Redakcja

Home  »  Pamiętnik Literacki  »  Redakcja

Pamiętnik Literacki redaguje Komitet Redakcyjny w składzie:
Andrzej KRZECZUNOWICZ – Redaktor Naczelny
Regina WASIAK-TAYLOR – Sekretarz Redakcji
Katarzyna BZOWSKA-BUDD
Wojtek KLAS
ks. Bonifacy MIĄZEK
Krzysztof ROWIŃSKI

Współpraca: Andrzej Maria BORKOWSKI, Anna Maria MICKIEWICZ, Alexa NEWSOME

Adiustacja: Magdalena HORNUNG

Recenzenci: dr hab. prof. Jolanta CHWASTYK-KOWALCZYK,
dr hab. prof. Ewa Lida DANOWSKA

Artykuły do „Pamiętnika Literackiego” prosimy przesyłać na adres: redakcja@zppno.org lub pocztą na adres ZPPnO (238-246 King Street, London W6 0RF) wraz z CD zawierającym artykuł zapisany w systemie Microsoft Word.