Pamiętnik Literacki LII

Home  »  Spis treści Pamiętnika Literackiego  »  Pamiętnik Literacki LII
mar 1, 2017 KBB

SPIS TREŚCI

7 Od Redakcji
9 Beata Dorosz: O EMIGRACJI, NOWYM JORKU, SNACH I RODZINIE, CZYLI LAUDACJA O POETYCKIEJ ROZMOWIE ANNY FRAJLICH Z CZYTELNIKIEM
27 Anna Frajlich: ZWIĄZKI Z LONDYNEM
31 Aleksandra Ziółkowska-Boehm, ks. Janusz Ihnatowicz: LAUDACJA
35 Ewa Thompson:LAUREATKA DZIĘKUJE I WYJAŚNIA
35 Teresa Halikowska-Smith: MÓJ ROMANS Z POLSKĄ POEZJĄ. Rozmowa z Anitą Jones Dębską
53 Adam Wierciński: NOWE ZMYŚLENIA O SIENKIEWICZU
58 Stefan Tyczyna: Wieża Babel
59 Regina Wasiak-Taylor: SZEKSPIR, MARIA I MAGDALENIA
69 Krystyna Kardyni-Pelikánová: KAREL KREJČÍ O RĘKOPISIE ZNALEZIONYM W SARAGOSSIE JANA HR. POTOCKIEGO
75 Marta Mroczkowska-Gessek: O POEZJI BRONISŁAWA PRZYŁUSKIEGO
103 Rosemary Hunt-Marciniak: CENTENARY OF JERZY PIETRKIEWICZ (Stulecie Jerzego Pietrkiewicza)
107 Carol O’Brien: JERZY PETERKIEWICZ AND EASTER VIGIL
113 Raficq Abdulla: JERZY’S MEMORIAL SPEECH
115 Florian Śmieja:          Wahanie o świcie
116                                       Łatwe sukcesy
116                                       Nad Pacyfikiem
116                                      Likwidator
117                                      Manufaktura
117                                      Respice finem
117                                      Reakcyjny zegarek
119 Adam Wierciński: ZDZIWIENIA I SPRZECIWY. BAŁAMUTNE OPOWIEŚCI
123 Eugeniusz Kruszewski: TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW NAUKI I SZTUKI W KOPENHADZE (1972-1986)
130 Tomasz Łychowski: Poeta wierzy
131 Maria Owsianka: ŚLADAMI WALK W 1920 ROKU
145 Stefan Tyczyna: Zgubiony dzień
147 Bogumiła Żongołłowicz: KONSUL WŁADYSŁAW NOSKOWSKI. Fragment przygotowywanej do druku biogafii
154 Charles Kraszewski Na Błoniach
155 Libor Martinek:  PAWEŁ HULKA-LASKOWSKI – BUDOWNICZY POMOSTÓW POMIĘDZY NARODAMI
161 Bolesław Bieniasz: ALOVE RAMMAERT – WYJĄTKOWY DAR NIEBA (W setną rocznicę urodzin – wspomnienie)
164 Nagroda Poetycka im. Krystyny i Czesława Bednarczyków
165 O FESTIWALACH POEZJI SŁOWIAŃKIEJ I NIE TYLKO. Z Aleksym Wróblem rozmawia Katarzyna Bzowska
173 Jan Władysław Woś: TRYPTYK UNIWERSYTECKI
183 Piotr Surmaczyński: WYPALONY

RECENZJE I OMÓWIENIA
191 Jan Zieliński: KRONIKA BZOWSKIEJ
201 Katarzyna Bzowska: LISTY „NIESPIESZNEGO” PISARZA
206 Zbigniew R. Szymański: POMIĘDZY ŻYCIEM A POEZJĄ. O nowym tomiku wierszy poety emigranta Stefana Tyczyny myśli kilka
211 Regina Wasiak-Taylor: HISTORIE PRAWDZIWE
211 Katarzyna Bzowska: ROZWAŻANIA O BOGU, DUSZY I NIESKOŃCZONOŚCI
217 Marcin Lutomierski: DZIECKO EMIGRANTÓW
219 KOMUNIKAT (nagrody ZPPnO 2016)

221 KRONIKA
227 Justyna Cwojdzińska A DECADE OF THE POLISH ARTS FESTIVAL UNDER AN IRISH SEA
230 Andrzej Maria Borkowski: AGNIESZKA STANDO  – autorka grafiki

231 INDEKS NAZWISK

ILUSTRACJE
52 Agnieszka Stando – collage do „Butelki lejdejskiej” ks. Janusza Pasierba, Czytelnik 1997
112 Agnieszka Stando – collage do tomu opowiadań Gustawa Herlinga-Grudzińskiego „Gorący piasek pustyni”, Czytelnik 1997
118 Agnieszka Stando –collage do tomu opowiadań Gustawa Herlinga-Grudzińskiego „Gorący piasek pustyni”, Czytelnik 1997
190 Agnieszka Stando – collage do tomu opowiadań Gustawa Herlinga-Grudzińskiego „Gorący piasek pustyni”, Czytelnik  1997