Blatton Włodzimierz

Home  »  Lista członków  »  Blatton Włodzimierz

Urodził się w 1939 r. w Wilnie.

Studiował historię, dziennikarstwo i nauki polityczne w Sofii i w Warszawie.

Jako Segal debiutował w 1962 r. na łamach „Współczesności”. Pierwszy jego tomik nosi tytuł „Powtórzenie przed nocą” (1966). Segal zanany jest także jako tłumacz poezji rosyjskiej, bułgarskiej, białoruskiej i ukraińskiej.

Laureat nagrody literackiej im. Tadeusza Borowskiego. Tomik poezji Segala „Podnóże gwiazd” został wydany przez londyńską Oficynę Poetów i Malarzy (2002).