Redakcja

Home  »  Pamiętnik Literacki  »  Redakcja

Pamiętnik Literacki redaguje Komitet Redakcyjny w składzie:
Andrzej KRZECZUNOWICZ – Redaktor Naczelny
Regina WASIAK-TAYLOR – Sekretarz Redakcji
Katarzyna BZOWSKA-BUDD
Wojtek KLAS
ks. Bonifacy MIĄZEK
Anna Maria MICKIEWICZ
Krzysztof ROWIŃSKI
Jerzy TUSZEWSKI

Współpraca: Andrzej Maria BORKOWSKI, Adam WIERCIŃSKI,  prof. JAN ZIELIŃSKI

Adiustacja: Magdalena HORNUNG

Skład Maria BARANOWSKA

Recenzenci: dr hab. prof. Jolanta CHWASTYK-KOWALCZYK,
dr hab. prof. Grażyna WRONA

Artykuły do „Pamiętnika Literackiego” prosimy przesyłać na adres: redakcja@zppno.org