Jury i rodzaje nagród

Home  »  Nagrody Literackie ZPPnO  »  Jury i rodzaje nagród

Nagrodę Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie ustanowił zarząd w 1951 roku. Regulamin nagrody ulegał zmianom, zmieniali się też fundatorzy.

Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie przyznaje obecnie nagrody w następujących kategoriach:

Nagrodę Główną:
– za całokształt twórczości dla polskiego pisarza mieszkającego stale za granicą;
– za popularyzowanie literatury i kultury polskiej przez pisarza polskiego lub pisarza obcokrajowca w kraju jego zamieszkania;
– za popularyzowanie i promowanie literatury emigracyjnej w polskojęzycznym świecie.

Nagrodę Włady Majewskiej za najlepszą książkę roku (poprzedni rok wydawniczy) przyznawana jest w dwóch kategoriach:
– za najlepszą książkę napisaną w języku polskim przez pisarza na stałe mieszkającego poza Polską;
– za opracowanie naukowo-badawcze dotyczące literatury emigracyjnej bez względu na miejsce zamieszkania autora;

Skład jury:

  • przewodnicząca Regina Wasiak-Taylor – prezes ZPPnO w Londynie
  • dr Aleksandra Ziółkowska-Boehm – Wilmington, Delaware, USA
  • ks. dr Janusz Ihnatowicz – Houston, Teksas, USA
  • dr Adam Wierciński – Opole, Polska.

Laudacje i wystąpienia laureatów podczas wieczoru wręczenia nagród są publikowane w „Pamiętniku Literackim”.