Pamiętnik Literacki 1976-2023

Home  »  Pamiętnik Literacki  »  Pamiętnik Literacki 1976-2023

PAMIĘTNIK LITERACKI
BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI
TOMY OD I/1976 DO LXVI/2023

AMBER Ludwika
Aborgeni, t. LIV/2017, s. 177-184
Antologia Zielona zima, t. XXIII/1998, s. 70-72
Australia – wstęp, t. XXIII/1998, s.40-41
Bez pożegnania [wiersz], t. XXXIX/2010, s. 18
Billabong. Poezja australijska, t. XXVI/2001, s. 133-138
Fiordy [wiersz], t. XLV-XLVI/2013, s. 146
Jesienna rozmowa z Chopinem [wiersz], t. XXXIXI/2010, s. 70
Kakadu [wiersz], t. XXXI/2006, s. 58
Ludzie na statkach [wiersz], XLIII-XLIV/2012, s. 118
Międzykontynentalna rozmowa o literaturze polskiej, t. XXVII/2002, s. 111-112
Na ścieżkach Bożego Narodzenia, [wiersz], t. LIV/2017, s. 220
Ocean [wiersz], XLIII-XLIV/2012, s. 40
„Pamiętnik Literacki” w Australii, t. XXV/2000, s. 13
„Pamiętnik Literacki” z Londynu do Sydney, t. LXII/2021, s. 263-266
Poeta w cieniu [Zdzisław Marek 1923-1995], t. XXII/1997, s. 125-127
Przejście do historii Witolda Pileckiego [wiersz], t. LI/2016
Szybujący krajobraz, t. XXXIV/2007, s. 129-130
Tsunami 2004 [wiersz], t. XXX/2005, s. 85
W maju o świcie [wiersz], t. XLV-XLVI/2013, s. 145
Wschód słońca przy brzegu [wiersz], XLIII-XLIV/2012, s. 76
Współcześni pisarze polscy w Australii [lista] opr., t. XXIII/1998, s. 84-85
ANTOLSKI Zdzisław
Gwiazdozbiory literackie [Danuta Błaszak, Anna Maria Mickiewicz, Kosmos literatów], t. LVII/2019, s. 264-266
Proza życia, t. LIX/2020, s. 268-269
ANTONIUK Dmytro
Wojna, t.LXIII/2022, s. 19-31
AUGUSTYNIAK Anna
O Hrabim Antonim Sobańskim, który reportaże z nazistowskich Niemiec pisał, t. LV/2018, s. 27-32
BABUCHOWSKI Andrze
j
Czeska polka – o literaturze polskiej w czeskich przekładach po II wojnie światowej, t. XXI/1996, s. 9-22
BACZYŃSKI Bogusław Andrzej
Galicyjsko-Lodomeryjska linia Vincenzów, t. LIX/2020, s. 153-161
Panny Szkotki w tarnowskim klasztorze „Przewielebnych Panien Zakonnych Pokutuiących Trzeciego Zakonu św. Franciszka”, współ, t. LXII/2021, s. 109-120
BAKUN Oleksandra
*** [wiersz] , t. LXIV/2022, s. 40-42
BALTISSEN Aleksandra
Portrety kwiatów [wiersz], t. LVII/2019, s. 191-192
BADOWICZ Maria
Na ulicy Forsythów [wiersz], t. VI/1983, s. 106-107
BAJOR Alwida A.
Trudne próby przebicia się do rzeczywistości, t. LXVI/2023, s. 141-144
BALASIEWICZ Michał
Joanna Ciechanowska – autorka grafiki, t. LIII/2017, s. 196-197
BANASIAK Anna
Sztuka latania [Danuta Błaszak, Anna Maria Mickiewicz, Contemporary Writers of Poland. Flying Between Words], t. XLIX/2015, s.˛164-169
BANASZAK Marta
Materiały archiwalne i książki Tymona Terleckiego W zasobie Archiwum Emigracji UMK w Toruniu, LIII/2017, s. 29-34
BARAN Józef
Prawie piosenka o pokoju i wojnie, LXIV/2022, s. 39
Rozmowa o niczym [wiersz], LXIII/2022, s.73-74
Szybujące krajobrazy Australii. Opowieść autobiograficzna Ludwiki Amber, t. LVII/2019, s. 246-252
BARANOWSKI Maksymilian
Mrówki [wiersz], t. XXXI/2006, s. 79
BARAŃCZAK Stanisław
Na czterdziestolecie „Kultury”, t. XI/1987, s. 17-20
Nauka o Polsce na Harvard University, t. IX/1985, s. 67-68
Wiktor Weintraub (1908-1988), t. IX/1989, s. 161-164
BARGIELSKA Justyna
Trauma o piesku, Egipska bawełna, Awanturystyka, [wiersze], s. 106-109
BARRY Izabela
Z Krakowa do Toronto, czyli teatr dla emigranta [J. Sokołowska-Gwizdka, „Teatr spełnionych nadziei. Kartki z życia emigracyjnej sceny’], t. LIII/2017, s. 176-179
BARTOSZEWSKI Władysław
Dokąd idziemy [Dziś i jutro polskiej literatury. Głos zabrali: Władysław Bartoszewski i Leszek Kołakowski], t. VIII/1984, s. 110-117
BATEROWICZ Marek
*** w matni dolin..[wiersz], t. XXXI/2006, s. 33
List włożony do trumny [wiersz], t. XXXIV/2007, s. 78-79
Podróż do wzgórz [wiersz], t. XXXIII/2007, s. 121
W 65 rocznicę Katynia [wiersz], t. XXX/2005, s. 111
BĄK Magdalena
Sąsiad Noego [Tomasz Łychowski, Arka Noego], t. LXVI/2023, s. 227-236
BEAUVOIS Daniel
Ogłoszenie kolokwium o polskich Kresach Wschodnich w Lille [w jęz. francuskim], t. X/1986, s. 102
Polonistyka na uniwersytecie w Lille III – Francja, t. IX/1985, s. 48-49
BEDNARCZYK
 Czesław
Chwast [wiersz], t. XXX/2005, s. 48
Miłość [wiersz], t. XXX/2005, s. 47
Nasi laureaci Słów parę o twórczości ks. Jerzego Mirewicza, t. XII/1988, s. 114-116
Opis wieczoru autorskiego [wiersz], t. XXX/2005, s. 28
Tylko [wiersz], t. XXXVI/2008, s. 40
BEDNARCZYK Krystyna
*** inc.w bagnie codziennych kłopotów [wiersz], t. XXXII/2006, s. 46
Kałuża [wiersz], t. XXXII/2006, s. 98
Kościół na Nowym Bródniet. XXXI/2006, s. 110
Moje pokolenie, [wiersz], t. LXI/2021, 220-222
Od redakcji, t. XXX/2005 , 7
Od redakcji, t. XXXII/2006, s. 7
Sowa [wiersz], t. XXX/2005, s. 67
Spotkania po latach [wiersz], t. XXX/2005, s. 68
Zmiany oczekiwań [wiersz], t. XXXII/2006, s. 74
BEREZKO-KAMIŃSKA Julia
Tramwaj Kraków-Bucza, t. LXIV/2022, s. 35-39
*** [wiersz], t. LXV, s. 192
BERSANO BEGEY Marina
Recepcja romantyzmu polskiego we Włoszech (1945-1986), t. XV/1990, s. 84-100
BIEGAJ Aleksandra
Pisarskie delicje Aleksandry Ziółkowskiej-Boehm, t. LIX/2020, s. 257-261
BIELA Emil
Miłosierny pająk [wiersz], t. XLI/2011, s. 50
BIENIASZ Bolesław
Alove Rammaert – wyjątkowy dar nieba (w setną rocznicę urodzin – wspomnienie), t. LII/2016, s. 161-164
André Gertler (1907-1998), t. XLIX/2015, s. 107-112
Dzieło Chopina, t. XXXIX/2010, s. 77-80
Henryk Szeryng 1918-1988, fragmenty wspomnień, t. LI/2016, s. 95-99
Jan Hoffman (1906-1995), Wspomnienie, t. XLII/2011, s. 105-108
Kilka spotkań z Witoldem Lutosławskim, t. XLV-XLVI/2013, s. 51-55
Kronika getta warszawskiego t. LV/2018, 190-194
Krzysztof Penderecki in memoriam, t. LIX/2020
Kunszt Artura Rubinsteina t. XLVII/2014, s. 123-125
Liryki ujęte w metrum haiku, [wiersz], t. LXVI/2023, s. 144, 174, 186
Nadesłane z Brukseli, t. LIV/2017, s. 271-272
Odosobnienie, t. LIX/2020, s. 105-110
Portret orkiestry symfonicznej. Nieformalne spojrzenie od wewnątrz, t. LIV/2017, s. 147-156
Psychoterapia. Opowiadanie folklorystyczne, t. LVII/2019, s. 213-216
Sylaba. Fascynacja słowem, t. LVI/2018, s. 157-160
W metrum haiku [wiersz], t. LXI/2021, s. 232
W metrum haiku cz. 2, [wiersz], t. LXII/2021, s. 167-168
W metrum haiku, [wiersz], t. LXIII/2022, s. 92
Z włosem i pod włos t. LXIV/2022, s. 161-165
BIEŃKOWSKA Danuta
Sonet pierwszy poranny [wiersz], t. VI/1983, s. 107-108
BIEŃKOWSKI Krzysztof
Katyń [wiersz], t. XXXIXI/2010, s. 32
BIERNACKI Jerzy
Między wolnością a zniewoleniem, t. XXXIII/2007, s. 113-119
BŁASZAK Danuta
Dwugłos o pokoleniu, czyli opowieść o „nawarstwionej przeszłości”, t. XLIX/2015, s. 135-140
BOBKA Lesław
Reżyser i Gwiazda, t. XLI/2011, s. 121-125
BOHUSZ-SZYSZKO Marian
Kryzys wartościowania, t. II/1978, s. 23-29
Norwid-plastyk, t.LXI/2021, s. 286-288
BORCHARDT-STACHIEWICZ Danuta
„Norwid trudnym poetą był”, t. LXII/2021, s. 75-80
Mój ojciec, znaczy kapitan, t. LX/2020, s. 213-217
BORKOWSKI Andrzej Maria
Agnieszka Handzel-Kordaczka, t. LV/2018, s. 212
Agnieszka Stando – autorka grafiki, t. LII/2016
Andrzej Maria Borkowski, t. XLIX/2015, s. 183
Autorka ilustracji [Franciszka Temerson], t. LXII/2021, s. 276
Autorka ilustracji – Krysia Michna-Nowak, t. LXV/2023, s. 283
Autorka ilustracji [Natalia Zagórska-Thomas], t. LXIII/2022, s. 277-278
Czasownice, t. XL/2010, s. 115
Danuta Sołowiej,t. LVIII/2019, s. 293
Drobiazgi na cztery pory roku, t. XXXI/2006, s. 81-82
Drogi Mistrzu, t. XXXIXI/2010, s. 126
Gonię, *** inc. Czy to Wielki Wóz, Gwiazdozbiory, [wiersze], t. XLVIII/2011, s. 60
Halina Nekanda-Trepka – autorka grafiki, t. XLIII-XLIV/2012, s. 211
Joanna Ciechanowska, autorka rysunków i grafik, t. XLII/2011, s.150
Janusz Nekanda-Trepka, t. XXXVIII/2009, s. 6
Konserwy, t. XL/2010, s. 115
Małgorzata Łapsa-Malewska – autorka grafiki, t. XLVII/2014, s. 185
List z Archipelagu, Dziad i dziewczyna, Wielebny Ojcze, Panie Generale, t. XLIII-XLIV/2012, s. 151-153
Mańka Dowling, t. LVII/2019, s. 287
Miód, t. XXXIV/2007, s. 128
Motywy ukraińskie, t. LXIV/2022, s. 270-281
Olga Sienko – autorka rysunków, t. XLI/2011, s. 153
Paweł Kordaczka, t. XXXIXI/2010, s. 8
Paweł Wąsek, t. XLVIII/2011, s.155
Piotr Kirkiłło, t. XL/2010, s. 6
Raya Herzig – Autorka grafiki,t. XLV-XLVI/2013, s. 211
Sztuka dni pan-epidemii, t. LIX/2020, s. 96
Uciekinier, t. XXXIXI/2010, s. 125
Węszę, czekam, Rybak, Oka, Archeologia, t. XXXII/2006, s. 71-73
BORTKIEWICZ
ELŻBIETA
Pocztówka z Madrytu, t. LXIV/2022, s. 264-266
Warszawa, Madryt, czyli wszystkie drogi prowadzą do londynu. Próba usprawiedliwienia mojej obecności w Londynie, t. LVI/2018, s. 23-28
BRAUN Kazimierz
Kobiety w dramatach Norwida, t. LXII/2021, s. 33-52
Polski teatr popularny we Lwowie, t. XXVIII/2003, s. 96-98
Sonety Amerykańskie: Lot, Bagaż, Lądowanie, Powitanie, Zmagania, Szekspir, Sanctuaria [wiersze], s. 111-114
Teatr polski – o polskim teatrze w Stanach Zjednoczonych, t. XXII/1997, s. 46-62
BROGI BERKOFF Giovanna
Studia włoskie o kulturze i literaturze Polski średniowiecznej, t. XV/1990, s. 69-83
BRZEZIŃSKI Zygmunt
Ars poetica [wiersze], t. XLV-XLVI/2013, s. 126
Bohater powieści, t. XXXVIII/2009, s. 145-147
Dobrej rady nikomu za wiele, t. LVI/2018, s. 86
Fraszki, t. XXXVI/2008, s. 128
O języku, t. LVI/2018, s. 85
Naśladowanie Chrystusa, [wiersz], t. LIII/2017, s. 114
BUJNOWSKI Józef
Jak należy czytać poezję Miłosza – trzy aspekty zmian w nowoczesnej poezji, t. IV/19981, s. 69-83
Kim jest ten pan? [wiersz], t. XXXIV/2007, s. 54
Nasi laureaci. Dopełnienie pewnego obrzędu [Florian Śmieja], t. XVII/1992, s. 124130
Nasi laureaci. Niektóre uwagi o piśmiennictwie Zofii Romanowiczowej, t. IX/1989, s. 142-151
Retrospektywny wywiad, t. X/1989, s. 64-77
BUKOWSKI Michał
Ad idem [wiersz], t. L/2015, s. 128
Bar „Nad urwiskiem”, Też [wiersze] , t. LVI/2018, s. 78
Czy prezydent może się zagadać, a premier napić?, t. LX/2020, s. 115-117
Drzewa [wiersz], t. XXXIII/2007, s. 139-140
Drzewo zostaje. O tekście Aleksandry Ziółkowskiej-Boehm, t. LXII/2021, s. 262-263
Ich trzech,[wiersz], t. XXXIII/2007, s. 137-138
Ja, świstak ,[wiersz], t. XLVII/2014, s. 126
Jeśli, t. LIV/2017, s. 115-119
Konieckiej 3D czyli „Drzwi do doznań” [Krystyna Konecka Zwierciadło Marii Stuart oraz Ultima Thule. Głos Islandii, recenzja], t. LXI/2021, s. 256-259
Lublin w kwietniu, Niepokój [wiersze], XLIII-XLIV/2012, s. 89-90
przerzutni i przeskoczni [wiersze], t. L/2015 s. 127
…Sen mara…(teksty oryniczne), t. LXIV/2022, s. 141-147
W tej krótkiej chwili [wiersz], t. XLVII/2014, s. 132
BUSZA Andrzej
O refrakcji znaczeniowej w przekładzie poetyckim, t. VII/1983, s. 21-28
Znaki na wodzie[wiersz], t. VI/1983, s. 108
BUTLER Sophia
All dressed-up and nowhere to go, t. LIX/020, s. 129-132
BUYNO
 Ludwik Florian
Korea [wiersz], t. VI/1983, s. 108-109
B.W.
Muzeum Polskie i Biblioteka w Ameryce (Chicago), t. XIII/1988, s. 20
BZOWSKA Katarzyna
Brexlit, czyli literatura brexitowa, s. LXI/2021, s. 165-176
Chłopcy wyklęci. Patrioci, bandyci, konspiratorzy, żołnierze, t.LXIII/2022, s. 149-164
Chłopcy wyklęci cz. 2, t. LXIV/2022, s. 127-140
Dar rodziny Zagórskich, t. LIII/2017, s. 183
Drobny przyczynek do historii polskiego uchodźstwa [Bartosz Czajka i Michał Dworski Rzeczpospolita na uchodźstwie. Rozmowy o dziedzictwie polskiej emigracji politycznej 1939-1991], t. LXIII/2022, s. 219-223
„Dzieci Października patrzą na Zachód”, t. LXVI/2023, s. 153-162
Dziennik Polski – pierwsze ćwierćwiecze t. XLIX/2015, s. 89-106
Edukacja polityczna, t. LI/2016, s. 113-123
Gawęda o Chopinie i nie tylko [M. Patkowski, Chopin i Majorka. Gawęda, listy, wspomnienia], t. LXV/2023, s. 250-252
Książka jako oręż [Jerzy Kulczycki Atakować książką], t. LIV/2017, s. 247-252
Korespondencja redaktora i poety (z żoną w tle) [Mieczysław Wierzyński – Halina i Kazimierz Wierzyński, Listy 1920-1969, t. I-IV, red. B. Dorosz], t. LXV/2023, s. 239-246
Kultura Europy środkowo-wschodniej widziana z Londynu t. XLVII/2014, s. 102-107
Listy „niespiesznego” pisarza, t. LII/2016, s. 196-201
Londyńskie spotkanie poetów słowiańskich t. XLVII/2014, s. 99-101
Matki, żony, kochanki, czyli skomplikowane życie poety, t. LXIV/2022, s. 250-255
Najgroźniejszy wróg Napoleona, t. L/2015, s. 121-126
O festiwalach poezji i nie tylko. Z Aleksym Wróblem rozmawia…, nrLII/2016, s. 165-171
O historii, filozofii i sztuce radia. Rozmowa z Jerzym Tuszewskim, t. LIII/2017, s. 127-142
Otwarcie wystawy ZPPnO W Bibliotece Narodowej w Warszawie, t. LI/2016, s. 215-217
Piękno w oczach Mai Elżbiety Cybulskiej,  t. XLIX/2015, s. 170-172
Rok, jakiego nie było, t. XXXIXI/2010, s. 131-138
Rozważania o Bogu, duszy i nieskończoności, LII/2016, s. 211-216
Sarmata za kamerą, t. XLIII-XLIV/2012, s. 189-192
Sezon jeszcze nie minął, t. XLIII-XLIV/2012, s. 95-97
Stojąc w jednoosobowej kolejce. Angielskie problemy z tożsamością, t. LVII/2019, s. 165-171
Strych pamięci, t. XLII/2011, s. 109-116
Świat stanął w miejscu, t. LIX/2020, s. 89-99
Trochę wiosny jesienią, t. XL/2010 s. 95-101
U świętego Jerzego, t. KVI/2018, s. 181-192
Ulotność felietonisty. Podziękowanie za Nagrodę Literacką ZPPnO t. KVI/2018, s. 17-18
Welcome to Brexitania!, t. LXII/2021, s. 192-197
Wyjaśnienie, t. XLIII-XLIV/2012, s. 199
Zapachy dzieciństwa, t. XLV-XLVI/2013, s. 131-130
CALORE Marina
Recepcja powojennej dramaturgii polskiej we Włoszech, t. XVI/1991, s. 58-69
CANZIANI Alfonso
Powojenny film polski z włoskiego punktu obserwacyjnego, t. XVI/1991, s. 70-78
CEDRO Adam
Fryderyk Szopen i Cyprian Norwid. Rozważania o przyjaźni i twórczości [Kazimierz Braun,Cyprian Norwid o Fryderyku Chopinie i jego muzyce / Cyprian Norwid on Fryderyk Chopin and his music], t. LXVI/2023, s. 220-223
Pamięci polskiego poety Cypriana Norwida [Józef Franciszek Fert, In Memory of the Polish Poet Cyprian Norwid (1821-1883, recenzja], t. LXII/2021, s. 257
Wkład Zbigniewa Zaniewieckiego w edycje pism Norwida, t. LXI/2021, s. 61-68
CEMBIK Adam
Pisarz z antypodów w nowej odsłonie, współ. [Bogumiła Żongołłowicz, Andrzej Chciuk, pisarz z antypodów, recenzja], t. LXII/2021, s. 243-250
CHABROWSKI Tadeusz
Ćma Witalisa, Witalis chce więcej być, Czy Bóg jest abstrakcją?, Witalis dla zabawy, Pytania Witalisa, [wiersze], t. XL/2010, s. 36-39
Londyn 1963. Początki współpracy z OPiM, t. XLV-XLVI/2013, s. 73-81
Śmierć matki [wiersz], t. XXXI/2006, s. 17
Życie jest piękne [wiersz], t. XXXII/2006, s. 26
CHCIUK Andrzej
Dorobek twórczy Polaków w Australii i Nowej Zelandii, t. II/1978, s. 87-128
CHŁAP- NOWAKOWA Justyna
Droga do Polski, czyli o generale Andersie, 2. Korpusie i żołnierskiej literaturze, t. XXXIV/2007, s. 11-24
Nie tylko Kołyma. Zapomniana twórczość Anatola Krakowieckiego, t. LV/2018, s. 11-26
Wileńszczyzna i tradycje Kresowe w życiu i twórczości Zofii Bohdanowiczowej, t. LVII/2019, s. 47-68
CHMIELOWSKA-GUILLEY Halszka
Wrzesień 1939 roku we Lwowie. Fragmenty wspomnień, t. LVII/2019, s. 153-163
CHODAKOWSKI Jan
Introligatornia, t. LIX/2020, s. 163-167
Ronald Howard Strom, t. LX/2020, s. 207-211
CHOJNOWSKI Grzegorz
Balet – moja miłość, t. LIX/2020, s. 183-192
CHOJNOWSKI Zbigniew
Dar obcowania i wzajemności [Ludwika Amber Drzewa na pustyni, recenzja], t. XXXIXI/2010, s. 95-99
Poezja jako pordróżowanie w czasie i przestrzeni [Ludwika Amber Terra Australis i zamorskie podróże, recenzja], t. LXII/2021, s. 219-229
CHOWANIEC Urszula
Słowo powtórzone, o Proscenium Anny Marii Mickiewicz, t. XL/2010, s. 83-91
CHWASTYK-KOWALCZYK Jolanta
75-lecie powstania ZPPnO, t. LXIV/2022, s. 191-201
Antoni Bogusławski – zapomniany dziennikarz, poeta, pisarz, tłumacz, autor utworów dla dzieci, krytyk literacki, oficer, t. LV/2018, s.33-48
Duńczyk, który ukochał Polskę, t. LX/2020, s. 258-261
Laudacja, t. XLV-XLVI/2013, s. 33-40
Londyński „Pamiętnik Literacki” (1976-2015) – organ Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, t. L/2015 s. 11-32
Mieszkam na wyspie: „polski londyn” w brytyjskim otoczeniu, t. LI/2016, s. 172-175
Wspomnienia inaczej, LI/2016, s. 175-179
Zrozumieć Brytyjczyków [Katarzyna Bzowska-Budd Brexitania, czyli coraz mniej zjednoczone królestwo], t. LXIV/2022, s. 208-2012
CIENCIAŁA Anna
Podziękowanie, t. XLV-XLVI/2013, s. 13
CWOJDZIŃSKA Justyna
A Decade of the Polish Arts Festival Under an Irish Sky, t. LII/2016, s. 229
CYBULSKA Maja Elżbieta
Antologia poezji polsko-kanadyjskiej [Seven Polish Canadian Poets. Edited by W. Iwaniuk], t. IX/198, s. 124
Dwie panie, t. XLI/2011, s. 35-49
In Ye Olde Eyam, t. LIX/2020, s. 101-103
Kanada [wydziały slawistyki w Kanadzie], t. IX/1985, s. 55-56
Nad wierszami Marty Reszczyńskiej-Stypińskiej, t. VI/1983, s. 120-124
Pamiątka [listy Stanisława Gliwy], t. XXXVII/2009, s. 43-48
Podziękowanie t. XLIX/2015,  s. 19-20
Przekłady dzieł pisarzy polskich stale przebywających poza Krajem (1946-1981) [cz. I], t. IV/19981, s. 149-151
Przekłady dzieł pisarzy polskich stale przebywających poza Krajem [cz. II], t. V/1982, s. 122-123
Przekłady dzieł pisarzy polskich (1946-1982), t. VI/1983, s. 159-160
Przekłady dzieł pisarzy polskich (1946-1983), t. VII/1983, s. 102
Rozmowa mistrza Iwaniuka ze śmierciąt. XLII/2011, s. 63-68
Sylwetka słowa Wacława Iwaniuka, t. VI/1983, s. 61-78
CYBULSKI Kazimierz
Moje Norwidowskie przygody, t. XLIII-XLIV/2012, s. 123-130
CYGAN Renata
Nad rzeką [wiersz], t. LXV/2023, s. 206
O „Post scriptum”, LXV/2023, s. 203-205
CYWIŃSKI Aleksander
Dziedzictwo kopernikańskie i sztuczna inteligencja: łączenie przeszłości i teraźniejszości w pogoni za wiedzą (współautorstwo), s. 183-191
CZAJKOWSKA Magdalena
Antyczny warsztat poetycki Zbigniewa Herberta, t. XXXI/2006, s. 49-57
O Krystynie Bednarczykowej i jej Oficynie, t. LXVI/2023, s. 12-16
O przyjaźni ze Zbigniewem Herbertem, t. LVI/2018, s. 51-52
O wyprawach do Grecji ze Zbigniewem Herbertem, t. XXXV/2008, s. 27-31
Polonica. Maria Antonina Czaplicka, t. LXV/2023, s. 163-166
Polonica. Sigrid, czyli Świętosława, t. LXII/2021, s. 203-205
Polskie ślady w Wielkiej Brytanii 1830–1918, t. LVII/2019, s. 197-200
Św. Jerzy, smok i dziewczyna, t. XXXIV/2007, s. 101-105
The little count of Durham. Józef Borusławski/Boruwalski 1739-1837,  t. LXIV/2022, s. 181-184
The Moon And The Dream, t. LXI/2021, s. 217-219
The Reluctant Pole, t. LXVI/2023, s. 145-147
Z galerii obrazów – Anioł Zwiastowania, t. XXXVII/2009, s. 125-127
Z galerii obrazów – św. Hieronim i lew, t. LVI/2018, s. 175-180
CZARNIK OSKAR STANISŁAW
Kultura polska na wschodzie. Osobliwe losy książek polskich w głębi Rosji, t. LVII/2019, s. 11-27
Kultura polska na wschodzie. Tradycje i współczesnośćDorobek wydawniczy Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, t. LIII/2017, s. 55-64
O powrocie zapomnianych  utworów (wystąpienie w Ognisku Polskim w Londynie dnia 2 marca 2014 r. w programie 6. Salonu Litrackiego), t. XLVIII/2014s.85-89
Początek stanu wojennego, t. LXII/2021, s. 25-32
Podziękowanie t. XLVII s. 39-43
Pożegnanie Krystyny Angielskiej, t. LX/2020, s. 191-206
Radiooperator Gustaw Herling-Grudziński jako współpracownik wydawnictw 2 korpusu, t. LVIII/2019, s. 33-57
Stanisław Kościałkowski jako współorganizator polskiej działalności naukowej na wschodzie w latach 1941-1949, t. LI/2016
Wierne płomienie. Lwowska konspiracyjna antologia poetycka, t. LXV/2023, s. 73-100
CZAYKOWSKI Bogdan
Bunt wierszem [wiersz], t. VI/1983, s. 109-110
Tłumaczenie się z przekładów, t. VII/1983, s. 30-51
CZERNIAWSKI Adam
„A to Polska właśnie!”, t. LXIV/2022, s. 257-260
„A to Polska właśnie!”. Moje spory z redakcją „Kontynentów”, t. LXIII/2022, s. 250-252
Amour de voyage, t. LXII/2021, s. 165-167
Dzieci Conrada, t. LVII/2019, s. 239-246
In memoriam Jacek Łukasiewicz (1934-2021), t. LXI/2021, s. 265-268
Kelly i inni, t. LIX/2020, s. 201-205
Mowa wygłoszona w Ambasadzie RP w Londynie 23 kwietnia 2015 r. po otrzymaniu Złotego Krzyża Zasługi,t. XLIX/2015, s. 141-142
Norwid i ja, t. XLII/2011, s. 29-32
Oblicza emigracji, t. XXXVIII/2009, s. 27-36
Polowanie na jednorożca [wiersz], t. VI/1983, s. 110-111
„Rozebraną” rozbieram ponownie, t. LXIV/2022, s. 87-93
Szukam Polski t. LX/2020, s. 181-186
The Oxford Handbook of European Romanticism t. LX/2020, s. 250-253
Tadeusz Różewicz’s doors and Cage, t. LIX/2020, s. 141-143
White Flowers, Menego [wiersze tł. wierszy C. Norwida], t. LXI/2021, s. 76
CZERNIAWSKI Wojciech
Norwid [wiersz], t. XLIII-XLIV/2012, s. 131
CZERSKA Teresa
Pisarz z antypodów w nowej odsłonie, współ. [Bogumiła Żongołłowicz, Andrzej Chciuk, pisarz z antypodów, recenzja], t. LXII/2021, s. 243-250
CZOPEK Adam
Dokument minionej epoki [Shlomo Adler Znowu jestem Żydem. Do Palestyny-Izraela z Bolechowa przez Warszawę, recenzja], t. LXI/2021, s. 262-264
DANEL Robert
O tomie czeskim Pamiętnika Literackiego,t. XXII/1997, s. 120-123
DANILEWICZ ZIELIŃSKA Maria
Czterdziestolecie Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, t. IX/1985, s. 9-25
Miłosz – prozaik, t. IV/19981, s. 99-111
Miłosz – prozaik, t. XL/2010, s. 21-32
Odchylenia od mitu Anteusza (Szkic o problemach i warunkach pracy pisarzy emigracyjnych), t. II/1978 s. 9-22
Teraźniejszość, t. VIII/1984, s. 30-36
DAROWSKA Daria
Tematy lwowskie – listy Vincenza do Grydzewskiego, t. LV/2022, s. 101-116
DAROWSKI Jan
Złoty deszcz [wiersz], t. VI/1983, s. 111-112
DAVIES Norman
Polskie studia na londyńskim uniwersytecie, t. IX/1985, s. 96-100
DELAPERRIERE Maria
Podziękowanie, t. XLIII-XLIV/2012, s. 29-30
DĄBROWSKA Aleksandra
O Krystynie Bednarczykowej i jej Oficynie, t. LXVI/2023, s. 16-18
DEMEL Ryszard
Autor Kochanka wielkiej niedźwiedzicy w Italii, t. XVI/1991, s. 19-22
O żołnierzach polskich – artystach i studentach sztuk pięknych w Rzymie, t. XVIII/1993, s. 95-97
DIETRICH Ewa
Przypowieść o archaniołach [wiersz], t. VI/1983, s. 112-113
DOROSZ Beata
Emigracja walczących Wojciecha J. Podgórskiego. Siedem grzechów głównych, t. XLV-XLVI/2013, s. 15-26
Moja prywatna historia kilku małych cudów, czyli zanim rozdano nagrody, t. XXXVII/2009, s. 31-35
Laudacja, rewizja, czy wiwisekcja? [nagroda ZPPnO dla Edwarda Zymana], t. XLII/2011, s. 15-21, t. LII/2016, s. 9-26
O emigracji, Nowym Jork, snach i rodzinie, czyli ladacja o poetyckiej rozmowie Anny Frajlich z czytelnikami, t. LII/2016, s. 9-29
O wyższości „efektywnych anachronizmów” nad „efektownymi fajerwerkami” – na przykładzie książki-laureatki [Nagroda za najlepsze opracowanie naukowe roku 2012 dotyczące kultury i literatury emigracji: Oskar Stanisław Czarnik W drodze do utraconej Itaki.], t. XLVII/2014, s. 29-37
Od „nieznanego” do „oswojonego”, czyli o Mieszkam na Wyspie Katarzyny Bzowskiej -Budd, t. XLVI/2018, s. 11-16
Wbrew tradycji i na przekór modzie.Pochwała Mai Elżbiety Cybulskiej (Laudacja) t. XLIX/2015, s.9-20
Wprowadzenie do sympozjum „Korespondenci tymona terleckiego”. warszawskie targi książki 2016, t. LIII/s. 11-15
Zapomniani pisarze emigracyjni. Garść notatek na temat sesji organizowanych przez Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie podczas Warszawskich Targów Książki (2017–2018), t. LVII/2019, s. 29-46
„Zwierzaliśmy się sobie ze wszystkiego, nawet z naszych szczęśliwych i nieszczęśliwych miłości”. O korespondencji Mieczysława Grydzewskiego z Kazimierzem Wierzyńskim (uwag kilka i garść fragmentów – zanim ukaże się edycja krytyczna) t. L/2015 s. 33-52
DRABCZYK Szymon
Spacerujący rysownik z okolic „Zachęty”, t. L/2015, s. 169-171
Świętowanie w królewskich wnętrzach, t. LI/2016, s. 11-14
DUCHOWSKA Irena
Rok Miłosza na Litwie, opr. t. XLII/2011, s. 147-149
DRZEWUCKI Janusz
Tadeusz Różewicz is dead, t. LXIV/2022, s. 80
DUDA ANDRZEJ 
[List prezydenta z okazji jubileuszu 70-lecia ZPPnO] t. LI, s. 9
DUDA-MURAWSKI Joanna
Bajki, przysłowia i ja [wiersz],t. XLV-XLVI/2013, s. 59-60
Odśnieżanie [wiersz], t. XLV-XLVI/2013, s. 72
Kartka od Joanny Dudy-Murowskiej z Niemiec, t. LVI/2018, s. 243-244
Kartka od Joanny Dudy-Murowskiej z Niemiec, t. LVIII/2019, s. 289-290
My dwukulturowi, Nieproszona prawda, Mój ogród, Rycerze na biegunach,Gra w berka [wiersze], t. XLII/2011, s. 25-27, s.143
Szlafrok [wiersz], t. LVI/2018, s. 225
W poczekalni [wiersz], t. XLII/2011, s. 144
Wiosna 2020 [wiersz], t. LIX/2020, s. 104
DULAK Krystyna patrz:
KULEJ Krystyna
DUNIKOWSKA Magda
Emigracja z prowincjonalizmu, czyli pożytek z brzydkiego męża, t. XLV-XLVI/2013, s. 178-185
Jak właściwie kochali romantycy?, t. XXXIXI/2010, s. 71-76
DUSZA Edward
Lamentacja przed schroniskiem dla zwierząt [wiersz], t. LIX/2020, s. 162
Miłosierny Samarytanin [wiersz], t. LIX/2020, s. 167-168
EHRENKREUTZ Andrzej
Australijski Instytut Spraw Polskich, t. XXIII/1998, s. 78-79
ESSIGMAN Władysław
Fragmenty wspomnień. Dwa uniwersytety, t. XXXIV/2007, s. 107-120
ESSIGMAN-RESZCZYŃSKA Hanna
Alfabet wspomnień, t. LVII/2019, s. 201-204
Dziecko [wiersz], t. XXXIII/2007, s. 80
Nienapisany list [wiersz], t. XLVII/2014 s. 116
Oczami dziecka, t. LXI/2021, s. 211-216
Ostatni list [wiersz],t. XL/2010, s. 48
Przemyślenia [wiersz], t. XL/2010, s. 20
FANTI Silvano de
Recepcja literatury młodej Polski we Włoszech (1945-1980), t. XV/1990, s. 101-107
FERT Józef Franciszek
Aniołowie białych słów. O tomiku poezji Między Lublinem a Londynem Anny Marii Mickiewicz, t.LXIV/2022, s. 228-231
Problemy z Vade-Mecum Cypriana Kamila Norwida, t. LXI/2021, s. 53-60
FICE Łucja
Moja prawda, t. LIX/2020, s. 117-118
[FEJCHER Katarzyna]
Omówienie książki pod red. K. Fejcher „Tola Korian – artystka słowa i pieśni”, t. VIII/1984, s. 89-90
FILIPOWICZ Kornel
Niewola, [wiersz], t. LXVI/2023, s. 98
FISZMAN Samuel
Nauka o Polsce na uniwersytecie Indiana, Bloomington, t. IX/1985, s. 64-66
FLAK Anna Bożena
A wszystkiemu kto jest winien?, t. LXI/2021, s. 129-137
Błysk czy mat [Małgorzata Borkowska Oślica Ballama. Apel do duchownych panów, Ryk oślicy. Kolejny apel do duchownych panów], t. LVI/2018, s. 214-219
Kardynał Stefan Wyszyński [wiersz], t. LXII/2021, s. 206-207
Małgorzata, t. LXV/2023, s. 173-176
Matce Czackiej [wiersz], t. LXII/2021, s. 201-202
Matka, t. LXVI/2023, s. 181-186
Moje credo [wiersz], t. XLIII/2017, s. 125
Spotkanie ostatnie [wiersz], t. XLI/2011, s. 120
Z brudnopisu [wiersze], t. XLIII/2017, s. 71-73
FRAJLICH ANNA
A Cool Night [wiersz], t. LI/2016, s. 87
A Town, [wiersz], t. LI/2016, s. 84
Chłodna noc [wiersz], t. LI/2016, s. 86
Czterdzieści lat pod arkadami, t. LXVI/2023, s. 20-25
Elegia o kaflowym piecu 
[wiersz]t. LI/2016, s. 22
Freedman’s Reflections, [wiersz]t. LI/2016, s. 89
Listy Bogdana Czaykowskiego, t. LXIII/2022, s. 101-111
Miasto [wiersz], t. LI/2016, s. 83
Moja poetycka przygoda z „Kulturą”. Listy redaktora Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, t. LVIII/2019, s. 81-91
O mękach nad wyborem wiersza…; Pył, [wiersze], t. LIX/2020, s. 44
Polszczyzna z oddali. W sprawie wywiadu w „Rzeczpospolitej”, t. LXV/2023, s. 263-266
Powrót Owidiusza [Jacek Hajduk, „Fantazje mimowolnego podróżnika”], t. LIII/2017, s. 165-168
Real Books, [wiersz]t. LXV/2023, s. 166
Rozmyślania wyzwoleńca [wiersz], t. LI/2016, s. 88
Z marginesu pandemii, [wiersz], t. LXI, s. 140
Związki z Londynem, t. LII/2016, s. 27-29
FRANASZEK
ANDRZEJ
„Moim pokarmem jest zwątpienie”. Kilka przypuszczeń na temat religijności Pana Herberta i Pana Cogito, t. LVI/2018, s. 29-50
GARLIŃSKI Józef
25 lat, t. XXV/2000, s. 15-17
Alfred Nobel i jego nagrody, t. IV/19981, s. 27-34
Anzac Day, t. XXIII/1998, s. 80-83
Artur Międzyrzecki, t. XXII/1997, s. 118-119
Będziemy istnieć, t. XXVI/2001, s. 7
Co wiedzą Holendrzy o polskiej literaturze (Korespondencyjny wywiad z Gerardem Raschem), t. VII/1983, s. 17-20
Czesław Miłosz: nauka o Polsce w Stanach Zjednoczonych (Autoryzowana rozmowa przeprowadzona w Londynie, 0.3.85), t. IX/1985, s. 81-84
Fundacja Domu Pisarza, t. XX/1995, s. 90-92
Jak dotrzeć do społeczeństw zachodniego świata (Autoryzowana rozmowa z Jackiem Woźniakowskim przeprowadzona w Londynie dn. 2.10.1984 r.), t. IX/1985, s. 26-29
Jan Kochanowski w Glasgow [zbiór referatów z sympozjum wyd. pod red. dr Donald Pirie i dr Rosmary Hunt], t. IX/1985, s. 122124
[Józef Graliński na Powązkach], t. XXXIV/2007, s. 146-147
Konieczny komentarz [Polemika z artykułami. Z. Judyckiego i M. Supruniuka], t. XXVI/2001, s. 57-59
Korespondencyjny wywiad z Kazimierzem Brandysem, t. VI/1983, s. 125-128
Książka o Polsce na brytyjskim rynku – Dawne lata, t. XXVI/2001, s. 97-102
Literatura dokumentarna, t. I/1976, s. 43-54
Literatura nie boi się nacisków (Autoryzowana rozmowa z Janem Józefem Lipskim), t. VIII/1984, s.8-13
Najlepszy sojusznik Hitlera [książka Aleksandra Bregmana], t. II/1978, s. 147-148
Nasi laureaci: Andrzej Nils Uggla, t. XXI/1996, s. 105-106
Nasi laureaci: Droga do Ostrej Bramy [omówienie książki Jana Erdmana], t. X/1986, s. 75-77
Nasi laureaci: Historyk Podziemnego państwa Andrzej Pomian, t. IXX/1994, s. 83-84
Nasi laureaci: Jan Winaczykiewicz, t. XI/1987, s. 53-55
Nasi laureaci: Jerzy. R. Krzyżanowski, Ludwika Amber, t. XXII/1997, s. 80-81
Nasi laureaci: Najlepsza książka roku [Wojciech Karpiński Chusteczka imperatora], t. VIII/1984, s. 114-117
Nasi laureaci: „Orlik” [Tadeusz Wyrwa], t. 18/193 s. 101-103
Nasi laureaci: Ryszard Kazimierz Lewański, t. XXI/1996, s. 104
Nasi laureaci: Wielkie jabłko [o nagrodzonej książce Kazimierza Kaz Ostaszewicza], t. XII/1988, s. 117-118
Nasi laureaci:Zbigniew Siemaszko, t. XVII/1992, s. 131134
[nekrolog], t. XXX/2005, s. 2
Nobel dla Wisławy Szymborskiej, t. XXII/1997, s. 72-79
Nowozelandczyk – tłumacz polskich książek
(Autoryzowana rozmowa z Paulem Stephenem Fallą), t. VII/1983, s. 3-15
Odpowiedź na Laudacio w formie wykładu: Polska w oczach zachodniej Europy, t. XXVIII/2003, s. 103-104
On [Adam Mickiewicz], t. XXIII/1998, s. 8
O Polsce i polskiej kulturze w Szwecji, t. XI/1987, s. 67-69
Pierwsze kroki [W kraju o literaturze polskiej na obczyźnie], t. X/1986, s. 36-42
Podziękowanie, t. XXIX/2004, s. 7
Polska dramaturgia w świecie anglosaskim (Autoryzowana rozmowa z Bolesławem Taborskim), t. VIII/1984, s. 90-95
Polska literatura poza krajem, t. XVIII/1993, s. 118
Po wielu latach (autoryzowana rozmowa przeprowadzona z Jerzym Giedroyciem), t. XI/1987, s. 8-16
Pożegnanie, t. XXVIII/2003, s. 9
Pożegnanie przyjaciela [ks. Jerzy Mirewicz], t. XVIII/1993, s. 132-133
Pół wieku [Historia ZPPnO], t. XX/1995, s. 20-28
Pół wieku [uroczyste obchody 50-lecia ZPPnO], t. XXI/1996, s. 94-96
Szeroki świat, t. XXVI/2001, s. 148-150
Szwedzko-polskie czasopismo [Acta Suedo-Polonica], t. IXX/1994, s. 100-101
Teatr uniwersalny (autoryzowany wywiad ze Sławomirem Mrożkiem), t. V/1982, s. 27-32
Uratowane dzieciństwo [Isfahan, miasto polskich dzieci], t. XIII/1988, s. 97-99
[Uzupełnienie tekstu Jerzego R. Krzyżewskiego „O literaturze emigracyjnej”], t. XXIII/1998, s. 93
Warszawskie spotkanie [relacja ze spotkania przedstawicieli ZPPnO z SPP wraz z listą uczestników], t. XVI/1991, s. 115-119
Władysław Bartoszewski o Pamiętniku Literackim rozmawiał J.G., t. VI/1982, s. 140-143
Zobowiązanie serdeczne [Edmund Banasikowski, Na zew ziemi wileńskiej]t. IX/1989, s. 152-154
Z polskiego na francuski (Autoryzowany wywiad z Lucienne Rey przeprowadzony przez Józefa Garlińskiego w Paryżu, dnia 21 maja 1983 roku), t. VII/1983, s. 61-63
O literaturze na emigracji – autoryzowana rozmowa z dr Bolesławem Klimaszewskim, t. XIII/1988, s. 61-65
Zdzisław Szyłeyko, t. XVIII/1993, s. 104
GAWROŃSKI Paweł
