europa Uniwersytecie w Udine], nr X/1986, s. 35
Wstęp [do tomu włoskiego], nr XV/1990, s. 8-9
Zainteresowanie reformacją polską w piśmiennictwie włoskimokresu powojennego (1945-1994), nr IXX/1994, s. 71-82
LICHAŃSKI Jakub Z
Stefan Majchrowski: pisarz zapomniany, nr XXXVII/2009, s. 49-54
Teologia, filozofia, poezja. Tryptyk Rzymski Jana Pawła II, nr XXXII/2006, s. 101-110
LIGĘZA Wojciech
Laudacja Krzysztofa Muszkowskiego, nr XXXIXI/2010, s. 9-13
Poezja sprzeciwu i doświadczenia (z okazji nagrody ZPPnO dla Bolesława Taborskiego), nr XXXIV/2007, s. 27-40
W imieniu obdarowanych [Laudatio dla Niny Karsov], nr XXXVII/2009, s. 17-20
LUBICZ-ŁUBA Anna
Biblioteka i Instytut Naukowy w Kanadzie, nr XII/1988, s. 39-51
LUTOMIERSKI Marcin
Dar opowiadania, [A. Ziółkowska-Boehm Druga bitwa o Monte Cassino i inne opowiadania], nr XLVIII/2014, s. 133-135
Dziecko emigrantów [A. M. Anders „Córka generała i piosenkarki”], nr LII/2016, s. 217-218
Indiański świat Aleksandry Ziółkowskiej-Boehm. Szkic O Otwartej ranie Ameryki, nr LI/2016 s. 153-160
Kozarynowa i Mickiewicz, nr XL/2010, s. 55-65
Poezją uchwycone, nr LIV/2017, s. 245-247
Prognoza długowieczności. krajowe badania nad polską literaturą emigracyjną nr L/2015 s. 53-56
Przywrócona pamięć o Grydzewskim [Mieczysław Grydzewski Silva rerum], nr XLIX/2015, s. 164-166
W „Polskim Londynie”. Krzysztof Muszkowski Kroniki londyńskie, nr XXXIXI/2010, s. 15-17
Wielogłos o Ławrynowiczu, nr LIV/2017, s. 234-236
Z archiwum Pietrkiewicza[K. Pacholec „Jerzy Pietrkiewicz – inwentarz archiwum], nr LIII/2017, s. 174-176
ŁAWRYNOWICZ Zygmunt
Saint Mary-Le-Bow [wiersz], nr VI/1983, s. 114-115
ŁOBODOWSKI Józef
Na śmierć generała Andersa [wiersz], nr XXXIV/2007, s. 25-26
ŁYCHOWSKI Tomasz
Como/Like [wiersze], nr XXXV/2008, s. 112
Jak [wiersz], nr XXXV/2008, s. 109
Migawki z dość już długiego życia, nr XXXV/2008, s. 107-109
O mały włos, nr XXXVIII/2009, s. 81-84
Ostatnie spotkanie [wiersz], nr XXX/2005, s. 57
Paulo Lemiński, Rimbaud z Kurytyby, nr XXIX/2004, s. 28-36
Poeta wierzy, [wiersz], nr LII/2016, s. 130
Poszukiwanie [wiersz], nr XXX/2005, s. 57-58
Refleksje dziękczynne, nr LIV/2017, s. 35-36
Spotkania, nr XXX/2005, s. 145-147
Wyszeptana nadzieja [wiersz], nr XXX/2005, s. 56
MACIUSZKO Jerzy J.
Pół wieku Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce (1942-1992), nr XXII/1997, s. 10-2
Tragedia W.S. Kuniczaka, nr XXVII/2002, s. 40-46
MACUK Mirosław
Ekkebergparken, nr XLVII/2014, s.127-132
MADYDA Aleksander
Co nowego u Haupta?, nr XXXIII/2007, s. 127-135
Nożyczki i czerwony atrament. O praktykach redaktorskich Mieczysława Grydzewskiego, nr XXXII/2006, s. 27-35
MAJ Bronisław
„A gdybym miłości nie miał…”, nr LIV/2017, s. 125-128
MAKOWSKI TOMASZ
[List dyrektora Biblioteki Narodowej z okazji jubileuszu ZPPnO], nr LI/2016, s. 224
MALCZEWSKI Zdzisław ks.
Słów kilka od laureata, nr LIV/2017, s. 13-14
Śladami sługi bożego Ojca Ignacego Posadzego TChr po szlakach kolonizacji polskiej w brazylijskim stanie Ducha Świętego, nr XXVIII/2003, s. 49-55
Zamyślenia brazylijskie, nr XXXII/2006, s. 149-150
MAŁKIEWICZ Andrzej
Bajki [wiersze], nr XXXVIII/2009, s. 37-38, 142-144
Pod Pałacem Biskupim [wiersz], nr XXX/2005, s. 8
MAMOŃ Bronisław
Zeszyt szwedzki Pamiętnika Literackiego, nr XVIII/1993, s. 124-125
MAREK Zdzisław
Biblioteki polskie w Australii, nr XII/1988, s. 9-26
Terra Australis, nr XXIII/1998, s. 62-69
MARESCH Eugenia
Dokumenty świadczące o zdradzie Zachodu, nr XL/2010, s. 41-47
Na tułaczce z Conradem Korzeniowskim, nr LIV/2017, s. 73-76
MARSONET Michele
Polska kultura filozoficzna w powojennych Włoszech, nr XVI/1991, s. 29-37
MARTINEK LIBOR
Adolf Fierla – poeta emigracyjny z Zaolzia, nr LI/2016, s. 103-112
Paweł Hulka-Laskowski – Budowniczy pomostów między narodami, nr LII/2016, s. 155-160
MAURER Jadwiga
Moje lata z Kulturą, nr XI/1987, s. 28-31
Moje polskie miasta, nr XXVI/2001, s. 121-127
Z pamiętnika amerykańskiego polonisty, nr XXII/1997, s.34-39
MAZUREK Jerzy
Nasz człowiek w Brazylii, nr LIV/2017, s. 229-234
MIĄZEK Bonifacy ks.
150 lat slawistyki na Uniwersytecie Wiedeńskim, nr XXIV/1999, s. 68-94
Cristinae Bednarczyk Vita pro Litteris Polonorum, nr XXXVI/2008, s. 17-22
Czeski badacz Libor Martinek o literaturze polskiej na Zaolziu, nr XXXI/2006, s. 69-78
Czesława Miłosza portret z pytaniami, nr XLIII-XLIV/2012, s. 159-172
Funkcja przyrody i ziemi w opisie lirycznym Krzysztof A. Kuczyński o powinowactwach literackich austriacko-polskich, nr XXVII/2002, s.87-91
Nowe wiersze Michała Bukowskiego, nr LI/2016, s. 160-167
Książka ważna i potrzebna, nr XLVII/2014, s. 162-170
Kronika ostatnich lat życia Paderewskiego, nr XLV-XLVI/2013, s. 189-195
Mickiewicz w kole Towiańskiego – zarys problematyki , nr XXIII/1998, s. 15-39
Monografia o twórczości Wiesława Myśliwskiego, nr XL/2010, s. 49-54
Na pierwszą rocznicę śmierci ks. Jana Twardowskiego, nr XXXIII/2007, s. 9-19
„Niby nic” – a przecież zmusza do myślenia, nr L/2015, s. 159-164
Nowa książka Zygmunta Brzezińskiego, nr XLV-XLVI/2013, s. 174-178
O slawistyce wiedeńskiej – szkic informacyjny, nr IX/1985, s. 35-39
Pan Magister Witalis, nr XLIII-XLIV/2012, s. 180-185
Pierwsza monografia o Karlu Dedeciusie, nr XXV/2000, s. 96-100
Piotr Obrączka o życiu i twórczości Zygmunta Kisielewskiego, nr LIII/2017 s. 168-174
Polacy w Austrii, nr XX/1995, s. 93-95
Polska książka w Wiedniu, nr XIII/1988, s. 8-11
Przywoływanie ludzi i rodzinnych stron [Eugeniusz Parada Niekłań. Jest takie miejsce w sercu i wierszach], nr XLVIII/2014, s. 117-123
O współczesnych poetach polskich tworzących w Wiedniu, nr XXXV/2008, s. 33-54
Requiem dla poety Tadeusza Chabrowskiego, nr LIII/2017, s. 147-154
Uwagi na marginesie książek Krzysztofa A. Kuczyńskiego, nr XXXVI/2008, s. 83-101
W poszukiwaniu zielonych wysp, nr XLV-XLVI/2013, s. 185-189
Ziarenka czasu” wyrosły obiecująco [Aleksz Wróbel Ziarenka czasu] nr XLVII/2014, s. 133-138
Wiersze Wierzyńskiego po roku 1945, nr VI/1983, s. 28-50
Zygmunta Brzezinskiego Książka do czytania nr 50/2015, s. 147-151
MICHALSKI Waldemar
Odkryć Wołyń na nowo (Czechowicz, Iwaniuk, Łobodowski, Czaykowski), nr XXXIII/2007, s. 35-44
Literacki Wołyń – wczoraj i dziś, nr XLIII-XLIV/2012, s. 41-50
MICKIEWICZ Anna Maria
Anioł w Londynie [wiersz],nr XL/2010, s. 35
Czyżby Kamelia? [wiersz], nr XXXV/2008, s. 64
Dwugłos o pokoleniu, czyli opowieść o „nawarstwionej przeszłości”, nr XLIX/2015, s. 135-140
Emigracja, nr XXVIII/2003, s. 91-95
Jeszcze do was wrócę…  [wiersz], nr LIII/2017, s. 54
Krzysztof Muszkowski. Londyńska legenda – pisarz, lotnik, prawnik, nr
XLIII-XLIV/2012, s. 99-103
O dychotomii róż, [wiersz], nr LI/2016, s. 131-132
Lubelskie kontrapunkty [wiersz], nr XXXV/2008, s. 64
Pompeja dzisiaj [wiersz], nr XLIII-XLIV/2012, s. 132
Polskie teatry alternatywne w Wielkiej Brytanii, nr XXX/2005, s. 87-92
Polskie wizyty literackie w Londynie, nr XXIX/2004, s. 71-80
Słoneczny dzień w Davis [wiersz], nr XXXIII/2007, s. 66
Szary płaszcz [wiersz], nr XXXIV/2007, s. 139-142
Szary płaszcz przyjaciela [wiersz], nr XLIII-XLIV/2012, s. 14
Ukryci [wiersz], nr XXXI/2006, s. 99
Trzynastego grudnia [wiersz], nr XXXVII/2009, s. 77
Wiosenne oczekiwanie [wiersz], nr XXXIXI/2010, s. 31
Zamglony Manchester [wiersz], nr XXXIXI/2010, s. 109
MIERZEJEWSKI Wojciech
Erwin A. de Mehlem. Świadek dwóch epok, nr XXXIV/2007, s. 133-138
Rozmowa z Mieczysławem Paszkiewiczem cz. 1
Nobless oblige (Polska i Austria, 1925-1945), nr XXXIII/2007, s. 87-99
Rozmowa z Mieczysławem Paszkiewiczem cz. 2 Polski Europejczyk – Włochy, Wyspy i Kontynent 1945-2004, nr XXXV/2008, s. 111-122
W kolejną rocznicę szkoły Conrada, nr XXXVII/2009, s. 142
Zjazd Haydończyków, nr XXXIII/2007, s. 100
MIĘDZYRZECKI Artur
Na 50-lecie Związku Pisarzy na Obczyźnie, nr XXI/1996, s. 97-101
MIŁOSZ Czesław
Dolina Issy (fragment), nr IV/19981, s. 112-118
Oryginały wierszy i angielskie przekłady, nr IV/19981, s. 94-98
[Polonistyka] Uniwersytet w Berkley (Kalifornia) inf. dostarczył Cz. Miłosz), nr IX/1985, s. 63
Przemówienie po otrzymaniu nagrody, nr IV/19981, s. 13-14
Referat wygłoszony w Szwedzkiej Akademii dnia 8 grudnia 1980 r., nr IV/19981, s. 15-25
Wybór wierszy, nr IV/19981, s. 84-93
MIREWICZ Jerzy ks.
