Krystyna Barbara Leonowicz-Babiak

Home  »  Lista członków  »  Krystyna Barbara Leonowicz-Babiak

, KLeonowicz-Babiak

Pracownik naukowy, poetka, dziennikarka, malarka

Urodzona na Roztoczu, w rodzinie inteligenckiej. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego (1963 r); doktor nauk przyrodniczych (1971 r.) Pracowała przez 25 lat jako nauczyciel akademicki – adiunkt, przede wszystkim na Uniwersytecie Wrocławskim.
Opublikowała kilkadziesiąt artykułów naukowych w czasopismach specjalistycznych i jest współautorem książki Wybrane zagadnienia z Ekologii,  (Warszawa 1985).

Malarka. Maluje przede wszystkim obrazy olejne na płótnie, miedzi i drewnie. Wystawiała w Polsce, Hiszpanii, Niemczech i we Francji (od roku 2004 r. jedna z jej prac znajduje się w stałej ekspozycji w galerii Malarstwa i Rzeźby Polskiej i Polonijnej w Vaudricourt). Kilkadziesiąt obrazów autorki znajduje się w kolekcjach prywatnych, a dwanaście o tematyce religijnej w kościołach i domach parafialnych w Polsce i w Niemczech.

Poetka, pisarka. Wydała w 2000 r. tomik poezji Moje Ogrody w 2002 r. tomik W pejzażach słów (wyd. Bernardinum, Pelplin). Jest autorką tekstów trzech hymnów: dla Gimnazjum i XXI Liceum im. Św. Stanisława Kostki w Lublinie, Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech oraz Zespołu Folklorystycznego ,,Wisełka ” w Dortmundzie. Razem z mężem, który przejął odpowiedzialność za ikonografię, opublikowała książkę historyczną, wydaną w dwóch wersjach językowych: polskiej Zanim zasypie piasek ślad, i niemieckiej Bevor der Sand die Spur verwischt, (2005 r. wyd. Multico”Lublin). W latach 1994-95 prowadziła Teatr Rodzin w Dortmundzie, dla którego pisała sztuki i wiersze okolicznościowe.

z wiara i nadzieja

Dziennikarka. Jej artykuły ukazują się głównie w prasie polonijnej: „Głos Polski – Stimme der Polen „, „Nasze Słowo” i „Nasza Rota” (kwartalnik polonijny wydawany w Polsce i kolportowany do 53 krajów), „Teczka” (Francja) i inne.

Jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie – A.P.A.J.T.E. z siedzibą w Paryżu; Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech; Stowarzyszenia Krzewienia Kultury i Języka Polskiego przy Polskiej Misji Katolickiej w Dortmundzie; Dolnośląskiego Stowarzyszenia Artystów Plastyków z siedzibą we Wrocławiu; Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wraz z mężem przez wiele lat żywo uczestniczyła w życiu Polonii niemieckiej, głównie w Dortmundzie i okolicach.

Odznaczona medalem zasługi: Exuli bene de Ecclesia merito (2004 r.) oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2005 r.) za prace na rzecz Kościoła na obczyźnie.