*** inc. po piętnastu latach [wiersze], t. XXXVII/2009, s. 95-96
GEISLER Jacek
Czterdziesty-i-Czwarty skarży się na Adama i w ogóle na autorów, t. XLV-XLVI/2013, s. 143-145
Między daremną mądrością a niemożliwą świętością, t. XLIII-XLIV/2012, s. 119-121
GIERCZYK Marta
Szeptanie – czyli o „kobiecej poezji” Krystyny Bednarczykowej, t. XXXVI/2008, s. 53-58
GIRYS-CZAGOWIEC
Wywalcz jej wolność lub zgiń – kilka słów o cichociemnych, t. XLIX/2015, s. 113-116
GLIŃSKI PIOTR
[List wicepremiera i ministra kultury i dziedzictwa narodowego z okazji jubileuszu 70-lecia ZPPnO] t. LI/2016, s 10
GŁĘBICKA Ewa
„Dąbrowską wręcz uwielbiał”. Tadeusz Sułkowski i autorka Nocy i dni, t. LV/2018, s.49-55
GŁOWACKI Janusz
Poezja Aleksandra Wertyńskiego, t. XXX/2005, s. 143-144
GŁUCHOWSKI Krzysztof
Balcer na tle Brazylii, t. XXV/2000, s. 107-117
Działalność autorsko-wydawnicza w Brazylii, t. XXVII/2002, s. 56-63
Nasz przyjaciel komputer, t. XXVI/2001, s. 103-115
Nasz przyjaciel komputer po latach, t. XXXVIII/2009, s. 111-117
Polacy w Brazylii, t. XXIV/1999, s. 95-102
Serce Polaka, t. XXIX/2004, s. 23-27
Wrażenia z Warszawy, t. XLVIII/2014, s.79-84
GNIATCZYŃSKI Wojciech
Dumania nad wierszami, t. VI/1983, s. 10-27
Pocałunek [wiersz], t. VI/1983, s. 113
GOLDBERG Jakub
Uniwersytet Hebrajski (Jerozolima), t. IX/1985, s. 54
GORZKOWICZ Justyna
Gwiazda Piołun Andrzeja Franaszka – po stronie rzeczywistości, a nie zmyślenia, t. LXIV/2022, s. 203-207
Na marginesie Wolności słonecznej [Jacek Hajduk, Wolność słoneczna], t. LXIII, s. 208-213
O czytelniczym kompasie opowiada Marcin Filipowicz, t. LXVI/2023, s. 93-97
Odwirowania codzienności – dokąd zmierzasz świecie?, [Eliza Kącka Strefa zgniotu], t. LXIII, s. 223-227
W ciszy wierchowiny, t. LXII/2021, s. 97-108
Wisława Szymborska i Kornel Filipowicz – zbliżenia, LXV/2023, s. 29-47
Z kraju Hiperborejów do Delf – Londyńskie „Pamiętniki Literackie” okiem medioznawcy, t. LX/2020, s. 232-236
Z wapna niepamięci. O poezji Polkowskiego i wystawie Gąsieckiej w Londynie, [Jan Polkowski Głosy/Voices], t.LXIV/2022, s. 224-227
GRAFCZYŃSKI Przemko
Prasa krajowa o literaturze emigracyjnej, t. X/1986, s. 48-54
GRASS Stefan
A przecież mogło być inaczej [wiersz], t. XLIII-XLIV/2012, s. 31
Ostatnie spojrzenie [wiersz], t. XLII/2011, s. 17
Palcówki i herezje słowoluba, t. XLII/2011, s. 113-116
Pamięć [wiersz], t. XLIII-XLIV/2012, s. 72
GRUCHAŁA
 Janusz S.
Cykl huculski Stanisława Vincenza. W Oficynie Poetów i Malarzy, t. LXIII/2022, s. 55-68
Wdzięczna pamięć, t. XXXVI/2008, s. 27-29
GRYNBERG Henryk
Jak oczyścić pamięć, t. XXXVIII/2009, s. 39-44
GRZEGORZ z Węgorzewa
Bajka o Bagienku,t. XL/2010, s. 117-128
Bajki o Bagienku ciąg dalszy, t. XLIII-XLIV/2012, s. 155-158
GRZEGORZEWSKA Wioletta
Berek, Żerdka i Cyja, t. LXVI/2023, s. 169-174
Podziękowanie, t. LXV/2023, s. 54-55
ADAM GRZYBOWSKI
Dojdziemy! t. LI/2016, s. 35-61
GUTTNER Gabi
The Funeral and a coffin bearer, Walkies [wiersze], t. LXIV/2022, s. 189
GUTTNER JANUSZ
Czy bać się należy [wiersz], t. LX/2020, s.124
Czytanie poezji – Dlaczego nie…t. XLVII/2014,  s. 63-85
Londyńskie dialogi pandemiczne, t. LXI/2021, s. 137-139
Maciej Patkowski t. LXV/2023, s. 280-281
Natalia [wiersze], t. XLIX/2015, s. 112
Spacer Miodową… t. LIX/2020, s. 207-213
Smutny erotyk [wiersze], t. LVI/2018, s. 144
Wizyta na Olimpie. Spotkanie z Julią Hartwig, t. LIV/2017, s. 221-223
Wizyta u pani Herbertowej, t. LVI/2018, s. 53-56
GYLLENSTEIN Lars
Przemówienie Larsa Gyllensteina, stałego sekretarza Szwedzkiej Akademii 10 grudnia 1980 r. przedstawiającego twórczość Miłosza, t. IV/1981, s. 9-12
HABIELSKI RAFAŁ
O Innym Świecie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, t. VLIII/2019, s. 59-71
Tadeusz Nowakowski w Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, t.LX/2020, s. 11-19
Wielka książka, t. LI/2016, s. 167-172
HAJDUK Jacek
Nagroda ZPPnO – podziękowanie, t. LVIII/2019, s. 265-266
Powrót Józefa Wittlina [Nina Taylor-Terlecka Epizody, przyjaciele, okolica], t. LXIV/2022, s. 220-224
Rejony Herlinga-Grudzińskiego, t. LVIII/2019, s. 25-31
HAJDUK- GAWRON Wioletta
Docałować szczęście. O samotności w poezji Krystyny i Czesława Bednarczyków, t. XXXVI/2008 59-62
HALIKOWSKA-SMITH Teresa
Mój romans z polską poezją. Rozmowa z Anitą Jones Dębską t. LII/2016, s. 39-51
HAMPSON Robert
Joseph Conrad: Crossing Borders, t. LIV/2017, s. 77-85
HARTWIG Julia
Posłanie od Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Warszawie, t. XXI/1996, s. 102-103
HEBDA Jerzy
Z cyklu Zwierzyniec [wiersze], t. XXXV/2008, s. 159
HECK Dorota
Poetycki witraż, [Bonifacy Miązek W tych wierszach dojrzewa smutek] t. LVIII/2019, s. 225-228
HELIK Katarzyna
Piękno słowa w szatę felietonu odziane, t. LV/2018, 188-190
HERBERT Zbigniew
Kura, t. XXXV/2008, s. 8
HERLING Marta
Między Włochami a Polską – Dialog z moim Ojcem, t. LVIII/2019, s. 13-23
HERLING-GRUDZIŃSKI Gustaw
Książę Niezłomny (Fragmenty), t. LVIII/2019, s. 189-212
Siedem Śmierci Maksyma Gorkiego, t. LVIII/2019, s. 167-188
Zima w zaświatach. opowieść londyńska, t. LVIII/2019, s. 141-165
HORODECKA-WIECZOREK Jolanta
Klucz do przeszłości. Opowiadanie fantastyczne, t. LV/2018,s. 147-160
Podróż bez biletu, t. XLII/2011, s. 133-143
HUNT-MARCINIAK Rosemary
Centenary of Jerzy Pietrkiewicz (Stulecie Jerzego Pietrkiewicza), t. LII/2016, s. 103-106
HURNIK Elżbieta
Między Londynem a Blackpoolem. Korespondencja Tymona Terleckiego z Marią Pawlikowską-Jasnorzewską, t. LIII/2017, s. 43-54
I.B.
Biblioteka Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie, t. XII/1988, s. 8
IHNATOWICZ Janusz A.
Laudacja [Nagroda ZPPnO dla Ewy Thompson], t. LII/2016, s. 31-34
Laudacja [Nagroda dla obcokrajowca za upowszechnianie kultury i literatury polskiej: Charles S. Kraszewski]
O profesorze Liborze Martinku, laureacie Nagrody ZPPnO, t. LVIII/2019, s. 267-269
Słowa podziękowania, t. XLIII-XLIV/2012, s. 13
Tygrys [wiersz], t. VI/1983, s. 113-114
IWANIUK Wacław
Nad Bogurodzicąt. VII/1983, s. 52-57
O przekładach obojętnie, t. V/1982, s. 73-82
[Polonistyka na uniwersytetach w Kanadzie. opr.], t. IX/1985, s. 55-56
IWAŃSKA Alicja
Literatura źle obecna [W kraju o literaturze polskiej na obczyźnie], t. X/1986, s. 43-48
Nauka o Polsce w Nowojorskim Uniwersytecie Stanowym w Albany, t. X/1986, s. 24-28
I.Z.
Powrót Bielatowicza [przedruk z: Kierunki 11.1.87], t. IX/1989, s. 78-79
JAEGER John
Demonstracja Polaków [wiersz], t. XXX/2005, s. 93-94
JAGIELSKI Krzysztof
Baśń o bliźniaczkach siedmiogrodzkich, t. XXXI/2006, s. 123-127
Saga siedmiogrodzka (fragment), t. XLI/2011, s. 117-119
JAGODZIŃSKI Zdzisław
Dwadzieścia kadencji, t. XX/1995, s. 20-28
Nasi laureaci: Zofia Kozarynowa, t. XV/1990, s. 126-129
JASTRZĘBSKA Maria
A latter-day enthusiast thinks of Narcyza Żmichowska, t. LVII/2019, s. 226-229
Babcia Zosia [wiersz], t. XXXVII/2009, s. 124
London Book Fair Market Focus Poland 2017, t. LIII/2017, s. 155-158
Mówiąc „do widzenia” Taniu [wiersz], t. XL/2010, s. 132
Piątki, [wiersz], t. XL/2010, s. 94
Swirl of Words [Swirl of Words. Poems from 94 languages spoken across Hackney], t. LXIII/2022, 205-208
Starsze pokolenie [wiersz], t. XXXVIII/2009, s. 45-46
Trauma about a small dog, Egyptian cotton, Tantrum Tours [tłumaczenia wierszy Justyny Bargielskiej], t. LV, s. 106-109
JAWORSKA Krystyna
Wydawnictwa i działalność informacyjna Drugiego Korpusu w języku włoskim, t. XVI/1991, s. 84-99
JAWORSKI
 Jan ks. inf. dr
Odejście Jana Pawła II, t. XXXI/2006, s. 9-16
Ks. Zdzisław Peszkowski, t. XXXIV/2007, s. 143-146
Tajne nauczanie (1939-1945), t. XXXVI/2008, s. 145-152
JONES DĘBSKA Anita
A New English Version Of A Polish Masterpiece [A. Mickiewicz „Forefathers” trans. by Ch. Kraszewski], t. LIII/2017, s. 159-1644
Only Connect”: Memories of Teresa Halikowska-Smith, t. LXII/2021, s. 209-212
The medal „Zasłużony kulturze Gloria Artis”. Acceptance, t. LVII/2019, s. 221-222
Ślicznieś uhaftował, t. XXXIII/2007, s. 57-65
Poetycka przyjaźń. Wspomnienie o Antonim Pospieszalskim, t. XXXV/2008, s. 139-144
J.G.
patrz: GARLIŃSKI Józef
JUDYCKI Zbigniew A.
O właściwe miejsce w pamięci pokoleń, czyli kilka słów o biografistyce polonijnej i działalności Institut de Recherches Biographiques w Maisons-Alfort pod Paryżem, t. XXVI/2001, s. 8-29
KADO Katarzyna
*** inc. Błogosławiony, który szuka [wiersz], t. XXXI/2006, s. 100
***incJuż nie ma we mnie wierszt. XXXII/2006, s. 140
Święta Teresa Benedykta od Krzyża [wiersz], t. XXXII/2006, s. 120
Ziarno goryczy [wiersz], t. XXX/2005, s. 40
KALINOWSKA-BOUVY Agata
Co będzie z kulturą, gdy znikną Instytuty Polskie, t. XXXV/2008, s. 149-152
Gawęda o ludziach polonijnego pióra, czyli Polskie Stowarzyszenie Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie – APAJTE, t. XXIX/2004, s. 145-150
Jadwidze Dąbrowskiej XLIX/2015, s. 179-180
Listy sprzed lat [listy Edmunda Strzeleckiego], t. XXXIXI/2010, s. 127-130
Montrésor – polska wyspa we Francji, t. XLIII-XLIV/2012, s. 107-113
Spotkanie z historią  t. XXXVIII/2009, s. 139-141
KAMIENIECKA Danuta
Przemówienie Isfahanki, t. XLIII-XLIV/2012, s. 41-43
KAMYSZEW Krzysztof
Archiwum Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-katolickiego (Chicago), t. XIII/1988, s.27
KANIA Agnieszka
As pikowy i czarownica, t. LIII/2017, s. 101-105
Bandyci spod ósemki, t. LVII/2019, s. 179-183
I Budda zdjął czapkę, t. LVI/2018, s. 73-77
Kondukt, t. LXIV/2922, s. 149-151
Linia nieba, t. LXV/2023, s. 167-171
Od obrazu do obrazu. Śladami Józefa Czapskiego, [Eric Karpeles, Prawie nic. Józef Czapski – biografia malarza], t. LVIII/2019, s. 238-241
Skaza, t. LXI/2021, s. 191-200
Utrawalić nieobecność, t. LIV/2017, s. 129-134
KAPLAN Krystyna
Gdzie w Londynie można znaleźć imponderabilia, t. XXXV/2008, s. 153-158
Kronika, miłość i koronawirus, t. LX/2020, s. 127-136
Lapidarium Krystyny, t. XXXVIII/2009, s.137-138
Niech zastępy aniołów śpiewają ci w twej ostatniej drodze, t. LXIV/2022, s. 185-188
O Kronice i nie tylko, t. LIV/2017, s. 189-196
Stefan Stachowicz. O autorze ilustracji w rozmowie, t. LIV/2017, s. 273
Zmory Markety, t. XLV-XLVI/2013, s. 147-149
KARABEŁOWA Magda
Filologia polska i polsko-bułgarskie stosunki literackie – historia i dzień dzisiejszy, t. XVII/1992, s.135-148
KARDYNI PELIKÁNOVÁ Krystyna
Czeskie odczytywanie Norwida. Dzieje recepcji, t. LXII/2021, s. 63-74
Idzie nowe albo o hipertekstach w polskiej (i nie tylko) literaturze, t. LV/2018, s. 93-101
Jubilatka prof. Phdr. Marie Sobotkova, CSC, t. LV/2018, s. 209-211
Karel Krejči o „Rękopisie znalezionym w Saragosie” Jana hr. Potockiego, t. LII/2016, s. 69-74
Między słowem oryginału a lekturą tłumacza (vladimíra holana ars interpretandi dzieł polskich romantyków),  t. L/2015, s. 57-71
O mało znanych spotkaniach Wisławy Szymborskiej z poezją czeską, t. LVI/2023, s. 81-91
O tradycjach, zadaniach i wyzwaniach czeskiej polonistyki literackiej, t. XLIII-XLIV/2012, s. 69-77
O warsztacie naukowym Karola Krejčego (1904-1979), t. XXXI/2006, s. 129-142
Polonistyczna jesień 2013 r. w Pradze, t. XLIX/2015, s. 39-50
Polonistyka czeska w latach 1945-1995, t. XXI/1996, s. 37-59
Polskie sztuki na scenach czeskich – od romantyków do Gombrowicza, t. XLV-XLVI/2013, s. 61-71
Tadeusz Różewicz w Czechach, t. LXIV/2022, s. 73-79
U początków zagranicznej polonistyki instytucjonalnej (geopolonistyki), t. LIX/2020, s. 243-248
Zygmunt Krasiński wśród Czechów, t. LVII/2019,  s. 121-127
KARPELES
Underpainting, t. LX/2020, s. 77-79
KARPIŃSKI Wojciech
Podziękowanie, t. XLVII/2014, s. 19-23
KARPOWICZ Maria
Biblioteka Muzeum Polskiego w Ameryce, t. XIII/1988, s. 21-26
KASPRZYK Krzysztof
Przynajmniej [wiersz], t. XXXVII/2009, s. 120
Trzydzieści lat po sierpniu, t. XXXIXI/2010, s. 139-144
KAZ OSTASZEWICZ Kazimierz
Dom polskiego słowa [w Los Angeles], t. XII/1988, s. 52-56
KBB 
patrz: BZOWSKA Katarzyna
KERN Joanna
Ławka pod kasztanem, t. LXVI/2023, s. 175-180
Mauga. dziewczynka, która połknęła ogień, t. LV/2018, s. 123-30
Moja piąta strona świata, t. LVII/2019 s. 173-177
Moja siostra poetka, t. LVI/2018, s. 145-156
Noc Walpurgii w czasach zarazy, t. LX/2020, s. 109-114
Od jednego Lucypera [Anna Dziewit-Meller Od jednego Lucypera], t. LXI/2021, s. 260-261
Zeszyt w szkocką kratkę, t. LIV/2017, s. 135-145
KERYL Anna
*** incO życie moje?[wiersz], t. XXXII/2006, s. 36
Sonet XXXVIII [wiersz], t. XXX/2005, s. 46
Sonet XXXVIIIt. XXXI/2006, s. 144
Sonet LXIV [wiersz], t. XXX/2005, s. 112
KIELANOWSKI Leopold
Słowo i ciało – Scenopisarstwo polskie na uchodźstwie, t. I/1976, s. 69-96
KLAS Wojciech
Bilbioteka Polska w Londynie [wydarzenia 1.05.2017-31.12.2017], t. LIV/2017, s. 266-267
Bilbioteka Polska w Londynie [wydarzenia 15.05.2018-31.12.2018], t. LVI/2018, s. 239-2240
Kuriozum o Oficynie Poetów i Malarzy [Justyna Wysocka, „Wykaz publikacji Oficyny Poetów i Malarzy], t. LVI/2018, s. 198-200
Marzenna Maria Schejbal z domu Karczewska, t. LXIII/2022, s. 274-276
Okno na świat, t. LX/2020,s.119-123
Polska Szwajcaria, t. L/2015,s. 81-84
Spotkania i imprezy literackie w Bibliotece Polskiej w Londynie, t. LII/2016, s. 225
Widzenie poza zmysłowe. Zofia Książek-Bregułowa i jej prawo do sceny, t. XLIII-XLIV/2012, s. 91-94
KLAUZE KAROL
Polsko-węgierskie powroty do korzeni, t. XLV-XLVI/2013, s. 195-196
KOŁAKOWSKI Leszek
Dokąd idziemy [Dziś i jutro polskiej literatury. Głos zabrali: Władysław Bartoszewski i Leszek Kołakowski], t. VIII/1984, s. 24-29
KONTEWICZ Waldemar
Antykwariat, t. LXII/2021, s. 143-164
Do norwidowskiego Bronisława Z. – pastisz, [wiersz], t. LXI/2021, s. 183-184
Dyptyk pandemoniczny, [wiersz], t. LX/2020, s. 106-108
Kolibry, [wiersz], t. LXIV/2022, s. 151-152
Motele Cycewicz z Ostrołęki, [wiersz], t. LIX/2020, s. 238
Tort t. LX/2020, s. 227-228
Wracać ze Lwowa,  [wiersz], t. LIX/2020, s. 193-194
Zalew wiślany, [wiersz], t. LXI/2021, s. 185-186
Żelazna w 1975 roku, [wiersz], t. LIX/2020, s. 214
KOMITET REDAKCYJNY oraz teksty niepodpisane
50 lat, t. XX/1995, s. 7
50 lat temu, t. IX/1989, s. 7
Ankieta: „Jedna czy dwie polskie literatury” [wypowiedzi 26 pisarzy emigracyjnych], t. I/1976 s. 9-22
Ankieta Pamiętnika Literackiego:, t. XXXVIII/2009, s. 89-95
Ankieta Pamiętnika Literackiego: 1. Czy ma sens lustracja w środowisku pisarzy emigracyjnych? 2.Blaski i cienie lustracji, t. XXXVI, s.89-95
Apel: Towarzystwo im. Marii Konopnickiej, t. XXX/2005, s. 159
Autorzy drukowani w Pamiętniku Literackim, t. XX/1995, s. 87-89
Biblioteki polskie poza krajem, t. XII/1988, s. 7-8
Bartoszewski nagrodzony, t. XI/1987, s. 52
Dalsze odpowiedzi na ankietę, t. VIII/1984, s. 30-36
Działalność Biblioteki Polskiej w Montrealu w roku Akademickim 1987/1988, t. XIII/1988, s. 6-18
Calendarium 50 lat działalności Związku Pisarzy, t. XX/1995, s. 61-84
Drugi tom włoski, t. XVI/1991, s. 7
Działalność członków Związku Pisarzy na innych polach, t. XI/1987, s. 101-102
Dziesięć lat naszego wydawnictwa [Pamiętnika Literackiego], t. XI/1987, s. 63-66
Dziś i jutro polskiej literatury, t. VIII/1984, s. 7
Fundacja Domu Pisarza, t. IV/19981, s. 159-161
Fundacja Domu Pisarza, t. XXIII/1998, s. 97
Głosy o Pamiętniku Literackimt. X/1986, s. 95
Kiermasz książki polskiej SPK w Szwajcarii, t. III/1980, s. 130-131
Komunikat: Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie, t. XXXVIII/2009, s. 158
Książka jako broń, t. XI/1987, s. 103
Lista pisarzy polskich, którzy na skutek wojny znaleźli się poza krajem, t. IX/1989, s. 8
Literatura polska w językach obcych, t. VII/1983, s. 7
Muzeum Polskie i Biblioteka w Ameryce (Chicago), t. XIII/1988, s. 20
Nadal o bibliotekach polskich poza krajem, t. XIII/1988, s. 7
Nagrodzeni pisarze 1951-2011 od A do Z t. XLII/2011, s. 18
Nauka o Polsce i polskiej kulturze, t. IX/198, s.31
Nauka o Polsce i polskiej kulturze, t. X/1986, s. 7
Nieusprawiedliwione błędy [uchwała Związku w sprawie publikacji ukazujących się w kraju na temat polskiej literatury emigracyjnej], t. XVI/1991, s. 100-102
Notatka do Pamiętnika Literackiegot. XL/2010, s. 131-132
Nowy prezes, t. XXVIII/2003, s. 7
Nowy tom włoski, t. XVIII/1993, s. 7
Od Komitetu Redakcyjnego, nr: I/1976, s. 5t. II/1978, s. 7, III/1980, s. 7, IV/19981, s. 7, V/1982, s. 7, t. VI/1983, s. 7, XXIX/2004, s. 7
Pamiętnik i cenzura, t. IX/1989, s. 158-159
Pamiętnik w oczach recenzentów, t. VI/1983, s. 144-151
Pamiętnik w oczach kraju, t. VII/1983, s. 92-93
Polscy autorzy w językach obcych, t. V/1982, s. 9-26
Polscy poeci poza krajem, t. VI/1983, s. 9
Prośba Biblioteki Narodowej, t. XXXI, s. 159
Rok 1945: Powstanie Związku Pisarzy, t. IX/1985, s. 7-8
Scenopisarstwo polskie na uchodźstwie 1945-1975 [Indeks sztuk wystawionych na scenie lub w formie teatru mówionego, utwory dramatyczne drukowane, nagrodzone przez ZASP], t. I/1976, s. 88-95
Tom czeski, t. XXI/1996, s. 7
Tom specjalny, t. XVI/1991, s. 5
Tom włoski, t. XV/1990, s. 7
Tom zbiorowy, t. XXIV/1999, s. 7
Wielka rocznica i Australia, t. XXIII/1998, s. 7
Więź o Pamiętniku Literackimt. XVIII/1993, s. 136
W obronie Zdzisława Najdera, t. VII/1983, s. 29
„Wszelkie dziwy” 2011, Konkurs ZPPnO na utwór sezonu, t. XLI/2011, s. 127-134
Zamek Montresor, t. XIII/1988, s. 15
Związek Pisarzy i Wiadomościt. XVIII/1993, s. 119-122
KOREPTA
 Edyta
Jerzego Ruckiego „Szukanie Ojczyzny” (1939-1949),  r XXXI/2006, s. 111-122
Twórczość Pawła Kubisza w walce o polski sprawiedliwy Śląsk, t. XXXIII/2007, s. 101-111
KOPER Sławomir
Kołomyja wczoraj i dziś, t.LXIII/2022, s. 47-54
W inflanckim tyglu, t. LXII/2021, s. 121-134
Wileńscy Karaimi i Tatarzy, t. LXVI/2023, s. 119-126
KORPYŚ Ireneusz
Splątany włóknami duszy. O tomiku Tadeusza Chabrowskiego Wiersze wybrane, t. XXXIXI/2010, s. 101-105
KOSIŃSKA Agnieszka
Miłosz – wieszcz obrotowy, czyli czego nie robi homo sapiens pod wiatr, t. LV/2018, s. 85-92
Zawiąż – rozwiąż [wiersze]t. LV/2018, s. 144-145
KOSSOWSKA Danuta
Studia polonistyczne na uniwersytetach Stanów Zjednoczonych, t. III/1980, s. 19-20
KOWALCZYK Jerzy
Dawna sztuka polska we Włoszech, t. XVIII/1993, s. 42-59
KOWALEWSKA Regina
Utwór literacki i jego rola wychowawczo-artystyczna w teatrze dla dzieci (Dwadzieścia lat doświadczeń londyńskiego teatru „Syrena”), t. III/1980, s. 33-46
KOWALSKA Jadwiga
Jest takie miejsce t. XLIII-XLIV/2012, s. 115-117
KOWALSKA-DURAZZANO Jolanta
Wystawa „Skarbów Polski starodawnej” w Padwie, t. XVIII/1993, s. 91-94
KRASNODĘBSKI Jan Janus
Biografia wielkiego emigranta [Stanisław Vincenz], t. XXXVII/2009, s. 21-26
Juliusz Słowacki emigrantów. Na 200-lecie urodzin poety, t. XXXVIII/2009, s. 17-25
KRASZEWSKI Charles S.
Abba Ojczym [wiersz], t. LIV/2017, s. 163-164
Angielskie tłumaczenie sonetu Mickiewicza Ekskuza, t. LVI/2018, s. 99-100
Chopin‘s Grand Piano [tł. wiersza C. Norwida], t. LXII/2021, s. 81-84
Budowniczym [wiersz] t. XLVII/2014, s. 44
Doktor Faustus otwiera pocztę [wiersz], t. XLIX/2015, s. 129
Jan Kochanowski: Poland’s Shakespeare… and Marlowe, and Jonson, and Donne, t. LXIV/2022, s. 19-28
Janusz A. Ihnatowicz i T. S. Eliot, t. XLVIII/2014, s. 15-33
Londyn – dzielnica handlowa [wiersz] t. XLVII/2014, s. 24
Mały poemat w trzech częściach o samotności [wiersz], t. LVII/2019, s. 76-78
Morfologia miłości [wiersz] t. XLVIII/2014, s. 13
Na Błoniach, [wiersz], t. LII/2016 s. 154
Podziękowanie t. XLVII/2013 s. 27-28
Wiara złych duchów [wiersz], t. XLVIII/2014, s. 50
Wypadek na I-95 [wiersz], t. XLVIII/2014, s.89-90
KRUSZEWSKA Mirosława
Edward Dusza – ostatni bard polskiej emigracji Niepodległościowej i żołnierskiej, t. XLI/2011, s. 101-112
Aleksander Janta (1908-1974) – odchodzący w niepamięć XLIX/2015, s. 51-61
Poeta w pelerynie z błękitu, t. LX/2020, s. 153-158
KRUSZEWSKI Eugeniusz S.
Antoni Słonimski na wojnie, t. XXIX/2004, s. 83-88
Brzydkie kaczątko zawojowało świat – Hans Christian Andersen (1805-1875), t. XXX/2005, s. 113-124
Conradowskie rozważania, t. XXVII/2002, s. 92-97
Kresowy Wrocław, t. LIX/2020, s. 229-238
Listy Kazimiery Iłłakowiczówny, t. XXV/2000, s. 73-95
Literatura piękna Grenlandii, t. L/2015, s. 117-119
Łabędź bliski sercu Polaków [Bertel Thorvaldsen], t. IXX/1994, s. 42-54
Mistrz – Wspomnienie o Przyjacielu [Mieczysław Paszkiewicz], t. XXIX/2004, s. 9-11
Pan Tadeusz w Danii, t. XVI/1991, s. 108-114
Polacy na terenie Danii, t. XXVII/2002, s. 102-110
Polacy w duńskiej literaturze wspomnieniowej, t. XXVIII/2003, s. 60
Polska w duńskiej literaturze XIX wieku,t. XLV-XLVI/2013, s. 43-50
Polskie zbiory książkowe w Danii, t. XIII/1988, s. 12-14
Profesor Józef Jasnowski i „Wiadomości”, t. XLII/2011, s. 81-90
Prozaik i publicysta Tadeusz Jan Nowacki (1902 Tbilisi–1976 Sztokholm), t. LVII/2019, s. 69-76
Reminiscencje z podróży, t. LV/2018, s. 131-135
Sędzia za kratami, t. XLVIII/2014, s. 65-73
Spotkanie z niezłomnym intelektualistą [Józef Bujnowski], t. XXXII/2006, s. 53-60
Starosta w Skałacie – pisarz w Londynie, t. XLIII-XLIV/2012, s. 77-83
Sylwetki skandynawskich pisarzy katolików, t. XXXVII/2009, s. 79-94
Świat wspomnień, t. XXXIII/2007, s. 21-28
Towarzystwo Miłośników Naki i Sztuki w Kopenhadze (1972-1986), t. LII/2016, s. 123-129
Warszawa, czyli mierzenie temperatury politycznej, t. XXXVI/2008, s. 113-127
Wychodźcy polscy w duńskiej kulturze, t. XIX/1994, s. 10-34
Z ojczyzyny do obczyzny [Z ojczyzny do obczyzny. Doświadczenia uchodźstwa polskiego. red. R. Kleśta-Nawrocki, M. Lutomierski, A. Trapszyc], t. LXI/2021, s. 245-247
Z mojego archiwum, t. LXIV/2022, s. 167-170
KRYSZAK Janusz
Dwa nurty współczesnej literatury polskiej, t. XIII/1988, s. 50-60
Tymona Terleckiego projekt kodeksu duchowego nowej emigracji, t. XXXII/2006, s. 9-25
Wspólne troski [rozmowa z Krystyną i Czesławem Bednarczykami], t. XII/1988, s. 98-104
KRZECZUNOWICZ Andrzej
Co do diabła?, t. XXXI/2006, s. 93-98
Frassati Gawrońscy, włosko-polski romans, t. LI/2016, s. 143-146
Gustaw Herling-Grudziński w Monachium, t. LVIII/2019, s. 73-80
Jaki jest sens naszego przebywania poza krajem?, t. XXVII/2002, s. 97-101
Kronika pamiętnej nocy, t. XXXIXI/2010, s. 61-69
„Kryptonim Paderewski” (Laudacja) t. XLIX/2015
Laudatio zasłużonej nagrody [Wiesław Stanisław Kuniczak], t. XXVI/2001, s. 139-147
Leibniz – biografia intelektualna, t. LIX?2020, s. 252-256
Nad Zbruczem, t. LVII/2019, s. 253-254
Od redakcji, t. : XXXIXI/2010, s. 7XL/2010, s. 7XLI/2011, s. 7XLI/2011, s. 7, XLIII-XLIV/2012, s. 7, XLV-XLVI/2013, s. 7, XLVII/2014 s. 7, XLVIII/2014, s. 7-8, XLIX/2015, s. 7-9, LI/2016, s. 7-8, LII/2016, s. 7-8
Ormianie w Polsce, t. LVII/2019, s. 137-143
Po tylu latach, t. LVI/2018, s. 79-85
Słowo  wstępne, t. LIII/2017, s. 7-9, t. LIV/2017 s. 7-9
Wojciech Karpiński – Nagroda ZPPnO za książkę roku pt. „Twarze” XLVII s. 17-18
Z Polski Ludowej do Wolnej Europy [Marek Walicki Z Polski Ludowej do Wolnej Europy], t. LVIII/2019, s. 228-230
KRZYŻANOWSKI Jerzy R.
70-lecie zbrodni katyńskiej, t. XXXIXI/2010, s. 51-54
Amerykańska recepcja trylogii, t. XXI/1996, s. 117-130
Amerykańskie spotkania z Sienkiewiczem, t. XXIV/1999, s. 59-67
Dwie Katarzyny [recenzje z książek: Włodzimierz Odojewski „Zasypie wszystko, zawieje” i W.S. Kuniczak „The March”], t. VIII/1984 s. 95-109
Dwadzieścia pięć lat Pamiętnika Literackiego, t. XXV/2000, s. 8-12
Elegia aurea, t. XXXIV/2007, s. 81-85
Inne uniwersytety na terenie Stanów z wykładami o Polsce, t. IX/1985, s. 79-80
Krytyka literacka na emigracji, t. XXVII/2002, s. 8-15
Listy Sienkiewicza, t. XLIII-XLIV/2012, s. 33-39
Literatura polska XX wieku, t. XXVI/2001, s. 116-120
Lublin Józefa Łobodowskiego, t. XIII/1988, s. 73-79
Młodzieńczy bunt Conrada, t. XXVIII/2003, s. 25-32
Moje przygody z Sienkiewiczem, t. XLVIII, s. 9-13
Największy z emigrantów (na 200-lecie urodzin Adama Mickiewicza), t. XXIII/1998, s. 9-14
Nasz jubileusz, t. XL, s.9-10
O literaturze emigracyjnej w kraju, t. IXX/1994, s. 85-92
O literaturze emigracyjnej w kraju II, t. XXIII/1998, s. 88-92
Ostatnie wakacje, t. XXXVII/2009, s. 121-123
Pamiętnik Literacki – próba bilansu, t. XX/1995, s. 47-52
Pisarze emigracyjni w nowym słowniku pisarzy, t. XXX/2005, s. 41-45
Pisarze emigracyjni w nowym słowniku pisarzy, t. XXXII/2006, s. 47-51
Polonistyka na Ohio State University, t. IX/1985, s. 69-75
Przygody młodego żeglarza, t. XXXVI/2008, s. 103-111
Refleksje nad Słownikiem współczesnych pisarzy polskich, t. V/1982, s. 84-100
Słowacki w Londynie, t. XXXVIII/2009, s. 9-14
Słownik pisarzy emigracyjnych [Mały słownik pisarzy polskich na obczyźnie 1939-1980], t. XVIII/1993, s. 110-117
Spotkanie w Aspinwall, t. XLI/2011, s. 9-16
Trylogia W.S. Kuniczaka,t. XXII/1997, s. 63-71
Trzy trudne powroty, t. IX/1989, s. 48-58
Wstęp [do tomu amerykańskiego], t. XXII/1997, s. 8-9
Z perspektywy Warszawy lat pięćdziesiątych, t. XI/1987, s. 21-27
KUCZYŃSCY Ernest i Krzysztof A.
Wokół niemieckiego dziedzictwa kulturowego w Polsce, t. XXXVI/2008, s. 71-82
KUCZYŃSKI
 Krzysztof A.
Bonifacego Miązka literackie i naukowe kontakty z Londynem, t. LXIII/2022, s. 93-100
Jubileusz Księdza Bonifacego Miązka, t. XXXI/2006, s. 35-41
Nasi laureaci: Ks. Bonifacego Miązka szkic do portretu, t. XXI/1996, s. 35-41
Nowe aspekty w spojerzeniu na życie i twórczość ks. infułata prof. Bonifacego Miązka, t. LXII/2021, s. 91-96
Popularyzatorzy literatury polskiej w Austrii po 1945 r., t. XX/1995, s. 109-156
KUDELSKI Zdzisław
Kalendarium życia i twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, t. LVIII/2019, s. 135-140
KULA Marcin
Wańkowicz po latach – towarzysz podróży historyków, [Aleksnadra Ziółkowska-Boehm, Wokół Wańkowicza], t. LVIII/2019, s. 241-248
KULCZYCKI Jerzy
O książce historycznej, t. XLII/2011, s. 39-40
KULEJ Krystyna
Hortensja i wiatr [wiersz], t. XXXIII/2007, s. 120
Modlitwa 
[wiersz], t. LIII/2022, s. 10
Powtórka z miłości [wiersz], t. XXXIV/2007, s. 127
KULKOWA Anna
Tu kręcą film o wojnie, t. LXIV/2022, s. 43-46
KUNICZAK Wiesław
Odpowiedź laureata nagrody Związku Pisarzy, na wieczorze w Sali Malinowej, t. XXV/2000, s. 133-136
KURAS Wanda
Podziękowanie, t. XLV-XLVI/2013, s. 41
KURZYŃSKI Jakub
<jej usta>, <terra incognita> [wiersz], LXVI/2023, s. 79-80
Gdy burzysz mój pokój [wiersz], t. LXIII/2022, s. 31-32
Kawałki [wiersz],  t. LX/2020, s.118
Na wieczność [*][wiersz], t. LXVI/2023, s. 126
Odrobina pustki, [wiersz], t. LXI/2021, s. 128
KUSIBA Marek
Cyrenejczyk z Radomska i Mississaugi [wspomnienie o Edwardzie Zymanie], t. LXIII/2022, s. 253-261
„Glogostan” nad Georgian Bay (wątki ukraińskie, wątki londyńskie, powroty Frajlich, powrót Zymana, wędrujące biblioteki), t. LXIV/2022, s. 267-270
KWAŚNIEWSKA Ewa
Być tam czy nie być?, t. LXIV, s. 27-34
Lunch z Królową, t. LXIII/2022, s. 179-187
LANE Jolanta
Angielsko-polskie wyrzuty sumienia, t. XXXVII/2009, s. 129-131
Brother, t. LXIII/2022, s. 197-204
Czterech jeźdźców Apokalipsy, t. XL/2010, s. 111-114
Kto dziś boi się Wirginii Woolf?, t. XXXII/2006, s. 151-152
Mój znajomy szpicel, t. L/2015, s. 79-80
Początki filmu polskiego, t. LIV/2017, s. 225-228
Został mi tylko jeden rok, t. XLV-XLVI/2013, s. 109-120
LATER-CHODYŁOWA Elżbieta
„Kontakt” – pismo Zjednoczenia Polskiego w Helsingforsie/Helsinkach, t. XXXII/2006, s. 141-148
Moje zdziwienia w badaniach polonijnych, t. XXXVII/2009, s. 97-101
Polscy pisarzy w Norwegii, t. XXIX/2004, s. 59-70
Powołany do służby nauce i narodowi Instytut Polsko-Skandynawski, t. IXX/1994, s. 35-41
Przyczynek do biografii o. Jana Szymaszka CSSR, t. XLV-XLVI/2013, s. 127-130
LEDÓCHOWICZ Ewa
*** inc. Stare koronki [wiersz] t. XXX/2005, s. 86
LEWANDOWSKA Elżbieta
Sen o Gdańsk [wiersz], t. XXXV/2008, s. 32
LEWANDOWSKA-TARASIUK Ewa
Bolesława Taborskiego słowa, obrazy i dźwięki, t. XXXIV/2007, s. 41-46
Krystyna Bednarczyk – obrończyni słowa i poetka, t. XXXVI/2008, s. 25-26
Ocalmy ich od zapomnienia… by wprowadzać młodych w dialog pokoleń, t. LVII/2019, s. 79-85
Poezja źródeł [Mieczysław Paszkiewicz], t. XXVIII/2003, s. 108-110
Spróbuj odnaleźć siebie [Grażyna Wasiak-Maxwell Sanatorium bez miłości], t. LXIV/2022, s. 233-236
Władza boi się poezji, t. XLVII/2014,  s. 107-111
„Zostanie po mnie szelest kart” …..o poezji Zdzisława Broncla, t. LV/2018, s.57-61
LEWAŃSKI Ryszard Kazimierz
Archeologia polska a Włochy, t. XVIII/1993, s. 85-90
Językoznawstwo i leksykografia, t. XVI/1991, s. 38-45
Literatura podróżnicza, t. XVI/1991, s. 23-28
Literatura polska czasów odrodzenia, baroku i oświecenia – włoska recepcja okresu powojennego, t. IXX/1994, s. 55-65
Numery włoskie – posłowie, t. XVIII/1993, s. 98-100
Pamiętnik Literacki a Włochy, t. XX/1995, s. 53-57
Polonistyka włoska – dzieje, stan obecny, problemy, t. XVIII/1993, s. 60-84
Polskie instytucje naukowe we Włoszech, t. XV/1990, s. 10-39
Przyjęcie literatury polskiej okresu pozytywizm we Włoszech, t. IXX/1994, s.65-70
Włochy – poprawki [do tomu III Est Europa Uniwersytecie w Udine], t. X/1986, s. 35
Wstęp [do tomu włoskiego], t. XV/1990, s. 8-9
Zainteresowanie reformacją polską w piśmiennictwie włoskimokresu powojennego (1945-1994), t. IXX/1994, s. 71-82
LICHAŃSKI
 Jakub Z.
Stanisław Lem i sztuczna inteligencja, t. LXVI/2023, s. 49-69
Stefan Majchrowski: pisarz zapomniany, t. XXXVII/2009, s. 49-54
Teologia, filozofia, poezja. Tryptyk Rzymski Jana Pawła II, t. XXXII/2006, s. 101-110
LIGĘZA Adrian
Dialogi Vinzenza. Sprawozdanie z pierwszej fazy projektu, LXIII/2022, s. 69-73
LIGĘZA Wojciech
Laudacja Krzysztofa Muszkowskiego, t. XXXIXI/2010, s. 9-13
Poezja sprzeciwu i doświadczenia (z okazji nagrody ZPPnO dla Bolesława Taborskiego), t. XXXIV/2007, s. 27-40
W imieniu obdarowanych [Laudatio dla Niny Karsov], t. XXXVII/2009, s. 17-20
Wisławy Szymborskiej fascynacje filmowe, t. LXV/2023, s. 11-23
LIZAKOWSKI Adam
Antologia prozy i poezji [Anna Maria Mickiewicz, Danuta Błaszak, In Honour of the Artist], t. LVII/2019, s. 266-268
LUBICZ-ŁUBA Anna
Biblioteka i Instytut Naukowy w Kanadzie, t. XII/1988, s. 39-51
Utrwalać ślady naszej obecności, t. LX/2020, s. 173-179
LUTOMIERSKI Marcin
Dar opowiadania, [A. Ziółkowska-Boehm Druga bitwa o Monte Cassino i inne opowiadania], t. XLVIII/2014, s. 133-135
Dziecko emigrantów [A. M. Anders „Córka generała i piosenkarki”], t. LII/2016, s. 217-218
Indiański świat Aleksandry Ziółkowskiej-Boehm. Szkic O Otwartej ranie Ameryki, t. LI/2016 s. 153-160
Kozarynowa i Mickiewicz, t. XL/2010, s. 55-65
Literatura dla młodego odbiorcy na obczyźnie jako zadanie badawcze,  t. XLVI/2023, s. 99-102
Poezja, która zapada w pamięć. Rozmowa z Hanną Reszczyńską o poezji Marty Reszczyńskiej-Szczypińskiej, t. LXII/2021, s. 199-201
Poezja ocalona, t. LIX/2020, s. 249-251
Poezją uchwycone, t. LIV/2017, s. 245-247
Prognoza długowieczności. krajowe badania nad polską literaturą emigracyjną t. L/2015 s. 53-56
Przywrócona pamięć o Grydzewskim [Mieczysław Grydzewski Silva rerum], t. XLIX/2015, s. 164-166
Terlecki, Miłosz i Herling-Grudziński o literaturze [Refleksje nad literaturą emigracyjną w polskim piśmiennictwie emigracyjnym], t. LVI/2018, s. 195-197
Twórczość Marty Reszczyńskiej-Stypińskiej dla dzieci. Zarys problematyki, t. LVII/2019, s. 87-92
W „Polskim Londynie”. Krzysztof Muszkowski Kroniki londyńskiet. XXXIXI/2010, s. 15-17
Wielogłos o Ławrynowiczu, t. LIV/2017, s. 234-236
Wiesław Antoni Lasocki jako pisarz emigracyjny dla młodzieży, LVI/2018, s. 141-144
Z archiwum Pietrkiewicza[K. Pacholec „Jerzy Pietrkiewicz – inwentarz archiwum], t. LIII/2017, s. 174-176
ŁABNO Kamila

