Jolanta Horodecka-Wieczorek

Home  »  Lista członków  »  Jolanta Horodecka-Wieczorek

Horodecka

Jolanta Horodecka-Wieczorek urodziła się i mieszka w Piotrkowie Trybunalskim. Z wykształcenia ekonomista, obecnie na emeryturze. Jest autorką literatury fantastycznej /powieści, opowiadania/ oraz ponad 160 bajek i baśni we wierszu i w prozie, z czego na rynku krajowym i zagranicznym ukazało się 55 tytułów nakładem 865 tysięcy egzemplarzy. Większość utworów dla dzieci opatrzona jest emblematem „Bez przemocy”. Z racji swej twórczości literackiej  i aktywnej współpracy z Polonią Świata  znalazła się  w „Encyklopedii Dziedzictwa Polonii Świata
Ambasadorowie Polonii” wydanej w 2020 roku (Encyklopedia of World  Polonia Heritage Ambasadors of World Polonia 2020).

Nagrody i wyróżnienia

 • 2005 — Nagroda Specjalna Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za bogaty i edukacyjny dorobek w dziedzinie literatury dziecięcej.
 • 2006 – medal przyznany przez Prezydenta miasta Piotrkowa Trybunalskiego, za krzewienie kultury polskiej i promowanie literatury polskiej w kraju i poza granicami..
 • 2007 — nominacja do tytułu ‘Niezwykłej Polki” (Fundacja m. inn. pod patronatem p. Marii Kaczyńskiej oraz czasopisma „Przyjaciółka”).
 • 2010 — pisarka objęła zaszczytną funkcję Ambasadora Stowarzyszenia Hospicjum Dziecięcego Królowej Apostołów w Mławie
 • 2011 — kolejna Nagroda Specjalna Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jw. List gratulacyjny dostępny na stronie autorki www.jhw.com.pl
 • 2012 — medal – oznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznany przez pana Bogdana Zdrojewskiego – Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. List Gratulacyjny Ministra w załączeniu
 • 2014 —„Wielka Encyklopedia Polonii Świata”, w której autorka znalazła się z racji swej twórczości literackiej i szeroko pojętej działalności polonijnej.
 • 2015 — na Festiwalu Polonijnym autorka otrzymała Dyplom z Medalem od Światowego Stowarzyszenia Dziedzictwa Kulturowego Polonii /ŚSDKP/za zasługi na rzecz Polonii Świata i Stowarzyszenia jw.
 • 2016 — na Międzynarodowym Kongresie Polonijnym autorka została powołana przez Sekretarza Generalnego Światowego Stowarzyszenia Dziedzictwa Kulturowego Polonii na stanowisko wiceprzewodniczącej Komisji ds. Polonijnych Pisarzy i Dziennikarzy na terenie USA i Unii Europejskiej /z wyłączeniem Francji/.
 • 2018 — kolejna Nagroda Specjalna przyznana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za bogaty i edukacyjny dorobek twórczy oraz za promowanie literatury polskiej szeroko poza granicami. kraju.
 • 2019 — Nagroda za zajęcie III miejsca w kategorii Stron Internetowych wręczona  w dniu 09.11.2019 r. na Festiwalu Polonijnym „Losy Polaków”  w Warszawie, organizowanym corocznie  przez Fundację Polska-Europa -Polonia.
 • 2020 — Encyklopedia Dziedzictwa Polonii Świata Ambasadorowie Polonii, do której autorka weszła z racji swojej twórczości literackiej i aktywności polonijnej.

