Redakcja

Home  »  Pamiętnik Literacki  »  Redakcja

Pamiętnik Literacki redaguje Komitet Redakcyjny w składzie:
Regina WASIAK-TAYLOR – Redaktor Naczelna
Elżbieta SMOLEŃSKA
Wojciech KLAS

Współpraca: Andrzej Maria BORKOWSKI, Justyna GORZKOWICZ, Anna Maria MICKIEWICZ, Alexa NEWSOME

Rada Naukowa: dr hab. prof. Jolanta CHWASTYK-KOWALCZYK,
dr hab. prof. Ewa Lida DANOWSKA

Artykuły do „Pamiętnika Literackiego” prosimy przesyłać na adres: redakcja@zppno.org lub pocztą na adres ZPPnO (238-246 King Street, London W6 0RF) wraz z CD zawierającym artykuł zapisany w systemie Microsoft Word.