Poetą się nie jest, poetą się bywa…

Home  »  Strona Główna  »  Poetą się nie jest, poetą się bywa…
mar 17, 2022 KBB

21 marca b.r., obchodzono szczególne święto, ustanowione przez UNESCO jesienią 1999 roku –  Światowy Dzień Poezji. Jak wiadomo „Poetą się nie jest, poetą się bywa…” Słowa te patronowały spotkaniu, które odbyło się 16 marca online.
Swoje wybrane wiersze prezentowali m.in.: S. Bożena Anna Flak, Agata
Kalinowska-Bouvy, Janusz Guttner, Jakub Kurzyński. Poeci mówili o znaczeniu poezji w ich życiu, a także bardziej ogólnie o tym, czym poezja dla nas jest dzisiaj.
Spotkanie, w którym wzięło udział 22 osoby, otworzył J.M. Rektora PUNO prof. Włodzimierz Mier-Jędrzejowicz. Słowo wstępne wyłosiła prof. Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych PUNO, a dodatkowo głos zabrała Regina Wasiak-Taylor, Prezes Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie.