KOMUNIKAT Z WALNEGO ZEBRANIA 2021

Home  »  KOMUNIKAT Z WALNEGO ZEBRANIA 2021

Walne Zebranie Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie,
POSK, Londyn 17.03.2021

Sprawozdanie z dorocznego walnego zebrania

W dniu walnego zebrania 17 marca 2021 Związek Pisarzy liczył 94 członków z 17 krajów. Odeszli od nas w minionej kadencji: b. prezes ZPPnO Andrzej Krzeczunowicz, Krzysztof Głuchowski (Brazylia), Krzysztof Rowiński (UK), Alicja Moskalowa (UK), Stanisława Chobian-Cheron (Francja). Pożegnaliśmy również zaprzyjaźnioną ze Związkiem prof. Halinę Taborską, b. rektor PUNO. Mszę świętą w intencji zmarłych odprawiono w kościele garnizonowym św. Andrzeja Boboli w Londynie 29 kwietnia br. Nowi członkowie przyjęci do ZPPnO w ostatnim czasie to: Anna Ryland, dr Justyna Gorzkowicz i Jakub Kurzyński (UK), Waldemar Kontewicz i Edward Zyman (Kanada), Romuald Aldek Roman (USA), Jan Latus (Malezja) i Lucas Przelaskowski (Holandia).

Zebraniu przewodniczył Wiktor Moszczyński, protokółowała Elżbieta Smoleńska, a Justyna Gorzkowicz zajęła się obsługą techniczną platformy konferencyjnej zoom. Kilka dni przed zebraniem członkowie ZPPnO otrzymali drogą elektroniczną protokół z ubiegłorocznego WZ sporządzony przez E. Smoleńską, do którego nikt nie zgłosił żadnych zastrzeżeń.

Prezes ZPPnO, Regina Taylor, przywitała wszystkich kolegów pisarzy na pierwszym zgromadzeniu przeprowadzonym online, szczególnie gorąco witała jego uczestników spoza Wielkiej Brytanii – zwłaszcza z Australii i obu Ameryk. W mijającej kadencji Zarząd ZPPnO spotkał się 6 razy.

Imprezy
W związku z obostrzeniami spowodowanymi pandemią ogłoszonymi w Wielkiej Brytanii 23 marca 2020, w minionej kadencji odbyło się tylko jedno spotkanie z publicznością zatytułowane „Poezja po trzykroć”, które prowadził wraz z Mają Cybulską, Wojciech Klas. Jego uczestnikami byli Katarzyna Zechenter i Janusz Guttner. Wielu kolegów z Zarządu Związku miało nadzieję na powrót do tradycyjnej działalności kulturalnej, dlatego jesienią ub. r. przygotowywaliśmy się do kolejnego Salonu Literackiego. Jak wiemy, wszystkie te zamierzenia spełzły na niczym i tuż przed Bożym Narodzeniem podjęliśmy decyzję aby wszystkie najbliższe spotkania i projekty odbywały się na zoomie.

Ogłoszenie roku 2021 Rokiem Norwida skłoniło nas do odnalezienia londyńskich tropów pisarza. Od stycznia 2021 realizujemy wraz z kolegami z ZPPnO cykl filmów przewidzianych do pokazów wirtualnych, do którego zaproszeni zostali również znani norwidolodzy. Dwa odcinki „Śladami Norwida w Londynie” są już dostępne na youtube. Udało nam się namówić do współpracy w tym cyklu znaną aktorkę, Maję Komorowską i jej przyjaciółkę Marię Topczewską. Stroną artystyczną oraz montażem filmów zajmuje się dr Justyna Gorzkowicz i Jarek Solecki. Dwusetną rocznicę urodzin Norwida celebrować będziemy podczas trzydniowej międzynarodowej konferencji naukowej 9-11 kwietnia 2021 „Norwid, wczoraj i dziś”, do której współorganizowania zaprosił nas Polski Uniwersytet na Obczyźnie.

Elżbieta Smoleńska reprezentowała ZPPnO w jury konkursu „Przysłowia mądrością narodu” rozpisanego przez Polską Macierz Szkolną z okazji Dnia Języka Ojczystego. Felieton z przebiegu tego konkursu zamieszczamy w dalszej części kroniki.

