Władze

Home  »  Władze

Najwyższą władzą ZPPnO jest Walne Zebranie, które odbywa się raz do roku. Walne Zebranie wybiera zarząd na dwuletnią kadencję. Itp.