Czytając „Polnische Literatur” ,[niepodpisana recenzja o książce ks. Mirewicza] nr VIII/1984, s. 87-8
Nasi laureaci: Bogumił Andrzejewski, nr XI/1987, s. 56-58
MOSKALOWA Alicja H.
Czesław Miłosz (1911-2004), nr XXIX/2004, s. 12-14
Nasi laureaci Józef Bujnowski, nr XIII/1988, s. 89-96
Rozmowa z Jerzym Pietrkiewiczem, nr V/1982, s. 33-63
MOSKWA JACEK,
Laudacja wygłoszona podczas benefisu prezesa Andrzeja Krzeczunowicza z okazji jego 85. urodzin i 70. rocznicy powstania związku pisarzy polskich na obczyźnie, któremu przewodniczy, nr LI/2016, s. 17-20
MOSTWIN Danuta
Dwie drogi, nr XXVIII/2003, s. 78-90
Literacki przekaz obrazów świata amerykańskiego, nr XXII/1997, s. 26-33
mr
Instytut Kultury Polskiej [wydarzenia 1.05.2017-31.12.2017], nr LIV/2017, s. 264-266
MROCZKOWSKA-GESSEK Marta
O poezji Bronisława Przyłuskiego, nr LII/2016, s. 75-102
MROWIEC KRZYSZTOF
Écru [wiersz], nr XLII/2011, s. 90
Myśl [wiersz], nr XLII/2011, s. 68
Odwiedziny Anioła, [wiersz], nr XLII/2011, s. 38
Wspomnienie o [wiersz], nr XLII/2011, s. 46
MUSA Henryk,
Wigilia [wiersz], nr LIV/2017, s. 146
MUSZKOWSKI Krzysztof
Biblioteka Instytutu Polskiego i Muzeum im. Gen. Sikorskiego w Londynie, nr XII/1988, s. 82-86
Przekłady dzieł polskich pisarzy stale przebywających poza krajem, nr XII/1988, s. 133-134
MUSZYŃSKA Zuzanna
Pół sekundy, XLIX/2015, s. 155-157
MYSŁOWSKI Piotr
List do Bolesława Bieniasza (zamiast recenzji), nr LIV/2017, s. 252-255
NICIEJA Stanisław
Wołyń Smarzowskiego ? Wołyń Paźniewskiego, nr LIII/2017, s. 65-70
NIEDOKOS Tomasz
Tajemnicze pytania, mgły i londyńskie kałuże, [Anna Maria Mickiewicz London Manuscript], nr XLVIII/2014, s. 131-132
NOBEL Alfred Bernhard
Testament, nr IV/19981, s. 26
NOWAKOWSKA EWA
Poeta Doctus, o Adamie Czerwniawskim, nr XLV-XLVI/2013, s. 95-108
NOWAKOWSKI Tadeusz St.
Biblioteka Polska w Sztokholmie, nr XII/1988, s. 59-65
OBERTYŃSKA Beata
*** inc. Jakże mi dzisiaj..[wiersz o gen. Andersie], nr XXXIV/2007, s. 9-10
OBRĄCZKA Piotr
Nieznany Kisielewski [Zygmunt Kisielewski], nr XXXVI/2008, s. 129-143
Wiedeński slawista – ksiądz profesor Bonifacy Miązek, nr IXLIX, s. 63-74
O’BRIEN Carol
Jerzy Pietrkiewicz and Easter Vigil, nr XLII/2016, s. 107-115
ODOJEWSKI Włodzimierz
Coś w rodzaju oświadczenia, nr XXXVIII/2009, s. 65-75
On był Polakiem, ona Ukrainką, nr XXXIXI/2010, s. 55-60
OLĘDZKI Łukasz
Po czasie – wczasy w Babylonie, nr XXX/2005, s. 127-140
OLKUSZ Ksenia
Nawiedzenie, przejęcie, egzorcyzm, nr XXXIII/2007, s. 141-149
ORSKI Mieczysław
Nowe wydanie Kraszewskiego, nr LIV/2017, s. 236-238
OSTROWSKI Jan
Na czterdziestolecie pracy pisarskiej [ks. Jerzy Mirewicz], nr VI/1983, s. 131-139
O filozofii Papieża, nr X/1986, s. 59-69
OWSIANKA Maria
Kraj wymarzony dla wojny nr XLVII s. 45-52
Krzemieniewice, nr LIII/2017, s. 143-146
Mój Kraków – rok 1981, nr XXXVII/2009, s. 137-141
Pomnik i krata, nr XXXVIII/2009, s. 101-110
Pszczela legenda „Pierwszy lot”, nr XL/2010, s. 102-110
Święto Trzech Króli u Zofii Kossak, nr XLIII-XLIV/2012, s. 85-88
PACAK Dariusz
Erozja [wiersz], nr XXXV/2008, s. 82
Fanatyzm w drodze artysty, czyli Icarus materia subtilis, nr XXXVII/2009, s. 133-135
Kraina Sztuki, nr XXXIII/2007, s. 67-69
Małe miejsce [wiersz], nr. XLV-XLVI/2013, s. 42
Na obcej ścieżce [wiersz], nr XXXII/2006, s. 52
Niemniej [wiersz], nr XXXV/2008, s. 82
Niepojęta ojczyzna, nr XXXIXI/2010, s. 111-121
Świątynia Boriam [wiersz], nr XXX/2005, s. 47
Święte czuwanie, nr XXX/2005, s. 144/7
Święte czuwanie, nr XXXIII/2007, s. 126
To [wiersz], nr XXXV/2008, s. 82
Warsztaty przekładów literackich w sekcji polskiej Instytutu Translatoryki Uniwersytetu Wiedeńskiego, nr XXXV/2008, s. 145-148
Wewnętrzny ogień [wiersz], nr XXXIXI/2010, s. 110
Wołanie poety, nr XLI/2011 s. 65-68
PACŁAWSKI Jan
Kazimierz Wyka wobec twórczości Henryka Sienkiewicza, nr XXXIII/2007, s. 45-52
Z problematyki prozy Ignacego Maciejowskiego, nr XXXVII/2009, s. 55-76
PALUCH Janusz
[List dyrektora Śródmiejskiego Ośrodka Kultury w Krakowie z okazji jubileuszu ZPPnO], LI/2016 s. 221
PALUCHOWSKI Andrzej
Radość czytelnika [Oficyna Poetów i Malarzy] , nr XXXVII/2009, s. 37-42
PANKOWSKI Marian
Beatus Ille, Qui Procul Negotiis?, nr XXXIII/2007, s. 29-34
Polonistyka w Belgii, nr X/1986, s. 8-12
Słowo o naszej Oficynie.. [Poetów i Malarzy], nr XXXVI/2008, s. 23-24
Wczoraj i dziś naszej europejskości, nr XXXI/2006, s. 43-46
PARYS-WHITE Dana
Emigrantka z wyboru (tom II).Rozdział I, nr XXXV/2008, s. 131-137
Nic mi życie nie powiedz [wiersz], nr XXXIII/2007, s. 20
Pachnący tobą liść [wiersz], nr XXXVIII/2009, s. 100
Poczekam [wiersz], nr XXXVIII/2009, s. 129
Szlifowani na brylanty [wiersz], nr XXXI/2006, s. 80
Zachcianka życia [wiersz], nr XXXVIII/2009, s. 118
PASZKIEWICZ Mieczysław
Kubuś Czesława Bednarczyka, nr XXXII/2006, s. 91-92
Odpowiedź [wiersz], nr VI/1983, s. 115-116
O Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie, nr XXVII/2002, s. 46-55
Spotkanie, nr XXXI/2006, s. 42
PATKOWSKI MACIEJ
Gruby mecenas czy chudy literat (z generałem w tle), nr L/2015, s. 133-145
PAWLAK PRZEMYSŁAW
Żmudzkie korzenie Witkacego, nr LIV/2017, s. 36-64
PAWŁOWSKA-KILANOWSKI Bożena
Na wyspie jak wulkan gorącej, nr XLII/2011, s. 117-120
Nie marzę, [wiersz], XLV-XLVI/2013 s. 26
Wędrujący poeta, nr LI/2016, s. 99 
Zaloguj w dekalogu, nr LI/2016, s. 100
że tę…, [wiersz] nr XLV-XLVI/2013 s. 40
PĄGOWSKI Stefan
W.S. Kuniczak „pisarz na miarę Sienkiewicza”,  nr XXXVIII/2009, s. 119-122
PEŁCZYŃSKI ZBIGNIEW
„Juliusz” – garść wspomnień o Bolesławie Taborskim, nr XLI/2011, s. 135-138
PIETRKIEWICZ Jerzy
Coraz szersze widnokręgi, nr IX/1989, s. 59-63
Przekładaniec uwag, nr VII/1983, s. 58-60
Przekładaniec uwag, nr XL/2010, s. 33-35
PLATANIA Gaetano
Powojenne włoskie studia historyczne poświęcone Polsce (1945-1988), nr XV/1990, s. 40-68
PŁAZAK Wojciech
70 lat pracy Fundacji i KOW Veritas, nr LIV/2017, s. 97-102
„Tu mówi Radio Atlantyda” [Praca Bolesława Taborskiego w Polskiej Sekcji BBC], nr XXXIV/2007, s. 47-53
P.K.
O Pamiętniku Literackim w kraju [Przedruk z: Więź 4/1989], nr IX/1989, s. 155-156
PODGÓRSKI Wojciech J.