„Pamiętnik Literacki”
Ukazały się 2 tomy (LIX i LX) londyńskiego „Pamiętnika Literackiego”. Oba zeszyty poświęcone zostały refleksjom związanym z przedłużająca się pandemią, a autorami tekstów są członkowie Związku Pisarzy. Za tę decyzję redakcyjną i wybór tematu zespół PL otrzymał liczne pochwały, w tym od red. nacz. wrocławskiej „Odry”, Mieczysława Orskiego. Nadal szwankuje dystrybucja PL, pismo jest dostępne w księgarni im. B. Prusa w Warszawie i kilku innych księgarniach akademickich. Jednak red. Orski od lat podkreśla by się nie poddawać, bo PL jest w tej chwili jedynym polskojęzycznym pismem wydawanym poza krajem.

Strona internetowa ZPPnO
Mediami społecznościowymi ZPPnO: stroną internetową i FB zajmuje się Katarzyna Bzowska i od niedawna również Elżbieta Smoleńska.

Nagrody Literackie ZPPnO
W ub. roku ZPPnO przyznał Nagrody Literackie trzem pisarzom: Janowi Wolskiemu z Rzeszowa za popularyzację literatury emigracyjnej, Katarzynie Zechenter (Londyn) za tomik wierszy „Tam i tutaj” i Pawłowi Panasowi (Lublin) za książkę o Zygmuncie Haupcie. Fundatorami nagród są: Nina Janczewska, Katarzyna Bzowska i Barbara Gaździk. 28 marca br. odbędzie się uroczystość wręczenia dyplomów. Ceremonia odbędzie się online na platformie zoom. e. Finanse Związku Stan finansów ZPPnO przedstawiła skarbnik Związku Pisarzy, Krystyna Kaplan, w oddzielnym sprawozdaniu. Sytuacja finansowa Związku jest dobra. Biorąc pod uwagę wszystkie zaplanowane wydatki i ewentualny napływ dotacji, saldo jest dodatnie. Prezes złożyła specjalne podziękowanie naszemu koledze, Wiktorowi Moszczyńskiemu, który jako powiernik PAFTu, rzeczowo i przyjaźnie referuje i popiera nasze aplikacje w sprawie dotacji w Polonia Aid Foundation Trust. I tak na druk PL każdorazowo otrzymujemy z PAFT-u 600 funtów, a oprócz tego na inne projekty. Rekomendowani przez nas członkowie ZPPnO też uzyskują subwencje, najczęściej na wydawanie książek. Należy podkreślić, że PAFT jest naszym najhojniejszym mecenasem; Związek Pisarzy otrzymuje również dotacje z Ambasady i innych instytucji oraz od darczyńców indywidualnych. Nadal jednak najważniejszą częścią przychodów pozostają składki członkowskie.

Inne działania i akcje Zarządu Związku Pisarzy
Jolanta Lane zamierza wydać wybór korespondencji z  Janem Rostworowskim firmowany przez ZPPnO. Edytorską stroną przedsięwzięcia zajął się Wojtek Klas – listy są już gotowe do dalszej pracy edytorskiej. Natomiast dr Maja Cybulska zaproponowała Związkowi, aby wydał jej zbiór refleksji, notatek, listów i komentarzy zatytułowany „Okienko”. Regina Taylor opublikowała 2 listy otwarte w „Tygodniu Polskim” dotyczące dość alarmujących poczynań obecnego rektora PUNO. Prezes ZPPnO wystosowała również list do zarządu POSK-u w obronie Biblioteki Polskiej w Londynie.