Cztery listy Gustawa Herlinga-Grudzińskiego do Jerzego Stempowskiego, t. LVIII/2019, s. 121-133
ŁAWRYNOWICZ Zygmunt
Saint Mary-Le-Bow [wiersz], t. VI/1983, s. 114-115
ŁOBODOWSKI Józef
Na śmierć generała Andersa [wiersz], t. XXXIV/2007, s. 25-26
ŁYCHOWSKI Tomasz
Arka Noego, [wiersz], t. LXI/2021, s. 136
Brama [wiersz], t. LIX/2020, s. 82
Como/Like [wiersze], t. XXXV/2008, s. 112
Jak [wiersz], t. XXXV/2008, s. 109
Jestem synem [wiersz], t. LXIII/2022, s. 191-192
Migawki z dość już długiego życia, t. XXXV/2008, s. 107-109
O mały włos, t. XXXVIII/2009, s. 81-84
Ostatnie spotkanie [wiersz], t. XXX/2005, s. 57
Paulo Lemiński, Rimbaud z Kurytyby, t. XXIX/2004, s. 28-36
Poeta wierzy [wiersz], t. LII/2016, s. 130
Poszukiwanie [wiersz], t. XXX/2005, s. 57-58
Refleksje dziękczynne, t. LIV/2017, s. 35-36
Regnum Animalia [wiersz], t. LXII/2021, s. 266
Spotkania, t. XXX/2005, s. 145-147
Teraz [wiersz], t. LX/2020, s. 96
Warto było, [wiersz], t. LXV/2023, s. 182
Wyszeptana nadzieja [wiersz], t. XXX/2005, s. 56
MACIUSZKO Jerzy J.
Pół wieku Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce (1942-1992), t. XXII/1997, s. 10-2
Tragedia W.S. Kuniczaka, t. XXVII/2002, s. 40-46
MACUK Mirosław
Ekkebergparken, t. XLVII/2014, s.127-132
MADEJSKI Jerzy
Papiery, biala skrzynia i wiersze [Lucyna Marzec, Papiery po Iłłakowiczównie. Archiwum jako przedmiot], t. LXVI/2023, s. 205-210
badań,
MADYDA Aleksander
Co nowego u Haupta?, t. XXXIII/2007, s. 127-135
Nożyczki i czerwony atrament. O praktykach redaktorskich Mieczysława Grydzewskiego, t. XXXII/2006, s. 27-35
MAGRYŚ Roman
Magiczne oświecenie [Jan Zieliński, Magiczne oświecenie], t. LXV/2023, s. 229-233
MAJ Bronisław
„A gdybym miłości nie miał…”, t. LIV/2017, s. 125-128
MAKOWSKI TOMASZ
[List dyrektora Biblioteki Narodowej z okazji jubileuszu ZPPnO], t. LI/2016, s. 224
MALCZEWSKI Zdzisław ks.
Słów kilka od laureata, t. LIV/2017, s. 13-14
Śladami sługi bożego Ojca Ignacego Posadzego TChr po szlakach kolonizacji polskiej w brazylijskim stanie Ducha Świętego, t. XXVIII/2003, s. 49-55
Zamyślenia brazylijskie, t. XXXII/2006, s. 149-150
MAŁKIEWICZ Andrzej
Bajki [wiersze], t. XXXVIII/2009, s. 37-38, 142-144
Pod Pałacem Biskupim [wiersz], t. XXX/2005, s. 8
MAMOŃ Bronisław
Zeszyt szwedzki Pamiętnika Literackiegot. XVIII/1993, s. 124-125
MAREK Zdzisław
Biblioteki polskie w Australii, t. XII/1988, s. 9-26
Terra Australis, t. XXIII/1998, s. 62-69
MARESCH Eugenia
Dokumenty świadczące o zdradzie Zachodu, t. XL/2010, s. 41-47
Na tułaczce z Conradem Korzeniowskim, t. LIV/2017, s. 73-76
MARSONET Michele
Polska kultura filozoficzna w powojennych Włoszech, t. XVI/1991, s. 29-37
MARTINEK LIBOR
Adolf Fierla – poeta emigracyjny z Zaolzia, t. LI/2016, s. 103-112
Paweł Hulka-Laskowski – Budowniczy pomostów między narodami, t. LII/2016, s. 155-160
Refleksje o literaturze pogranicza czesko-polskiego, t. LVIII/2019, 271-274
MASŁOWSKI Michał