Adam Kowalski przypomniany, nr XXIX/2004, s. 37-55
„Czerwone maki” jako pieśń hymniczna, nr XXXI/2006, s. 59-67
Jakub Leonard Chodźko, nr L/2015, s. 103-115
Od motywacji pomysłu do realizacji i Nagrody Literackiej! nr XLV-XLVI, s. 27-32
Ryby na piasku i głosy do nich Czesława Bobolewskiego. Opowieść bibliologiczna, nr XXXII/2006, s. 61-70
Sosna uschłą, wiersz przeżył! Do sosny polskiej Stefana Witwickiego, nr XXX/2005, s. 59-66
Wydarzenie poetyckie – Obol Adama Wagi, nr XXXIII/2007, s. 71-79
POLAKIEWICZ Leonard A
Ocena częstotliwości używania i poziomu merytorycznego podręczników i wypisów do nauki języka polskiego wykorzystywanych obecnie w Stanach Zjednoczonych, nr XXIV/1999, s. 20-48
POLANOWSKI Tadeusz
Jeszcze fraszka nie zginęła (rzecz o broni krótkiej a skutecznej), nr III/1980, s. 47-71
POMIAN Andrzej
Autorzy i wydawcy, nr XXV/2000, s. 101-106
Literatura polska w dwóch encyklopediach amerykańskich, nr 221997, s. 40-45
Pisarze, walka i społeczeństwo, nr IX/1989, s. 83-88
POSPIESZALSKI Antoni
Literatura religijna i filozoficzna na emigracji, nr II/1978, s. 30-47
Norwidowa rocznica, nr VII/1983, s. 68-79
Słowacki i Norwid, nr XXXIII/2007, s. 53-56
PRZECZEK Wilhelm
Czescy tłumacze literatury polskiej, nr XXI/1996, s. 23-36
PRZYŁUSKI Bronisław
Przekłady dzieł pisarzy polskich stale przebywających poza krajem [Uwagi wstępne oraz alfabetyczny spis autorów z tytułami książek przetłumaczonych w latach1945-1975], nr I/1976, s. 97-130
Przekłady dzieł pisarzy polskich stale przebywających poza krajem (1946-1977) [uzupełnienie], nr II/1978, s. 139-148
Przekłady dzieł pisarzy polskich stale przebywających poza krajem (1946-1979) [uzupełnienie], nr III/1980, s. 120-123
PSIUK Marlena
*** inc. Zwoje myślowe [wiersz], nr XLIX/2014, s. 38
PYŁAT Joanna
Dotknięcie innego świata – wyznanie pierwsze [wiersz], nr XXXVIII/2009, s. 77
Dotknięcie innego świata – wyznanie drugie [wiersz], nr XXXVIII/2009, s. 78
Dzisiaj [wiersz], nr XXXVIII/2009, s. 88
Wariacje polityczne [wiersz], nr XXXVIII/2009, s. 76
PYTASZ Marek
Krystyna i Czesław Bednarczykowie: Oficyna Poetów i Malarzy, nr XXXVI/2008, s. 31-39
RABIZO-BIREK Magdalena
[List od „Frazy z okazji jubileuszu ZPPnO], s. 223-224
Smakowicie upiorne romanse dla dorosłych [Adam Czerniawski Gry], nr XLVII/2014, s. 156-161
Poeta tajemnic [Adam Czerniawski], nr XLVIII/2014, s.61-64
Urodziny poety [Adama Czerniawskiego], nr L/2014, s. 73-79
RADŁOWSKA Justyna
Spojrzenie za siebie. Rozmowa z ks. Bonifacym Miązkiem, nr XLI/2011, s. 51-64
RADWAŃSKI Gustaw
Filozofia [wiersz], nr VI/1983, s. 116-117
REDZISZ Bolesław
Prowadź Generale [wiersz], nr XXXIII/2007, s. 150-151
RESZCZYŃSKA STYPIŃSKA Marta
Kwiecień 1940 [wiersz], nr XXXIXI/2010, s. 123-124
ROMISZEWSKI Eugeniusz
Wzmożona fala wspomnień w literaturze emigracyjnej 1961-1976 [wraz z indeksem książek], nr II/1978, s. 48-86
Droga do anglosaskiego wydawcy (rozmowa z Józefem Garlińskim), nr V/1982, s. 63-72
RONOWICZ Edmund
Sekcja Polska na wydziale języków nowożytnych, Macquarie University, Sydney, nr XXIII/1998, s. 73-75
ROSNER Edmund
Literatura zaolziańska (1920-1995), nr XXI/1996, , s. 60-93
Polska – Czechy, nr XXI/1996, s. 8
Roman Brandstaetter a Austria, nr XX/1995, s. 157-173
Zapomniany tłumacz, zapomniane przekłady, nr XX/1995, s. 174-182
ROSSAKOVSKY-LLOYD FRYDERYK
Mrugnięcia (miniatury), nr XLV-XLVI/2013, s. 151-152
Współczesna poezja nomadyczna – obietnice i zagrożenia, nr XLVII s. 111-116
ROSTAFIŃSKI Wojciech
Zagadnienie lojalności, nr XXVI/2001, s. 128-132
Życie „Kosmos” Nadzieje. Człowiek i ludzkość: nie być samym tu na ziemi i we wszechświecie, nr XXIV/1999, s. 49-58
ROWIŃSKI Krzysztof
Dwujęzyczni, dwukulturowi laureaci nagrody „Młodych”, nr XLII/2011, s. 45-46
Pokolenie dwóch kultur, nr XXVII/2002, s. 81-86
RUSSELL Lidia
Kapitan swojej duszy. Rozmowa z Danutą Borchardt, nr LIV/2017, s. 165-175
RUTA-RUTKOWSKA Krystyna
Dramaturgia Mariana Pankowskiego, nr XXX/2005, s. 71-84
RUTLEDGE Gita
Mój ojciec chrzestnym, Szlachcic, nr XLII/2011, s. 127-131
Ziółko [wiersz], nr XLIII-XLIV/2012, s. 145
SAWICKI Ryszard
Lagarde, nr XXXV/2008, s. 93-106
W Truskawcu, nr XXXVIII/2009, s. 123-128
SCHENKER Aleksander M.
Nauka o Polsce na Yale University, nr X/1986, s. 29-30
SEGAL Włodzimierz
Ars [wiersz], XLV/XLVI/2013, s. 55
Mity, Konstrukcja [wiersze], XLV/XLVI/2013, s. 56
Modlitwa wnętrza [wiersz], nr XXXIV/2007, s. 62
Sonet, [wiersz], nr XXX/2005, s. 96
Sonet o podsłuchiwaniu ciszy [wiersz], nr XXXI/2006, s. 34
Wahadło [wiersz], nr XXXIII/2007, s. 136
SIATKOWSKI Zygmunt
O poezji Krystyny Dulak, nr XXXIV/2007, s. 121-125
SIEKIERSKI Maciej M.
Biblioteka i archiwum Instytutu Hoovera przy Stanford University (Kalifornia), nr XIII/1988, s. 29-34
SIEWIERSKI Henryk
Lektorat języka polskiego i kultury polskiej na Uniwersytecie Lizbońskim, nr IX/1985, s. 61-62
Trzej poeci: nr VI/1983, s. 51-60 w tym:
„Nie idź w głębię” (o poezji Stanisława Balińskiego), s. 51-54
„Ożywić słowa i rzeczy” (o Bronisławie Przyłuskim), s. 54-58
W obłoku swojej mowy (o Kazimierzu Sowińskim), s. 58-60
Słowa podziękowania, nr LIV/2017, s. 25-26
Wielokulturowość i kultura narodowa w procesie globalizacji. Fragment, LIV/2017, s. 27-28
SIKORSKI Cezary
Rozmowa [wiersz], nr L/2015, s. 128
SILVA Umberto
Wkład genueńskiej oficyny wydawniczej Silva w upowszechnienie kultury polskiej we Włoszech w latach 1959-1969, nr XVI/1991, s. 79-83
SIOMKAJŁO Alina
Flirt z cenzurą, nr XXXII/2006, s. 111-119
Pod słońcem Majów, nr XXXVIII/2009, s. 131-136
Sumienie pisarza [Laudatio dla Hanny Świderskiej], nr XXXVII/2009, s. 9-16
SITO Jerzy S.
Nadejście nocy [wiersz], nr VI/1983, s. 117-118
SKORUPA Piotr Gabriel
Myśl [wiersz], nr XLII/2011, s. 68
Madonna niczyja [wiersz], nr XLIII-XLIV/2012, s. 122
Na nowo, Marzec, W filetowych łubinach, Opowieść o jego żyrafie, Szpital ze starą wieżą, Z czerni w zielone [wiersze], nr XLII/2011, s. 77-80
Na nowo [wiersz], nr XLIII-XLIV/2012, s. 98
SKWARCZYŃSKI Henryk
Czesław Miłosz wobec polskiej tradycji poetyckiej, nr IV/19981, s. 60-68
SŁOWACKI Juliusz
Anioł ognisty – mój anioł lewy [wiersz], nr XXXVIII/2009, s. 16
Bo to jest wieszcza [wiersz], nr XXXVIII/2009, s. 15
SMITH-ORR Ted
„London Manuscript”, [tomik wierszy Anny Marii Mickiewicz], nr XLVIII/2014, s. 130-131
SOBKÓW WITOLD
[List ambasadora RP w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z okazji jubileuszu ZPPnO], nr LI/2016, s. 220
SOROKA Wacław W.
Nauka o Polsce i polskiej kulturze na uniwersytecie Wisconsin-Stevens Point, nr IX/1985, s. 76-78
SOKOŁOWSKA-GWIZDKA Joanna
Człowiek i sztuka w czasach cywilizacji obrazkowej, nr LIV/2017, s. 105-110
Jasia Jasińska, lwowianka, artystka Teatru Hemara, XLIXI/2015, s. 83-88
Naukowa wędrówka po literaturze hiszpańskojęzycznej, nr LI/2016, s. 91-94
Słowa ze skradzionych chwil [wywiad z Florianem Śmieją], nr XLII/2011, s. 33-37
Wokół angielsko języcznych książkek Aleksandry Ziółkowskiej-Boehm, XLIXI/2015, s. 75-81
SPIS Gregory
Czwarta rano [wiersz], nr XLIX/2015, s. 20
Idiota Deszcz [wiersz], nr XLIX/2015 s. 116
Pamiętnik tłumacza; nr XLVIII/2014, s. 101-108
Na rauszu [wiersz], nr XLIX/2015, s. 61
Potwór z Loch Nesscafé [wiersz], nr XLIX/2015, s. 74
Szary kot [wiersz], nr XLIX/2015, s. 158
Tele – gram [wiersz], nr XLIX/2015, s. 157
Wimbledon, lato [wiersz], nr XLVIII/2014, s.99-100
STERNA-WACHOWIAK 
[List prezesa Stowarzyszenia Pisarzy Polskich z okazji jubileuszu ZPPnO], nr LI/2016, s. 219
STROYNOWSKI Juliusz
Nauka o Polsce i polskiej kulturze na uniwersytecie w Kolonii [tekst uzupełniony informacjami z innych uniwersytetów Niemiec i Afryki Południowej opr. red.], nr IX/1985, s.57-60
STRZAŁKOWSKI Wiesław
Czesław Miłosz – poeta i metafizyk, nr IV/19981, s. 35-59
STURM IRENE
Astry… Kwiaty… Swaty… nr LIV/2017, s. 205-208
Z bukietem polnych kwiatów, pachnących ziół i dojrzałych kłosów zbóż, nr LI/2016, s. 133-135
STYPUŁKOWSKA Irma
Cyprys [wiersz], nr XXXVIII/2009, s. 153-154
Otwieram okno [wiersz], nr XXXIII/2007, s. 70
SUCHCITZ Andrzej
Instytucie Polskim i Muzeum im. Gen. Sikorskiego w Londynie, nr XIII/1988, s. 35-45
SUPRUNIUK Mirosław Adam
Badania nad kulturą emigracji polskiej – casus Archiwum Emigracji (zbiory i prace), nr XXVI/2001, s. 30-56
Materiały archiwalne i książki Tymona Terleckiego W zasobie Archiwum Emigracji UMK w Toruniu, nr LIII/2017, s. 2934
SURMACZYŃSKI Piotr
Dom pełen dusz. Tam, gdzie czas płynie wolniej, nr XLIII-XLIV/2012, s. 147-150
Jestem Polką, XLVIII/2014, s. 95-98
Katarzyna Tubylewicz – autorka o rozszerzonej tożsamości, nr LI/2016, s. 101-102
Toczące się kamienie, nr LIV/2017, s. 197-204
