Dofinansowanie PL

Home  »  Pamiętnik Literacki  »  Dofinansowanie PL

Dwie edycje „Pamiętnika Literackiego” w roku 2015 – tom XLIX i tom L, a także dwa tomy w roku 2018 LV i LVI dofinansowane zostały ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

MK

„Pamiętnik Literacki” otrzymuje też systematycznie wsparcie ze strony Polonia Aid Foundation Trustoraz od osób prywatnych Wszystko to sprawia, że wciąż możemy wydawać jedyne literackie pismo w języku polskim wydawane poza Polską. Koszty druku z roku na rok wzrastają. Dlatego też zwracamy się z apelem o wsparcie wydawnictwa.|

1 egzemplarz „Pamiętnika Literackiego” kosztuje £10.00, plus koszt przesyłki.
Koszt PL wraz z przesyłką pocztową wynosi:

Pamiętnik Literacki kosztuje £10 plus koszty przesyłki pocztowej
USA         £20
Europa    £17
Australia  £22
UK           £13

A P E L

Uprzejmie prosimy Koleżanki i Kolegów ze Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, a także ich Rodziny i Przyjaciół o finansowe wsparcie funduszu wydawniczego „Pamiętnika Literackiego”. Pismo jest organem naszego Związku, od 1976 r. służy prezentacji literatury polskiej rozwijającej się poza Krajem,  jednoczy ludzi pióra mieszkających pod różnymi szerokościami geograficznymi. Lista osób i instytucji, które wpłaciły na fundusz „Pamiętnika Literackiego” są zamieszczane w każdym tomie.
Czeki prosimy wypisywać na: Polish Writers Abroad i nadesłać na adres biura:
238-246 King Street POSK, London W6 0RF, Great Britain. 
Dotacji można dokonać przelewem na:
RBS   (The Royal Bank of Scotland), 
The Polish Writers Abroad Charity
Sort Code: 16-00-82
Account Number: 1353 4344, 
Przelewy międzynarodowe:
IBAN GB 66 RBOS 160082   13534344,
BIC RBOS GB 2L
Pieniądze można także przesłać za pośrednictwem Western Union lub PayPal
Więcej informacji: zppno1946@gmail.com