Odkrywanie planety (W osiemdziesiąt dni dookoła świata Julesa Verne’a), t. LXVI/2023, s. 27-31)
MAURER Jadwiga
Moje lata z Kulturąt. XI/1987, s. 28-31
Moje polskie miasta, t. XXVI/2001, s. 121-127
Z pamiętnika amerykańskiego polonisty, t. XXII/1997, s.34-39
MAXWELL Grażyna
Gabryś i Lucek, t. LIX/2020, s. 125-127
Tak samo tylko inaczej, t. LXI/2021, s. 141-148
Związek Pisarzy w delegacji. W poszukiwaniu świętego Graala, czyli 10. edycja Warszawskich Targów Książki 23–26 maja 2019, t. LVII/2019, s. 283-286
Z Krapkowic w świat, t. LIX/2020, s. 288-292
MAZUREK Jerzy
Nasz człowiek w Brazylii, t. LIV/2017, s. 229-234
MAZUR-NOWAK Bożena Helena
Fryderyk dziś gra piano [wiersz], t. LVI/2018, s. 156
Jasper, t. LVI/2018, s. 165-174
MENIOK Wiera
Akustyka wojny w wielkanocnych echach drohobyckich, t. LXIII/2022, s. 11-18
MIĄZEK Bonifacy ks.
150 lat slawistyki na Uniwersytecie Wiedeńskim, t. XXIV/1999, s. 68-94
Cristinae Bednarczyk Vita pro Litteris Polonorum, t. XXXVI/2008, s. 17-22
Czeski badacz Libor Martinek o literaturze polskiej na Zaolziu, t. XXXI/2006, s. 69-78
Czesława Miłosza portret z pytaniami, t. XLIII-XLIV/2012, s. 159-172
Funkcja przyrody i ziemi w opisie lirycznym Krzysztof A. Kuczyński o powinowactwach literackich austriacko-polskich, t. XXVII/2002, s.87-91
Nowe wiersze Michała Bukowskiego, t. LI/2016, s. 160-167
Książka ważna i potrzebnat. XLVII/2014, s. 162-170
Kronika ostatnich lat życia Paderewskiego, t. XLV-XLVI/2013, s. 189-195
Mickiewicz w kole Towiańskiego – zarys problematyki , t. XXIII/1998, s. 15-39
Monografia o twórczości Wiesława Myśliwskiego, t. XL/2010, s. 49-54
Na pierwszą rocznicę śmierci ks. Jana Twardowskiego, t. XXXIII/2007, s. 9-19
„Niby nic” – a przecież zmusza do myślenia, t. L/2015, s. 159-164
Nowa książka Zygmunta Brzezińskiego, t. XLV-XLVI/2013, s. 174-178
O slawistyce wiedeńskiej – szkic informacyjny, t. IX/1985, s. 35-39
Pan Magister Witalis, t. XLIII-XLIV/2012, s. 180-185
Pierwsza monografia o Karlu Dedeciusie, t. XXV/2000, s. 96-100
Piotr Obrączka o życiu i twórczości Zygmunta Kisielewskiego, t. LIII/2017 s. 168-174
Polacy w Austrii, t. XX/1995, s. 93-95
Polska książka w Wiedniu, t. XIII/1988, s. 8-11
Przywoływanie ludzi i rodzinnych stron [Eugeniusz Parada Niekłań. Jest takie miejsce w sercu i wierszach], t. XLVIII/2014, s. 117-123
O współczesnych poetach polskich tworzących w Wiedniu, t. XXXV/2008, s. 33-54
Requiem dla poety Tadeusza Chabrowskiego, t. LIII/2017, s. 147-154
Uwagi na marginesie książek Krzysztofa A. Kuczyńskiego, t. XXXVI/2008, s. 83-101
W poszukiwaniu zielonych wysp, t. XLV-XLVI/2013, s. 185-189
Ziarenka czasu” wyrosły obiecująco [Aleksz Wróbel Ziarenka czasut. XLVII/2014, s. 133-138
Wiersze Wierzyńskiego po roku 1945, t. VI/1983, s. 28-50
Zygmunta Brzezinskiego Książka do czytania t. 50/2015, s. 147-151
MICHALSKI Waldemar
Odkryć Wołyń na nowo (Czechowicz, Iwaniuk, Łobodowski, Czaykowski), t. XXXIII/2007, s. 35-44
Literacki Wołyń – wczoraj i dziś, t. XLIII-XLIV/2012, s. 41-50
MICKIEWICZ
 Anna Maria
Anioł w Londynie [wiersz],t. XL/2010, s. 35
Babki wypłakały szczęście [wiersz], t. LVII/2019, s. 136
Czyżby Kamelia? [wiersz], t. XXXV/2008, s. 64
Dwugłos o pokoleniu, czyli opowieść o „nawarstwionej przeszłości”, t. XLIX/2015, s. 135-140
Emigracja, t. XXVIII/2003, s. 91-95
Jeszcze do was wrócę…  [wiersz],t. LIII/2017, s. 54
Konradowska refleksja… [wiersz], t. LXVI/2023, s. 140
Krakowskie meandry [Stanisław Ledóchowski Liście od Krakowa], t. LVI/2018, s. 206-207
Krzysztof Muszkowski. Londyńska legenda – pisarz, lotnik, prawnik, t. XLIII-XLIV/2012, s. 99-103
Lubelskie kontrapunkty [wiersz], t. XXXV/2008, s. 64
O dychotomii róż, [wiersz], t. LI/2016, s. 131-132
Podniebnie, Maj [wiersze], t. LVI/2018, s. 234
Pompeja dzisiaj [wiersz], t. XLIII-XLIV/2012, s. 132
Polskie teatry alternatywne w Wielkiej Brytanii, t. XXX/2005, s. 87-92
Polskie wizyty literackie w Londynie, t. XXIX/2004, s. 71-80
Porzucona walizka na dworcu w Kijowie [wiersz], t. LXIII/2022, s. 262
Słoneczny dzień w Davis [wiersz], t. XXXIII/2007, s. 66
Szary płaszcz [wiersz], t. XXXIV/2007, s. 139-142
Szary płaszcz przyjaciela [wiersz], t. XLIII-XLIV/2012, s. 14
Ukryci [wiersz], t. XXXI/2006, s. 99
Trzynastego grudnia [wiersz], t. XXXVII/2009, s. 77
W cieniu Forty Hall [wiersz], t. LXV/2023, s. 269
Wiosenne oczekiwanie [wiersz], t. XXXIXI/2010, s. 31
Zamglony Manchester [wiersz], t. XXXIXI/2010, s. 109
MIERZEJEWSKI Wojciech
Erwin A. de Mehlem. Świadek dwóch epok, t. XXXIV/2007, s. 133-138
Rozmowa z Mieczysławem Paszkiewiczem cz. 1
Nobless oblige (Polska i Austria, 1925-1945), t. XXXIII/2007, s. 87-99
Rozmowa z Mieczysławem Paszkiewiczem cz. 2 Polski Europejczyk – Włochy, Wyspy i Kontynent 1945-2004, t. XXXV/2008, s. 111-122
W kolejną rocznicę szkoły Conrada, t. XXXVII/2009, s. 142
Zjazd Haydończyków, t. XXXIII/2007, s. 100
MIĘDZYRZECKI Artur
Na 50-lecie Związku Pisarzy na Obczyźnie, t. XXI/1996, s. 97-101
MIŁOSZ Czesław
Dolina Issy (fragment), t. IV/19981, s. 112-118
Oryginały wierszy i angielskie przekłady, t. IV/19981, s. 94-98
[Polonistyka] Uniwersytet w Berkley (Kalifornia) inf. dostarczył Cz. Miłosz), t. IX/1985, s. 63
Przemówienie po otrzymaniu nagrody, t. IV/19981, s. 13-14
Referat wygłoszony w Szwedzkiej Akademii dnia 8 grudnia 1980 r., t. IV/19981, s. 15-25
Wybór wierszy, t. IV/19981, s. 84-93
MIER-JĘDRZEJOWICZ Włodzimierz
Kopernik – Rewolucjonista, t. LXV/2023, s. 177-181
MIREWICZ Jerzy ks.
Czytając „Polnische Literatur” ,[niepodpisana recenzja o książce ks. Mirewicza] t. VIII/1984, s. 87-8
Nasi laureaci: Bogumił Andrzejewski, t. XI/1987, s. 56-58
MIODEK Jan

Florian Śmieja w mojej pamięci, LX/2020, s. 187-190
Wilno oczami biografisty [Stanisław Sławomir Nicieja Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych. Wilno. t. XV], t. LXI/2021, s. 240-244
O języku, t. LXIV/2022, 125-126
MIŠKINYTĖ Jolanta
Dwadzieścia lat z Miłoszem. Rozmowa z Agnieszką Kosińską, t. LVII/2019, s. 129-135
MIROSŁAWSKi Zbigniew
Amerykańska antologia poetycka, t. LX/2020, s. 261-263
MOSKALOWA Alicja H.
Czesław Miłosz (1911-2004), t. XXIX/2004, s. 12-14
Nasi laureaci Józef Bujnowski, t. XIII/1988, s. 89-96
Poetycko o londyńskich zakamarkach [Anna Maria Mickiewicz, London Stories], t. LXV/2023, s. 253-254
Rozmowa z Jerzym Pietrkiewiczem, t. V/1982, s. 33-63
MOSKWA JACEK,
Laudacja wygłoszona podczas benefisu prezesa Andrzeja Krzeczunowicza z okazji jego 85. urodzin i 70. rocznicy powstania związku pisarzy polskich na obczyźnie, któremu przewodniczy, t. LI/2016, s. 17-20
MOSTWIN Danuta
Dwie drogi, t. XXVIII/2003, s. 78-90
Literacki przekaz obrazów świata amerykańskiego, t. XXII/1997, s. 26-33
mr
Instytut Kultury Polskiej [wydarzenia 1.05.2017-31.12.2017], t. LIV/2017, s. 264-266
MOSZCZYŃSKI Wiktor
80 dni śladami Phileasa Fogga, t. LXVI/2023, s. 33-34
Chasing Phileas Fogg: 80 Days on Borealis,t. LXVI/2023, s. 35-44
Kapitan Tom, t. LIX/2020, s. 111-115
Scotland and Yea, t. IX/2020, 270-271
MROCZKOWSKA-GESSEK Marta
O poezji Bronisława Przyłuskiego, t. LII/2016, s. 75-102
MROWIEC Krzysztof
Écru [wiersz], t. XLII/2011, s. 90
Myśl [wiersz], t. XLII/2011, s. 68
Odwiedziny Anioła, [wiersz], t. XLII/2011, s. 38
Wspomnienie o [wiersz], t. XLII/2011, s. 46
MUSA Henryk, 
Wigilia [wiersz], t. LIV/2017, s. 146
MUSZKOWSKI Krzysztof
Biblioteka Instytutu Polskiego i Muzeum im. Gen. Sikorskiego w Londynie, t. XII/1988, s. 82-86
Przekłady dzieł polskich pisarzy stale przebywających poza krajem, t. XII/1988, s. 133-134
MUSZYŃSKA Zuzanna
Pół sekundy, t. XLIX/2015, s. 155-157
MYSŁOWSKI Piotr
List do Bolesława Bieniasza (zamiast recenzji), t. LIV/2017, s. 252-255
NICIEJA Stanisław
Grupa Poetycka „Wołyń”, t. LXVI/2023, s. 103-118
Wołyń Smarzowskiego – Wołyń Paźniewskiego, t. LIII/2017, s. 65-70
NIEDOKOS Tomasz
Tajemnicze pytania, mgły i londyńskie kałuże, [Anna Maria Mickiewicz London Manuscript], t. XLVIII/2014, s. 131-132
NOBEL Alfred Bernhard
Testament, t. IV/19981, s. 26
NORWID Cyprian Kamil
Chopin‘s Grand Piano, [wiersz],  tł. Ch. Kraszewski, t. LXII/2021, s. 81-84
Język ojczysty, [wiersz], t. LXI/2021, s. 76
Klary Nagnioszewskiej samobójstwo,t. LXI/2021,
Pielgrzym,[wiersz], t. LXI/2021, s.
Ruszaj z bogiem,[wiersz], t. LXI/2021, s.
NOWAKOWSKA Ewa
Poeta Doctus, o Adamie Czerwniawskim, t. XLV-XLVI/2013, s. 95-108
NOWAKOWSKI Krzysztof (Chris)
Echa dawnych lat. Wspomnienia o Ojcu, t. LX/2020 s.31-34
Wspomnienie o mamie, t. LXIV/2022, s. 274-276
NOWAKOWSKI Jerzy
Wspomnienia (może nazbyt) osobiste, t. LX/2020 s. 21-29
NOWAKOWSKI Tadeusz
W drodze do Nagasaki, t. LX/2020 s. 35-45
Z Papieżem na Alasce, t. LX/2020 s. 48-55
NOWAKOWSKI Tadeusz Stanisław
Biblioteka Polska w Sztokholmie, t. XII/1988, s. 59-65
NOWROTEK Maria
Panny Szkotki w tarnowskim klasztorze „Przewielebnych Panien Zakonnych Pokutuiących Trzeciego Zakonu św. Franciszka”, t. LXII/2021, s. 109-120
OBERTYŃSKA Beata
*** inc. Jakże mi dzisiaj..[wiersz o genAndersie], t. XXXIV/2007, s. 9-10
OBRĄCZKA Piotr
Fantomy, zagadki i błędy. Nad bibliografią publikacji Bonifacego Miązka, t. LXIV/2022, s. 81-85
Nieznany Kisielewski [Zygmunt Kisielewski], t. XXXVI/2008, s. 129-143
Wiedeński slawista – ksiądz profesor Bonifacy Miązek, t. IXLIX, s. 63-74
O’BRIEN Carol
Jerzy Pietrkiewicz and Easter Vigil, t. XLII/2016, s. 107-115
ODOJEWSKI Włodzimierz
Coś w rodzaju oświadczenia, t. XXXVIII/2009, s. 65-75
On był Polakiem, ona Ukrainką, t. XXXIXI/2010, s. 55-60
OLĘDZKI Łukasz
Po czasie – wczasy w Babylonie, t. XXX/2005, s. 127-140
OLBROMSKI Mariusz
Wiersze ukraińskie z cyklu: Most Nadziei, Czarnobyl [wiersz], t. LXIII/2022, s. 32, Most nadziei [wiersz], t. LXIII/2022, s. 46
OLKUSZ Ksenia
Nawiedzenie, przejęcie, egzorcyzm, t. XXXIII/2007, s. 141-149
ORSKI Mieczysław
Nowe wydanie Kraszewskiego, t. LIV/2017, s. 236-238
Poeta w czasie marnym, t. LX/2020, s. 229-232
OSTROWSKI Jan
Na czterdziestolecie pracy pisarskiej [ks. Jerzy Mirewicz], t. VI/1983, s. 131-139
O filozofii Papieża, t. X/1986, s. 59-69
OWSIANKA Maria
Kraj wymarzony dla wojny t. XLVII s. 45-52
Krzemieniewice, t. LIII/2017, s. 143-146
Mój Kraków – rok 1981, t. XXXVII/2009, s. 137-141
Pomnik i krata, t. XXXVIII/2009, s. 101-110
Pszczela legenda „Pierwszy lot”, t. XL/2010, s. 102-110
Święto Trzech Króli u Zofii Kossak, t. XLIII-XLIV/2012, s. 85-88
PACAK Dariusz
Erozja [wiersz], t. XXXV/2008, s. 82
Fanatyzm w drodze artysty, czyli Icarus materia subtilis, t. XXXVII/2009, s. 133-135
Kraina Sztuki, t. XXXIII/2007, s. 67-69
Małe miejsce [wiersz], nr. XLV-XLVI/2013, s. 42
Na obcej ścieżce [wiersz], t. XXXII/2006, s. 52
Niemniej [wiersz], t. XXXV/2008, s. 82
Niepojęta ojczyzna, t. XXXIXI/2010, s. 111-121
Świątynia Boriam [wiersz], t. XXX/2005, s. 47
Święte czuwanie, t. XXX/2005, s. 144/7
Święte czuwanie, t. XXXIII/2007, s. 126
To [wiersz], t. XXXV/2008, s. 82
Warsztaty przekładów literackich w sekcji polskiej Instytutu Translatoryki Uniwersytetu Wiedeńskiego, t. XXXV/2008, s. 145-148
Wewnętrzny ogień [wiersz], t. XXXIXI/2010, s. 110
Wołanie poety, t. XLI/2011 s. 65-68
PACHUCKA-JAROSZYŃSKA Ewa
O jeden krok”, Moje na zawsze, „Wąwozem stromym”, „Pijany Amor”, „Istotna różnica”, „Ptak siadł”, „Lelija” [wiersze], s. 139-142
PACŁAWSKI Jan
Kazimierz Wyka wobec twórczości Henryka Sienkiewicza, t. XXXIII/2007, s. 45-52
Z problematyki prozy Ignacego Maciejowskiego, t. XXXVII/2009, s. 55-76
PALIWODA Agata
Między trwogą a nadzieją. O poezji Danuty Ireny Bieńkowskiej, t. LIX/2020, s. 45-51
PALUCH Janusz
[List dyrektora Śródmiejskiego Ośrodka Kultury w Krakowie z okazji jubileuszu ZPPnO], LI/2016 s. 221
PALUCHOWSKI Andrzej
Radość czytelnika [Oficyna Poetów i Malarzy] , t. XXXVII/2009, s. 37-42
PANKOWSKI Marian
Beatus Ille, Qui Procul Negotiis?, t. XXXIII/2007, s. 29-34
Polonistyka w Belgii, t. X/1986, s. 8-12
Słowo o naszej Oficynie.. [Poetów i Malarzy], t. XXXVI/2008, s. 23-24
Wczoraj i dziś naszej europejskości, t. XXXI/2006, s. 43-46
PARACHIMOWICZ Michał
Dziedzictwo kopernikańskie i sztuczna inteligencja: łączenie przeszłości i teraźniejszości w pogoni za wiedzą (współautorstwo), t. LXV/202, s. 183-192
PARYS-WHITE Dana
Emigrantka z wyboru (tom II).Rozdział I, t. XXXV/2008, s. 131-137
Nic mi życie nie powiedz [wiersz], t. XXXIII/2007, s. 20
Pachnący tobą liść [wiersz], t. XXXVIII/2009, s. 100
Poczekam [wiersz], t. XXXVIII/2009, s. 129
Szlifowani na brylanty [wiersz], t. XXXI/2006, s. 80
Zachcianka życia [wiersz], t. XXXVIII/2009, s. 118
PASZKIEWICZ Mieczysław
Kubuś Czesława Bednarczyka, t. XXXII/2006, s. 91-92
Odpowiedź [wiersz], t. VI/1983, s. 115-116
O Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie, t. XXVII/2002, s. 46-55
Spotkanie, t. XXXI/2006, s. 42
PASTERSKI Janusz
Michał Chmielowiec – poeta i pisarz, t. LIX/2020, s. 35-43
Ojczyzny artystyczne Elżbiety Wittlin Lipton [Justyna Budzik W teatrze świata. Ojczyzny artystyczne Elżbiety Wittlin Lipton], t. LXV/2023, s. 233-238
PATKOWSKI MACIEJ
Gruby mecenas czy chudy literat (z generałem w tle), t. L/2015, s. 133-145
Matka Boska Pszczelna t. LX/2020, s. 219-225
PAWLAK PRZEMYSŁAW
Antoś Bogusławski we wspomnieniach Henryka Jasińskiego, t. LVI/2018, 133-140
Żmudzkie korzenie Witkacego, t. LIV/2017, s. 36-64
PAWŁOWSKA-KILANOWSKI Bożena
Kolory mojego życia, [wiersz],t. LIX/2020, s. 116
Na wyspie jak wulkan gorącej, t. XLII/2011, s. 117-120
Nie marzę, [wiersz], XLV-XLVI/2013 s. 26
Wędrujący poeta, t. LI/2016, s. 99 
Zaloguj w dekalogu, 
t. LI/2016, s. 100
że tę…, [wiersz] t. XLV-XLVI/2013 s. 40
PĄGOWSKI Stefan