Wypalony, nr LII/2016, s. 183-189
SUSŁOWICZ Agnieszka
*** inc. I ja byłam w Arkadii [wiersz], nr XXXI/2006, s. 47
*** inc. stawałam do fotografii [wiersz], nr XXXII/2006, s. 82
Zbieranie krajobrazów, nr XXXV/2008, s. 91-92
SZOSTAK Krystyna
Kredyt, Melancholia, Porządkowanie, [wiersz], nr LIII/2017, s. 41-42
Momenty szczęśliwe [wiersz], nr XXXVII/2009, s. 36
Obietnica [wiersz], nr XXXVI/2008, s. 70
Pod sufitem, [wiersz], nr XLV-XLVI/2013, s. 142
Toast [wiersz], nr XXXVI/2008, s. 144
W szpitalu [wiersz], nr XXXVI/2008, s. 69
SZTOKFISZ Marta
Księżniczka deptaka, nr XXXIII/2007, s. 152-157
ŚCISŁOWCZ Małgorzata
Katedra z biustem (fragment), LI/2016, s. 137-142
Katedra z biustem (fragment), LIV/2017, s. 120-125
ŚMIEJA Florian
Czas rozpraszania [wiersz] LI/2016, s. 188
Dobroć [wiersz], LI/2016, s. 189
Gród Nestora [wiersz], LI/2016, s. 190,
Książka polska w bibliotekach ontaryjskich, nr XIII/1988, s. 19
Na marginesie polskich przekładów – Platero y Yo, J. Ramona Jimeneza, nr VII/1983, s. 64-67
Poję kolibry [wiersz], LI/2016, s. 187,
Poza Koloseum [wiersz], LI/2016, s. 189-190,
Rower [wiersz],  LI/2016, s. 188-189  
Swój język [wiersz], LI/2016, s. 188
Umarłemu wczoraj emigrantowi [wiersz], nr VI/1983, s. 118-119
Wahanie o świcie, Łatwe sukcesy, Nad Pacyfikiem, Likwidator, Manufaktura, Respice finem, Reakcyjny zegarek, [wiersze], nr LII/2016, s. 116-117
Wyrobnik i monter  [wiersz], nr LI/2016, s. 190
ŚWIDZIŃSKA Halina
Polonistyka w Holandii, nr IX/1985, s. 51-53
ŚWIATŁOWSKA Irena
O życiu i twórczości ks. Bonifacego Miązka, nr XLIII-XLIV/2012, s. 192-196
ŚWIERKOWSKA-NIECIKOWSKA Małgorzata
Głos z Kraju, nr XX/1995, s. 195-198
TABORSKI Bolesław
Bilans [wiersz], nr XXXIV/2007, s. 106, XLVIII/2014, s. 93
Do tysięcznej potęgi [wiersz], nr VI/1983, s. 119
Młodsza literatura emigracji w perspektywie ćwierćwiecza [Kontynenty], nr VI/1983, s. 79-98
Noc [wiersz], nr XXXIV/2007, s. 40
[W 5-tą rocznicę śmierci – Rodzina i Przyjaciele], XLVIII/2014, s. 91-92
TABORSKI Roman
Pisarze polscy i Wiedeń, nr XX/1995, s. 96-108
TAŃSKI Paweł
Brama, nr XXXII/2006, s. 129-133
Krzysiowi Ćwiklińskiemu [wiersz], nr XXXI/2006, s. 143
Ktoś na mnie nadepnął [wiersz], nr XXXIV/2007, s. 77
TAYLOR Nina
patrz: TAYLOR-TERLECKA Nina
TAYLOR-TERLECKA Nina
Archiwum Tymona Terleckiegoi Recepcja krajowa jego pisarstwa, nr LIII/2017, s. 17-27
Jana Lechonia dramat życia i dramat śmierci, nr XXXV/2008, s. 59-63
Kiedy literaci ucztowali. Złota karta z dziejów Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie 1955-1957, nr XXX/2005, s. 11-27
Kresy wschodnie w Lille (Notatki z sympozjonu), nr XII/1988, s. 123-127
Losy polskich pisarzy poza krajem w czasie drugiej wojny światowej, nr IX/1989, s. 9-47
Nagrody specjalne Zarządu Związku Pisarzy [BeataDorosz, Mirosława Ołdakowska-Kuflowa], nr XXXVII/2009, s. 27-31
Obadaczce-drohiczyniance słów parę [Nagroda Literacka ZPPnO ufundowana przez Władę Majewską dla Violetty Wejs-Milewskiej], nr XXXIX/2010, s. 19-22
Od brytyjskiej polonistki, nr XI/1987, s. 32-34
O kulturę polską w Anglii, nr XII/1988, s.105-109
Pan Henryk w Brazylii, nr LIV/ 2017, s. 15-24
Polska literatura bez granic [nagroda ZPPnO dla Marii Delaperriere, nr XLIII-XLIV/2012, s. 25-28
Publikacje zachodnie o tematyce polskiej, nr XV/1990, s. 137-140
Sesje naukowe na zachodzie poświęcone częściowo lub całkowicie tematyce polskie, nr XV/1990, s.137-139
Spotkania Tymona Terleckiego i Czesława Miłosza (Garstka okruszynek-wspominek), nr XXIX/2004, s. 17-22
Współpraca na rzecz kultury -korespondencja Marii Danilewicz Zielińskiej i Tymona Terleckiego, nr XXXIV/2007, s. 63-76
Zanim powstał Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie, nr XXXII/2006, s. 37-45
TERLECKI Tymon
Archiwum literatury emigracyjnej, nr III/1980, s. 9-18
Archiwum literatury emigracyjnej, nr XL/2010, s. 11-20
TESSÉ Barbara
Cuda miłości, nr XLII/2011R, s. 121-125
EWA THOMPSON
Laureatka dziękuje i wyjaśnia, nr LII/2016, s. 35-38
TROJANOWSKA GRUSZNIC Gaja
Kolory [wiersz], nr XXXI/2006, s. 109
Marsz katyński [wiersz], nr XXXIXI/2010, s. 100
TUSZEWSKI Jerzy
85 rocznica narodzin polskiego słuchowiska radiowego i jego kanonów estetycznych, nr XLIII-XLIV/2012, s. 51-58
Co nam zostało z artystyczno-literackiej rewolty Dada. Uwagi z perspektywy stulecia, nr XLIX/2015, s. 27-38
Krakowianin z Quartier Latin. Wydawca paryski i poeta [Bronisław Kamiński], nr XXXII/2006, s. 93-97
Królewski laur Witolda Lutosławskiego, nr XLV-XLVI/2013, s. 57-59
Krótka historia o narodzinach i wiekopomnym działaniu Sekcji Polskiej BBC z perspektywy 70 lat, nr XXXVII/2009, s. 103-118
Krótka opowieść o polskim lotniku  „podwójnym agencie”, który oszukał Hitlera , nr L/2015, s. 89-102
Od Poranku goryczy do Szpiku egzystencji, czyli poeta w błękitnym] kombinezonie na londyńskim bruku [Marian Czuchnowski], nr XXXI/2006, s. 101-108
Pars Pro Toto Tadeusza Różewicza, nr XLI/2011, s. 19-34
Polski teatr form słuchowych, nr XLVIII/2014, s 35-50
Spotkanie dwóch wielkich ironistów [Alfred Jarry i Guillaume Apollinaire], nr XXXIV/2007, s. 85-92
Symfonia Berlińskiego muru – ballada dokumentalna [wiersz], nr XXXVIII/2009, s. 97-99
Śladami szamana sztuki i literatury wieku dwudziestego, nr XXXIXI/2010, s. 81-94
Witolda Hulewicza oratorium wyobraźni (z perspektywy lat osiemdziesięciu), s. nr XXXV/2008, s. 123-130
Wyznanie wiary Wilhelma de Kostrowickiego, czyli Guillaume Apollinaire’a oraz Ostatni jego akt – Ballada dokumentalna z okazji 90. rocznicy śmierci poety w przekładach i adaptacji, nr XXXV/2008, s. 123-130
Z Paryża do Krakowa po latach, czyli życie w czasie poety Jana Brzękowskiego (aktywnego niegdyś autora Oficyny Poetów i Malarzy), nr XXXVI/2008, s. 41-51
Za kulisami tajnych akcji II wojny światowej. Skok na przylądek Bruneval, czyli jak Brytyjczycy porwali Niemcom radar, nr XLVII s. 53-62
TUSK Donald
Przemówienie w Akwizgranie podczas uroczystości przyznania Nagrody Karola Wielkiego, nr XXXIXI/2010, s. 41-49
TYCZYNA Stefan
Do koleżanki poetki A.S., Gość w dom, GPS, Świata kąt, Samotność wewnątrz wiersza [wiersze], nr XLII/2011, s. 102-104
Cztery damy [wiersz], nr XXXVII/2009, s. 119
Ktoś drugi – (Strach) [wiersz], nr XXXI/2006, s. 18
Ktoś inny [wiersz], nr XXXI/2006, s. 18
Most [wiersz], nr XXXVII/2009, s. 128
Muza I i Muza II [wiersze], nr XXX/2005, s. 95
Pomiędzy wierszami, nr XXVIII/2003, s. 56-59
Wieża Babel, [wiersz], nr LII/2016 s. 58
UGGLA Andrzej Nils
Adam Mickiewicz w Szwecji, nr XVII/1992, s. 18-35
„Młoda polska proza” w Szwecji, nr XVII/1992, s. 89-100
Od I wojny światowej do Solidarności, nr XVII/1992, s. 36-58
Pierwsze tłumaczenia polskiej prozy w Szwecji po II wojnie światowej, nr XVII/1992, s. 75-81
Poezja Czesława Miłosza w Szwecji, nr XVII/1992, s. 59-74
Polityka a literatura – Szwedzka droga ku polskiej literaturze narodowej, nr XVII/1992, s. 9-17
Polonistyka w Szwecji, nr IX/1985, s. 85-92
[uzupełnienie: Projekt badawczy. Kultura polska w Szwecji pod kierunkiem dr Uggla, opr. red.], nr IX/1985, s. 93-95
Polska za żelazną kurtyną – Polacy w Szwecji w walce z propagandą, nr XXVI/2001, s. 60-72
Polski Komitet Pomocy w Szwecji 1916-1918, nr XXVIII/2003, s. 8-24
Przez film do literatury – o szwedzkiej recepcji powieści Jerzego Andrzejewskiego Popiół i diament, nr XVII/1992, s. 101-109
Recepcja polskiej prozy w czasach stalinowskich, nr XVII/1992, s. 82-88
Stanisław Ignacy Witkiewicz w Szwecji, nr XVII/1992, s. 110-123
Szwedzkie spojrzenie na zbrodnię w Katyniu, nr XXVII/2002, s. 16-29
Zawiłe drogi polskiej literatury i nauki do Szwecji w latach międzywojennych, nr XXV/2000, s. 38-49
Związek Patriotów Polskich w Szwecji, nr XXIX/2004, s. 94-106
Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie z perspektywy szwedzkiej, nr XX/1995, s. 40-46
VECCHI Giuseppe
Muzyka włoska i polska na przestrzeni wieków w odbiciu włosko-polskich zjazdów muzykologicznych (1969-1988), nr XVI/1991, s. 46-57
WALC KRYSTYNA
patrz: RABIZO-BIREK MAGDALENA
WALTERS Lidia
Dział polski przy sekcji języków obcych miejskiej biblioteki publicznej w Chicago, nr XIII/1988, s. 28
WAŁASZEWSKI Zdzisław
Honoris causa [Józef Garliński], nr XXVIII/2003, s. 99-102
Nasi laureaci: Mieczysław Paszkiewicz, nr XI/1987, s. 59-62
WASIAK Regina patrz: WASIAK-TAYLOR Regina
WASIAK-TAYLOR Regina
24 lata w roli redaktora i wydawcy [Józef Garliński], nr XXIV/1999, s. 103-109
Alfabet wspomnień Szymona Zaremby, nr XLIX/2015, s. 143-153
Archiwum Oficyny Poetów i Malarzy opuszcza Londyn (1), nr XLIII-XLIV/2012, s. 59-71
Archiwum Oficyny Poetów i Malarzy opuszcza Londyn (2), nr XLV-XLVI/2013 s.
