Bolesław Bieniasz

Home  »  Lista członków  »  Bolesław Bieniasz

Bolesław Bieniasz

Urodził się w 1943 roku w Krakowie. Dzieciństwo i młodość spędził na krakowskim Kazimierzu. Wrażliwy na muzykę, od najwcześniejszych lat uczy się gry na skrzypcach. Pozostaje pod wpływem wielu wybitnych osobowości, szczególnie swego mistrza- przewodnika prof. Zenona Felińskiego. Z upływem lat odkrywa świat poezji.

Po ukończeniu Liceum Muzycznego im Fryderyka Chopina i studiów w krakowskiej PWSM (dyplom z wyróżnieniem 1967 r.) rozpoczął pracę na stanowisku asystenta, a następnie adiunkta na tej uczelni. Swe umiejętności muzyczne pogłębia w konserwatorium w Brukseli, oraz na kursach mistrzowskich (Salzburg, Genewa). W latach 1993-94 odbył studia w zakresie literatury na uniwersytecie w Brukseli (wolny słuchacz). Równolegle korzystał z porad polonisty i tłumacza dr. Edwarda Pomorskiego.

Bolesław Bieniasz występował w salach koncertowych wielu miast Polski, a także Europy: w Brukseli, Antwerpii, Moskwie, Bukareszcie, Monachium, Amsterdamie i in., w radio i telewizji w roli wykonawcy, a niekiedy komentatora dzieł muzycznych. Współpracuje z wieloma kompozytorami kreując ich utwory, nagrywając, przygotowując je do druku.

Wydał sześć tomików poetyckich m.in. Kwitnący ugór (Bruksela 1983), Rosa na rżysku (Łódź 2001) i Ciernie błękitu (Toruń 2005) oraz zbiór dawnych melodii etnicznych w układzie na skrzypce solo, zatytułowanych Lumiere du passé. Jest autorem artykułów, krytyk, tłumaczeń na język polski i francuski. Mieszka w Belgii, gdzie pracował jako muzyk (solista Orkiestry Symfonicznej Radia i TV, profesor skrzypiec, a w latach 1994-2008 szef archiwum dźwiękowego RTBF).

Czerpie inspirację z natury, przebiegu i ekspresji frazy muzycznej, z tekstów biblijnych i liturgicznych. W słowach mowy wiązanej szuka odpowiednika rozmaitych form realności, pomostu pomiędzy codziennością i istotą życia wewnętrznego.

Jest członkiem SABAM w Belgii i APAJTE w Paryżu.