W.S. Kuniczak „pisarz na miarę Sienkiewicza”,  t. XXXVIII/2009, s. 119-122
PEASE Neal
Reflections on a Career as Historian of Poland, t. LXV/2023, s. 62-66
PEŁCZYŃSKI ZBIGNIEW
„Juliusz” – garść wspomnień o Bolesławie Taborskim, t. XLI/2011, s. 135-138
PERZYCKA-BOROWSKA Elżbieta
Dziedzictwo kopernikańskie i sztuczna inteligencja: łączenie przeszłości i teraźniejszości w pogoni za wiedzą (współautorstwo), t. LXV/2023, s. 183-193
PIETRKIEWICZ Jerzy
Coraz szersze widnokręgi, t. IX/1989, s. 59-63
Przekładaniec uwag, t. VII/1983, s. 58-60
Przekładaniec uwag, t. XL/2010, s. 33-35
PLATANIA Gaetano
Powojenne włoskie studia historyczne poświęcone Polsce (1945-1988), t. XV/1990, s. 40-68
PŁAZAK Wojciech
70 lat pracy Fundacji i KOW Veritas, t. LIV/2017, s. 97-102
„Tu mówi Radio Atlantyda” [Praca Bolesława Taborskiego w Polskiej Sekcji BBC], t. XXXIV/2007, s. 47-53
P.K
.
Pamiętniku Literackim w kraju [Przedruk z: Więź 4/1989], t. IX/1989, s. 155-156
PODGÓRSKI Wojciech
 J.
Adam Kowalski przypomniany, t. XXIX/2004, s. 37-55
„Czerwone maki” jako pieśń hymniczna, t. XXXI/2006, s. 59-67
Jakub Leonard Chodźko, t. L/2015, s. 103-115
Od motywacji pomysłu do realizacji i Nagrody Literackiej! t. XLV-XLVI, s. 27-32
Ryby na piasku i głosy do nich Czesława Bobolewskiego. Opowieść bibliologiczna, t. XXXII/2006, s. 61-70
Sosna uschłą, wiersz przeżył! Do sosny polskiej Stefana Witwickiego, t. XXX/2005, s. 59-66
Wydarzenie poetyckie – Obol Adama Wagi, t. XXXIII/2007, s. 71-79
POLAKIEWICZ Leonard A
Ocena częstotliwości używania i poziomu merytorycznego podręczników i wypisów do nauki języka polskiego wykorzystywanych obecnie w Stanach Zjednoczonych, t. XXIV/1999, s. 20-48
POLANOWSKI Tadeusz
Jeszcze fraszka nie zginęła (rzecz o broni krótkiej a skutecznej), t. III/1980, s. 47-71
POMIAN Andrzej
Autorzy i wydawcy, t. XXV/2000, s. 101-106
Literatura polska w dwóch encyklopediach amerykańskich, t. 221997, s. 40-45
Pisarze, walka i społeczeństwo, t. IX/1989, s. 83-88
POSPIESZALSKI Antoni
Literatura religijna i filozoficzna na emigracji, t. II/1978, s. 30-47
Norwidowa rocznica, t. VII/1983, s. 68-79
Słowacki i Norwid, t. XXXIII/2007, s. 53-56
PRZECZEK Wilhelm
Czescy tłumacze literatury polskiej, t. XXI/1996, s. 23-36
PRZELASKOWSKI Łukasz
Czy AI zastąpi pisarzy?, t. LXVI/2023, s. 63-69
PRZYŁUSKI Bronisław
Przekłady dzieł pisarzy polskich stale przebywających poza krajem [Uwagi wstępne oraz alfabetyczny spis autorów z tytułami książek przetłumaczonych w latach1945-1975], t. I/1976, s. 97-130
Przekłady dzieł pisarzy polskich stale przebywających poza krajem (1946-1977) [uzupełnienie], t. II/1978, s. 139-148
Przekłady dzieł pisarzy polskich stale przebywających poza krajem (1946-1979) [uzupełnienie], t. III/1980, s. 120-123
PSIUK Marlena
*** 
inc. Zwoje myślowe [wiersz], t. XLIX/2014, s. 38
PYŁAT Joanna
Dotknięcie innego świata – wyznanie pierwsze [wiersz], t. XXXVIII/2009, s. 77
Dotknięcie innego świata – wyznanie drugie [wiersz], t. XXXVIII/2009, s. 78
Dzisiaj [wiersz], t. XXXVIII/2009, s. 88
Wariacje polityczne [wiersz], t. XXXVIII/2009, s. 76
PYTASZ Marek
Krystyna i Czesław Bednarczykowie: Oficyna Poetów i Malarzy, t. XXXVI/2008, s. 31-39
RABIZO-BIREK Magdalena
Adama Czerniawskiego portrety kobiet, t. LIX/2020, s. 11-24
[List od „Frazy z okazji jubileuszu ZPPnO], s. 223-224
Smakowicie upiorne romanse dla dorosłych t. XLVII/2014, s. 156-161
Poeta tajemnic [Adam Czerniawski], t. XLVIII/2014, s.61-64
Urodziny poety [Adama Czerniawskiego], t. L/2014, s. 73-79
RACZYŃSKA Magdalena
Instytut Kultury Polskiej [wydarzenia 15.05.2018-31.12.2018], t. LVI/2018, s. 240-243
RADŁOWSKA Justyna
Spojrzenie za siebie. Rozmowa z ks. Bonifacym Miązkiem, t. XLI/2011, s. 51-64
RADWAŃSKI Gustaw
Filozofia [wiersz], t. VI/1983, s. 116-117
REDZISZ Bolesław
Prowadź Generale [wiersz], t. XXXIII/2007, s. 150-151
RESZCZYŃSKA Hanna patrz: ESSIGMAN RESZCZYŃSKA Hanna
RESZCZYŃSKA STYPIŃSKA Marta
Kwiecień 1940 [wiersz], . XXXIXI/2010, s. 123-124
ROMAN Romuald Aldek
List z Bośni, t. LXVI/2023, s. 199-203
ROMISZEWSKI Eugeniusz
Wzmożona fala wspomnień w literaturze emigracyjnej 1961-1976 [wraz z indeksem książek], t. II/1978, s. 48-86
Droga do anglosaskiego wydawcy (rozmowa z Józefem Garlińskim), t. V/1982, s. 63-72
RONOWICZ Edmund
Sekcja Polska na wydziale języków nowożytnych, Macquarie University, Sydney, t. XXIII/1998, s. 73-75
ROSNER Edmund
Literatura zaolziańska (1920-1995), t. XXI/1996, , s. 60-93
Polska – Czechy, t. XXI/1996, s. 8
Roman Brandstaetter a Austria, t. XX/1995, s. 157-173
Zapomniany tłumacz, zapomniane przekłady, t. XX/1995, s. 174-182
ROSSAKOVSKY-LLOYD FRYDERYK
Mrugnięcia (miniatury), t. XLV-XLVI/2013, s. 151-152
Współczesna poezja nomadyczna – obietnice i zagrożenia, t. XLVII s. 111-116
ROSTAFIŃSKI Wojciech
Zagadnienie lojalności, t. XXVI/2001, s. 128-132
Życie „Kosmos” Nadzieje. Człowiek i ludzkość: nie być samym tu na ziemi i we wszechświecie, t. XXIV/1999, s. 49-58
ROSTWOROWSKA Barbara
Mój Ojciec, Jan Rostworowski, t. LXIV/2022, s. 103-112
ROWIŃSKI Krzysztof
Dwujęzyczni, dwukulturowi laureaci nagrody „Młodych”, t. XLII/2011, s. 45-46
Pokolenie dwóch kultur, t. XXVII/2002, s. 81-86
RUSSELL Lidia
Kapitan swojej duszy. Rozmowa z Danutą Borchardt, t. LIV/2017, s. 165-175
RUTA-RUTKOWSKA Krystyna
Dramaturgia Mariana Pankowskiego, t. XXX/2005, s. 71-84
RUTLEDGE Gita
Mój ojciec chrzestnym, Szlachcic, t. XLII/2011, s. 127-131
No storm can last forever… [wiersz], t. LIX/2020, s. 100
Ziółko [wiersz], t. XLIII-XLIV/2012, s. 145
RYLAND Anna
Nauczycielka, t. LXVI/2023, s. 187-194
Skansen komunizmu, t. LXIV/2022, s. 171-173
SAMMT Barbara
Reportaż [wiersz] t. LV/2018, s.32
Rodzinny dom [wiersz]t. LV/2018, s. 84
Spotkanie po latach, Oświęcim [wiersze], t. LV/2018, s.61-62
SAMSEL Karol
Otwieranie” Cypriana Norwida. W poszukiwaniu nowych form odczytywania poety, t. LXII/2021, s. 53-62
SAWICKI Ryszard
Lagarde, t. XXXV/2008, s. 93-106
W Truskawcu, t. XXXVIII/2009, s. 123-128
SCHENKER Aleksander M.
Nauka o Polsce na Yale University, t. X/1986, s. 29-30
SEGAL Włodzimierz
Ars [wiersz], t. XLV/XLVI/2013, s. 55
Jak to na wojence, [wiersz] t. LV/2018, s. 122
Mity, Konstrukcja [wiersze], t. XLV/XLVI/2013, s. 56
Modlitwa wnętrza [wiersz], t. XXXIV/2007, s. 62
Łuszczenie ryżu [wiersz], t. LV/2018, s. 70
Opowieści dziwnej treści [Grażyna Wasiak-Maxwell, Dokąd, Którędy Po co?], t. LVI/2018, s. 220-221
Poemat optymistyczny, [wiersz], t. LIX/2020, s. 127-128
Sonet, [wiersz], t. XXX/2005, s. 96
Sonet o podsłuchiwaniu ciszy [wiersz], t. XXXI/2006, s. 34
Wahadło [wiersz], t. XXXIII/2007, s. 136
SHIGENOBU JOANNA
Her red lips belong to a samurai [wiersz], t. LX/2020, s. 46
Na moim podwórku, tam lipy pachniały przez otwarte okno. Wspomnienie o moim wujku Jacku Janie Jasińskim, t. LVI/2018, s. 65-74
SIATKOWSKI Zygmunt
O poezji Krystyny Dulak, t. XXXIV/2007, s. 121-125
SIEKIERSKI Maciej M
.
Biblioteka i archiwum Instytutu Hoovera przy Stanford University (Kalifornia), t. XIII/1988, s. 29-34
SIEWIERSKI Henryk
Lektorat języka polskiego i kultury polskiej na Uniwersytecie Lizbońskim, t. IX/1985, s. 61-62
Trzej poeci: t. VI/1983, s. 51-60 w tym:
„Nie idź w głębię” (o poezji Stanisława Balińskiego), s. 51-54
„Ożywić słowa i rzeczy” (o Bronisławie Przyłuskim), s. 54-58
W obłoku swojej mowy (o Kazimierzu Sowińskim), s. 58-60
Słowa podziękowania, t. LIV/2017, s. 25-26
Tłumacząc „Ad Leones!”, LXI/2021, s. 69-75
Wielokulturowość i kultura narodowa w procesie globalizacji. Fragment, LIV/2017, s. 27-28
SIKORA Jerzy
Poeci londyńskich „Kontynentów” wobec Norwida, LXI/2021, s. 37-60
SIKORSKA Anna
Przygody poczciwego faceta [Piotr Surmaczyński Pussy. Faceci mają gorzej], t. LVI/2018, s. 222-225
SIKORSKI Cezary
Rozmowa [wiersz], t. L/2015, s. 128
SILVA Umberto
Wkład genueńskiej oficyny wydawniczej Silva w upowszechnienie kultury polskiej we Włoszech w latach 1959-1969, t. XVI/1991, s. 79-83
SIOMKAJŁO
 Alina
Flirt z cenzurą, t. XXXII/2006, s. 111-119
Pod słońcem Majów, t. XXXVIII/2009, s. 131-136
Sumienie pisarza [Laudatio dla Hanny Świderskiej], t. XXXVII/2009, s. 9-16
SITO Jerzy S.
Nadejście nocy [wiersz], t. VI/1983, s. 117-118
SKORUPA Piotr Gabriel
Myśl [wiersz], t. XLII/2011, s. 68
Madonna niczyja [wiersz], t. XLIII-XLIV/2012, s. 122
Na nowo, Marzec, W filetowych łubinach, Opowieść o jego żyrafie, Szpital ze starą wieżą, Z czerni w zielone [wiersze], t. XLII/2011, s77-80
Na nowo [wiersz], t. XLIII-XLIV/2012, s. 98
SKOWROŃSKI Witold
Oczami i uszami tłumacza, t. LXI/2021, s. 187-190
SKRZYPEK Anna
*** 
[wiersz] t. LV/2018, s. 211
SKWARCZYŃSKI Henryk
Czesław Miłosz wobec polskiej tradycji poetyckiej, t. IV/19981, s. 60-68
SŁAWIŃSKI Aleksander
Na mooringu, Zgarbiony spacer [wiersze], t. LX/2020 s. 211-112
SŁOWACKI Juliusz
Anioł ognisty – mój anioł lewy [wiersz], t. XXXVIII/2009, s. 16
Bo to jest wieszcza [wiersz], t. XXXVIII/2009, s. 15
SMITH-ORR Ted
„London Manuscript”, [tomik wierszy Anny Marii Mickiewicz], t. XLVIII/2014, s. 130-131
SMOLAREK Iza
Bordeaux, Werniks, Najdłuższa [noc wiersze], LX/2020 s. 179-180
SMOLEŃSKA Elżbieta
Kopiści, t. LXVI/2023, s. 163-168
Muzeum Pamięci Sybiru, t. LXIII/2022, s. 123-128
O otwartym domu artysty; „My home is my galery”, t. LVI/2018, s. 245-247
Ocalony pamiętnik Dawida Szpiro, t. LVII/2019, s. 205-212
Słowo o przysłowiach, t. LXI/2021, s. 278-280
W sukurs poezji, t. LXIV/2022, s. 117-123
SOBCZYŃSKI Wojciech Antoni
Cztery wspomnienia o Magdalenie Abakanowicz, t. LXV/2023, s. 192-196
Pod Wawelem tli się światło, t. LXIII/2022, s. 115-122
Skacząc po orbicie historii z Mikołajem Kopernikiem, Janem Matejką i Rzeczpospolitą, t. LXII/2021, s. 11-16
SOBKÓW WITOLD
[List ambasadora RP w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z okazji jubileuszu ZPPnO], t. LI/2016, s. 220
SOROKA Wacław W.
Nauka o Polsce i polskiej kulturze na uniwersytecie Wisconsin-Stevens Point, t. IX/1985, s. 76-78
SOKOŁOWSKA-GWIZDKA Joanna
Człowiek i sztuka w czasach cywilizacji obrazkowej, t. LIV/2017, s. 105-110
Jasia Jasińska, lwowianka, artystka Teatru Hemara, XLIXI/2015, s. 83-88
Naukowa wędrówka po literaturze hiszpańskojęzycznej, t. LI/2016, s. 91-94
Norwid – to wielki zbiorowy obowiązek, t. LXI/2021, s. 11-25
Pisanie to honory, a nie honoraria. Rozmowa z Aleksandrą Ziółkowską-Boehm o nagrodach dla pisarzy, t. LXIV/2022, s. 175-180 
Słowa ze skradzionych chwil [wywiad z Florianem Śmieją], t. XLII/2011, s. 33-37
Wokół angielsko języcznych książkek Aleksandry Ziółkowskiej-Boehm, XLIXI/2015, s. 75-81
SPIS Gregory
Cztery łapy poezji [wiersz], t. LVII/2019, 2 238
Czwarta rano [wiersz], t. XLIX/2015, s. 20
Gwiazdozbiór Ikei [wiersz], t. LVII/2019, s. 237
Idiota Deszcz [wiersz], t. XLIX/2015 s. 116
Jak kłótnia…. [wiersz], t. LXIV/2022, s. 244
Na rauszu [wiersz], t. XLIX/2015, s. 61Pamiętnik tłumacza; t. XLVIII/2014, s. 101-108
Potwór z Loch Nesscafé [wiersz], t. XLIX/2015, s. 74
Szary kot [wiersz], t. XLIX/2015, s. 158
Tele – gram [wiersz], t. XLIX/2015, s. 157
Wimbledon, lato [wiersz], t. XLVIII/2014, s.99-100
STECKIEWICZ Justyna
Pomarańczowa linia, t. LIX/2020, s. 119-124
Widziane z tarasu, t. LXV/2023, s. 209-215
STERNA-WACHOWIAK
[List prezesa Stowarzyszenia Pisarzy Polskich z okazji jubileuszu ZPPnO], t. LI/2016, s. 219
STOLARCZYK Jan
Dyktando pamięci, t. LXIV/2022, s. 59-72
STROYNOWSKI Juliusz
Nauka o Polsce i polskiej kulturze na uniwersytecie w Kolonii [tekst uzupełniony informacjami z innych uniwersytetów Niemiec i Afryki Południowej opr. red.], t. IX/1985, s.57-60
STRZAŁKOWSKI Wiesław
Czesław Miłosz – poeta i metafizyk, t. IV/19981, s. 35-59
STURM IRENE
Astry… Kwiaty… Swaty… t. LIV/2017, s. 205-208
Izabella Hampton i Henryk Wieniawski. Arystokratka i skrzypek,  t. LXVI/2023, s. 195-197
Morowe powietrze t. LX/2020, s. 125-126
Mowa rodzinna… t.LIX/2020, s. 239-241
Wojciech Oczko, Wincenty Pol i „Bełkotka” w podkarpackim Iwoniczu Zdroju, t. LXIII/2022, s. 193-195
Z bukietem polnych kwiatów, pachnących ziół i dojrzałych kłosów zbóż, t. LI/2016, s. 133-135
Z kraju sera, czekolady i zegarków, czyli pan Oleś i Majowe Divertimento, t. LXV/2023, s. 207-208
STYPUŁKOWSKA Irma
Cyprys [wiersz], t. XXXVIII/2009, s. 153-154
Otwieram okno [wiersz], t. XXXIII/2007, s. 70
SUCHCITZ Andrzej
Instytucie Polskim i Muzeum im. Gen. Sikorskiego w Londynie, t. XIII/1988, s. 35-45
O książce prof. dr hab. Haliny Taborskiej. Laudacja wygłoszona 28 czerwca 2019 w POSKu, [Halina Taborska Sztuka w miejscach śmierci. Europejskie pomniki ofiar hitleryzmu. współ. Marian Turski], t. LVIII/2019, s. 249-255
SUPRUNIUK Mirosław Adam
Badania nad kulturą emigracji polskiej – casus Archiwum Emigracji (zbiory i prace), t. XXVI/2001, s. 30-56
Materiały archiwalne i książki Tymona Terleckiego W zasobie Archiwum Emigracji UMK w Toruniu, t. LIII/2017, s. 2934
SURMACZYŃSKI Piotr
Dom pełen dusz. Tam, gdzie czas płynie wolniej, t. XLIII-XLIV/2012, s. 147-150
Jestem Polką, XLVIII/2014, s. 95-98
Katarzyna Tubylewicz – autorka o rozszerzonej tożsamości, t. LI/2016, s. 101-102
Necropolitan Line, t. LV/2018, s. 161-168
Toczące się kamienie, t. LIV/2017, s. 197-204
Wypalony, t. LII/2016, s. 183-189
SUSŁOWICZ
 Agnieszka
*** inc. I ja byłam w Arkadii [wiersz], t. XXXI/2006, s. 47
*** inc. stawałam do fotografii [wiersz], t. XXXII/2006, s. 82
Zbieranie krajobrazów, t. XXXV/2008, s. 91-92
SVENSSON Joanna
Paryż 1985, [wiersz], t. LXIV/2022, s. 124
SZAŁASTA-ROGOWSKA Bożena
Ryby wciąż żywe, t. LX/2020, s. 246-250
SZATRAWSKI Krzysztof D.
Rozmowy o wojnie, t. LXIV/2022, s. 51-52
SZLECHTA Janusz
Norwid powrócił do Nowego Jorku, t. LXI/2021, s. 101-102
SZOSTAK Krystyna
Kredyt, Melancholia, Porządkowanie, [wiersz], t. LIII/2017, s. 41-42
Momenty szczęśliwe [wiersz], t. XXXVII/2009, s. 36
Obietnica [wiersz], t. XXXVI/2008, s. 70
Pod sufitem, [wiersz], t. XLV-XLVI/2013, s. 142
Toast [wiersz], t. XXXVI/2008, s. 144
W szpitalu [wiersz], t. XXXVI/2008, s. 69
SZYMBORSKA Wisława
Film – lata sześćdziesiąte, Może to wszystko, Trzy słowa najdziwniejsze, Vermeer, Chwila w Troi, Kot w pustym mieszkaniu, [wiersze], t. LXV/2023, s. 24-28
SZYMAŃSKI Leszek
Londyńskie bagaże…, t. LIX/2020, s. 265-267
SZTOKFISZ
 Marta
Księżniczka deptaka, t. XXXIII/2007, s. 152-157
ŚCISŁOWCZ Małgorzata
Katedra z biustem (fragment), LI/2016, s. 137-142
Katedra z biustem (fragment), LIV/2017, s. 120-125
ŚMIEJA Florian
Czas rozpraszania [wiersz] LI/2016, s. 188
Delta czasu, LVI/2018, s. 125-133
Dobroć [wiersz]LI/2016, s. 189
Gród Nestora [wiersz]LI/2016, s. 190,
Książka polska w biblirzekładów – Platero y Yo, J. Ramona Jimeneza, t. VII/1983, s. 64-67
Poję kolibry [wiersz], t. LI/2016, s. 187,
Poza Koloseum [wiersz], t. LI/2016, s. 189-190,
otekach ontaryjskich, t. XIII/1988, s. 19
Na marginesie polskich pProhibita [wiersz],  t. LVI/2018, s. 112
Rower [wiersz],  t. LI/2016, s. 188-189
Strony długowieczności, Kto zbuduje arkę, Niewiadoma, Krystynie, Wybaczenie [wiersze], t. LVI/2018, s. 57-58
Swój język [wiersz], t. LI/2016, s. 188
Umarłemu wczoraj emigrantowi [wiersz], t. VI/1983, s. 118-119
Wahanie o świcie, Łatwe sukcesy, Nad Pacyfikiem, Likwidator, Manufaktura, Respice finem, Reakcyjny zegarek, [wiersze], t. LII/2016, s. 116-117
Wyrobnik i monter  [wiersz], t. LI/2016, s. 190
ŚWIDZIŃSKA Halina
Polonistyka w Holandii, t. IX/1985, s. 51-53
ŚWIATŁOWSKA Irena
O życiu i twórczości ks. Bonifacego Miązka, t. XLIII-XLIV/2012, s. 192-196
ŚWIERKOWSKA-NIECIKOWSKA Małgorzata
Głos z Kraju, t. XX/1995, s. 195-198
ŚWIĘCICKI Stanisław
Grając w opowieści. Jak rozpoczęła się moja przygoda ze scenariuszami gier wideo, t. LXV/2023, s. 197-205
TABORSKA ANNA
Little pig, t. LVI/2018, s. 107-111
Elegy for Bruno Schulz, t. LVII/2019, s. 217-221
Tea with the Devil, t. LIX/2020, s. 133-139
TABORSKI Bolesław
Bilans [wiersz], t. XXXIV/2007, s. 106, XLVIII/2014, s. 93
Do tysięcznej potęgi [wiersz], t. VI/1983, s. 119
Młodsza literatura emigracji w perspektywie ćwierćwiecza [Kontynenty], t. VI/1983, s. 79-98
Noc [wiersz], t. XXXIV/2007, s. 40
[W 5-tą rocznicę śmierci – Rodzina i Przyjaciele], XLVIII/2014, s. 91-92
TABORSKI Roman
Pisarze polscy i Wiedeń, t. XX/1995, s. 96-108
TAŃSKI Paweł
Brama, t. XXXII/2006, s. 129-133
Krzysiowi Ćwiklińskiemu [wiersz], t. XXXI/2006, s. 143
Ktoś na mnie nadepnął [wiersz], t. XXXIV/2007, s. 77
TAYLOR Nina
patrz: TAYLOR-TERLECKA Nina
TAYLOR-TERLECKA Nina
Archiwum Tymona Terleckiegoi Recepcja krajowa jego pisarstwa, t. LIII/2017, s. 17-27
Artyzm i pasja, t.LVI/2018, s. 19-22
Gustaw Herling-Grudziński i Tymon Terlecki – faktów od-pominanie, t. LVIII/2019, s. 93-120
How it all came about, t. LX/2020, s. 65-69
Jana Lechonia dramat życia i dramat śmierci, t. XXXV/2008, s. 59-63
Jean de la Lune, czyli lwowiak Jan Chmieliński spod Gór Księżycowych obecny i nieobecny w polskim Londynie, t. LV/2018, s.63-70
Kiedy literaci ucztowali. Złota karta z dziejów Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie 1955-1957, t. XXX/2005, s. 11-27
Kresy wschodnie w Lille (Notatki z sympozjonu), t. XII/1988, s. 123-127
Losy polskich pisarzy poza krajem w czasie drugiej wojny światowej, t. IX/1989, s. 9-47
Nagrody specjalne Zarządu Związku Pisarzy [BeataDorosz, Mirosława Ołdakowska-Kuflowa], t. XXXVII/2009, s. 27-31
Kalendarium życia Stanisława Vincenza, t. LXIII/2022, s. 75-78
O badaczce-drohiczyniance słów parę [Nagroda Literacka ZPPnO ufundowana przez Władę Majewską dla Violetty Wejs-Milewskiej], t. XXXIX/2010, s. 19-22
Od brytyjskiej polonistki, t. XI/1987, s. 32-34
O kulturę polską w Anglii, t. XII/1988, s.105-109
Pan Henryk w Brazylii, t. LIV/ 2017, s. 15-24
Polska literatura bez granic [nagroda ZPPnO dla Marii Delaperriere, t. XLIII-XLIV/2012, s. 25-28
Publikacje zachodnie o tematyce polskiej, t. XV/1990, s. 137-140
Sesje naukowe na zachodzie poświęcone częściowo lub całkowicie tematyce polskie, t. XV/1990, s.137-139
Spotkania Tymona Terleckiego i Czesława Miłosza (Garstka okruszynek-wspominek), t. XXIX/2004, s. 17-22
Wiersze spod korca nieznanej poetki, t. LX/2020, s. 159-172
Współpraca na rzecz kultury -korespondencja Marii Danilewicz Zielińskiej i Tymona Terleckiego, t. XXXIV/2007, s. 63-76
Zanim powstał Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie, t. XXXII/2006, s. 37-45
TERLECKI Tymon
Archiwum literatury emigracyjnej, t. III/1980, s. 9-18
Archiwum literatury emigracyjnej, t. XL/2010, s. 11-20
TESSÉ Barbara
Cuda miłości, t. XLII/2011R, s. 121-125
EWA THOMPSON
Disenfranchising God, t. LV/2018, s. 103-106
Katerina Iwanowna Wierchowcew versus Gruszeńka Swietłowa, t. LXVI/2023, s. 149-151
Laureatka dziękuje i wyjaśnia, t. LII/2016, s. 35-38
TROJANOWSKA GRUSZNIC Gaja
Kolory [wiersz], t. XXXI/2006, s. 109
Marsz katyński [wiersz], t. XXXIXI/2010, s. 100
TOPOLSKI Caryl
O Krystynie Bednarczykowej i jej Oficynie, t. LXVI/2023, s. 11-12
TURSKI Marian
Ostatni z transportu. Numer 118, t. LXII/2021, s. 135-139
TUSZEWSKI Jerzy
85 rocznica narodzin polskiego słuchowiska radiowego i jego kanonów estetycznych, t. XLIII-XLIV/2012, s. 51-58
Co nam zostało z artystyczno-literackiej rewolty Dada. Uwagi z perspektywy stulecia, t. XLIX/2015, s. 27-38
Krakowianin z Quartier Latin. Wydawca paryski i poeta [Bronisław Kamiński], t. XXXII/2006, s. 93-97
Królewski laur Witolda Lutosławskiego, t. XLV-XLVI/2013, s. 57-59
Krótka historia o narodzinach i wiekopomnym działaniu Sekcji Polskiej BBC z perspektywy 70 lat, t. XXXVII/2009, s. 103-118
Krótka opowieść o polskim lotniku  „podwójnym agencie”, który oszukał Hitlera , t. L/2015, s. 89-102
Od Poranku goryczy do Szpiku egzystencji, czyli poeta w błękitnym] kombinezonie na londyńskim bruku [Marian Czuchnowski], t. XXXI/2006, s. 101-108
Pars Pro Toto Tadeusza Różewicza, t. XLI/2011, s. 19-34
Polski teatr form słuchowych, t. XLVIII/2014, s 35-50
Spotkanie dwóch wielkich ironistów [Alfred Jarry i Guillaume Apollinaire], t. XXXIV/2007, s. 85-92
Symfonia Berlińskiego muru – ballada dokumentalna [wiersz], t. XXXVIII/2009, s. 97-99
Śladami szamana sztuki i literatury wieku dwudziestego, t. XXXIXI/2010, s. 81-94
Witolda Hulewicza oratorium wyobraźni (z perspektywy lat osiemdziesięciu), s. t. XXXV/2008, s. 123-130
Wyznanie wiary Wilhelma de Kostrowickiego, czyli Guillaume Apollinaire’a oraz Ostatni jego akt – Ballada dokumentalna z okazji 90. rocznicy śmierci poety w przekładach i adaptacji, t. XXXV/2008, s. 123-130
Z Paryża do Krakowa po latach, czyli życie w czasie poety Jana Brzękowskiego (aktywnego niegdyś autora Oficyny Poetów i Malarzy), t. XXXVI/2008, s. 41-51
Za kulisami tajnych akcji II wojny światowej. Skok na przylądek Bruneval, czyli jak Brytyjczycy porwali Niemcom radar, t. XLVII s. 53-62
TUSK Donald
Przemówienie w Akwizgranie podczas uroczystości przyznania Nagrody Karola Wielkiego, t. XXXIXI/2010, s. 41-49
TYCZYNA Stefan
Tycjan,
AI – KI-SI- ChatGPTL, t. XVI/2023, 70-73
Do koleżanki poetki A.S., Gość w dom, GPS, Świata kąt, Samotność wewnątrz wiersza [wiersze], t. XLII/2011, s. 102-104
Cztery damy [wiersz], t. XXXVII/2009, s. 119
Ktoś drugi – (Strach) [wiersz], t. XXXI/2006, s. 18
Ktoś inny [wiersz], t. XXXI/2006, s. 18
Most [wiersz], t. XXXVII/2009, s. 128
Muza I i Muza II [wiersze], t. XXX/2005, s. 95
Okulary [wiersz], t. LXIV/2022, s. 58
Pomiędzy wierszami, t. XXVIII/2003, s. 56-59
Publiczny dom wariatów [wiersz], t. LX/2020 s. 126
Wieża Babel, [wiersz], t. LII/2016 s. 58
Zguba [wiersz], t. LIX/2020, s. 242
UGGLA Andrzej Nils
Adam Mickiewicz w Szwecji, t. XVII/1992, s. 18-35
„Młoda polska proza” w Szwecji, t. XVII/1992, s. 89-100
Od I wojny światowej do Solidarności, t. XVII/1992, s. 36-58
Pierwsze tłumaczenia polskiej prozy w Szwecji po II wojnie światowej, t. XVII/1992, s. 75-81
Poezja Czesława Miłosza w Szwecji, t. XVII/1992, s. 59-74
Polityka a literatura – Szwedzka droga ku polskiej literaturze narodowej, t. XVII/1992, s. 9-17
Polonistyka w Szwecji, t. IX/1985, s. 85-92
[uzupełnienie: Projekt badawczy. Kultura polska w Szwecji pod kierunkiem dr Uggla, opr. red.], t. IX/1985, s. 93-95
Polska za żelazną kurtyną – Polacy w Szwecji w walce z propagandą, t. XXVI/2001, s. 60-72
Polski Komitet Pomocy w Szwecji 1916-1918, t. XXVIII/2003, s. 8-24
Przez film do literatury – o szwedzkiej recepcji powieści Jerzego Andrzejewskiego Popiół i diament, t. XVII/1992, s. 101-109
Recepcja polskiej prozy w czasach stalinowskich, t. XVII/1992, s. 82-88
Stanisław Ignacy Witkiewicz w Szwecji, t. XVII/1992, s. 110-123
Szwedzkie spojrzenie na zbrodnię w Katyniu, t. XXVII/2002, s. 16-29
Zawiłe drogi polskiej literatury i nauki do Szwecji w latach międzywojennych, t. XXV/2000, s. 38-49
Związek Patriotów Polskich w Szwecji, t. XXIX/2004, s. 94-106
Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie z perspektywy szwedzkiej, t. XX/1995, s. 40-46
VECCHI Giuseppe
Muzyka włoska i polska na przestrzeni wieków w odbiciu włosko-polskich zjazdów muzykologicznych (1969-1988), t. XVI/1991, s. 46-57
WAL Anna
Doświadczenia pierwszych lat emigracji w świetle korespondencji Herminii Naglerowej, t. LIX/2020, s. 25-33
WALC Krystyna patrz: RABIZO-BIREK Magdalena
WALTERS Lidia
Dział polski przy sekcji języków obcych miejskiej biblioteki publicznej w Chicago, t. XIII/1988, s. 28
WAŁASZEWSKI Zdzisław
Honoris causa [Józef Garliński], t. XXVIII/2003, s. 99-102
Nasi laureaci: Mieczysław Paszkiewicz, t. XI/1987, s. 59-62
WASIAK-TAYLOR Regina
24 lata w roli redaktora i wydawcy [Józef Garliński], t. XXIV/1999, s. 103-109
A niech to synekdocha!”. Z Michałem Rusinkiem o wulgaryzmach w języku najmłodszych i nie tylko, t. LXIII/2022, s. 129-134
Archiwum Oficyny Poetów i Malarzy opuszcza Londyn (1), t. XLIII-XLIV/2012, s. 59-71
Alfabet wspomnień Szymona Zaremby, t. XLIX/2015, s. 143-153
Anglicyzmy – Idiotyzmy, t. LXII/2021, s. 185-192
Archiwum Oficyny Poetów i Malarzy opuszcza Londyn (2), t. XLV-XLVI/2013 s.
Archiwum Oficyny Poetów i Malarzy opuszcza Londyn (3), t. XLVII/2014 s. 85-97
Listy Tadeusza Różewicza, t. XLV-XLVI/2013, s. 83-94
Biblioteka Polska w Londynie, t. XII/1988, s. 66-81
Biblioteki polskie poza krajem. (wywiad z dr. Zdzisławem Jagodzińskim), t. X/1986, s. 55-58
Był dom (Z opowieści zasłyszanych), t. XXXIV/2007, s. 93-100
Dla przyjaciół za wierność [Władysław Bartoszewski Michał Komar Bóg honor ojczyzna], t. XLVII/2014, s. 147-151
Doktorat honoris causa Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie dla Krystyny Bednarczyk -poetki, drukarza, wydawcy, t. XXXVI/2008, s. 9-16
Drugie półwiecze Oficyny Poetów i Malarzy, t. XXX/2005, s. 49-55
Dwa wywiady: Polszczyzna jest moją obsesją [wywiad z Rosemary Hunt], t. IX/1985, s. 101-106, Nie ma ucieczki od Soplicowa [wywiad z Niną Taylor],t. IX/1985, s. 106-111
Dwukrotny sukces Aleksandry Ziółkowskiej-Boehm – książka i nagroda, t. XXXV/2008, s. 65-66
Fotoreportaż. Nagroda Literacka ZPPnO za rok 2021, t. LXIII/2022, s. 79-92
Głosy o „Kulturze” [zebrała], t. XI/1987, s. 35-38
Hallelujah dla Wioletty Grzegorzewskiej [Wioletta Grzegorzewska Wilcza rzeka], t. LXIV/2022, s. 236-239
Historie prawdziwe, LII/2016, s . 206-211
Już po raz czwarty o Brześciu [Danuta Waszczukówna-Kamieniecka Brześć. Niezapomniane miasto], t. LVIII/2019, s. 256-259
Kalendarium spotkań i programów literackich w Londynie w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2017, t. LIV/2017, s. 261-267
Kalendarium spotkań i programów literackich w Londynie w okresie od 15 maja do 31 grudnia 2018, t. LVI/2018, s. 235-238
Kalendarium spotkań i programów literackich w Londynie od 1 lipca do 1 grudnia 2019, t. LVIII/2019, s. 282-289
Książka w herbie Jerzego Kulczyckiego, t. XL/2010, s. 67-82
Lady Of Soplicowo, t. LX/2020,s.57-69
Laur dla poetki nurtu kobiecego, t. LXI/2021, s. 153-154
Laureaci nagród literackich ZPPnO, opr., t. XLIII-XLIV/2012, s49-61
Literatura emigracyjna w drugim obiegu -wywiad z Magdaleną Abe, t. XIII/1988, s. 66-72
Moja teczka t. XLVIII/2014, s. 148-154
Na marginesie krajowych opracowań literatury polskiej na obczyźnie (sugestie, uwagi, życzenia), t. VIII/1984, s. 75-86
Na tropach Aleksandry Ziółkowskiej-Boehmt. XXXV/2008, s. 67-81
Narcyza and Ursula. Interview with Ursula Philips, t. LVI/2018, s. 101-106
Nasi laureaci: Andrzej Nils Uggla, t. XXI/1996, s. 105-106
Nasi laureaci Jerzy. R. Krzyżanowski, Ludwika Amber, t. XXII/1997, s. 80-81
Nasi laureaci – Kilka myśli o Mrożku, t. VIII/1984, s. 110-114
Nasi laureaci – Korespondent własnego życia (rozmowa ze Zbigniewem Zaniewickim), t. VII/1983, s. 79-86
Nasi laureaci – Nie tylko dla dorosłych. Wywiad z Martą Reszczyńską-Szczypińską, t. X/1986, s. 70-74
Nasi laureaci: Ryszard Kazimierz Lewański, t. XXI/1996, s. 104
Nasi laureaci: Z Alicją Iwańską o wojennych odcinkach, t. VII/1983, s. 87-91
Niezwykła kariera Czerwonych makówt. XXIX/2004, s. 89-93
O krytyce i krytykach teatru emigracyjnego w Londynie, t. XXVII/2002, s. 63-80
Od poezji serdecznych po haiku Nolesława Kobrzyńskiego, t. LVII/2019, s. 93-105
Od redakcji t. XXXII/2006, s. 7, t. XXXIII/2007, s. 7, t. XXXIV/2007, s. 7, XXXVII/2009, s. 7, t. XXXVIII/2009, s. 7, t. LV/2018, s. 7-9, t. LVI/2018, s. 7-10, t. LVII/2019 s. 7-10, t. LVIII/2019 s. 7-10, t. LIX/2019, s. 7-9, t. LIX/2020, s. 7-9, t. LX/2020, s. 7-9, t. LXI/2021, s. 7-10, t. LXII/2021, s. 7-10, t. t. LXIII/2022, s. 7-9, t. LXIV/2022, s. 7-9, t. LXV/2023, s. 7-9, t. LXVI/2023, s. 7-9
Ostatnia niezwykła kresowianka [Irena Bączkowska], t. XXXI/2006, s. 83-92
Pisarze emigracyjni tworzący dla scen ZASP-u za Granicą, t. XXV/2000, s. 50-72
Pisarze z emigracji do pisarzy w kraju [Rafał Moczkodan,Uchwały Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie
– stosunek emigracji do kraju], t. LXVI/2022, s. 223-226
Podleska w 17. Salonie Literackim, t. LIV/2017, s. 209-219
Podsłuchane, zapisane, t. LXV/2023, s. 67-71
Poematy o przyjaźni, t. LIX/2020, s. 262-265
Polak z Rówieńszczyzny. Rozmowa z Władysławem Bagińskim, t. LXIV/2022, s. 47-51
Polska na rozdrożu (Autoryzowana rozmowa z Janem Józefem Lipskim), t. IX/1989, s. 138-141
Reportaż z laureatkami, t. LI/2016, s. 23-33
Siostra Bożena i Sor Juana Inés De La Cruz, t. LIII/2017, s. 115-125
Szekspir, Maria i Magdalena, t. LII/2016 s. 59-68
Śladami Norwida w Anglii, t. LXI/2021, s. 27-36
Wieczór poezji Mieczysława Paszkiewicza, t. XXVIII/2003, s. 111-115
Wilcza rzeka [laudacja dla Wioletty Grzegorzewskiej], t. LXV/2023, s. 49-53
Wit Tarnawski i Conrad, t. LV/2018, 71-78
„Witkacy!” [czasopismo, nr 2/2022], t. LXV/2023, s. 247-239
Wittlinówna, t. XlVIII, s. 123-129
Wizerunek wiarygodny i porywający, t. LX/2020, s. 253-257
Wspomnienie o Zbigniewie Makowieckim 1917-2017, t. LIV/2017, s 269-271
Z Bołszowic na europejsie salony. Wspomnienie o Andrzeju Krzeczunowiczu, t. LXII/2021, s. 213-217
Zaszczyt wielki, korzyść mniejsza, t. XLII/2011, s. 19-26
Żegnaj, drogi przyjacielu! [Juliusz Englert], t. XXXVIII/2009, s. 151-152
WASILEWSKI Marek Antoni
Wędrówka [wiersz], t. XXXI/2006, s. 48
Wzruszenia prawdziwe [Krystyna Bednarczyk Niedocałowane szczęście], t. XXX/2005, s. 141-142
WAT Aleksander
O przetłumaczalności utworów poetyckich, t. I/1976, s. 23-42
WAZACZ Mieczysława
Azalia, t. LXIII/2022, s. 187-191
Głowa diabła, t. XXXVIII/2009, s. 79-80
Krystyna Skarbek – kwiat wojny, t. XLI/2011 s. 69-83
O Krystynie Bednarczykowej i jej Oficynie, t. LXVI/2023, s. 18-19
WĄSOWICZ Jacek
Noś mnie do końca moich dni, t. XLIII-XLIV/2012, s. 133-144
WEDOW Janusz
Powitanie wodza [wiersz], t. XXXIII/2007, s. 8
WEJS-MILEWSKA Violetta
Radiowe więzi z monachium. Kilka uwag na marginesie epistolografii Tymona Terleckiego, t. LIII/2017, s. 35-41
Z czyśćca niepamięci, t. XXXIXI/2010, s. 23-30
WIENIEWSKIgnacy
Zwrot do antyku a sprawa przekładów z literatury klasycznej, t. I/1976, s. 55-69
WIERCIŃSKI Adam
A book about an artist, t. LX/2020, 71-76
Bałamuctwa powtarzane w Księgach Jakubowych [Olga Tokarczuk, Księgi Jakubowe], t. LXIII/2022, s. 228-232
Długa pamięć pamięć o Unii (1569–2019), t. LIX/2020, s. 177-182
Długi żywot mistyfikacji (O rzekomym wierszu Czesława Miłosza), t. LXIV/2022, s. 113-115
Eseje o „Portrecie epoki” Herlinga-Grudzińskiego, t. LVIII/2019, s. 261-264
Jagielloniada, t. LIII/2017, s. 75-78
Książka o Rodziewicz-ównie[Emilia Padoł,Rodziewicz-ówna gorąca dusza], t. LXVI/2022, s. 2011-2016
Laudacja na cześć Pawła Panasa, t. LXI/2021, s. 159-160
Lwów w poezji Zbigniewa Herberta, t. XXXV/2008, s. 9-17
Nowe zmyślenia o Sienkiewiczu t. LII/2016, s. 53-58
O genezie „moskalików”, t. XLV-XLVI/2013, s. 121-125
O języku nijakim, t. L/2015 s. 85-88
Ostatni panicz z dalekich Bolszowic [Andrzej Krzeczunowicz Bolszowce], t. XLIX/2015, s. 159-164
Pierwsza książka Wasylewskiego, t. LVI/2018, s. 113-123
Pisarskie delicje i remanenty, t. LX/2020, s. 243-246
Pisarz znany i nieznany [Jarosław Górski Parweniuszrodem. BiografiaTadeusza Dołęgi-Mostowicza, recenzja], t. LXII/2021, s. 230-234
Słowa i słówka, t. LIV/2017, s. 65-71
Wciąż jeszcze o Sienkiewiczu, t. LI/2016, s. 63-67
Zapominane słowa. Pamięci Profesora Janusza Tazbira, t. LVII/2019, s. 185-191
Zdziwienia i sprzeciwy, t. XXXIX/2010, s. 107-108
Zdziwienia i sprzeciwy. Bałamutne opowieści, t. LII/2016, s. 119-122
Zdziwienia i sprzeciwy. Dwory i dwórki, t. LXI/2021, s. 177-182
Zdziwienia i sprzeciwy. Geografia i literatura, t. XLII/2011, s. 99-101
Zdziwienia i sprzeciwy. Grzechy wydawców i tłumaczy, t. LIII/2017, s. 107-114
Zdziwienia i sprzeciwy. Ile Lwowa we Wrocławiu?, t. LVI/2018, s. 59-64
Zdziwienia i sprzeciwy. Kłopoty z Sienkiewiczem, t. LXIII/2022, s. 87-92
Zdziwienia i sprzeciwy. Mania samobiczowania, t.LXII/2021, s. 85-89
Zdziwienia i sprzeciwy. Nowosilcow i zniesienie Uniwersytetów, t.  XLI/2011 s.85-87
Zdziwienia i sprzeciwy. Oskarżony Witkacy, t. LXIV/2022, s. 53-58
Zdziwienia i sprzeciwy. Pisarze za mało znani, t. XLV-XLVI/2013, s. 139-141
Zdziwienia i sprzeciwy. Polonizmy t. XLIX/2015, s. 131-133
Zdziwienia i sprzeciwy. Sieniewicz pospiesznie czytany,  t. LV/2018, s. 79-84
Zdziwienia i sprzeciwy. Sieniewicz pospiesznie czytany (2), t. LVII/2019, s. 145-151, (3), t. LIX/2020, s. 145-151, (4), t. LXVI/2023
Zdziwienia i sprzeciwy. Wmówienia genealogiczne, t. XLIII-XLIV/2012, s. 73-75
Zdziwienia i sprzeciwy. Zapominane słowa i przysłowia, t. L/2015, s. 129-132
Zdziwienia i sprzeciwy. Zmyślenia Normana, Daviesa, t. XL/2010, s. 91-93
Zdziwienia i sprzeciwy. Zmyślenia i plotki o pisarzach, t. LIV/2017, s. 157-163
Zdziwienia i sprzeciwy. Zmyślone szarże na czołgi, t. XLVII/2014 s. 117-121
WIERZBICKA Anna
Moje podwójne życie: dwa języki, dwie kultury; dwa światy, t. XXIII/1998, s. 42-62
WILCZEK Piotr
Jan Kochanowski, LXIV/2022, s. 15-17
Laudation [for Adam Czerniawski], t. LVII/2019, s. 223-225
WINCZAKIEWICZ Jan
Biblioteka Polska w Paryżu, t. XII/1988, s. 27-38
Głos z Francji, t. XX/1995, s. 58-60
Prochy Norwida, t. XXV/2000, s. 118-122
Tamten rok, t. IX/1989, s. 80-82
WIT Piotr
Impresjoniści francuscy w Londynie, t. LVI/2018, s. 161-164
Dziennik czasu zarazy 1832, t. LIX/2020, s. 75-81
Dziennik czasu zarazy 2020,t. LIX/2020, s. 83-88
Dziennik czasu zarazy 2020,t. LX/2020, s. 97-105
Dziennik czasu zarazy 2021, t. LXI/2021, s. 107-114
WITKIEWICZ Jan Stanisław
O polonistyce w Szwajcarii (autoryzowany wywiad z prof. Rolfem Fieguthem), t. X/1986, s. 31-34
Listy Jerzego Stempowskiego do ojca, t. XI/1987, s. 39-51
Listy do Zofii Romanowiczowej od Aleksandra Janty i Konstantego A. Jeleńskiego, t. XII/1988, s. 110-113
Listy Herminii Naglerowej, t. XIII/1988, s. 80-88
Polska książka w Szwajcarii, t. XII/1988, s. 57-58
Święty Sebastian w nogach tancerki, t. LXIV/2022, s. 153-159
W polskiej Szwajcarii, t. XXV/2000, s. 128-132
Wokół malarzy tańca,  [Jan Stanisław, Malarze tańca], t. LVIII/2019, s. 230-237
Z indyjskiego więzienia, t. LXI/2021, s. 115-128
WITOSZ Dominik
Gdy zgasło słońce, Requiescent i pace, Samotna noc, Krótki list, Happy end z Agnieszką, Alergia na zazdrość [wiersze], t. XLIII-XLIV/2012, s. 104-106
Wspomnienie św. Józefa[wiersz], t. XLV-XLVI/2013, s. 82
wk patrz: KLAS Wojciech
WŁODARCZYK Hélene
Studia polonistyczne we Francji, t. IX/1985, s. 40-47
WOJCIECHOWSKI Piotr
K
ultura ma się dobrze, t. LX/2022, s. 267-269
WOJNAROWSKA Elżbieta
Grzech [wiersz], t. XXXIV/2007, s. 133
WOLDAN Alois
Niemieckie zapożyczenia jako uniwersalia kultury c.k. monarchii (na podstawie polskich tekstów literackich), t. XX/1995, s. 183-194
WOLSKI Jan
Podziękowanie, t. LXI/2021, s. 151-152
WOŁOSEWICZ Andrzej
Arkusz londyński – antologia na medal [red. R. Wasiak-Taylor], s. 217-227
Asceza jest bogactwem [Anna Bożena Flak, W tę i z powrotem. Wybór utworów, recenzja], s. 248-256
„Conrada rejs trwa wszędzie” [Dorota Janiszewska-Jakubiak, Mariusz Olbromski, Jan Wolski Józef Conrad-Korzeniowski. Marynarz z Kresów, recenzja] t. LVII/2019, s. 260-264
Dorwać Segala [Włodzimierz B. Segal Podnóża gwiazd, recenzja], t. LVI/2018, s. 198-206
Kresy w poezji Mariusza Olbromskiego, [Mariusz Olbromski, Róża i kamień. Podróż na Kresy, recenzja], t. LVII/2019, s. 254-260
Na rozdrożu ciekawiej, czyli literatura różnych spraw i kierunków [Irene Sturm Zbłąkani w drodze, Bogumiła Żongołłowicz (Nie)śmiertelność, Renata Cygan Trzy księżyce, Piórkozwiewnie], t. LVI/2018, s. 208-2014
Ocalić (od zapomnienia) stałą czyjegoś wzroku obecność, t. LIV/2017 s. 239-245
Od Europy do Ameryki (Łacińskiej) i z powrotem t. LV/2018, s. 182-187
Poezja nie boi się śmierci [Katarzyna Zechenter, Tam i tu], t. LXI/2021, s. 233-240
Same pytania? t. LX/2020, 238-242
Wiersze jako obraz myśli w poezji Janusza Guttnera [Janusz Guttner, Słowem fotografowane oraz ciąg dalszy, recenzja], t. LXII/2021, s. 235-243
Zamykanie czasu według Kontewicza [Waldemar Kontewicz Tunel pod Ptaszkowską], t. LXIV/2022, s. 212-2019
WOŚ Jan Władysław
V Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów w Warszawie w pamięci licealisty, t. LXVI/2023, s. 127-140
Austriacy świętują 300. rocznicę urodzin Marii Teresy , t. LVII/2019, s. 193-196
Czas  „wygniania” z  Warszawy w pamięci dziecka. Jagodne 1944–1945, t. LIX/2020, s. 215-228
Dziennik z 1968 roku (wybór), t. LXII/2021, s. 169-184
Pochopna decyzja, t. LV/2018, s. 137-144
Polacy we Florencji, t. LIII/2017, s. 79-92
Polscy studenci na uniwersytecie w Perugii, t. LIV/2017, s. 185-188
Prawdy i zmyślenia w żywocie Samuela Fryderyka Tyszkiewicza,t. LXIV/2022, s. 95-101
Tryptyk uniwersytecki, t. LII/2016, s. 173-182
WOŹNICKA Zofia
Polskie fakultety i katedry na uniwersytetach włoskich, t. IX/1985, s. 112-117
Przekłady dzieł pisarzy polskich stale przebywających poza Krajem (1946-84), t. VIII/1984, s. 134-142
Przekłady dzieł pisarzy polskich stale przebywających poza Krajem – Uzupełnienia bibliografii zamieszczonej w Pamiętniku Literackim w latach 1976-1984, t. IX/1985, s. 144-150
Przekłady dzieł pisarzy polskich stale przebywających poza Krajem. Uzupełnienia bibliografii zamieszczonej w Pamiętniku Literackim w latach 1972-1985, t. X/1986, s. 91-94
Przekłady dzieł pisarzy polskich stale przebywających poza Krajem, t. XI/1987, s. 104-106
WRÓBEL Aleksy
inc. Jak to jest?, inc. Jestem twoim, Aniołem stróżem t. 2 [wiersze], t. XXXVII/2009, s. 136
inc. Między nami cisza, inc. W głębi rodzi się pytanie  [wiersze], t. XXXVII/2009, s. 8
Anonimowy, Mój dobroczyńco! [wiersze], t. XXXVIII/2009, s. 150
Brakuje [wiersz], t. XXXVIII/2009, s. 159
Chichot służb [wiersz], t. XXXVIII/2009, s. 95
Łzy [wiersz]t. XXXIXI/2010, s. 50
Oddalasz się Polsko, [wiersz], t. LIII/2017, s. 142
Połowienie nieba, Wrażliwość  [wiersze], t. XXXVIII/2009, s. 148
Żakowskie wesele [wiersz], t. XL/2010, s. 66
WUJASTYK Stanisław
Czy zachować instytucje polskie zagranicą?, t. XXV/2000, s. 14
Na terenie naszego sąsiada, t. XXV/2000, s. 122-127
Ostatnia sesja Rady Bezpieczeństwa ONZ, t. XXXI/2006, s. 145-152
Rodzina Maziarów, t. XXXII/2006, s. 135-139
Świat Wacława Micuty, t. XXIX/2004, s. 121-142
WYATT Thomas
Uchodzą ode mnie, tł. Adam Czerniawski [wiersz], t. LXIV/2022, s. 18
WYROZUMSKI Jerzy
Cienie lustracji, t. XXXVIII/2009, s. 85-87
WYRWA Tadeusz
50-lecie widziane znad Sekwaną, t. XX/1995, s. 29-39
Idea federacji na łamach polskiej prasy emigracyjnej we Francji 1939-1940, t. XVII/1992, s. 149-156
Służebność czy służalczość inteligencji twórczej?, t. IX/1989, s. 89-133
Kraj i uczeni polskiego pochodzenia, t. XV/1990, s. 130-136
Cmentarz w Montmorency pod Paryżem – Nekropolia emigracji polskiej, t. IXX/1994, s. 93-99
Lustracja – la française, t. XXII/1997, s. 104-115
Francuzi o Juliuszu Słowackim, t. XXIV/1999, s. 8-19
Koncepcja krakowskiej szkoły historycznej odmitologizowania dziejów Polsk, t. XXV/2000, s. 18-37
Prekursorzy ideowo-wychowawczych zasad dziejopisarstwa polskiego, t. XXVII/2002, s. 30-39
Askenazy, jego szkoła i polska idea niepodległości, t. XXVIII/2003, s. 33-48
Pisarzy polscy na łamach czasopisma „La France Libre” w Londynie, t. XXIX/2004, s. 107-117
Musimy istnieć. O Józefie Garlińskim na podstawie jego korespondencji, t. XXX/2005, s. 29-39
Z korespondencji Zdzisława Jagodzińskiego z Tadeuszem Wyrwą, t. XXXII/2006, s. 75-81
Solidarność w Polskim Państwie Podziemnym, t. XXXIII/2007 t. XXX/2005, s. 29-3981-86
Z korespondencji pisarzy polskich z Kazimierzem Wierzyńskim, t. XXXIV/2007, s. 55-61
Niedoceniony, zapomniany socjolog prof. Adam Podgórecki, t. XXXV/2008, s. 55-58
Z nieopublikowanych wspomnień z (nie tylko) emigracyjnego życia kompozytora Romana Palestry, t. XXXIXI/2010, s. 33-39
WYSOCKA JUSTYNA
Nagroda poetycka im. Krystyny i Czesława Bednarczyków, t. LII/2016, s. 164
WZOREK ANNA
Nowa książka Bonifacego Miązka Od Kasprowicza do Miłosza, t. LI/2016, s. 180-187
YANG DE-YOU
Język i literatura polska w Chińskiej Republice Ludowej, t. XII/1988, s. 89-93
Jak tłumaczono Sienkiewicza na język chiński?, t. XII/1988, s. 94-97
Polscy nobliści w Chinach, t. XV/1990, s. 118-125
Studia polskie w Chińskiej Republice Ludowej, t. X/1986, s. 13-23
ZAHACZEWSKA Izabela
Wojciecha Gniatczyńskiego twórczość (nie tylko) literacka, t. LIX/2020, s. 61-73
ZAKRZEWSKA Maria
Footprints of Polonia [Footprints of Polonia. Polish Historical Sites Across North America, red. Ewa Barczyk], LXVI/2023, s. 236-239
ZAMBRZYCKA Grażyna
Jaśmin, Do lutni, Stanisław [wiersze], LXVI/2023, s. 45-47
Olga i Khadim,[wiersz], LXVI/2023, s. 197-198
ZAJONZ Stefan
Kartka z Bonn, t. LX/2020, s. 270-272
Poeta wobec czasu mu współczesnego, t. XLII/2011, s. 91-97
Zapisy Dawidów, Noli me tangere, [wiersze], t. XLII/2011, s. 132
Ziemia = stolica proroka, [wiersz], t. XLIII-XLIV/2012, s. 12
ZANIEWICKI Zbigniew
Jak było w przeszłości, t. XIII/1988, s. 100-102
ZANIEWSKI Andrzej
Przeznaczenie i tak cię odnajdzie [Gitta Rutledge Podróż przez życie], t. XLVII/2014, s. 152-155
ZATORSKA Matylda
Powieść Zdobycz i wierność Jerzego Pietrkiewicza wobec tradycji sienkiewiczowskiej, t. LIX/2020, s. 53-60
ZAWODOWSKI Tadeusz
A jeśli Chrystus powróci [wiersz], t. LIV/2017, s. 115
ZECHENTER
 Katarzyna
Bhuttan [wiersz] t. LIV/2017, s. 85-86
Duchy Gdańska, [wiersz] t. LXIV/2022, s. 165-166
Pan Immanuel z Królewca a gwiazdy, [wiersz] t. LXIV/2022, s. 166
Podziękowanie, t. LXI/2021, s. 155-158
Sprawy nudne [wiersz], t. XLI/2011 s.88
Miłość[wiersz],t. XLI/2011
„Tajemnic się nie rozwikłuje” – Szkic o kolorach w eseistyce Zbigniewa Herberta, t. XXXV/2008, s. 19-25
Tam i tutaj [wiersz], t. LI/2016
Wspomnienie o pani Olence Kulczyckiej, t. LXIV/2022, s. 272-273
ZEIDLER Włodzisław
Demon aktywizmu, czyli od legendy do historii, [M. Goszczyńska, P. Pawlak, M.chruszczewski,Demon aktywizmu], t. LXVI/2023, s. 239-248
ZELLER ANNA 

