Wasiak Tylor Regina

Home  »  Bez kategorii  »  Wasiak Tylor Regina
maj 22, 2014 Szymon

01.regina

Ur. w Karczynie na Dolnym Śląsku.
Po ukończeniu polonistyki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu (obecnie Uniwersytet Opolski) rozpoczęła pracę w redakcji literackiej Polskiego Radia w Opolu. W 1981 r. przyjechała do Wielkiej Brytanii.
Od 1984 r. jest sekretarzem redakcji „Pamiętnika Literackiego”, a od 1988 r. sekretarzem ZPPnO. Decyzją Walnego Zebrania (2014) została także wiceprezesem ZPPnO.

Autorka następujących pozycji książkowych:
„Dzieje nagrody literackiej 1951-2011” (Londyn 2011)
„Ojczyna literatura” (Londyn, 2013)
„Alfabet wspomnień Szymona Zaremba (Londyn 2015)
Współautorka i redaktorka kilku księżek emigracyjnych (m.in. Stefana Borsukiewicza, Włady Majewskiej, Ireny Bączkowskiej).

Animatorka licznych wydarzeń kulturalnych, teatralnych oraz spotkań literackich w Londynie. Inicjatorka Salonu Literackiego w Ognisku Polskim (pierwszy odbył się w grudniu 2012 r.). Jej artykuły ukazują się w prasie polonijnej i krajowej.

LIST OTWARTY