Bożena Pawłowska-Kilanowski

Home  »  Lista członków  »  Bożena Pawłowska-Kilanowski

pawlowska

Urodziła się w Pile (Polska). Poezją interesowała się od młodzieńczych lat, pierwszy raz prezentując ją w szkole średniej. Kontynuowała naukę w kierunku medycznym, po czym pracowała w służbie zdrowia (pion sanitarno-epidemiologiczny).

Stan wojenny wprowadzony w Polsce w 1981 r. zastał ją w Kanadzie, gdzie otrzymała pozwolenie na pobyt stały.

Zadebiutowała w 2005 r. zbiorem wierszy o tematyce miłosnej pt: Na pięciolinii zmysłów. Jej twórczosć była reprezentowana w Salonach Książki Polonijnej: Wilno (Litwa)- 2005 r, Vaudricourt (Francja) – 2006 r., Budapeszt (Węgry) – 2007 r, Wiedeń  (Austria) – 2008 r oraz Częstochowa (Polska) – 2009 r. W październiku 2011 r.  reprezentowała prasę polonijną z  Kanady podczas Salonu Prasy Polonijnej, w ramach VI Kongresu Światowego Stowarzyszenia Dziedzictwa Kulturowego Polonii w Częstochowie

W latach 1997 i 2002 studiowała na Letnim Uniwerystecie Kultury Polskiej w Rzymie, organizowanym przez Fundację Jana Pawła II. Jest członkiem tej charytatywnej organizacji, prezesem Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w Saskatchewan, Kanada.

Mieszkając z dala od Ojczyzny stara się zachować język polski, pielęgnując go i tworząc po polsku, choć zdarzają się także wiersze w języku angielskim.

Publikowała w prasie polskiej, kanadyjskiej, amerykańskiej i litewskiej. Za osiągnięcia twórcze otrzymała nagrody, dyplomy i wyróżnienia, a w 2007 r. Polonia kanadyjska w Saskatoon, Saskatchewan wyróżniła ją dyplomem „Polakowi – Polonia” za wkład w działalność dla Fundacji Jana Pawła II oraz za współtworzenie współczesnej kultury polskiej.

Polski Uniwersytet Ludowy w Filadelfii, Pensylwania, Stany Zjednoczone dwukrotnie wyróżnił Bożenę Pawłowska-Kilanowski medalem: w 2012 w uznaniu wieloletniego wkładu pracy wniesionego w integrację Polonii na świecie oraz za aktywny udział w XI Salonie Prasy Polonijnej w Częstochowie, a w 2013 za wieloletni wkładu pracy wniesiony w rozwój kulturowego dziedzictwa Polonii kanadyjskiej i owocną współpracę z Polskim Uniwersytetem Ludowym w Filadelfii (USA) . W maju 2012 r uzyskała tytuł mistrzyni Polski w 31 Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w Poezji – w XVIII Polonijnych w kategorii  „Najdroższe gniazdo rodzinne” . W 2016 r. została wyróżniona medalem 75-lecia „Polonia – Technica” im. Tadeusza Kościuszki w podziękowaniu za wsparcie obchodów Stowarzyszenia oraz za aktywną promocję programu integracji kulturalnej Polonii na świecie.

Do chwili obecnej opublikowała 5 tomików poezji: Na pięciolinii zmysłów (2005 r) , Spróbuj Go odnaleźć (2006 r), Na skraju snu ( 2006 r) , Nie tylko deszczem… (2007 r) i tłumaczenia jej poezji na 9 języków  – „Babel” (2009r).

W 2014 r. założyła w Kanadzie grupę AKaPit (AKP – Animacja Kultury Polskiej ) organizując polonijne spotkania literacko-artystyczne. Współpracuje z polską szkołą w Saskatoon, Saskatchewan.

Była członkiem International Society of Poets w USA, także członkiem APAJTE – Polskie Stowarzyszenie Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie z siedzibą w Paryżu, a na przełomie lat 2009-10 członkiem Zarządu tego stowarzyszenia. Obecnie oprócz przynależności do Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie w Londynie jest także członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Pisarzy, Dziennikarzy i Artystów w Szwecji oraz członkiem Stowarzyszenia Academia Europae Sarbievana (www.sarbiewski.eu ) w Polsce. W grudniu 2015 r została przyjęta w poczet członków Zrzeszenia Literatów Polskich im. Jana Pawła II w Chicago.

Jej życie poza Ojczyzną zostało opisane w jednym z rozdziałów książki Teresy Kaczorowskiej Dwunastu na trzynastego – Emigranci stanu wojennego.

Jej tomik Spróbuj go odnaleźć to poezja, która jest wyrazem głębokich doświadczeń wiary i jej pragnienia, a wiersze to „przestrzeń relacji człowieka z Bogiem, człowieka z człowiekiem i człowieka z samym sobą” (ks. Andrzej Rusak).

http://www.polishwinnipeg.com/157.htm#Wywiad