KSIĄŻKI i PUBLIKACJE

 • Nieskończony wywiad – powieść, (MOK Piotrków Trybunalski, 2001)
 • Podróż bez biletu – opowiadanie (miesięcznik Czwarty Wymiar, nr 9/ 2001)
 • Zepsute zabawki – bajka (O-Press, 2003)
 • Krasnal i księżniczki – bajka (O-Press, 2003)
 • Zaczarowany obrazek – bajka (O-Press, 2003)
 • Kapryśna mrówka – bajka (O-Press, 2003)
 • Mądra myszka – bajka (O-Press, 2003)
 • Ptasie kłótnie – bajka (O-Press, 2003)
 • Bałwanki – bajka (O-Press, 2003)
 • Doktor zając – bajka (O-Press, 2003)
 • Laleczki – bajka (O-Press 2003)
 • Podstępny czarodziej – bajka (O-Press, 2004)
 • Von dem Kätzchen Susi und den Bänken Die Schuhe trugen (Fischer Verlag 2004)
 • Die Cremeprinzessin (Fischer Verlag 2004)
 • Die Eidechse und der Fuchs (Fischer Verlag 2004)
 • Ronnie, der König (Fischer Verlag 2004)
 • Das PerlenKönigtum (Fischer Verlag 2004)
 • Die magische Brille (Fischer Verlag 2004)
 • Ein Bär und ein Wölkchen (Fischer Verlag 2004)
 • Von einem leichtglaubigen Entlein (Fischer Verlag 2004)
 • Im Hasenland (Fischer Verlag 2004)
 • Von einem alten Mann und seinen hölzernen Soldaten (Fischer Verlag 2004)
 • Von der armen Malerin (Fischer Verlag 2004)
 • Wie der Winter der Fee die Märchen raubte (Fischer Verlag 2004)
 • Ein unerwarteter Besuch (Fischer Verlag 2004)
 • Wie eine böse Hexe zur guten würde (Fischer Verlag 2004)
 • Von einem Fischer, dem das Glük winkte und das Schicksal lachte (Fischer Verlag 2004)
 • Księżniczka z kremu – bajka (O-Press, 2004, reedycja: Buchmann, 2010)
 • Królowa mórz – bajka (O-Press, 2004, reedycja: Buchmann, 2010)
 • Łaciata krówka – bajka (O-Press, 2004)
 • Nieśmiała wiewiórka – bajka (O-Press, 2004)
 • Pusta miseczka – bajka (O-Press, 2004, reedycja: Buchmann, 2010)
 • Zaczarowane truskawki – bajka (O-Press, 2004, reedycja pod zmienionym tytułem: Wesołe truskawki, Buchmann, 2010)
 • Polskie bajki dobranocki – zbiór bajek (O-Press, 2005-2008)
 • Dziadek Mróz – bajka (O-Press, 2005, reedycja: Buchmann, 2010)
 • Biedna malarka – bajka (O-Press, 2005, reedycja: Buchmann, 2010)
 • Odrobinka – bajka (O-Press, 2005)
 • W śnieżnej krainie – bajka (O-Press, 2005)
 • Porwane kurczątko – bajka (O-Press, 2005)
 • Wiatru tchnienie o Chopinie – poemat (Buchmann, 2010)*
 • Bajki z serii „Polskie Bajki Dobranocki” wydawane w pakietach z „Bolkiem i Lolkiem:, Reksiem”,i „Koziołkiem Matołkiem” (O-Press 2004, 2005)
 • Powieść science fiction pt. „W świecie Fosforantów” i dwa opowiadania pt. Klucz do przeszłości” i „Podróż bez biletu” (2012)
 • Powieść historyczno-fantastyczna (science fiction) dla młodzieży i dorosłych pt ”Hymn zawieszony w czasie” (2013) Wydawnictwo Akademia Polonijna   w Częstochowie
 • W miasteczku krasnali (2015) WFOŚ i DK Łódź
 • O kosmicznym ludku w babcinym ogródku (2016) Biznes Partner Polska
 • O Myszce, Burku i kiszonym Ogórku (2016) WFOŚ i DK Łódź
 • Dyptyk „Sercem pisane” – zbiór poezji autorów z różnych stron świata (2015) Wyd. Fundacja Jana Pawła II w Rzymie
 • Wiatrowe opowieści z Kościuszką w treści (2017) Biznes Partner Polska
 • O kosmicznym ludku w babcinym ogródku (2017) cz. I wyd. II Stowarzyszenie GPP Ekologia Warszawa
 • Wiatru tchnienie o Chopinie wydanie II (2017) Wydawca: Asocjacja Pisarzy, Artystów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie (APAJTE) z siedzibą w Paryżu,
 • Opowiadanie „Klucz do przeszłości” (2018) druk w Pamiętniku Literackim tom LV wydanym przez Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie z siedzibą w Londynie,
 • O kosmicznym ludku w babcinym ogródku (2018) cz. II Wyd. I, Stowarzyszenie GPP Ekologia Warszawa.

