Obecne władze ZPPnO

Home  »  Obecne władze ZPPnO

Zarząd ZPPnO

 • Regina Wasiak-Taylor – prezes
  Elżbieta Smoleńska – sekretarz
  Krystyna Kaplan – skarbnik
 • członkowie Zarządu: 
 • Janusz Guttner
 • Wojciech Klas
  Wiktor Moszczyński
  satelici Zarządu
  Magda Czajkowska
  Jolanta Lane
  Grażyna Maxwell
 • Komisja Rewizyjna
  Magdalena Czajkowska
  Jolanta Lane

  Bożena Helena Mazur-Nowak

Sąd Koleżeński:

 • Elżbieta Bortkiewicz
  s. Bożena Anna Flak
  Krystyna Stevenson

Komisja Fundacji Domu Pisarza:

 •  Magdalena Czajkowska, Andrzej Suchcitz, Regina Wasiak-Taylor,