O moich studiach polonistycznych w Wiedniu u ks.Miązka, t. XLVIII/2014, s.51-59
ZHANG ZHEN-HUEJ
Dlaczego napisałem monografię o Sienkiewiczu?, t. IX/1989, s. 134-137
Literatura polska w Chinach, t. XVI/1991, s. 103-107
ZIELIŃSKI Andrzej
Obecność literatury Dwudziestolecia międzywojennego we Włoszech 1945-1995, t. XXII/1997, s. 82-103
Powojenna literatura polska we Włoszech (1945-1991), t. XVIII/1993, s. 20-41
ZIELIŃSKI Jan
Czytając „Osy” Kierca, t. LIV/2017, s. 111-114
Drzewo tradycji, t. XLVIII/2014, s. 109-117
Jedno zdanie, dwa słowa [Arkusz londyński, red. R. Wasiak-Taylor] s. 227-228
Jak lalkarz, t. LI/2016, s. 147-152
Kronika Bzowskiej [Katarzyna Bzowska, Mieszkam na Wyspie], t. LII, s. 191-195
Lektury spiralne. Barwy i odcienie wiary, t. LXI/2021, s. 223-231
Lektury spiralne. Chemia i alchemia, t. LXIV/2022, s. 241-244
Lektury spiralne. Krój habitu. Klasztory Jerzego Giedroycia, t. LVIII/2019, s. 213-223
Lektury spiralne. Leo Lipski. Dyptyk, t. LXIII/2022, s. 233-244
Lektury spiralne. Szwajcarskie rodzynki, t. LXV/2022, s. 255-259
Lektury spiralne. Szelest skóry. Czesław Straszewicz i Adam Uziembło, t. LVII/2019, s. 231-237
Marienbadzki kalejdoskop, t. XLV-XLVI/2013, s. 171-173
Mickiewicza zegarek i pieczęć, t. LVII/2019, s. 107-119
O księciu terroryście, miłości poetów, nieprzyzwoitych tańcach i dziadkach kościelnych. Edycja korespondencji Wierzyńskiego z Lechoniem, t. LV/2018, s. 169-177
Pełne ręce Piłata, t. LV/2018, s. 177-181
Przechadzka po polskich nagrodach literackich, t. XLII/2011, s. 9-17
Retrospektywna kartomancja, t. XLV-XLVI/2013, s. 153-165
„Wiadomości”, Norwid i bułka z szynką, t. XLIII-IV/2012, s. 172-179
Z epoki Underwooda, t. L/2015, s. 152-158
ZIEMSKA Joanna
Z żałobnej karty [ks. Bonifacy Miązek], t. LVI/2018, s. 249/252
ZIÓŁKOWSKA-BOEHM Aleksandra
Bądźmy dobrzy dla pisarzy – 60 lat honorów Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, t. XLII/2011, s. 47-48
Koźniewski a sprawa Wańkowicza, t. XXXVIII/2009, s. 47-50
Koźniewski. Umysłowość agenta z potrzebą serwilizmu „con amore”, t. XXXVIII/2009, s. 51-63
Kresy – zawsze ważne, t. LX/2020, s. 81-95
Laudacja dla Ewy Thompson], t. LII/2016, s. 31-34
Laudacja [Nagroda ZPPnO dla ks. Janusza Ihnatowicza], t. XLIII-XLIV/2012, s. 9-12
Laudacja [Nagroda ZPPnO dla Jerzego R. Krzyżanowskiego], t. XLVII/2014, s. 9-14
Laudacja [Nagroda ZPPnO dla ks. dr. Zdziaława Malczewskiego, t. LIV/2017, s. 11-12
Laudacja [Nagroda ZPPnO dla Neala Pease’a], t. LXV/2023, s. 57-61
Laudacja [Nagroda ZPPnO dla Tomasza Łychowskiego] t. LIV/2017, s. 29-34
Laudacja na część Jana Wolskiego, t. LXI/2021, s. 149-150
List 34 [Maciej Łuczak, A imię jego 34. Postępowanie karne wobec sygnatariuszy
Listu 34 i popierających go pisarzy], t.LXVI/2023, s. 217-220
Moja mama Antonina, t. LXI/2021, s. 201-210
Norman i jego Ameryka. Fragment przygotowywanej do druku książki pt. Ocean Czułości, t. LXIII/2022, s. 135-148
Opowieść – literacki reportaż, t. LVI/2018, s. 87-99
Oswajanie Ameryki i przywoływanie Polski. Wstęp, czyli przesłanie Isaaka B. Singera, t. XXXII/2006, s. 83-90
Lepszy dzień nie przyszedł już, t. XLI/2011, s 89-100
Rozmowa z prof. Jerzym R. Krzyżanowskim. W kręgu kultury anglosaskiej, t. LIV/2017, s. 87-96
ZŁATARSKA Swetła
Bułgarska i polska proza emigracyjna drugiej połowy XX wieku, t. XVIII/1993, s. 105-109
ZUNIGA Marta de
W ogrodzie Anne Hathaway, t. LXIV/2022, s. 11-13
ZUBRZYCKI Jerzy
Polonistyka w Australii, t. IX/1985, s. 32-33
ZYMAN Edward
I znowu [wiersz], t. LVII/2019, s. 178
Jego monolog wewnętrzny [wiersz], t. LVII/2019, s. 144
List z podziękowaniem, t. XLIII-XLIV/2012, s. 23-24
Przecież oni potrafią mówić [wiersz],t. VLVII/2019, s. 172
Przed burzą, czyli montujemy zespół, t. LXII/2021, s. 17-24
Przeszłość, czyli teraźniejszość, t. LIX/2020, s. 195-200
Znowu zapomniałeś [wiersz], t. LVII/2019, s. 152
ŻARNOWSKA Lila
Polskie studia w Melbourne, czyli jak to w bajkach bywa, t. XXIII/1998, s. 76-77
ŻABOKLICKI Krzysztof
Literatura włoska w Polsce powojennej, t. XVIII/1993, s. 8-19
ŻELASKO Magdalena Daria
Dziewięćdziesiąte urodziny Księdza-Poety [ks. Jan Twardowski], t. XXX/2005, s. 97-110
Ks. Jan Twardowski (1915-2006)  Apostoł uśmiechu, t. XXXI/2006, s. 19
Lata ocalone w pamięci [Krystyna Bednarczyk Wiersze wybrane], t. XXXI/2006, s. 153-158
Miłość jak lekarstwo, t. XXXVI/2008, s. 63-67
Twórczość Jana Twardowskiego dla dzieci. W setną rocznicę urodzin księdza-poety (1. Czerwca 1915 – 18 Stycznia 2006), t. XLIX/2015, s. 117-129
ŻONGOŁŁOWICZ
 Bogumiła
Konsul Władysław Noskowski. Fragment przygotowywanej do druku biografii, t. LII/2016, s. 147-154
Nigdy nie byłam w Mariupolu [wiersz], t. LXIII/2022, s. 18
Krystyna Jackiewicz – poetka z Tasmanii, t. XXXII/2006, s. 121/128
O Pani Nasza, [wiersz], t. LXIII/2022, s. 196-197
Polonica. Wokół drugiej żony poety Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, t. LXIII/2022, s. 165-178
ŻURAWSKA Jolanta
Awangarda i futuryzm polski we Włoszech powojennych, t. XVI/1991, s. 8-18