Wydania w j. niemieckim

 • zbiór 16 bajek prozą pt.” In der Welt der Märchenträume” wydało znane na świecie Wydawnictwo Fischer Verlag we Frankfurcie am Main w roku 2004. W tym samym roku Jolanta Horodecka-Wieczorek znalazła sie w antologii “Collection deutscher Erzähler “(wydawca jw.) wśród międzynarodowego grona niemieckojęzycznych autorów.

Autorka jest członkiem:

 • Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie z siedzibą w Londynie,Stowarzyszenia
 •  Polskich Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie A.P.A.J.T.E z siedzibą w Paryżu,
 • Międzynarodowej Asocjacji Kobiet Polskich w Szwecji /członek honorowy/
 • Fundacji Polska – Europa –Polonia /członek honorowy/
 • Stowarzyszenie Reeko i GPP Ekologia Warszawa /członek honorowy/

Autorka współpracuje także ze:

 • Światowym Stowarzyszeniem Dziedzictwa Kulturowego Polonii,
 • Związkiem Polaków na Syberii, Ukrainie, Szwecji itp.,
 • Stowarzyszeniem Polaków na Litwie i wieloma polonijnymi placówkami na świecie,
 • Stowarzyszeniem Reeko i Grupą Polskich Przedsiębiorców Ekologia w Warszawie /członek honorowy/,
 • Fundacją Dom Polonijny we Wrocławiu

Działalność społeczna:

Od 2011 roku Autorka pełni zaszczytną funkcję Ambasadora Stowarzyszenia Hospicjum Dziecięcego im. Królowej Apostołów w Mławie a od 2014 roku współpracuje z nowo-otwartym w Gdyni Hospicjum Dziecięcym, w którym otworzono Biblioteczkę z twórczością pisarki.

Jolanta Horodecka-Wieczorek odbywa wiele spotkań autorskich w kraju i poza granicami, na których chętnie przekazuje dzieciom takie wartości jak przyjaźń, wzajemna pomoc, miłość do Ojczyzny, ludzi, zwierząt a także za pośrednictwem swych bajkowych postaci poucza dzieci jak w dzisiejszym świecie unikać zagrożeń i przemocy. Pisarka na spotkaniach autorskich z młodzieżą i dorosłymi często łączy tematykę swego dorobku SF z tematyką najnowszych osiągnięć naukowych we Wszechświecie, który jest jej wielką pasją.

Książki autorki prezentowane są na wielu Międzynarodowych i Krajowych Targach Książki, Festiwalach i na Europejskich Forach oraz polonijnych uroczystościach w Polsce i poza granicami. Utwory Jolanty Horodeckiej-Wieczorek są też publikowane w antologiach, periodykach, gazetach i różnych innych pismach, także zagranicznych, promujących Polskę i rodzinne miasto autorki – Piotrków Trybunalski.

Na bazie twórczości Jolanty Horodeckiej– Wieczorek powstaje wiele prac maturalnych, magisterskich i doktorskich. Autorka pisze recenzje i bajki okolicznościowe oraz teksty reklamowe. Obecnie skupia się też na wydawaniu i pisaniu wierszy oraz biografii Wielkich Polaków jak F. Chopin, T. Kościuszko, czy Józef Piłsudski. Pisarka pisze też bajki edukacyjno-ekologiczne, które służą jako materiały dydaktyczne.

Wszystkie bajki i baśnie Jolanty Horodeckiej-Wieczorek opatrzone emblematem „Bez przemocy” posiadają głęboko humanistyczne przesłania, wyrażone w formie morałów. Wiele bajek jest inscenizowanych w szkołach i przedszkolach, a wychowawcy używają ich jako materiału dydaktycznego do nauczania j. polskiego w Polsce i poza granicami kraju.

Autorka jak może pomaga dzieciom biednym, chorym i pokrzywdzonym przez los. Działa też na rzec

z bezdomnych zwierząt i często na spotkaniach autorskich przekazuje dzieciom wiedze jak pomagać sobie wzajemnie oraz jak szanować przyrodę i jak pomagać ptakom i bezdomnym zwierzętom. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej autorki na: www.jhw.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej autorki na: www.jhw.com.pl oraz w  wywiadzie: http://www.cultureave.com/basniowe-opowiesci-bez-przemocy-w-tresci/