Archiwum Oficyny Poetów i Malarzy opuszcza Londyn (3), nr XLVII/2014 s. 85-97
Listy Tadeusza Różewicza, nr XLV-XLVI/2013, s. 83-94
Biblioteka Polska w Londynie, nr XII/1988, s. 66-81
Biblioteki polskie poza krajem. (wywiad z dr. Zdzisławem Jagodzińskim), nr X/1986, s. 55-58
Był dom (Z opowieści zasłyszanych), nr XXXIV/2007, s. 93-100
Dla przyjaciół za wierność [Władysław Bartoszewski Michał Komar Bóg honor ojczyzna], nr XLVII/2014, s. 147-151
Doktorat honoris causa Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie dla Krystyny Bednarczyk -poetki, drukarza, wydawcy, nr XXXVI/2008, s. 9-16
Drugie półwiecze Oficyny Poetów i Malarzy, nr XXX/2005, s. 49-55
Dwa wywiady: Polszczyzna jest moją obsesją [wywiad z Rosemary Hunt], nr IX/1985, s. 101-106, Nie ma ucieczki od Soplicowa [wywiad z Niną Taylor],nr IX/1985, s. 106-111
Dwukrotny sukces Aleksandry Ziółkowskiej-Boehm – książka i nagroda, nr XXXV/2008, s. 65-66
Głosy o „Kulturze” [zebrała], nr XI/1987, s. 35-38
Historie prawdziwe, LII/2016, s. 206-211
Kalendarium spotkań i programów literackich w Londynie w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2017, nr LIV/2017, s. 261-267
Książka w herbie Jerzego Kulczyckiego, nr XL/2010, s. 67-82
Laureaci nagród literackich ZPPnO, opr., nr XLIII-XLIV/2012, s. 49-61
Literatura emigracyjna w drugim obiegu -wywiad z Magdaleną Abe, nr XIII/1988, s. 66-72
Moja teczka nr XLVIII/2014, s. 148-154
Na marginesie krajowych opracowań literatury polskiej na obczyźnie (sugestie, uwagi, życzenia), nr VIII/1984, s. 75-86
Na tropach Aleksandry Ziółkowskiej-Boehm, nr XXXV/2008, s. 67-81
Nasi laureaci: Andrzej Nils Uggla, nr XXI/1996, s. 105-106
Nasi laureaci Jerzy. R. Krzyżanowski, Ludwika Amber, nr XXII/1997, s. 80-81
Nasi laureaci – Kilka myśli o Mrożku, nr VIII/1984, s. 110-114
Nasi laureaci – Korespondent własnego życia (rozmowa ze Zbigniewem Zaniewickim), nr VII/1983, s. 79-86
Nasi laureaci – Nie tylko dla dorosłych. Wywiad z Martą Reszczyńską-Szczypińską, nr X/1986, s. 70-74
Nasi laureaci:
Ryszard Kazimierz Lewański, nr XXI/1996, s. 104
Nasi laureaci: Z Alicją Iwańską o wojennych odcinkach, nr VII/1983, s. 87-91
Niezwykła kariera Czerwonych maków, nr XXIX/2004, s. 89-93
O krytyce i krytykach teatru emigracyjnego w Londynie, nr XXVII/2002, s. 63-80
Od redakcji, nr: XXXII/2006, s. 7, XXXIII/2007, s. 7, XXXIV/2007, s. 7, XXXVII/2009, s. 7, XXXVIII/2009, s. 7
Ostatnia niezwykła kresowianka [Irena Bączkowska], nr XXXI/2006, s. 83-92
Pisarze emigracyjni tworzący dla scen ZASP-u za Granicą, nr XXV/2000, s. 50-72
Podleska w 17. Salonie Literackim, nr LIV/2017, s. 209-219
Polska na rozdrożu (Autoryzowana rozmowa z Janem Józefem Lipskim), nr IX/1989, s. 138-141
Reportaż z laureatkami, nr LI/2016, 23-33
Siostra Bożena i Sor Juana Inés De La Cruz, nr LIII/2017, s. 115-125
Szekspir, Maria i Magdalena, nr LII/2016 s. 59-68
Wieczór poezji Mieczysława Paszkiewicza, nr XXVIII/2003, s. 111-115
Wittlinówna, nr XlVIII, s. 123-129
Wspomnienie o Zbigniewie Makowieckim 1917-2017, nr LIV/2017, s 269-271
Zaszczyt wielki, korzyść mniejsza, nr XLII/2011, s. 19-26
Żegnaj, drogi przyjacielu! [Juliusz Englert], nr XXXVIII/2009, s. 151-152
WASILEWSKI Marek Antoni
Wędrówka [wiersz], nr XXXI/2006, s. 48
Wzruszenia prawdziwe [Krystyna Bednarczyk Niedocałowane szczęście], nr XXX/2005, s. 141-142
WAT Aleksander
O przetłumaczalności utworów poetyckich, nr I/1976, s. 23-42
WAZACZ Mieczysława
Głowa diabła, nr XXXVIII/2009, s. 79-80
Krystyna Skarbek – kwiat wojny, nr XLI/2011 s. 69-83
WĄSOWICZ Jacek
Noś mnie do końca moich dni, nr XLIII-XLIV/2012, s. 133-144
WEDOW Janusz
Powitanie wodza [wiersz], nr XXXIII/2007, s. 8
WEJS-MILEWSKA Violetta
Radiowe więzi z monachium. Kilka uwag na marginesie epistolografii Tymona Terleckiego, nr LIII/2017, s. 35-41
Z czyśćca niepamięci, nr XXXIXI/2010, s. 23-30
WIENIEWSKIgnacy
Zwrot do antyku a sprawa przekładów z literatury klasycznej, nr I/1976, s. 55-69
WIERCIŃSKI Adam
Jagielloniada, nr LIII/2017, s. 75-78
Lwów w poezji Zbigniewa Herberta, nr XXXV/2008, s. 9-17
Nowe zmyślenia o Sienkiewiczu nr LII/2016, s. 53-58
O genezie „moskalików”, nr XLV-XLVI/2013, s. 121-125
O języku nijakim, nr L/2015 s. 85-88
Ostatni panicz z dalekich Bolszowic [Andrzej Krzeczunowicz Bolszowce] nr XLIX/2015, s. 159-164
Słowa i słówka, nr LIV/2017, s. 65-71
Wciąż jeszcze o Sienkiewiczu, nr LI/2016, s. 63-67
Zdziwienia i sprzeciwy, nr XXXIX/2010, s. 107-108
Zdziwienia i sprzeciwy. Bałamutne opowieści, nr LII/2016, s. 119-122
Zdziwienia i sprzeciwy. Geografia i literatura, nr XLII/2011, s. 99-101
Zdziwienia i sprzeciwy. Grzechy wydawców i tłumaczy, nr LIII/2017, s. 107-114
Zdziwienia i sprzeciwy. Nowosilcow i zniesienie Uniwersytetów, nr XLI/2011 s.85-87
Zdziwienia i sprzeciwy. Pisarze za mało znani, nr XLV-XLVI/2013, s. 139-141
Zdziwienia i sprzeciwy. Polonizmy nr XLIX/2015, s. 131-133
Zdziwienia i sprzeciwy. Wmówienia genealogiczne, nr XLIII-XLIV/2012, s. 73-75
Zdziwienia i sprzeciwy. Zapominane słowa i przysłowia, nr L/2015, s. 129-132
Zdziwienia i sprzeciwy. Zmyślenia Normana, Daviesa, nr XL/2010, s. 91-93
Zdziwienia i sprzeciwy. Zmyślenia i plotki o pisarzach, nr LIV/2017, s. 157-163
Zdziwienia i sprzeciwy. Zmyślone szarże na czołgi, nr XLVII/2014 s. 117-121
WIERZBICKA Anna
Moje podwójne życie: dwa języki, dwie kultury; dwa światy, nr XXIII/1998, s. 42-62
WINCZAKIEWICZ Jan
Biblioteka Polska w Paryżu, nr XII/1988, s. 27-38
Głos z Francji, nr XX/1995, s. 58-60
Prochy Norwida, nr XXV/2000, s. 118-122
Tamten rok, nr IX/1989, s. 80-82
WITKIEWICZ Jan Stanisław
O polonistyce w Szwajcarii (autoryzowany wywiad z prof. Rolfem Fieguthem), nr X/1986, s. 31-34
Listy Jerzego Stempowskiego do ojca, nr XI/1987, s. 39-51
Listy do Zofii Romanowiczowej od Aleksandra Janty i Konstantego A. Jeleńskiego, nr XII/1988, s. 110-113
Listy Herminii Naglerowej, nr XIII/1988, s. 80-88
Polska książka w Szwajcarii, nr XII/1988, s. 57-58
W polskiej Szwajcarii, nr XXV/2000, s. 128-132
WITOSZ Dominik
Gdy zgasło słońce, Requiescent i pace, Samotna noc, Krótki list, Happy end z Agnieszką, Alergia na zazdrość [wiersze], nr XLIII-XLIV/2012, s. 104-106
Wspomnienie św. Józefa[wiersz], nr XLV-XLVI/2013, s. 82
wk
patrz: KLAS Wojciech
WŁODARCZYK Hélene
Studia polonistyczne we Francji, nr IX/1985, s. 40-47
WOJNAROWSKA Elżbieta
Grzech [wiersz], nr XXXIV/2007, s. 133
WOLDAN Alois
Niemieckie zapożyczenia jako uniwersalia kultury c.k. monarchii (na podstawie polskich tekstów literackich), nr XX/1995, s. 183-194
WOŁOSEWICZ Andrzej
Ocalić (od zapomnienia) stałą czyjegoś wzroku obecność, nr LIV/2017 s. 239-245
WOŚ Jan Władysław
Polacy we Florencji, nr LIII/2017, s. 79-92
Polscy studenci na uniwersytecie w Perugii, nr LIV/2017, s. 185-188
Tryptyk uniwersytecki, nr LII/2016, s. 173-182
WOŹNICKA Zofia
Polskie fakultety i katedry na uniwersytetach włoskich, nr IX/1985, s. 112-117
Przekłady dzieł pisarzy polskich stale przebywających poza Krajem (1946-84), nr VIII/1984, s. 134-142
Przekłady dzieł pisarzy polskich stale przebywających poza Krajem – Uzupełnienia bibliografii zamieszczonej w Pamiętniku Literackim w latach 1976-1984, nr IX/1985, s. 144-150
Przekłady dzieł pisarzy polskich stale przebywających poza Krajem. Uzupełnienia bibliografii zamieszczonej w Pamiętniku Literackim w latach 1972-1985, nr X/1986, s. 91-94
Przekłady dzieł pisarzy polskich stale przebywających poza Krajem, nr XI/1987, s. 104-106
WRÓBEL Aleksy