LISTY – POLEMIKI
AMBER Ludwika, t. XLVII/2014, s. 170
BARTOSZEWSKI Władysław, t. XLV-XLVI/2013, s. 199-200
BLASZAK Danuta, t. XLV-XLVI/2013, s. 200
DANUTA BORCHARDT-STACHIEWICZ, t. LVII/2019, s. 270-271
BUKOWSKI Michał, t. LIV/2017, s. 259, t. LIX/2020, s. 275-278
BZOWSKA Katarzyna, t. XLII/2011, s. 145-146, t. XLVII/2014, s. 170-171
CZERNIAWSKI Adam, t. XLV-XLVI/2013, s. 199, t. LVII/2019, s. 271, t. LVIII/2019, s. 277, t. LXI/2021, s. 270-271, t. LXII/2021, s. 259,
s. 260, s. 261
DEGLER Janusz, t. LXV/2023, s. 261
DUSZA Edward, t. LVII/2019, s. 269, t. LXI/2021, s.
FALLA P.S.
t. VIII/1984, s. 122
FICE Łucja, t. LXI/2021, s. 271-272
FRAJLICH Anna, t. LVIII/2019, s. 277, t. LXIII/2022, s. 246
HECK Dorota, t. LVIII/2019, s. 275-277
HERLING Marta, t. LIX/2020, s. 273
JURA Halina, t. LVIII/2019, s. 277-278
KEMPFI Andrzej,
 t. V/1982, s. 124
KERN Joanna, t. LIX/2020, s. 273-274
KHURI Carolina i 
SOBCZYŃSKI Wojciech, t. LXI/2021, s. 272
KOPIE listów wysłanych do miesięcznika Kultura w związku z anonimowym artykułem nieprzychylnym ZPPnO; autorzy listów: Regina Wasiak Taylor, Józef Bujnowski, Jadwiga Lewicka-Howells, Antonii Pospieszalski, t. XXI/1996, s. 135-139
KOREY-KRZECZOWSKI Jerzy
,t. IV/19981, s. 153
KOŚCIÓW
 Janina, t. XXXIXI/2010, s. 145-146
KOWALSKI Danuta, t. LIX/2020, s. 275
KRUSZEWSKI
 Eugeniusz S,  t. XLI/2011, s. 140, L/2015 s. 165, t. LI/2016, s. 191, t. LXIII/2022 s. 245
KRYSZAK
 Januszt. VIII/1984, s. 123
KRZECZUNOWICZ
 Andrzej, t. XXXVII/2009, s. 143-144, t. LIX/2020, s. 278-279
LANE Anthony, t. LX/2020, s.265
MARKIEWICZ Henryk, t. XLIII-XLIV/2012, s. 198
MAXWELL Grażyna, t. XLVII/2014, s. 273, t. LX/2020, s. 268
LONDZIN
 Wiktort. IX/1989, s. 157
NICIEJA Stanisław Sławomir
Czworo redaktorów naczelnych, t. LXIII/2022, s. 246-248
OBRACZKA Piotr, t. L/2015 s. 165
OSTENDA Grażyna, t. LXIV/2022, s. 247-249
PIETRKIEWICZ Jerzy
t. VIII/1984, s. 122
PODAREWSKA JAKUBOWSKI Maryla, t. 55/2018, s. 197
PODGÓRSKI Wojciech, t. L/2015 s. 166-168
PYRCZAK Roman Jan, t. XLIII-XLIV/2012, s. 197
PYTASZ
 Marek, t. V/1982, s. 124, t. XVI/1991, s. 122-123
RYBCZYŃSKA E
., t. IV/19981, s. 153
ROGUSKI Piotr, t. XLII/2011, s. 145
SIKORA Jerzy, t. LVIII/2019, s. 278-279
SKWARCZYŃSKA
 Stefaniat. IV/19981, s. 153
SZYMAŃSKI Zbigniew, t. LIII/2017, s. 181-182
SOBCZYŃSKI Wojciech, t. LXIV/2022, s. 244-245
TERLECKI
 Tymont. III/1980, s. 72
WAZACZ Mieczysława, t. LXV/2023, s. 262-263
WINCZAKIEWICZ
 Jan, t. XIII/1988, s. 46-47
WIERCIŃSKI Adam t. LIV/2017, s. 257-259, t. XXXVIII/2009, s. 157, LIX/2020, s. 279-280
ZALEWSKWojciech, t. XIII/1988, s. 47-49
ZAJONZ Stefan, t. XLV-XLVI/2013, s. 201, t. LVII/2019, s. 272
ZECHENTER Katarzyna, t. LXIV/2022, s. 246-247
ZIELIŃSKI
 Jan, t. XLI/2011, s. 139-140, t. XLIII-XLIV/2012, s. 198, t. LXIV, s. 245
ZIÓŁKOWSKA-BOEHM Aleksandra t. LXI/2021, s. 269
ŻONGOŁŁOWICZ Bogumiła, t. LXV/2023, s. 261-262

GRAFIKI/ILUSTRACJE/ZDJĘCIA
BARANOWSKA Janina
[bez tytułu], t. XXXII/2006, s. 128
Pigeons feeding, t. XXXII/2006, s. 8
Swing at Wimbledon Park, t. XXXII/2006, s. 99
BLATTON Sławomir
Stanisław 
Concept of Angel I, t. LI/2016, s. 34
Concept of Angel IIt. LI/2016, s. 68
Flight to Egypt, t. LI/2016, s. 112
[rysunek], t. XXXIII/20075, s. 112
Study for Christ Of Ukraine, t. LXIV/2022, s. 94
Study for Crucifixion, t. LI/2016, s. 82
The Couple, t. LI/2016, s. 90
Tree of Thought, t. LI/2016, s. 136
BORKOWSKI Andrzej Maria
Cyrograf, t. XLIX/2015, s. 134
Czekając na lwy, t. XLIX/2015, s. 154
Danuta Laskowska-Osiecka (DA-LA), t. LX/2020, s. 279-280
Dziewczynka w masce krokoldyla,t. XLIX/2015, s 26
Ewa Gargulińska [autorka grafik], t. LVI/2018, s. 253
Hieroglif, t. XLIX/2015, s. 62
Messalina, t. XLIX/2015, s. 82
Mona, t. XLIX/2015, s. 130
Mr Punch & beautiful Polish Nurse, t. XXXVI/2008, s. 30
Pałace Królowej Śniegu, t. XXXVI/2008, s. 52
Pastwiska pasikonika, t. XXXVI/2008, s. 6
Woltyżerka, t. XXXVI/2008, s. 102
CHACZYK Marek
[rysunki] t. XXXI/2006, s. 8, 68, 128
[rysunki] t. L/2015, s. 72, 116, 120, 146, 168
CHOJKO-MYŚKO Elżbieta
Red zone [grafia cyfrowa] , t. LIX/2020, s. 74
CIECHANOWSKA Joanna
[grafiki], t. XLII/2011, s. 8, 44, 126, 144
Dziewczynka z kocim uchem – Circle Line, t. LIII/2017, s. 28
Jadę do banku, mam dość – Victoria Line, t. LIII/2017, s. 126
Jadę do Tate Britain – Bakerloo Line, t. LIII/2017, s. 180
Młody gniewny – Northern Line, t. LIII/2017 s. 16
Jestem pijany – District Line t. LIII/2017, s. 106
Słyszę muzykę – Central Line, t. LIII/2017, s. 74
The Sky is Falling Again, t. LXIV/2022, s. 171
DOWLING MAŃKA
Zagubiony w ogrodzie, 2013, akryl na płótnie, t. LVII/2019 s. 86
Gdzie jesteś, 2013, akryl na płótnie,t. LVII/2019 s. 106
Zjedzone przez kwiaty, 2015, akryl na płótnie,t. LVII/2019 s. 128
Meksykańskie tańce, 2017, akryl na płótnie, t. LVII/2019 s. 164
„Ale to dziwny taniec?” – zaskrzeczała papuga, 2017, akryl na płótnie,t. LVII/2019 s. 184
Taniec czarownic, 2017, akryl na płótnie,t. LVII/2019 s. 230
Attack of the Virus [akryl na płótnie], t. LIX/2020, s. 206
DOBROWOLSKI Antoni
[grafiki], t. XXXVII/2009, s. 78, 102, 132
EMCZEK OLSZEWSKI Marek
Exploration!!, t.LXIV/2022, s. 190
FACZYŃSKI Jerzy
[grafiki], t. XXXV/2008, s. 6, 26, 138
GARGULIŃSKA Ewa

