Spotkanie w „Literatce”

Home  »  Spotkanie w „Literatce”

W dniu 21 listopada rano członkowie ZPPnO, którzy przybyli do Warszawy na uroczystość 70-lecia powstania Związku z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Stanów Zjednoczonych, a nawet Australii, spotkali się na śniadaniu w Domu Literatury przy Krakowskim Przedmieściu. Dla części uczestników spotkania była to pierwsza okazja, by porozmawiać z kolegami z innych krajów, znanych dotąd co najwyżej z korespondencji. Takie są, niestety, konsekwencje tego, że organizacja działa w kilkunastu krajach.

Podczas spotkania mówiono o indywidualnych projektach, snuto plany na przyszłość. W najbliższym czasie planowane jest Walne Zebranie, które jak zwykłe odbędzie się w Londynie (prawdopodobnie w marcu 2016 r.) i będzie połączone z uroczystym wręczeniem nagród laureatom Nagrody Literackiej ZPPnO. Jak co roku w maju odbędą się w Warszawie Targi Książki. Od kilku lat Związek był na nich nieobecny. Zarząd ma najdzieję, że uda się powrócić do tradycji prezentowania na targach publikacji związkowych, a także książek pisarzy należących do ZPPnO. No i zapewne będą też okazje, by spotkać się na kolejnych uroczystościach jubileuszowych, choć zapewne już nie w Warszawie. Bo przecież w 2016 r. przypada 70 rocznica formalnego ukonstytuowania się ZPPnO (statut przyjęto na spotkaniu we wrześniu 1946 r.), a także 65-lecie Nagrody Literackiej i 40-lecie „Pamiętnika Literackiego”.