inc. Jak to jest?, inc. Jestem twoim, Aniołem stróżem nr 2 [wiersze], nr XXXVII/2009, s. 136
inc. Między nami cisza, inc. W głębi rodzi się pytanie  [wiersze], nr XXXVII/2009, s. 8
Anonimowy, Mój dobroczyńco! [wiersze], nr XXXVIII/2009, s. 150
Brakuje [wiersz], nr XXXVIII/2009, s. 159
Chichot służb [wiersz], nr XXXVIII/2009, s. 95
Łzy [wiersz], nr XXXIXI/2010, s. 50
Oddalasz się Polsko, [wiersz], nr LIII/2017, s. 142
Połowienie nieba, Wrażliwość  [wiersze], nr XXXVIII/2009, s. 148
Żakowskie wesele [wiersz], nr XL/2010, s. 66
WUJASTYK Stanisław
Czy zachować instytucje polskie zagranicą?, nr XXV/2000, s. 14
Na terenie naszego sąsiada, nr XXV/2000, s. 122-127
Ostatnia sesja Rady Bezpieczeństwa ONZ, nr XXXI/2006, s. 145-152
Rodzina Maziarów, nr XXXII/2006, s. 135-139
Świat Wacława Micuty, nr XXIX/2004, s. 121-142
WYROZUMSKI Jerzy
Cienie lustracji, nr XXXVIII/2009, s. 85-87
WYRWA Tadeusz
50-lecie widziane znad Sekwaną, nr XX/1995, s. 29-39
Idea federacji na łamach polskiej prasy emigracyjnej we Francji 1939-1940, nr XVII/1992, s. 149-156
Służebność czy służalczość inteligencji twórczej?, nr IX/1989, s. 89-133
Kraj i uczeni polskiego pochodzenia, nr XV/1990, s. 130-136
Cmentarz w Montmorency pod Paryżem – Nekropolia emigracji polskiej, nr IXX/1994, s. 93-99
Lustracja – la française, nr XXII/1997, s. 104-115
Francuzi o Juliuszu Słowackim, nr XXIV/1999, s. 8-19
Koncepcja krakowskiej szkoły historycznej odmitologizowania dziejów Polsk, nr XXV/2000, s. 18-37
Prekursorzy ideowo-wychowawczych zasad dziejopisarstwa polskiego, nr XXVII/2002, s. 30-39
Askenazy, jego szkoła i polska idea niepodległości, nr XXVIII/2003, s. 33-48
Pisarzy polscy na łamach czasopisma „La France Libre” w Londynie, nr XXIX/2004, s. 107-117
Musimy istnieć. O Józefie Garlińskim na podstawie jego korespondencji, nr XXX/2005, s. 29-39
Z korespondencji Zdzisława Jagodzińskiego z Tadeuszem Wyrwą, nr XXXII/2006, s. 75-81
Solidarność w Polskim Państwie Podziemnym, nr XXXIII/2007 nr XXX/2005, s. 29-3981-86
Z korespondencji pisarzy polskich z Kazimierzem Wierzyńskim, nr XXXIV/2007, s. 55-61
Niedoceniony, zapomniany socjolog prof. Adam Podgórecki, nr XXXV/2008, s. 55-58
Z nieopublikowanych wspomnień z (nie tylko) emigracyjnego życia kompozytora Romana Palestry, nr XXXIXI/2010, s. 33-39
WYSOCKA JUSTYNA
Nagroda poetycka im. Krystyny i Czesława Bednarczyków, nr LII/2016, s. 164
WZOREK ANNA
Nowa książka Bonifacego Miązka Od Kasprowicza do Miłosza, nr LI/2016, s. 180-187
YANG DE-YOU
Język i literatura polska w Chińskiej Republice Ludowej, nr XII/1988, s. 89-93
Jak tłumaczono Sienkiewicza na język chiński?, nr XII/1988, s. 94-97
Polscy nobliści w Chinach, nr XV/1990, s. 118-125
Studia polskie w Chińskiej Republice Ludowej, nr X/1986, s. 13-23
ZAJONZ Stefan
Poeta wobec czasu mu współczesnego, nr XLII/2011, s. 91-97
Zapisy Dawidów, Noli me tangere, [wiersze], nr XLII/2011, s. 132
Ziemia = stolica proroka, [wiersz], nr XLIII-XLIV/2012, s. 12
ZANIEWICKI Zbigniew
Jak było w przeszłości, nr XIII/1988, s. 100-102
ZANIEWSKI Andrzej
Przeznaczenie i tak cię odnajdzie [Gitta Rutledge Podróż przez życie], nr XLVII/2014, s. 152-155
ZAWODOWSKI Tadeusz
A jeśli Chrystus powróci [wiersz], nr LIV/2017, s. 115
ZECHENTER Katarzyna
Bhuttan [wiersz] nr LIV/2017, s. 85-86
Sprawy nudne [wiersz], nr XLI/2011 s.88
„Tajemnic się nie rozwikłuje” – Szkic o kolorach w eseistyce Zbigniewa Herberta, nr XXXV/2008, s. 19-25
Tam i tutaj [wiersz], nr LI/2016
ZELLER ANNA 
O moich studiach polonistycznych w Wiedniu u ks.Miązka, nr XLVIII/2014, s.51-59
ZHANG ZHEN-HUEJ
Dlaczego napisałem monografię o Sienkiewiczu?, nr IX/1989, s. 134-137
Literatura polska w Chinach, nr XVI/1991, s. 103-107
ZIELIŃSKI Andrzej
Obecność literatury Dwudziestolecia międzywojennego we Włoszech 1945-1995, nr XXII/1997, s. 82-103
Powojenna literatura polska we Włoszech (1945-1991), nr XVIII/1993, s. 20-41
ZIELIŃSKI Jan
Czytając „Osy” Kierca, nr LIV/2017, s. 111-114
Drzewo tradycji, nr XLVIII/2014, s. 109-117
Jak lalkarz, nr LI/2016, s. 147-152
Kronika Bzowskiej, nr LII, s. 191-195
Marienbadzki kalejdoskop, nr XLV-XLVI/2013, s. 171-173
Przechadzka po polskich nagrodach literackich, nr XLII/2011, s. 9-17
Retrospektywna kartomancja, nr XLV-XLVI/2013, s. 153-165
„Wiadomości”, Norwid i bułka z szynką, nr XLIII-IV/2012, s. 172-179
Z epoki Underwooda, nr L/2015, s. 152-158
ZIÓŁKOWSKA-BOEHM Aleksandra
Bądźmy dobrzy dla pisarzy – 60 lat honorów Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, nr XLII/2011, s. 47-48
Koźniewski a sprawa Wańkowicza, nr XXXVIII/2009, s. 47-50
Koźniewski. Umysłowość agenta z potrzebą serwilizmu „con amore”, nr XXXVIII/2009, s. 51-63
Laudacja dla Ewy Thompson], nr LII/2016, s. 31-34
Laudacja [Nagroda ZPPnO dla ks. Janusza Ihnatowicza], nr XLIII-XLIV/2012, s. 9-12
Laudacja [Nagroda ZPPnO dla Jerzego R. Krzyżanowskiego], nr XLVII/2014, s. 9-14
Laudacja [Nagroda ZPPnO dla ks. dr. Zdziaława Malczewskiego, nr LIV/2017, s. 11-12
Laudacja [Nagroda ZPPnO dla Tomasza Łychowskiego] nr LIV/2017, s. 29-34
Oswajanie Ameryki i przywoływanie Polski. Wstęp, czyli przesłanie Isaaka B. Singera, nr XXXII/2006, s. 83-90
Lepszy dzień nie przyszedł już, nr XLI/2011, s 89-100
Rozmowa z prof. Jerzym R. Krzyżanowskim. W kręgu kultury anglosaskiej, nr LIV/2017, s. 87-96
ZŁATARSKA Swetła
Bułgarska i polska proza emigracyjna drugiej połowy XX wieku, nr XVIII/1993, s. 105-109
ZUBRZYCKI Jerzy
Polonistyka w Australii, nr IX/1985, s. 32-33
ZYMAN Edward
List z podziękowaniem, nr XLIII-XLIV/2012, s. 23-24
ŻARNOWSKA Lila
Polskie studia w Melbourne, czyli jak to w bajkach bywa, nr XXIII/1998, s. 76-77
ŻABOKLICKI Krzysztof
Literatura włoska w Polsce powojennej, nr XVIII/1993, s. 8-19
ŻELASKO Magdalena Daria
Dziewięćdziesiąte urodziny Księdza-Poety [ks. Jan Twardowski], nr XXX/2005, s. 97-110
Ks. Jan Twardowski (1915-2006)  Apostoł uśmiechu, nr XXXI/2006, s. 19
Lata ocalone w pamięci [Krystyna Bednarczyk Wiersze wybrane], nr XXXI/2006, s. 153-158
Miłość jak lekarstwo, nr XXXVI/2008, s. 63-67
Twórczość Jana Twardowskiego dla dzieci. W setną rocznicę urodzin księdza-poety (1. Czerwca 1915 – 18 Stycznia 2006), nr XLIX/2015, s. 117-129
ŻONGOŁŁOWICZ Bogumiła
Konsul Władysław Noskowski. Fragment przygotowywanej do druku biografii, nr LII/2016, s. 147-154
Krystyna Jackiewicz – poetka z Tasmanii, nr XXXII/2006, s. 121/128
ŻURAWSKA Jolanta
Awangarda i futuryzm polski we Włoszech powojennych, nr XVI/1991, s. 8-18

                   LISTY – POLEMIKI
AMBER Ludwika, nr XLVII/2014, s. 170
BARTOSZEWSKI Władysław, nr XLV-XLVI/2013, s. 199-200
BLASZAK Danuta, nr XLV-XLVI/2013, s. 200
BUKOWSKI Michał, nr LIV/2017, s. 259
BZOWSKA Katarzyna, nr XLII/2011, s. 145-146, nr XLVII/2014, s. 170-171
CZERNIAWSKI Adam, nr XLV-XLVI/2013, s. 199
FALLA P.S., nr VIII/1984, s. 122
KEMPFI Andrzej, nr V/1982, s. 124
KOPIE listów wysłanych do miesięcznika Kultura w związku z anonimowym artykułem nieprzychylnym ZPPnO; autorzy listów: Regina Wasiak Taylor, Józef Bujnowski, Jadwiga Lewicka-Howells, Antonii Pospieszalski, nr XXI/1996, s. 135-139
KOREY-KRZECZOWSKI Jerzy,nr IV/19981, s. 153
KOŚCIÓW Janina, nr XXXIXI/2010, s. 145-146
KRUSZEWSKI Eugeniusz S,  nr XLI/2011, s. 140, L/2015 s. 165, nr LI/2016, s. 191
KRYSZAK Janusz, nr VIII/1984, s. 123
KRZECZUNOWICZ Andrzej, nr XXXVII/2009, s. 143-144
MARKIEWICZ Henryk, nr XLIII-XLIV/2012, s. 198
MAXWELL Grażyna, nr XLVII/2014, s. ˛73
LONDZIN Wiktor, nr IX/1989, s. 157
OBRACZKA Piotr, nr L/2015 s. 165