At the Temple, t. LVI/2018, s. 124
Behind the Masks, t. LVI/2018, s. 226
Europa, t. LVI/2018, s. 248,
Love remains, t. LXIV/2022, s. 202
Made of Dreams t. LVI/2018, s. 28
Masks, t. LVI/2018, s. 52
HANDZEL-KORDACZKA Agnieszka
I co z tego, że inni mają baseny t. LV/2018, s. 10
O świcie t. LV/2018, s. 56
Wykorzenienie, t. LV/2018, 102
Krzyk t. LV/2018, 110
Syrena, t. LV/2018, 136
Inny punkt widzenia t. LV/2018, 146
Ptaszysko, t. LV/2018, 198
HERZIG Raya
Fun XLV-XLVI/2013 s. 14,
Pray XLV-XLVI/2013 s. 94
Round’bout Midnight XLV-XLVI/2013 s. 50
Sentence XLV-XLVI/2013 s. 120
Teachers pet XLV-XLVI/2013 s. 198
JANAS Ewa
Zdjęcia z uroczystości wręczenia Nagród Literackich, luty 2023,t. LXV/2023, s. 48, 55, 56, 61,
KALETA Maria
Social distancing [grafia cyfrowa], t. LIX/2020, s. 34
KALINOWSKA Gosia
Morphosis II, [olej na płótnie], t. LIX/2020, s. 144
KIRKIŁŁO Piotr
Ant, t. XL/2010, s. 130
The Claw, t. XL/2010, s. 8
Tight Corset of Conventions, t. XL, s. 40
Wanderer, t. XL/2010, s. 116
KORDACZKA Paweł
trzy rysunki z cyklu „Kobieta”, t. XXXIX/2010, s. 6, 14, 122
trzy rysunki z cyklu „Krzyże”, t. XXXIX/2010, s. 40, 106, 160
Śpiąca – Sleeping, t. LXIV/2022, s. 256
KOSINSKA Louise
Landscape from My Chair, t. LIX/2020, s. 152
LAIRD Margaret
Please close the sky, t.LXIV/2022, s. 148
LAUTMAN Basia
Crossroads, t. LXVI/2023, s. 74
Debiutantka t. LXVI/2023, s.92 
Devil Cats, t. LXVI/2023, s. 148 
Round and Round, t. LXVI/2023, s. 152  
Sznaucer Tino, t. LXVI/2023, s. 204 
Fergus Dreaming, t. LXVI/2023, s. 270 
LEWANDOWSKA Ela
Invisible Enemy [akwarela], t. LIX/2020, s. 52
ŁAPSA-MALEWSKA Małgorzata
Waiting for, t. XLVII/2014, s. 16
Urban Lonliness, t. XLVII/2014, s. 38
Polite But Indifferent – Neiboughrs, (Kensington), t. XLVII/2014, s.98
Leave Me Alone. No Photograpy, t. XLVII/2014, s. 122
Dance, t. XLVII/2014, s. 186
Dark days, dark nights, t.LXIV/2022, s. 240
MICHNIA-NOWAK kRYSIA
Kompozytor, t. LXV/2023, s. 72
I’m just calling to say…, t. LXV/2023, s. 140
Alice at the Station, t. LXV/2023, 162
Jack at the Fig Stalk, t. LXV/2022, s. 172
La Sylphide, t. LXV/2023 s. 216
Szkic do obrazu Madonna z Dzieciątkiem, t. LXV/2023, s. 260
NEKANDA-TREPKA Halina
Grafika, t. XLIII-XLIV/2012, s. 8, 22, 32, 84, 114, 146, 154
NEKANDA-TREPKA Janusz
Wenecja. Santa Maria Novella, t. XXXVIII/2009, s. 8
Grenada, t. XXXVIII/2009, s. 26
NORWID Cyprian Kamil
Aktor bez teatru, t. LXI/2021, s. 264
Autoportert t. LXI/2021, s. 10
Bawiące się dzieci, t. LXI/2021, s. 17
Chrystus i Barabasz t. LXI/2021, s. 52
Głowa Chrystusa t. LXI/2021, s. 186
Głowa młodej kobiety t. LXI/2021, s. 88
Koty, t. LXI/2021, s. 216
Medalion Zygmunta Krasińskiego, t. LXI/2021, s. 106
Odpoczynek w drodze do Egiptu, t. LXI/2021, s. 200
Portrety Marii Kalergis t. LXI/2021, s. 100
Wędrowny teatrzyk, t. LXI/2021, s. 2010
PODAREWSKA-JAKUBOWSKA Maryla
To Face the Unknkown [akwarela i ołówek], t. LIX/2020, s. 140
SIENKO Olga
Rysunki ołówkiem, t. XLI/2011, s. 6, 18, 84, 154
SMOLEŃSKA Elżbieta
Щ eне вмерла…, t. LXIV/2022, s. 116
Anima, 2016,t. LVIII/2019, s. 280
Medal upamiętniający stulecie Brytyjskiego Towarzystwa Numizmatycznego, 2003. t. LVIII/2019, s. 166
Oxford University department of Plant Sciences Sibthorp Prize 2001, t. LVIII/2019, s. 134
Resting Head, 2015,t. LVIII/2019, s. 270
Sunrise/Moonrise, 2005, t. LVIII/2019, s. 234
Three Part Composition, 2015, t. LVIII/2019, s. 260
STACHOWICZ Stefan
Atlas, t. LIV/2017, s. 104
Eclipse, t. LIV/2017, s. 72
Phoenix 2, t. LIV/2017, s. 260
Symphony of space, t. LIV/2017, s. 224
Undercurrent, t. LIV/2017, s. 176
Unkonwn, t. LIV/2017, s. 256
STANDO Agnieszka
Collage do Butelki ledejskiej ks. Janusza Pasierba, t. LII/2017, s. 52
Collage do tomu opowiadań Gustawa Herlinga Grudzińskiego Gorący piasek pustyni,  t. LII/2017, s. 112
Collage do tomu opowiadań Gustawa Herlinga Grudzińskiego Gorący piasek pustyni,  t. LII/2017, s. 118
Collage do tomu opowiadań Gustawa Herlinga Grudzińskiego Gorący piasek pustyni,  t. LII/2017, s. 190
STĘPIEŃ Marian
Dom Paszkowskich, t. XLV-XLVI/2013, s. 152
THEMERSON Franciszka
Big Bear, rysunek piórkiem na papierze, 1963 r. t. LXII/2021, s.208 
Conspiracy of cross-section, olej, płótno, 1955 r., t. LXII/2021, s. 74
Gigantic Head, 1959 r., t. LXII/2021, s. 198
Kostiumy i kukły do Króla Ubu w inscenizacji Michaela Meschke w Sztokholmie, 1964 r., t. LXII/2021, s. 218
Okładka do książki Jana Brzechwy Tańcowała igła z nitką, 1938 r., t. LXII/2021, s.192
Rysunek z serii Niewysłane listy, t. LXII/2021,  s. 90
TERPIŁOWSKI Henryk
One-yed Cobbler, t. LIX/2020, s. 272
Dniepr Ukraine, t. LXIV/2022, s. 34
TOPOLSKI Feliks
Krystyna Bednarczyk, t. LXVI/2023, s. 10
Krystyna Bednarczyk, t. LXVI/2023, s. 26
WAWRZYNIUK Gosia
Morphosis #24, t. LXIV/2022, s. 160
WĄSEK PAWEŁ
Twarz, t. XLVIII/2014, s. 14
Potwór, t. XLVIII/2014, s. 34
W kąpieli, t. XLVIII/2014, s. 74
Dziewczyna, t. XLVIII/2014, 78
Bez tytułu, t. XLVIII/2014, s. 94, 136
ZAGÓRSKA-THOMAS Natalia,
Bez tytułu (Nike 20110), t. LXIII/2022, s. 148
Call of the Wild, t. LXIII/2022, s. 164
For God and Country, t. LXIII/2022, s. 278
Pranie,  t. LXIII/2022, s. 134
Night Ops, t. LXIV/2022

INDEKS [SKOROWIDZ] NAZWISK
W numerach II/1978-XXVIII/2003, oraz XLI/2011-LXVI/2023

KRONIKA ZWIĄZKU PISARZY POLSKICH NA OBCZYŹNIE
W numerach II/1978-XXIV/1989, XXVI/2001-XXXI/2006, oraz w numerach XXXVII/2009, XXXIX/2010, XLI/2011, XLIII-XLIV/2012, XLV-XLVI/2013, XLVII/2014, XLIX/2014, LII/2016-LXII/2021, t. LXIII/2022, t. LXIV/2022, t. LXV/2022, t. LXVI/2023

SPOTKANIA LITERACKIE W LONDYNIE: XLVIII/2014, s. 139 -147, XLIX/2014 s. 180-181, LII/2016, s. 223-225, LIII/2017, s. 191-192, LIV/2017, s. 261-267, LV/2018, s.203-206, LVI/2018, s. 235-238, LVII/2019, s. 277-283, LVIII/2019, s. 282-289, t. LXIV/2022, s. 263-264

NAGRODY
Komunikat o nagrodach ZPPnO [jury nagrody], t. XXXVIII/2009, s. 155-156, t. LI/2016, s.21-22, t. LII/2016 s. 219-220, t. LVI/2018, s. 193-194, t. LVIII/2019, s. 292, t. LX/2020, s. 263, t. LXII/2021, s. 258
Nagroda Wiadomości [członkowie jury], t. 4/1978, s. 121
Nagrody pisarskie na obczyźnie [omówienie nagród wraz listami laureatów, w tym nagrody ZPPnO], t. I/1976, s. 131-162
Nagrody Związku na przestrzeni 50 lat, t. XX/1995, s. 85-86
Nasza nagroda, t. XXIII/1998, s. 96, t. XXIV/1999, s111, t. XXV/2000, s. 137, t. XXVI/2001, s. 151, t. XXVIII/2003, s.115,
W numerach II/1978 – XXII/1997 zamieszczone są listy laureatów nagród przyznawanych na obczyźnie w tym: Nagrody ZPPnO

POLSKIE FUNDACJE, INSTYTUTY, BIBLIOTEK I FIRMY WYDAWNICZE NA OBCZYŹNIE
[charakterystyka wraz z adresami], t. I/1976, s. 163-190
W numerach II/1978-XXX/2005: adresy fundacji, bibliotek i firm wydawniczych itp.

PUBLIKACJE NADESŁANE
W numerach IX/1985-XIV/1989 oraz w numerach: XXX/2005, XXXIII/2007, XXXVII/2009, XXXIX/2010

WYKAZ KSIĄŻEK WYDANYCH POZA KRAJEM W JĘZYKU POLSKIM
W numerach VIII/1984-XXIX/2004

INFORMACJE O BIEŻĄCYCH PRACACH PISARZY MIESZKAJĄCYCH POZA POLSKA
W pracowniach polskich pisarzy, t. II/1978, s. 129-138, t. XXI/1996, s. 131-134
U pisarzy, t. XXIII/1998, s. 86-87, nrXXIV/1999, s. 113-114, t. XXVIII/2003, s. 117

SŁOWNIK PISARZY POLSKICH NA OBCZYŹNIE/BIOGRAMY CZŁONKÓW ZPPnO
[cel słownika, używane skróty], t. III/1980, s. 73-74
[biogramy pisarzy],
t. III/1980, s. 76-123
ALF-TARCZYŃSKI Tadeusz, BALIŃSKI Stanisław, BOGUSŁAWSKA Anna, BOHUSZ-SZYSZKO Marian, BOHUSZ-SZYSZKO Zygmunt Piotr, BORKOWSKI Piotr, BUJNOWSKI Józef, BUSZA Andrzej, CZAPSKA Maria, CZAYKOWSKI Bogdan, DANILEWICZ ZIELIŃSKA Maria, DUSZA Edward Leszek, GACKI Stefan, GARLIŃSKI Józef, GIERGIELEWICZ Mieczysław, GLASS-JANKOWSKI Henryk Stanisław, GNIATCZYŃSKI Wojciech, GRYNBERG Henryk, HEINSDORF Helena, IWAŃSKA Alicja, JAWORSKI Jan, JURKUSZ-TOMASZEWSKA Jadwiga, KAREN-ZAGÓRSKA Tamara, KARST Roman, KOBRZYŃSKI Bolesław, KOERNER Marek, KOREY-KRZECZOWSKI Jerzy, KOŚCIAŁKOWSKA Janina (pseud. Jan Szeliga), Kowalewski Janusz, Krok-Paszkowski Jan, Lasocki Wiesław Antoni, LEITGEBER Witold, LIBERT Wacław, LURCZYŃSKI Mieczysław, MACIUSZKO Jerzy Janusz, MIĄZEK Bonifacy, MIREWICZ Jerzy, MOSKWA Paweł Jan, NOWAK Wiesław, NOWAKOWSKA Krystyna, OBERTYŃSKA Beata (pseud. Marta Rudzka), OSTROWSKA Helena, OSTROWSKI Jan (pseud. Jan Jordan), PIEKUT Stanisław, POMIAN-PIĄTKOWSKI Bolesław Jerzy, PORAY-BIERNACKI Janusz (pseud. Janusz Jasieńczyk), PRZYŁUSKI Bronisław Jan, RACZYŃSKI Edward, RESZCZYŃSKA-STYPIŃSKA Marta, ROMANOWICZ Zofia, ROWIŃSKI Krzysztof, SOWIŃSKI Kazimierz, STANCZYKOWSKI Ludwik, STRZAŁKOWSKI Wiesław, SURYNOWA-WYCZÓŁKOWSKA Janina, ŚMIEJA Florian, TARNAWSKI Wit, TOMASZEWSKI Adam, TROŚCIANKO Wiktor, WIENIEWSKI Ignacy, WINCZAKIEWICZ Jan, WITTLIN Tadeusz, ZAGÓRSKI Wacław, ZANIEWIECKI Zbigniew, ZBYSZEWSKI Karol
t. IV/19981, s. 122-148
BENEDYKT Stefan, BOROWICZ Michał Maksymilian, CHUDZYŃSKI Edward Eugeniusz, CYBULSKA Maja, CZAPSKI Józef, CZERNIAWSKI Adam, FRAJLACH Anna, GIERTYCH Jędrzej, IRANEK-OSMECKI Kazimierz, JABŁOŃSKI Zygmunt, JASIŃSKI Zbigniew, KIBISH Krystyna, KORBOŃSKI Stefan, KOSSOWSKA Stefania, KRZECZUNOWICZ Kornel, KRZYŻANOWSKI Jerzy R., LAKS Szymon, LIEBERT Wacław, MANTEL Feliks, MARZECKI Andrzej, MIŁOSZ Czesław, NOWAKOWSKI Tadeusz, PIETRKIEWICZ Jerzy, PISZCZKOWSKI Tadeusz, POLANOWSKI Tadeusz, POSPIESZALSKI Antoni, ROMISZEWSKI Eugeniusz, SKWARCZYŃSKI Henryk, ŚWIDZIŃSKA Halina, WARSZAWSKI Józef, WEINTRAUB Wiktor, WUJASTYK Stanisław, WYGODZKI Stanisław
t. V/1982, s. 102-121
CZUCHNOWSKI Marian, HERLING-GRUDZIŃSKI Gustaw, KIRKOR Stanisław, KOTT Jan, KOZARYNOWA Zofia (pseud. T. Brudzewski, Rębajło), ŁAWRYNOWICZ Zygmunt, MOSKALOWA Alicja, MROŻEK Sławomir, NAJDER Zdzisław, ODOJEWSKI Włodzimierz Jan, PANKOWSKI Marian, PASZKOWSKI Lech, PIASKOWSKI Stanisław Mariusz, SIEMASZKO Zbigniew S., TABORSKI Bolesław, TYRMAND Leopold, WIRPSZA Witold, WROŃSKI Bogdan
t. VI/1983, s. 152-158
CIECHANOWSKI Jan M, Darowski Jan, IHNATOWICZ Janusz Artur, IWANIUK Wacław, PAWLAK Ada, PASZKIEWICZ Mieczysław, TABORSKI Bolesław
t. VII/1983, s. 94-102
BRZĘKOWSKI Jan, JELEŃSKI Konstanty Aleksander, KOŁAKOWSKI Leszek, NELKEN Halina, THEMERSON Stefan, ZAMORSKI Kazimierz (pseud. Sylwester Mora), ŻUŁAWSKI Marek
t. VIII/1984, s. 141-142
BIELOBRODEK Joanna, PIETRUSZEWSKA-MOSTWIN Danuta, WITKIEWICZ Jan Stanisław, WŁODARCZYK Andrzej, ZIELIŃSKI Leszek
t. IX/1985, s. 153-154
KOWALIK Jan, LONDZIN Wiktor (pseud. Jan Leszcza), ŁOBODOWSKI Józef, MAURER Jadwiga, MOND Jerzy, NIEMOJEWSKI Jerzy, ROŻEN Witold (pseud. Janin Józef)
t. X/1986, s. 96-99
BRONCELL Zdzisław Alfred, BEDNARCZYKOWA Krystyna, JEŚMAN Czesław, TERLECKI Tymon
t. XI/1987, s. 91-100
ANDRZEJEWSKI Bogumił, BEDNARCZYK Czesław, GABLER Dariusz, KAZ-OSTASZEWICZ Kazimierz, SIOMKAJŁO Alina, TERLECKI Szymon, WAZACZ Mieczysława, WYRWA Tadeusz, BIELATOWICZ Jan Bolesław (pseud. Krakus), PISKOR Aleksander, PRZYBYLOWSKI (Sulima-Przybyłowski) Henryk Witold (pseud. Henryk, Lech Toporczyk), RAJKOWSKI Witold, BENEDYKT Stefan
t. XII/1988, s. 128-132
CHABROWSKI Tadeusz, CYBULSKI Kazimierz, KAWKA Jerzy Aleksander, MAREK Zdzisław, MOSELEY Zofia, PODGÓRECKI Adam
t. IX/1989, s. 178-187
KRAKOWIECKI Anatol Eugeniusz, NAGLEROWA Herminia, MACKIEWICZ Józef, TOPORSKA Barbara
t. XV/1990, s. 153-158
BATEROWICZ Marek, DRZEWNIECKI Włodzimierz (Walter), MODRZEJEWSKI Józef, WANDYCZ Piotr, WERNIK Romuald
t. XVI/1991, s. 132-137
BRAUN Kazimierz, FILIPOWICZ Halina, HUNTINGDON-DUSZYŃSKA Eugenia, ILIŃSKA Zofia, MUSZKOWSKI Krzysztof, NOWOTARSKA Róża, ZAWODNY Janusz Kazimierz
t. XVII/1992, s. 166-168
DZIEWANOWSKI Karol, KARSKI Jan (prawdziwe nazwisko KOZIELEWSKIJan), WASILEWSKI Marian
t. XVIII/1993, s. 134-135
PLATTER Dana, POMIAN Andrzej
t. XXI/1996, s. 148
AMBER Ludwika
t. XXII/1997, s. 129
ZIELIŃSKI Adam
t. XXX/2005, s. 152-155
CZAJKOWSKA Magdalena, ENGLERT Juliusz, PACAK Dariusz, PANKOWSKI Marian, TUSZEWSKI Jerzy Grzegorz
BIOGRAMY CZŁONKÓW ZPPNO
t. XXXII/2006, s. 153-155
KALINOWSKA-BOUVY Agata, LEONOWICZ-BABIAK Krystyna M. Barbara, MICKIEWICZ Anna Maria t. XXXIV/2007, s. 152-154
NOSARZEWSKA-KAPLAN Krystyna, PARYS-WHITE Dana, SAWICKI Ryszard
 t. XXXVII/2009, s. 151-154
BEDNARCZYK Krystyna, KRZECZUNOWICZ Andrzej, SIOMKAJŁO Alina
t. XXXIXI/2010, s. 151-154
DUCHOWSKA Irena, HORODECKA-WIECZOREK Jolanta, WUJASTYK Stanisław
t. LIII/2017, s. 193-195
FLAK Bożena Anna, SKOŁOWSKA-GWIZDKA Joanna, ŻONGOŁŁOWICZ Bogumiła
t. LIX/2020, s. 293-295
LEWIN Ludwik,  ZECHENTER Katarzyna,  MAZUR-NOWAK Bożena Helena
t.LV, s. 206-207, BZOWSKA-BUDD Katarzyna, SURMACZYŃSKI Piotr
t. LXI/2021, s. 280-282
ZYMAN Edward, LATUS Jan, KONTEWICZ Waldemar
t. LXII/2021
BOJAR Alwida Antonina, SZLECHTA Janusz, s. 272-275
t. LXIII/2022
BRAUN Kazimierz, BŁASIK Anna, s. 270-273
CZAJKOWSKA Magdalena, t. LXIV/2022, s. 271-272
GRZEGORZEWSKA Wioletta, GÓRCZYŃSKA-BACIK Dorota, KRAWIECKA Katarzyna, KUCHNIA-WOŁOSIEWICZ Agnieszka t. LXV/2023, s. 278-280

Z ŻAŁOBNEJ KARTY
ALF-TARCZYŃSKI Tadeusz t. IX/1985 s. 126, ANDRZEJEWSKI Bogumił t. XX/1995 s. 199, BABIAK Krystyna Maria Barbara, t. LXIII/2022 s. 274,  BALIŃSKI Stanisław t. IX/1985 s. 125, BARANOWSKI Maksymilian t. XXXVI/2008 s. 159, BEAUPRE-STANKIEWICZ Irena t. XXIII/1998 s. 94, BLATON Włodzimierz t. LXIII/2022, s. 274, BOHUSZ-SZYSZKO Marian t. XX/1995 s. 200, BOHUSZ-SZYSZKO Zygmunt t. V/1982 s. 82-83, BORKOWSKI Piotr t. X/1986 s. 78, BRONCEL Zdzisław Alfred t. XXIV/1999 s. 112, BRZEZINSKI Zygmunt, XLV-XLVI/2013 s. 209, BRZĘKOWSKI Jan t. VIII/1984 s. 118, BUJNOWSKI Józef t. XXVI/2001 s. 152, CHOBIAN-CHERON Stanisława, t. LXI/2021, s. 284, CHUDZYŃSKI Edward t. XVI/1991 s. 120-121, CIENCIAŁA Anna M. t. XLVIII, s. 179, CZAPSKA Maria t. IV/19981 s. 120, CZAPSKI Józef t. XVIII/1993 s. 123, CZAYKOWSKI Bogdan t. XXXIV/2007 s. 155, DANILEWICZ-ZIELIŃSKA Maria t. XXVIII/2003 s. 116, DAROWSKI Jan t. XXXVI/2008 s. 160, DĄBROWSKA Hortensja Jadwiga, t. XLVIII, s. 179, ENGLERT Juliusz t. XXXIX/2010 s. 154, GACKI Stefan t. IX/1985 s. 125-126, GARBY-CZERNIAWSKI Roman t. IX/1985 s. 127, GIERGIELEWICZ Mieczysław t. VII/1983 s. 91, GNIADCZYŃSKI Wojciech t. X/1986 s. 78-79, GRASS STEFAN ANTONII t. XLVII/2014 s. 183-184, HEIDENSDORF (DANISHEWSKY) Helena t. XII/1988 s. 119-120, HERLING-GRUDZIŃSKI Gustaw t. XXV/2000 s. 139, HORODECKA-WIECZOREK Jolanta, t. LXI/2021, s. 285, ILIŃSKA-MOSELEY Zofia t. XXI/1996 s. 145, IRANEK-OSMECKI Kazimierz t. VIII/1984 s. 120-121, IWAŃSKA Alicja t. XXI/1996 s. 144, JABŁOŃSKI Zygmunt t. IX/1985 s.126-127, JAGODA Wanda t. XX/1995 s. 199, JAGODZIŃSKI Zdzisław t. XXVI/2001 s. 152, JASIŃSKI Zbigniew t. VIII/1984 s. 119-120, JAWOROWSKI Jan ks. t. XXXVII/2009 s. 155, JELEŃSKI Konstanty t. XII/1988 s. 120, KARST Roman t. XIII/1988 s. 103, KŁOSOWSKI Niemojewski Jerzy t. IX/1989 s. 160, KORBOŃSKI Stefan t. IX/1989 s. 160, KOBRZYŃSKI Bolesław t. XII/1988 s. 119, KOSSOWSKA Danuta t. XIII/1988 s. 103, KOŚCIAŁKOWSKA Janina t. XXX/2005 s. 148, KOWALEWSKI Janusz t. XXI/1996 s. 146, KRAWIEC Lucjan t. XI/1987 s. 70-71, KROK-PASZKOWSKI Jan t. XXXIV/2007 s. 156, LASKOWSKA-OSIECKA Danuta t. LVIII/2019 s. 291, LASOCKI Wiesław Antonii t. XXI/1996 s. 147, LEWIN Ludwik t. LXIII/2022 s. 273, LEWAŃSKI Ryszard Kazimierz t. XXI/1996 s. 147, LEWICKA HOWELLS Jadwiga t. XXV/2000 s. 138, LEWICKI Roman t. XXIX/2004 s. 155-156, LURCZYŃSKI Mieczysław t. XVIII/1993 s. 123, ŁAWRYNOWICZ Zygmunt t. XII/1988 s. 120, ŁOBODOWSKI Józef t. XIII/1988 s. 103-104, MACIUSZKO Jerzy Janusz, t. XLIII-XLIV/2012 s. 208-209, MĘKARSKA-KOZŁOWSKA Barbara t. XVI/1991 s. 120, MIERZEJEWSKI Wojciech XLVII/2014 s. 184-185, MOSKWA Paweł Jan t. XI/1987 s. 74, MOSTWIN Danuta t. XXXIXI/2010 s. 155-156, NOWAKOWSKI Tadeusz t. XXI/1996 s. 146, OSTROWSKA-ŻURAKOWSKA Helena t. XVI/1991 s. 121, OSTROWSKI Jan t. XI/1987 s. 71, PACHUCKA Ewa, t. LXII/2021, s. 275, PASZKOWSKI Mieczysław t. XXIX/2004 s. 155, PATKOWSKI Maciej t. LXV/2022, s. 280-281, PIEKUT Stanisław t. IV/19981 s. 120, PIETRKIEWICZ Jerzy t. XXXIV/2007 s. 157, PISZCZATOWSKI Tadeusz t. XV/1990 s. 142, PODGÓRECKI Adam t. XXV/2000 s. 138, POMIAN Andrzej t. XXXVII/2009 s. 156-157,  PELIKAN Jarmil, t. LV, s. 207, BIERNACKI Janusz t. XXI/1996 s. 145, POSPIESZALSKI Antoni Nikodem t. XXXVII/2009 s. 155-156, ROMANOWICZOWA Zofia t. 39/201 s. 157-158, ROMISZEWSKI Eugeniusz t. VIII/1984 s. 118, ROSNER Edmund t. XXIII/1998 s. 95, ROWIŃSKI Krzysztof t. LXI/2021, s. 285, SIEMASZKO Zbigniew, t. LXI/2021, s. 284, SIENKIEWICZ Jan Wiktor t. XLV-XLVI/2013 s. 208-209, SOBONIEWSKI Stefan t. XXIII/1998 s. 95, SOWIŃSKI Kazimierz t. VI/1983 s. 129, SURYNOWA-WYCZÓŁKOWSKA Janina t. X/1986 s. 79, STRZAŁKOWSKI Wiesław t. XIII/1988 s. 105, ŚWIDZIŃSKA Halina t. XI/1987 s. 72, TABORSKA Halina, t. LXI/2021, s. 284, TARNAWSKI Wit t. XIII/1988 s. 105, TERLECKI Tymon t. XXVI/2001 s. 152, TROŚCIANKO Wiktor t. VIII/1984 s. 119, WARSZAWSKI Józef, ks. SJ t. XXIII/1998 s.94, WASILEWSKI Marian, t. LXII/2021, s. 212, WEINTRAUB Wiktor t. XIII/1988 s. 104, WIENIEWSKI Ignacy t. XI/1987 s. 72-73, WINCZAKIEWICZ Jan, t. XLIII-XLIV/2012, s. 209-2010,WOHNOUT Wiesław t. XIII/1988 s. 104, WOŹNICKA Zofia t. XI/1987 s. 73-74, WROŃSKI Bohdan t. X/1986 s. 79-80, WUJASTYK Stanisław, t. XLIII-XLIV/2012, s. 207-208, ZAGÓRSKI Wacław t. VI/1983 s. 130, ZANIEWICKI Zbigniew t. XVI/1991 s. 121, ZAWIDZKI Jan Tadeusz t. VIII/1984 s. 121, ZBYSZEWSKI Karol t. XVI/1991 s. 120, ŻEROMSKA Olga t. XXXII/2006 s. 156, ŻYWINA Józef t. XV/1990 s. 142

Opr. Katarzyna Bzowska