Jak zostać członkiem ZPPnO?

Home  »  Jak zostać członkiem ZPPnO?

Kliknij aby pobrać Kwestionariusz ZPPnO w formacie PDF

Pisarzami w rozumieniu Statutu ZPPnO są ludzie pióra działający w różnych mediach: prozaicy, poeci, eseiści, dramatopisarze, krytycy i estetycy literatury, tłumacze literatury pięknej i dokumentalnej oraz twórcy literatury dokumentalnej.

Członkiem Związku może zostać polski pisarz mieszkający na stałe poza Polską lub pisarz nie-Polak posiadający dorobek literacki w języku polskim. O czlonkostwo w ZPPnO może starać się również pisarz mieszkający w Kraju, zajmujący się zagadnieniami literatury i kultury emigracyjnej. Aby zostać członkiem ZPPnO należy złożyć wniosek o przyjęcie, który musi być popartyprzez co najmniej dwóch jego stałych członków. Tak wypełniony wniosek wraz ze zdjęciem należy przesłać na adres ZPPnO. Decyzję o przyjęciu do Związku podejmuje Zarząd.