PIETRKIEWICZ Jerzy, nr VIII/1984, s. 122
PODGÓRSKI Wojciech, nr L/2015 s. 166-168
PYRCZAK Roman Jan, nr XLIII-XLIV/2012, s. 197
PYTASZ Marek, nr V/1982, s. 124, nr XVI/1991, s. 122-123
RYBCZYŃSKA E., nr IV/19981, s. 153
ROGUSKI Piotr, nr XLII/2011, s. 145
SKWARCZYŃSKA Stefania, nr IV/19981, s. 153
SZYMAŃSKI Zbigniew, nr LIII/2017, s. 181-182
TERLECKI Tymon, nr III/1980, s. 72
WINCZAKIEWICZ Jan, [uzupełnienie dotyczące Biblioteki Polskiej w Paryżu], nr XIII/1988, s. 46-47
ZALEWSKWojciech, [rola bibliotek polskich poza krajem], nr XIII/1988, s. 47-49
WIERCIŃSKI Adam, Lwów znaczył więcej, nr LIV/2017, s. 257-259, Polska Polak, ale pisarz angielski [Joseph Conrad], nr XXXVIII/2009, s. 157
ZAJONZ Stefan, nr XLV-XLVI/2013, s. 201
ZIELIŃSKI Jan, Szwajcaria, nr XLI/2011, s. 139-140, nr XLIII-XLIV/2012, s. 198

GRAFIKI
BARANOWSKA Janina
[bez tytułu], nr XXXII/2006, s. 128
Pigeons feeding, nr XXXII/2006, s. 8
Swing at Wimbledon Park, nr XXXII/2006, s. 99
BLATTON Stanisław Sławomir
Concept of Angel I, nr LI/2016, s. 34
Concept of Angel IInr LI/2016, s. 68
Flight to Egypt, nr LI/2016, s. 112
[rysunek], nr XXXIII/20075, s. 112
Study for Crucifixion, nr LI/2016, s. 82
The Couple, nr LI/2016, s. 90
Tree of Thought, nr LI/2016, s. 136
BORKOWSKI Andrzej Maria
Cyrograf, nr XLIX/2015, s. 134
Czekając na lwy, nr XLIX/2015, s. 154
Dziewczynka w masce krokoldyla, nrXLIX/2015, s 26
Hieroglif, nr XLIX/2015, s. 62
Messalina, nr XLIX/2015, s. 82
Mona, nr XLIX/2015, s. 130
Mr Punch & beautiful Polish Nurse, nr XXXVI/2008, s. 30
Pałace Królowej Śniegu, nr XXXVI/2008, s. 52
Pastwiska pasikonika, nr XXXVI/2008, s. 6
Woltyżerka, nr XXXVI/2008, s. 102
CHACZYK Marek
[rysunki] nr XXXI/2006, s. 8, 68, 128
[rysunki] nr L/2015, s. 72, 116, 120, 146, 168
CIECHANOWSKA Joanna
[grafiki], nr XLII/2011, s. 8, 44, 126, 144
Dziewczynka z kocim uchem ? Circle Line, nr LIII/2017, s. 28
Jadę do banku, mam dość ? Victoria Line, nr LIII/2017, s. 126
Jadę do Tate Britain ? Bakerloo Line, nr LIII/2017, s. 180
Młody gniewny ? Northern Line, nr LIII/2017 s. 16
Jestem pijany ? District Line nr LIII/2017, s. 106
Słyszę muzykę ? Central Line, nr LIII/2017, s. 74
DOBROWOLSKI Antoni
[grafiki], nr XXXVII/2009, s. 78, 102, 132
FACZYŃSKI Jerzy
[grafiki], nr XXXV/2008, s. 6, 26, 138
HERZIG Raya
Fun XLV-XLVI/2013 s. 14,
Pray XLV-XLVI/2013 s. 94
Round’bout Midnight XLV-XLVI/2013 s. 50
Sentence XLV-XLVI/2013 s. 120
Teachers pet XLV-XLVI/2013 s. 198
KORDACZKA Paweł
trzy rysunki z cyklu „Kobieta”, nr XXXIXI/2010, s. 6, 14, 122
trzy rysunki z cyklu „Krzyże”, nr XXXIXI/2010, s. 40, 106, 160
KIRKIŁŁO Piotr
Ant, nr XL/2010, s. 130
The Claw, nr XL/2010, s. 8
Tight Corset of Conventions, nr XL, s. 40
Wanderer, nr XL/2010, s. 116
ŁAPSA-MALEWSKA Małgorzata
Waiting for, nr XLVII/2014, s. 16
Urban Lonliness, nr XLVII/2014, s. 38
Polite But Indifferent – Neiboughrs, (Kensington), nr XLVII/2014, s.98
Leave Me Alone. No Photograpy, nr XLVII/2014, s. 122
Dance, nr XLVII/2014, s. 186
NEKANDA-TREPKA Janusz
Wenecja. Santa Maria Novella, nr XXXVIII/2009, s. 8
Grenada, nr XXXVIII/2009, s. 26
NEKANDA-TREPKA Halina
Grafika, nr XLIII-XLIV/2012, s. 8, 22, 32, 84, 114, 146, 154
SIENKO Olga
Rysunki ołówkiem, nr XLI/2011, s. 6, 18, 84, 154
STACHOWICZ Stefan
Atlas, nr LIV/2017, s 104
Eclipse, nr LIV/2017, s. 72
Phoenix 2, nr LIV/2017, s. 260
Symphony of space, nr LIV/2017, s. 224
Undercurrent, nr LIV/2017, s. 176
Unkonwn, nr LIV/2017, s. 256
STANDO Agnieszka
Collage do Butelki ledejskiej ks. Janusza Pasierba, nr LII/2017, s. 52
Collage do tomu opowiadań Gustawa Herlinga Grudzińskiego Gorący piasek pustyni,  nr LII/2017, s. 112
Collage do tomu opowiadań Gustawa Herlinga Grudzińskiego Gorący piasek pustyni,  nr LII/2017, s. 118
Collage do tomu opowiadań Gustawa Herlinga Grudzińskiego Gorący piasek pustyni,  nr LII/2017, s. 190
STĘPIEŃ Marian
Dom Paszkowskich, XLV-XLVI/2013 s. 152
WĄSEK PAWEŁ
Twarz, nr XLVIII/2014, s. 14
Potwór, nr XLVIII/2014, s. 34
W kąpieli, nr XLVIII/2014, s. 74
Dziewczyna, nr XLVIII/2014, 78
Bez tytułu, nr XLVIII/2014, s. 94, 136

INDEKS [SKOROWIDZ] NAZWISK
W numerach II/1978-XXVIII/2003, oraz XLI/2011-LIV/2017

KRONIKA ZWIĄZKU PISARZY POLSKICH NA OBCZYŹNIE
W numerach II/1978-XXIV/1989, XXVI/2001-XXXI/2006, oraz w numerach XXXVII/2009, XXXIXI/2010, XLI/2011, XLIII-XLIV/2012, XLV-XLVI/2013, XLVII/2014, XLIX/2014, LII/2016, LIII/2017, LIV/2017

SPOTKANIA LITERACKIE W LONDYNIE; XLVIII/2014, s. 139 -147, XLIX/2014 s. 180-181, LII/2016, s. 223-225, LIII/2017, s. 191-192, LIV/2017, s. 261-267

NAGRODY
Komunikat o nagrodach ZPPnO [jury nagrody], nr XXXVIII/2009, s. 155-156, nr LI/2016, s.21-22, nr LII/2016 s. 219-220
Nagroda Wiadomości [członkowie jury], nr 4/1978, s. 121
Nagrody pisarskie na obczyźnie [omówienie nagród wraz listami laureatów, w tym nagrody ZPPnO], nr I/1976, s. 131-162
Nagrody Związku na przestrzeni 50 lat, nr XX/1995, s. 85-86
Nasza nagroda, nr XXIII/1998, s. 96, nr XXIV/1999, s111, nr XXV/2000, s. 137, nr XXVI/2001, s. 151, nr XXVIII/2003, s.115,
W numerach II/1978 – XXII/1997 zamieszczone są listy laureatów nagród przyznawanych na obczyźnie w tym: Nagrody ZPPnO

POLSKIE FUNDACJE, INSTYTUTY, BIBLIOTEK I FIRMY WYDAWNICZE NA OBCZYŹNIE
[charakterystyka wraz z adresami], nr I/1976, s. 163-190
W numerach II/1978-XXX/2005: adresy fundacji, bibliotek i firm wydawniczych itp.

PUBLIKACJE NADESŁANE
W numerach IX/1985-XIV/1989 oraz w numerach: XXX/2005, XXXIII/2007, XXXVII/2009, XXXIX/2010

WYKAZ KSIĄŻEK WYDANYCH POZA KRAJEM W JĘZYKU POLSKIM
W numerach VIII/1984-XXIX/2004

INFORMACJE O BIEŻĄCYCH PRACACH PISARZY MIESZKAJĄCYCH POZA POLSKA
W pracowniach polskich pisarzy, nr II/1978, s. 129-138, nr XXI/1996, s. 131-134
U pisarzy, nr XXIII/1998, s. 86-87, nrXXIV/1999, s. 113-114, nr XXVIII/2003, s. 117

SŁOWNIK PISARZY POLSKICH NA OBCZYŹNIE
[cel słownika, używane skróty], nr III/1980, s. 73-74
[biogramy autorów],
nr III/1980, s. 76-123 ALF-TARCZYŃSKI Tadeusz, BALIŃSKI Stanisław, BOGUSŁAWSKA Anna, BOHUSZ-SZYSZKO Marian, BOHUSZ-SZYSZKO Zygmunt Piotr, BORKOWSKI Piotr, BUJNOWSKI Józef, BUSZA Andrzej, CZAPSKA Maria, CZAYKOWSKI Bogdan, DANILEWICZ ZIELIŃSKA Maria, DUSZA Edward Leszek, GACKI Stefan, GARLIŃSKI Józef, GIERGIELEWICZ Mieczysław, GLASS-JANKOWSKI Henryk Stanisław, GNIATCZYŃSKI Wojciech, GRYNBERG Henryk, HEINSDORF Helena, IWAŃSKA Alicja, JAWORSKI Jan, JURKUSZ-TOMASZEWSKA Jadwiga, KAREN-ZAGÓRSKA Tamara, KARST Roman, KOBRZYŃSKI Bolesław, KOERNER Marek, KOREY-KRZECZOWSKI Jerzy, KOŚCIAŁKOWSKA Janina (pseud. Jan Szeliga), Kowalewski Janusz, Krok-Paszkowski Jan, Lasocki Wiesław Antoni, LEITGEBER Witold, LIBERT Wacław, LURCZYŃSKI Mieczysław, MACIUSZKO Jerzy Janusz, MIĄZEK Bonifacy, MIREWICZ Jerzy, MOSKWA Paweł Jan, NOWAK Wiesław, NOWAKOWSKA Krystyna, OBERTYŃSKA Beata (pseud. Marta Rudzka), OSTROWSKA Helena, OSTROWSKI Jan (pseud. Jan Jordan), PIEKUT Stanisław, POMIAN-PIĄTKOWSKI Bolesław Jerzy, PORAY-BIERNACKI Janusz (pseud. Janusz Jasieńczyk), PRZYŁUSKI Bronisław Jan, RACZYŃSKI Edward, RESZCZYŃSKA-STYPIŃSKA Marta, ROMANOWICZ Zofia, ROWIŃSKI Krzysztof, SOWIŃSKI Kazimierz, STANCZYKOWSKI Ludwik, STRZAŁKOWSKI Wiesław, SURYNOWA-WYCZÓŁKOWSKA Janina, ŚMIEJA Florian, TARNAWSKI Wit, TOMASZEWSKI Adam, TROŚCIANKO Wiktor, WIENIEWSKI Ignacy, WINCZAKIEWICZ Jan, WITTLIN Tadeusz, ZAGÓRSKI Wacław, ZANIEWIECKI Zbigniew, ZBYSZEWSKI Karol
nr IV/19981, s. 122-148