Postulaty z poprzedniego WZ
Niestety, znowu (m.in. w związku z przedłużającą się pandemią) opóźnia się wydanie „Arkusza pisarzy i malarzy” z wierszami 13, a teraz już 15 poetów. Publikacja ma nastąpić w lipcu tego roku. Trudności wiążą się m. in z tym, że w zamierzeniu ma to być wydanie bibliofilskie i artystyczne, i od samego początku nie było mowy o druku w systemie cyfrowym. W związku ze zbliżającymi się rocznicami: 75-lecia powstania Związku Pisarzy, 70-lecia ustanowienia Nagrody Literackiej ZPPnO oraz 45-lecia założenia „Pamiętnika Literackiego” na poprzednim WZ zapowiedziano wydanie pracy zbiorowej. Do napisania szkiców monograficznych poproszono: prof. Jolantę Chwastyk-Kowalczyk, dr Ninę Taylor-Terlecką, Katarzynę Bzowską, Reginę Wasiak-Taylor i Wojtka Klasa. Wszyscy autorzy są w trakcie pisania swoich przyczynków, ale brak dostępu do archiwów Biblioteki Polskiej w Londynie uniemożliwia dalszą pracę. Do projektu wrócimy po otwarciu Biblioteki. W związku z pandemią Konsul Gromski zasugerował odłożenie upamiętnienia rocznic ZPPnO i PL na rok przyszły, tak, aby można było zorganizować jubileuszowe obchody wraz z ceremonią przyznania odznaczeń pisarzom najbardziej zasłużonym pisarzom

Wolne wnioski
Kilka osób podjęło kwestię trudności z uiszczaniem składek członkowskich. Bogumiła Żongołłowicz z Australii przypomniała, że dla wielu osób mieszkających zagranicą wysłanie składki do Wielkiej Brytanii wiąże się z ponoszeniem wysokich opłat bankowych. Dr Justyna Gorzkowicz zasugerowała użycie platformy Wise, która pobiera bardzo niskie opłaty. Również Michał Bukowski zasugerował kilka rozwiązań i obiecał skontaktować się ze skarbnikiem, aby uzgodnić najdogodniejszą metodę wpłat. Katarzyna Zechenter postulowała zwrócenie większej uwagi na nieproporcjonalnie małą reprezentację kobiet m.in. w wyborze autorów upamiętnianych w obchodach rocznicowych. Joanna Sokołowska z Austine (Kanada), która prowadzi blog internetowy Culture Avenue, poinformowała, iż opracowuje wywiad z Kazmierzem Braunem na temat Norwida i obiecała przekazać materiał redakcji najbliższego tomu. Kilkoro kolegów równocześnie postulowało digitalizację „Pamiętnika”. Katarzyna Bzowska przypomniała, że spisy treści nowszych numerów PL są już od sześciu lat dostępne na stronie internetowej ZPPnO. PL powstaje w formacie pdf. Natomiast podjęcie się procesu pełnej digitalizacji najstarszych numerów PL to poważne przedsięwzięcie, o którym już dyskutowano na obradach zarządu ZPPnO. Niestety wiążę się to z koniecznością uzyskania funduszy na realizację tego ambitnego zamierzenia. Wojciech Klas zaczyna proces digitalizacji spisów treści najstarszych numerów PL. Również Katarzyna Zechenter opowiedziała się za digitalizacją PL.

Nadchodzące plany i przedsięwzięcia ZP
Organizacja z PUNO konferencji „Norwid wczoraj i  dziś”, 9–11 kwietnia 2021.
Dalsza realizacja filmów wirtualnych „Norwid w Anglii” (4 odcinki).
Projekt badawczo-wystawienniczy „Twórczość Stanisława Vincenza u progu XXI wieku”. Inicjatorką tej konferencji planowanej na przełom 2021/2022 jest dr Justyna Gorzkowicz.
Włączenie się Związku Pisarzy do konferencji „Czterdzieści lat po zamknięciu londyńskich Wiadomości” organizowanej przez UMK w Toruniu.
Rozpoczęcie stałego cyklu spotkań literackich, wykładów i dyskusji online.

Na zakończenie zebrania prezes ZPPnO, Regina Taylor, podziękowała wszystkim Członkom za udział w spotkaniu.

Po oficjalnej części rozpoczęła się towarzyska rozmowa Koleżanek i Kolegów znajdujących się w swoich domach w kilku krajach Europy, Ameryki i Australii.

Sporz. Elżbieta Smoleńska