Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie

Home  »  Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie

Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie zrzesza ludzi pióra mieszkających poza Polską, a także tych mieszkających w Polsce, którzy zajmują się problematyką emigracyjną.

Celem Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie jest:

  1. Reprezentowanie polskiej społeczności pisarskiej na terenie Wielkiej Brytanii, przede wszystkim pisarzy należących do ZPPnO;
  2. Bronienie interesów i praw autorskich swoich członków;
  3. Pomaganie w nawiązywaniu kontaktów zawodowych z pisarzami innych krajów, zwłaszcza z tymi, którzy pracują w warunkach podobnych do warunków naszego Związku;
  4. Propagowanie literatury polskiej, przede wszystkiej powstającej poza Polską, na świecie;
  5. Prowadzenie działalności wydawniczej.


ZPPnO organizuje spotkania dla szerokiej publiczności:

  1. Promocje książek polskich pisarzy;
  2. Czytanie poezji znanych polskich poetów ;
  3. Salony Literackie;
  4. Wieczory laureatów Nagrody Literackiej;
  5. Wykłady dotyczące literatury.

Stałą publikacją ZPPnO jest półrocznik „Pamiętnik Literacki”.