BENEDYKT Stefan, BOROWICZ Michał Maksymilian, CHUDZYŃSKI Edward Eugeniusz, CYBULSKA Maja, CZAPSKI Józef, CZERNIAWSKI Adam, FRAJLACH Anna, GIERTYCH Jędrzej, IRANEK-OSMECKI Kazimierz, JABŁOŃSKI Zygmunt, JASIŃSKI Zbigniew, KIBISH Krystyna, KORBOŃSKI Stefan, KOSSOWSKA Stefania, KRZECZUNOWICZ Kornel, KRZYŻANOWSKI Jerzy R., LAKS Szymon, LIEBERT Wacław, MANTEL Feliks, MARZECKI Andrzej, MIŁOSZ Czesław, NOWAKOWSKI Tadeusz, PIETRKIEWICZ Jerzy, PISZCZKOWSKI Tadeusz, POLANOWSKI Tadeusz, POSPIESZALSKI Antoni, ROMISZEWSKI Eugeniusz, SKWARCZYŃSKI Henryk, ŚWIDZIŃSKA Halina, WARSZAWSKI Józef, WEINTRAUB Wiktor, WUJASTYK Stanisław, WYGODZKI Stanisław
nr V/1982, s. 102-121
CZUCHNOWSKI Marian, HERLING-GRUDZIŃSKI Gustaw, KIRKOR Stanisław, KOTT Jan, KOZARYNOWA Zofia (pseud. T. Brudzewski, Rębajło), ŁAWRYNOWICZ Zygmunt, MOSKALOWA Alicja, MROŻEK Sławomir, NAJDER Zdzisław, ODOJEWSKI Włodzimierz Jan, PANKOWSKI Marian, PASZKOWSKI Lech, PIASKOWSKI Stanisław Mariusz, SIEMASZKO Zbigniew S., TABORSKI Bolesław, TYRMAND Leopold, WIRPSZA Witold, WROŃSKI Bogdan
nr VI/1983, s. 152-158
CIECHANOWSKI Jan M, Darowski Jan, IHNATOWICZ Janusz Artur, IWANIUK Wacław, PAWLAK Ada, PASZKIEWICZ Mieczysław, TABORSKI Bolesław
nr VII/1983, s. 94-102
BRZĘKOWSKI Jan, JELEŃSKI Konstanty Aleksander, KOŁAKOWSKI Leszek, NELKEN Halina, THEMERSON Stefan, ZAMORSKI Kazimierz (pseud. Sylwester Mora), ŻUŁAWSKI Marek
nr VIII/1984, s. 141-142
BIELOBRODEK Joanna, PIETRUSZEWSKA-MOSTWIN Danuta, WITKIEWICZ Jan Stanisław, WŁODARCZYK Andrzej, ZIELIŃSKI Leszek
nr IX/1985, s. 153-154
KOWALIK Jan, LONDZIN Wiktor (pseud. Jan Leszcza), ŁOBODOWSKI Józef, MAURER Jadwiga, MOND Jerzy, NIEMOJEWSKI Jerzy, ROŻEN Witold (pseud. Janin Józef)
nr X/1986, s. 96-99
BRONCELL Zdzisław Alfred, BEDNARCZYKOWA Krystyna, JEŚMAN Czesław, TERLECKI Tymon
nr XI/1987, s. 91-100
ANDRZEJEWSKI Bogumił, BEDNARCZYK Czesław, GABLER Dariusz, KAZ-OSTASZEWICZ Kazimierz, SIOMKAJŁO Alina, TERLECKI Szymon, WAZACZ Mieczysława, WYRWA Tadeusz, BIELATOWICZ Jan Bolesław (pseud. Krakus), PISKOR Aleksander, PRZYBYLOWSKI (Sulima-Przybyłowski) Henryk Witold (pseud. Henryk, Lech Toporczyk), RAJKOWSKI Witold, BENEDYKT Stefan
nr XII/1988, s. 128-132
CHABROWSKI Tadeusz, CYBULSKI Kazimierz, KAWKA Jerzy Aleksander, MAREK Zdzisław, MOSELEY Zofia, PODGÓRECKI Adam
nr IX/1989, s. 178-187
KRAKOWIECKI Anatol Eugeniusz, NAGLEROWA Herminia, MACKIEWICZ Józef, TOPORSKA Barbara
nr XV/1990, s. 153-158
BATEROWICZ Marek, DRZEWNIECKI Włodzimierz (Walter), MODRZEJEWSKI Józef, WANDYCZ Piotr, WERNIK Romuald
nr XVI/1991, s. 132-137
BRAUN Kazimierz, FILIPOWICZ Halina, HUNTINGDON-DUSZYŃSKA Eugenia, ILIŃSKA Zofia, MUSZKOWSKI Krzysztof, NOWOTARSKA Róża, ZAWODNY Janusz Kazimierz
nr XVII/1992, s. 166-168
DZIEWANOWSKI Karol, KARSKI Jan (prawdziwe nazwisko KOZIELEWSKIJan), WASILEWSKI Marian
nr XVIII/1993, s. 134-135
PLATTER Dana, POMIAN Andrzej
nr XXI/1996, s. 148
AMBER Ludwika
nr XXII/1997, s. 129
ZIELIŃSKI Adam
nr XXX/2005, s. 152-155
CZAJKOWSKA Magdalena, ENGLERT Juliusz, PACAK Dariusz, PANKOWSKI Marian, TUSZEWSKI Jerzy Grzegorz
BIOGRAMY CZŁONKÓW ZPPNO
nr XXXII/2006, s. 153-155
KALINOWSKA-BOUVY Agata, LEONOWICZ-BABIAK Krystyna M. Barbara, MICKIEWICZ Anna Maria
nr XXXIV/2007, s. 152-154
NOSARZEWSKA-KAPLAN Krystyna, PARYS-WHITE Dana, SAWICKI Ryszard
 nr XXXVII/2009, s. 151-154
BEDNARCZYK Krystyna, KRZECZUNOWICZ Andrzej, SIOMKAJŁO Alina
nr XXXIXI/2010, s. 151-154
DUCHOWSKA Irena, HORODECKA-WIECZOREK Jolanta, WUJASTYK Stanisław
nr LIII/2017, s. 193-195
FLAK Bożena Anna, SKOŁOWSKA-GWIZDKA Joanna, ŻONGOŁŁOWICZ Bogumiła
Z ŻAŁOBNEJ KARTY
ALF-TARCZYŃSKI Tadeusz nr IX/1985 s. 126, ANDRZEJEWSKI Bogumił nr XX/1995 s. 199, BALIŃSKI Stanisław nr IX/1985 s. 125, BARANOWSKI Maksymilian nr XXXVI/2008 s. 159, BEAUPRE-STANKIEWICZ Irena nr XXIII/1998 s. 94, BOHUSZ-SZYSZKO Marian nr XX/1995 s. 200, BOHUSZ-SZYSZKO Zygmunt nr V/1982 s. 82-83, BORKOWSKI Piotr nr X/1986 s. 78, BRONCEL Zdzisław Alfred nr XXIV/1999 s. 112, BRZEZINSKI Zygmunt, XLV-XLVI/2013 s. 209BRZĘKOWSKI Jan nr VIII/1984 s. 118, BUJNOWSKI Józef nr XXVI/2001 s. 152, CHUDZYŃSKI Edward nr XVI/1991 s. 120-121, CIENCIAŁA Anna M. nr XLVIII, s. 179, CZAPSKA Maria nr IV/19981 s. 120, CZAPSKI Józef nr XVIII/1993 s. 123, CZAYKOWSKI Bogdan nr XXXIV/2007 s. 155, DANILEWICZ-ZIELIŃSKA Maria nr XXVIII/2003 s. 116, DAROWSKI Jan nr XXXVI/2008 s. 160, DąBROWSKA Hortensja Jadwiga, nr XLVIII, s. 179, ENGLERT Juliusz nr XXXIXI/2010 s. 154, GACKI Stefan nr IX/1985 s. 125-126, GARBY-CZERNIAWSKI Roman nr IX/1985 s. 127, GIERGIELEWICZ Mieczysław nr VII/1983 s. 91, GNIADCZYŃSKI Wojciech nr X/1986 s. 78-79, GRASS STEFAN ANTONII nr XLVII/2014 s. 183-184, HEIDENSDORF (DANISHEWSKY) Helena nr XII/1988 s. 119-120, HERLING-GRUDZIŃSKI Gustaw nr XXV/2000 s. 139, ILIŃSKA-MOSELEY Zofia nr XXI/1996 s. 145, IRANEK-OSMECKI Kazimierz nr VIII/1984 s. 120-121, IWAŃSKA Alicja nr XXI/1996 s. 144, JABŁOŃSKI Zygmunt nr IX/1985 s.126-127, JAGODA Wanda nr XX/1995 s. 199, JAGODZIŃSKI Zdzisław nr XXVI/2001 s. 152, JASIŃSKI Zbigniew nr VIII/1984 s. 119-120, JAWOROWSKI Jan ks. nr XXXVII/2009 s. 155,JELEŃSKI Konstanty nr XII/1988 s. 120, KARST Roman nr XIII/1988 s. 103, KŁOSOWSKI Niemojewski Jerzy nr IX/1989 s. 160, KORBOŃSKI Stefan nr IX/1989 s. 160, KOBRZYŃSKI Bolesław nr XII/1988 s. 119, KOSSOWSKA Danuta nr XIII/1988 s. 103, KOŚCIAŁKOWSKA Janina nr XXX/2005 s. 148, KOWALEWSKI Janusz nr XXI/1996 s. 146, KRAWIEC Lucjan nr XI/1987 s. 70-71, KROK-PASZKOWSKI Jan nr XXXIV/2007 s. 156 LASOCKI Wiesław Antonii nr XXI/1996 s. 147,LEWAŃSKI Ryszard Kazimierz nr XXI/1996 s. 147, LEWICKA HOWELLS Jadwiga nr XXV/2000 s. 138, LEWICKI Roman nr XXIX/2004 s. 155-156, LURCZYŃSKI Mieczysław nr XVIII/1993 s. 123, ŁAWRYNOWICZ Zygmunt nr XII/1988 s. 120, ŁOBODOWSKI Józef nr XIII/1988 s. 103-104, MACIUSZKO Jerzy Janusz, nr XLIII-XLIV/2012, s. 208-209, MĘKARSKA-KOZŁOWSKA Barbara nr XVI/1991 s. 120, MIERZEJEWSKI Wojciech, XLVII/2014, s. 184-185, MOSKWA Paweł Jan nr XI/1987 s. 74, MOSTWIN Danuta nr XXXIXI/2010 s. 155-156, NOWAKOWSKI Tadeusz nr XXI/1996 s. 146, OSTROWSKA-ŻURAKOWSKA Helena nr XVI/1991 s. 121, OSTROWSKI Jan nr XI/1987 s. 71, PASZKOWSKI Mieczysław nr XXIX/2004 s. 155, PIEKUT Stanisław nr IV/19981 s. 120, PIETRKIEWICZ Jerzy nr XXXIV/2007 s. 157, PISZCZATOWSKI Tadeusz nr XV/1990 s. 142, PODGÓRECKI Adam nr XXV/2000 s. 138, POMIAN Andrzej nr XXXVII/2009 s. 156-157, PORAY-BIERNACKI Janusz nr XXI/1996 s. 145, POSPIESZALSKI Antoni Nikodem nr XXXVII/2009 s. 155-156, ROMANOWICZOWA Zofia 39/201 s. 157-158, ROMISZEWSKI Eugeniusz nr VIII/1984 s. 118, ROSNER Edmund nr XXIII/1998 s. 95, SIENKIEWICZ Jan Wiktor XLV-XLVI/2013 s208-209,SOBONIEWSKI Stefan nr XXIII/1998 s. 95, SOWIŃSKI Kazimierz nr VI/1983 s. 129, SURYNOWA-WYCZÓŁKOWSKA Janina nr X/1986 s. 79, STRZAŁKOWSKI Wiesław nr XIII/1988 s. 105, ŚWIDZIŃSKA Halina nr XI/1987 s. 72, TARNAWSKI Wit nr XIII/1988 s. 105, TERLECKI Tymon nr XXVI/2001 s. 152, TROŚCIANKO Wiktor nr VIII/1984 s. 119, WARSZAWSKI Józef, ks. SJ nr XXIII/1998 s.94, WEINTRAUB Wiktor nr XIII/1988 s. 104, WIENIEWSKI Ignacy nr XI/1987 s. 72-73, WINCZAKIEWICZ Jan, nr XLIII-XLIV/2012, s. 209-2010,WOHNOUT Wiesław nr XIII/1988 s. 104, WOŹNICKA Zofia nr XI/1987 s. 73-74, WROŃSKI Bohdan nr X/1986 s. 79-80, WUJASTYK Stanisław, nr XLIII-XLIV/2012, s. 207-208, ZAGÓRSKI Wacław nr VI/1983 s. 130, ZANIEWICKI Zbigniew nr XVI/1991 s. 121, ZAWIDZKI Jan Tadeusz nr VIII/1984 s. 121, ZBYSZEWSKI Karol nr XVI/1991 s. 120, ŻEROMSKA Olga nr XXXII/2006 s. 156, ŻYWINA Józef nr XV/1990 s. 142

Opr. Katarzyna Bzowska